sat─▒r aras─▒

Kad─▒nlarda ─░drar Ka├ž─▒rma Nedenleri ve Tedavisi

Kad─▒nlarda idrar kaç─▒rma problemi ya┼čam kalitesini ciddi derecede dü┼čüren ve ki┼činin sosyal hayat─▒n─▒ olumsuz etkileyen önemli bir sorundur. Özellikle ileri ya┼člarda daha s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan idrar kaç─▒rma sorunu baz─▒ hastal─▒klar, do─čum yapma ve kilo alma gibi etkilerle tetiklenen zorlay─▒c─▒ bir durumdur.

Kad─▒nlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülen idrar kaç─▒rma sorunu ara┼čt─▒rmalara göre ortalama olarak 3 kad─▒ndan birini hayat─▒n─▒n bir döneminde zorlayan bir krizdir. 30 ya┼č sonras─▒nda daha çok ortaya ç─▒kan idrar kaç─▒rma ┼čikayeti kötü koku, hijyen problemleri gibi sonuçlar─▒ nedeniyle ki┼čileri psikolojik olarak da olumsuz etkiler.

Baz─▒ ki┼čilerde pelvik taban kaslar─▒ zay─▒fl─▒─č─▒ gibi fizyolojik nedenlerle tetiklenen durum fazla do─čum yapma, sigara kullanma, sa─čl─▒ks─▒z beslenme, hareketsiz ya┼čam ve obezite gibi risk faktörleri etkisiyle de ya┼čanabilir.    

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rma Nedir?

Kad─▒nlarda ─░drar Ka├ž─▒rma Nedir?

─░drar yapma rutini sa─čl─▒kl─▒ yeti┼čkinlerde günde farkl─▒ say─▒larda olur. Ki┼či idrar─▒n─▒n geldi─čini hisseder, o anki ┼čartlara göre hemen tuvalete gitme ┼čans─▒ varsa hemen tuvalete gidilip idrar─▒n yap─▒lmas─▒ en sa─čl─▒kl─▒s─▒d─▒r.

Baz─▒ durumlarda hemen tuvalete gitmek mümkün olmayabilir ve olgun kaslar sayesinde bir süre idrar tutulabilir. ─░drar kaç─▒rma günlük hayatta idrar─▒ tutmaya çal─▒┼čsan─▒z da istemsiz olarak idrar ç─▒k─▒┼č─▒n─▒n olmas─▒ durumudur. Bazen idrar─▒n geldi─či bile anla┼č─▒lmaz ve aniden idrar kaç─▒rma da olabilir. ─░drar kaç─▒rma ┼čikayeti tedavi edilebilen bir problemdir. 

─░drar kaç─▒rma nedenleri ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čir. Halk aras─▒nda ya┼članma sebebiyle idrar kaç─▒rman─▒n normal oldu─ču dü┼čünülse de asl─▒nda bu ┼čikayet sa─čl─▒kl─▒ ya┼č almada do─čal bir durum de─čildir. Mutlaka tetikleyici sebepler vard─▒r ve tedavi ile kontrol alt─▒na al─▒nmas─▒ ki┼činin hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlamas─▒ için önemlidir. 

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rma Nedenleri Nelerdir?

Kad─▒nlarda idrar kaç─▒rma nedenleri ki┼čiden ki┼čiye farkl─▒l─▒k gösterebilir. Stresle, idrar torbas─▒ kaslar─▒ sorunuyla ya da mesane kapasitesinin a┼č─▒lmas─▒ gibi nedenlerle ┼čikayetler ortaya ç─▒kabilir.  

