Doç. Dr.Kaan Gökçen

  • İlgi Alanları
  • Laparoskopik cerrahi
  • Minimal invaziv
  • Endoüroloji
  • Üroonkoloji
  • Taş hastalıkları
  • Çocuk ürolojisi
  • İdrar kaçırma tedavisi
  • HoLEP

Türkiye'de ve genel olarak ülkemizin de içerisinde yer aldığı bölgede prostat kanserinin laparoskopik cerrahisi (laparoskopik radikal prostatektomi) ve böbrek tümörlerinde böbreğin değil sadece kitlenin laparoskopik olarak çıkarılması (laparoskopik parsiyel nefrektomi) çok az sayıda hekim tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastanesinde Üroloji tıbbi biriminde hasta kabul eden Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen, ülkemizin her iki ameliyat ile oldukça fazla sayıda vaka tecrübesine sahip olan sayılı hekimlerindendir ve aynı zamanda konu ile ilgili derneğe ait laparoskopi kurslarına eğitimci olarak katılmaktadır. 

Laparoskopik parsiyel nefrektomi (böbreğin değil sadece kitlenin çıkarılması), böbreğin korunmasını sağlar ve hasta açısından çok önemli avantajları beraberinde getirir. Laparoskopik sürrenalektomi (böbrek üstü bezinin laparoskopik çıkarılması) işlemi ile kapalı yöntemle yapılan böbrek üstü bezinin çıkarılması işlemi hasta konforunun arttırılması ve iyileşme süresinin kısaltılması açısından oldukça etkilidir. Prostat kanserinde laparoskopik radikal prostatektomi; açık ameliyata oranla çok daha hızlı iyileşme imkanı sağlarken özellikle ameliyat sonrası gözlenen idrar kaçırma probleminin çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasında etkili olmaktadır. Ülkemizde bu işlemi gerçekleştiren çok az cerrahtan biri de Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen'dir.

Laparoskopik işlemler; 3 ya da 4 adet küçük delikten girilerek yapılan ve aynı zamanda karın içi organların 6-8 kat büyük görünmesine olanak sağlayan işlemler olup bunun neticesinde hastalara çok daha küçük kesilere ve ameliyat izlerine sahip olma (kozmetik), erken taburculuk, hızlı iyileşme ve normal yaşama daha hızlı dönme olanağı sağlar. Bu avantajlarının yanı sıra yapılan işlemlerde daha az kanama görülür. Oldukça fazla sayıda vaka tecrübesine sahip bulunan hekim kadrosu ve multidisipliner yaklaşımla bu işlemleri gerçekleştiren hastanemizde son teknoloji tıbbi ekipmanlar kullanılmaktadır. 

Üroloji biriminde eğitmen ve hekim olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gökçen'in ilgi alanları arasında yer alan bazı diğer uygulamalar ise şu şekildedir:

-Hedefe Yönelik Füzyon Prostat Biyopsisi (MR ile işaretlenen lezyonun ultrasonda direk şüpheli lezyondan örnek alınması)

-Kapalı böbrek taşı ameliyatları-Perkütannefrolitotomi / Fleksible URS (RIRS)

-Pediatrik laparoskopik ameliyatlar (Çocuk) Mini - Laparoskopik piyeloplasti (böbrek çıkışı darlığının laparoskopik düzeltilmesi) / İnmemiş testiste tanısal laparoskopi

-Kadınlarda mesane sarkmasının laparoskopik düzeltilmesi (Laparoskopik sakrokolpopeksi)

Eğitim ve Uzmanlık
1997-2005: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  - Tıp Eğitimi
2007-2012. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Üroloji - Uzmanlık

Deneyim
2019: Yardımcı Doçent, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilimdalı
2015 - 2019: Yardımcı Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilimdalı
2013 - 2015: Uzman, Zorunlu Hizmet, Osmaniye Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Ürolojik Cerrahi Derneği
Türk Üroloji Derneği
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
Endoüroloji Derneği