 • Stresle ─░drar Kaç─▒rma: Özellikle kad─▒nlarda öksürürken idrar kaç─▒rma nedenleri neler olabilir sorusu ve benzer ┼čekilde hap┼č─▒rmada idrar kaç─▒rman─▒n sebeplerinin merak edilmesi s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durumdur. Gülmek, öksürmek, hap┼č─▒rmak, egzersizde h─▒zl─▒ hareketler yapmak gibi ani eylemlerde istemsiz idrar kaç─▒rma durumu ya┼čanabilir. Bunun temel iki nedeni vard─▒r. ─░lki idrar─▒ tutmay─▒ sa─člayan pelviks kaslar─▒n─▒n zay─▒f olmas─▒d─▒r. Zay─▒fl─▒─č─▒n sebebi genetik ve do─ču┼čtan olabilir ya da yeterince spor yap─▒lmad─▒─č─▒ için de ya┼čla birlikte zay─▒flama görülebilir. Ayr─▒ca çok fazla do─čum yapmak, iri bir bebek do─čurmak, obezite ve menopoz gibi nedenlerle de pelvik kaslar─▒ zay─▒flayabilir. Ani hareketlerle idrar kaç─▒rman─▒n di─čer nedeni ise mesane bo┼čalmas─▒nda kontrol sa─člayan kaslar─▒n zay─▒fl─▒─č─▒d─▒r. 
 • Urge ─░drar Kaç─▒rma: Bu türde idrar─▒n geldi─či hissedilip hemen tuvalete yönelme olur ama tuvalete yeti┼čemeden idrar kaç─▒rma olur. Sebep mesane (idrar torbas─▒) kaslar─▒n─▒n normalden daha fazla çal─▒┼čmas─▒d─▒r.  
 • Miks ─░drar Kaç─▒rma: Miks kelimesi kar─▒┼č─▒m anlam─▒na gelir. Miks idrar kaç─▒rmada stresle idrar kaç─▒rma ve urge idrar kaç─▒rma türlerinin kar─▒┼č─▒m─▒d─▒r. Yani hem pelvik kaslar─▒nda hem de mesane kaslar─▒nda zay─▒fl─▒k vard─▒r. 
 • Ta┼čma ─░drar Kaç─▒rma: Baz─▒ problemli durumlarda mesane, kapasitesinden fazla idrar tutmaya meyilli olur. Mesanenin a┼č─▒r─▒ dolup çok gerilmesi sonucunda s─▒z─▒nt─▒ ┼čeklinde idrar kaç─▒rma türüne ta┼čma idrar kaç─▒rma denir. Sebepler aras─▒nda idrar yolu t─▒kanmalar─▒ (prostat büyümesi, d─▒┼čk─▒ s─▒k─▒┼čt─▒rmas─▒ vb.),diyabet ve MS gibi hastal─▒klar─▒n etkisiyle sinirsel hasarlarla yeterince s─▒k─▒┼čmayan mesane kaslar─▒ say─▒labilir.

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rma Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Kad─▒nlarda ─░drar Ka├ž─▒rma Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

─░drar kaç─▒rma ┼čikayeti için doktora ba┼čvuruldu─čunda önce hastan─▒n t─▒bbi öyküsü ve ┼čikayetleri dinlenir. Bu a┼čamada do─čum geçmi┼či, sigara kullanma durumu, kilo, mevcut hastal─▒klar ve meslek gibi konularla ilgili detayl─▒ bilgiler önemlidir. Detayl─▒ fiziksel muayene ard─▒ndan idrar ve kan testleri yap─▒l─▒r. Sonuçlara göre tan─▒ konur. 

Bazen idrar kaç─▒rma idrar yolu enfeksiyonu gibi farkl─▒ rahats─▒zl─▒klar sebebiyle olabilir. Bu tip durumlarda ilgili rahats─▒zl─▒k tedavi edildi─činde idrar kaç─▒rma sorunu da ortadan kalkar. E─čer sebep kas zay─▒fl─▒─č─▒ gibi direkt etkili bir sorunsa buna yönelik tedavi sürecine ba┼član─▒r.  

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavi, sorunun arka plan─▒ndaki sebeplere göre ┼čekillenir. Kök nedenler aras─▒nda farkl─▒ hastal─▒klar varsa bunlara yönelik tedaviye ba┼član─▒r. ─░drar kaç─▒rma için ilk olarak sa─čl─▒kl─▒ beslenmeye geçi┼č gibi ya┼čam tarz─▒ de─či┼čimleri ve kegel egzersizleri gibi basit egzersizlerle idrar yolu kaslar─▒n─▒ güçlendirme yöntemleri önerilir.

Baz─▒ durumlarda kad─▒nlarda idrar kaç─▒rma ilaçlar─▒ ile destek sa─članabilir. Kad─▒nlarda idrar kaç─▒rma ilaçlar─▒ aras─▒nda mesane gev┼četici ilaçlar ve mesane geni┼čletici ilaçlar say─▒labilir. Bunlardan sonuç al─▒namazsa daha ileri tedavi uygulamalar─▒na geçilir. 

Ameliyat ve ameliyat d─▒┼č─▒ çözümler olarak iki ba┼čl─▒kta tedavi yöntemlerini toplamak mümkündür. ─░drar kaç─▒rma tipi ve ki┼činin bireysel özelliklerine göre tedavi yöntemi seçilir. S─▒k─▒┼čma tipi idrar kaç─▒rma ya┼čayan kad─▒nlarda ilaç tedavisi uygunken stres tipi ve miks tipi idrar kaç─▒rmada daha çok ameliyat yöntemine ba┼čvurulur. 

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rmada Ameliyat D─▒┼č─▒ Uygulamalar Nelerdir?

 • Elektromanyetik sandalyeler: Hastaya özel olarak tasarlanan elektromanyetik sandalyede otururken titre┼čimler verilir. Vücuda yay─▒lan sinyaller sayesinde idrar kaç─▒rmaya neden olan zay─▒f pelvik taban kaslar─▒ güçlenir. Uygulaman─▒n ba┼čar─▒ oran─▒ ortalama olarak %50’dir. Elektromanyetik sandalye tedavisinde olumlu sonuç alma oran─▒ özellikle genç, kilo sorunu olmayan, düzenli cinsel hayat─▒ bulunan kad─▒nlarda daha yüksektir. 
 • Vajinal toplar: Bu uygulamada farkl─▒ büyüklükteki toplarla yap─▒lan egzersizler sayesinde hastan─▒n pelvik taban kaslar─▒n─▒n güçlenmesi amaçlan─▒r. 
 • Vajinal lazer: Vajinan─▒n içine vajinal muayenede kullan─▒lan ultrason probuna benzer bir prob ile özel bir i┼člem uygulan─▒r. A─čr─▒s─▒z ve ac─▒s─▒z vajinal lazer tedavisinde vajinal duvara yeni hücre üretimi olabilmesi için uyar─▒m yap─▒l─▒r. Ortalama 1 ay süreyle yap─▒lan seanslar sayesinde vajinada toparlanma ve s─▒k─▒la┼čma olur. Vajinal lazer yöntemi özellikle do─čum etkisiyle geni┼čleyen ve idrar kaç─▒rmada rol oynayan vajina duvar─▒n─▒ gençle┼čtirme iyi sonuçlar verir. 

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rmada Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

Kad─▒nlarda ─░drar Ka├ž─▒rmada Cerrahi Y├Ântemler Nelerdir?

 • Trans Obturator Tape (TOT) ameliyat─▒: Vajinal lazer ile sonuç al─▒namayan kad─▒nlarda %85-90 oran─▒nda etkili olan TOT ameliyat─▒ önerilir. Özellikle stres ve miks tipi idrar kaç─▒rmas─▒ olanlarda etki oran─▒ yüksektir. Kesi olmadan, kas─▒ktan 2 mini delikten girilerek yap─▒lan ameliyatta idrar yoluna özel bir bant konur. Müdahale süresi ortalama 15 dakika sürer ve ki┼či ameliyattan 1 gün sonra taburcu olabilir. Konan bant sayesinde idrar kaç─▒rma ┼čikayeti hafifler. Etkinin tam olarak görülmeye ba┼članmas─▒ için 2-3 hafta geçmesi gerekir. Bu süre boyunca a─č─▒r i┼člerden ve cinsel hayattan uzak durmak gerekir. 
 • Kapal─▒ laparoskopik cerrahi: Kapal─▒ laparoskopik cerrahi idrar kaç─▒rma sorunu için en son ba┼čvurulan yöntemdir. Kar─▒n bölgesindeki tüm organlar en sa─čl─▒kl─▒ yerlerine oturtulur ve üretran─▒n (idrar─▒, idrar torbas─▒ndan d─▒┼čar─▒ ta┼č─▒yan d─▒┼č idrar kanal─▒) gerekli yerlerine diki┼č at─▒larak sabitlenme sa─član─▒r. 

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rma Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular 

Kad─▒nlarda ─░drar Kaç─▒rma Belirtileri Nelerdir?

S─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan belirtiler ┼čöyle s─▒ralanabilir:

 • Gülme, öksürme, hap┼č─▒rma gibi ani hareketlerde idrar kaç─▒rma
 • Yürürken ritim de─či┼čince
 • Egzersiz yaparken farkl─▒ hareketlere geçerken idrar kaç─▒rma
 • A─č─▒r bir ┼čey kald─▒r─▒rken idrar kaç─▒rma
 • Aya─ča kalkarken idrar kaç─▒rma
 • Gün içinde idrar kaç─▒rma endi┼česiyle s─▒k s─▒k tuvalete gitme
 • ─░drar kaç─▒rma sebebiyle ped kullanmak zorunda kalma
 • ─░drar yaparken idrar─▒n hepsini tamamen bo┼čaltamad─▒─č─▒n─▒z─▒ hissetme

Kad─▒nlarda idrar kaç─▒rma bitkisel tedavi ile çözülür mü?

Bitkiler uzman hekimin tedavisine ek olarak destekleyici nitelikte kullan─▒labilir. ─░drar kaç─▒rmaya iyi gelen bitkisel kürler aras─▒nda plantain yapra─č─▒, at kuyru─ču, rezene , tarç─▒n say─▒labilir. Biberiye , civan perçemi, orman iplikçi─či ve potentila kökü kar─▒┼č─▒m olarak de─čerlendirilebilir.

Kad─▒nlarda idrar kaç─▒rma probleminden korunmak için ne yap─▒labilir?

─░drar kaç─▒rma ┼čikayeti ya┼čamamak ad─▒na pilates gibi kaslar─▒ güçlendiren sporlar yapmak önemlidir. Kegel egzersizleri ile vajinal kaslar güçlendirilebilir. Sigaradan uzak durmak ve sa─čl─▒kl─▒ beslenmek de birçok hastal─▒─ča kar┼č─▒ koruyucu oldu─ču gibi idrar kaç─▒rma problemine kar┼č─▒ da etkilidir. 

Op. Dr.
Hakan An─▒l
├ťroloji
Medical Park Seyhan
268

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.