sat─▒r aras─▒

kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ belirtileri nelerdir

Ça─č─▒n geli┼čimi ve de─či┼čimiyle birlikte insan hayat─▒n─▒n içerisinde hareketsiz ya┼čam yer almaya ba┼člam─▒┼čt─▒r. Hareketsiz ya┼čam, insan sa─čl─▒─č─▒ için bir mühim bir sorun te┼čkil eder. Vücudu tembelle┼čtirir. Hastal─▒k ve rahats─▒zl─▒klar─▒ da beraberinde getirir. Bu rahats─▒zl─▒klardan biri de ki┼čilerde görülen s─▒rt a─čr─▒s─▒ problemidir. Yap─▒lan çal─▒┼čmalara göre her on ki┼čiden ikisi s─▒rt a─čr─▒s─▒ çekmektedir. Ço─čunlukla hareketsiz ya┼čam─▒n getirdi─či problem olarak görülür. Bu sebeple de ki┼čilerde görülen s─▒rt a─čr─▒s─▒, ya┼č ve cinsiyet ay─▒rt etmez. S─▒rt a─čr─▒s─▒, s─▒rt─▒n herhangi bir noktas─▒nda hissedilebilir.

Kad─▒nlarda görülen s─▒rt a─čr─▒s─▒, ya┼čamdaki eksik hareketsizlikten, duru┼č (postür) bozuklu─čundan ya da gündelik hayatta yap─▒lan yanl─▒┼č bir eylemden kaynakl─▒ olabilir. Bunun yan─▒nda s─▒rtta görülen a─čr─▒, farkl─▒ hastal─▒klar─▒n belirtisi olarak da gözlemlenebilir. Tespit edilen a─čr─▒ sebebine göre tedavi yöntemi belirlenip uygulan─▒r. 

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ neyin belirtisi ö─črenmek ve buna uygun tedavi yönteminin uygulanmas─▒n─▒ sa─člamak için bir ortopedi uzman─▒na muayene olmak gerekir. 

Kad─▒nlarda S─▒rt A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ belirtileri nelerdir

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒, çe┼čitli nedenlerden kaynakl─▒ olabilir. S─▒rtta görülen a─čr─▒, ya┼č ve cinsiyet ay─▒rt etmez. Genellikle ki┼činin ya┼čam tarz─▒na, vücut tipine ve ya┼č─▒na göre a─čr─▒ sebebi farkl─▒l─▒k gösterebilir. S─▒rt, iskelet yap─▒s─▒n─▒n en önemli noktalar─▒ndan biridir. Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ birçok farkl─▒ sebepten kaynaklanabilmektedir. Di─čer pek çok a─čr─▒ çe┼čidinde oldu─ču gibi s─▒rt a─čr─▒lar─▒ da ki┼činin ya┼čam kalitesini dü┼čürür ve hayat─▒n─▒ olumsuz yönde etkiler. S─▒rt a─čr─▒s─▒ omurilikte yer alan kaslar─▒n gerginle┼čmesi nedeniyle ya┼čan─▒r. Gündelik ya┼čamdaki en küçük yanl─▒┼č hareketten kaynaklanabilece─či gibi strese ba─čl─▒ olarak da olu┼čabilir. A─čr─▒n─▒n nedenine ve çe┼čidine göre de─či┼čmekle beraber baz─▒ s─▒rt a─čr─▒lar─▒ kendili─činden azalabilmektedir. 

S─▒rt a─čr─▒lar─▒ erkekler ve çocuklara nazaran ya┼čl─▒ ve kad─▒nlarda daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi kemik erimesimenopoz, hamil elik gibi durumlar─▒n kad─▒nlarda daha s─▒k gözlemlenebiliyor olu┼čudur.

S─▒rt a─čr─▒lar─▒ genellikle eklemde, kasta ve ba─č dokular─▒nda görülür. Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ neden olur; sorusunun yan─▒tlar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi listelenebilir: 

 • Kad─▒nlar─▒n günlük rutinleri içerisinde yer alan temizlikte yap─▒lan ani hareketler ve a─č─▒r kald─▒rmak
 • Vücutta görüle kilo art─▒┼č─▒
 • Duru┼č bozukluklar─▒
 • Kaza sonucu olu┼čan yaralanmalar
 • Romatizmal hastal─▒klar
 • F─▒t─▒k 
 • Tümörler
 • Kireçlenme
 • Gebelik
 • S─▒rt kaslar─▒n─▒n zay─▒f olu┼ču
 • Egzersiz eksikli─či
 • Psikolojik sorunlar; kayg─▒,stres, ruh sal bozukluk, korku

Kad─▒nlarda S─▒rt A─čr─▒s─▒ Belirtileri

kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ tedavisi

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ belirtileri ki┼činin ya┼čam tarz─▒na göre ┼čekillenir. A─čr─▒n─▒n nedeni gün içinde az hareket etmek; düzensiz ve sa─čl─▒ks─▒z beslenmek, duru┼č bozukluklar─▒, yanl─▒┼č ve ani hareketler, travmatik etkilerin getirdi─či rahats─▒zl─▒klar olabilir.

S─▒rt a─čr─▒s─▒, a─čr─▒n─▒n nedenine göre uzun süreli veya k─▒sa süreli etki gösterebilir. Hissedilen a─čr─▒n─▒n sürekli olu┼čuna göre de hastal─▒k tan─▒lar─▒ belirlenebilmektedir. Uzun süreli hissedilen a─čr─▒lar genellikle belin omurgas─▒nda görülür. Bu a─čr─▒ çe┼čidi genellikle k─▒sa vadeli fakat zaman içerisinde uzun süreçlere yay─▒lan a─čr─▒lard─▒r. Rutin hareketleri zorla┼čt─▒r─▒r, duru┼čtaki bozukluklara sebep olur. K─▒sa süreli a─čr─▒lar ise hareketsiz ya┼čamdan kaynakl─▒ etkilerin görüldü─čü a─čr─▒ çe┼čididir. 

Görülen s─▒rt a─čr─▒s─▒ e─čer ani geli┼čmi┼čse ve uzun süreli geçmeyen ┼čiddetli bir a─čr─▒ hissedilirse mutlaka bir uzman doktora muayene olunmal─▒d─▒r. Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ belirtileri a┼ča─č─▒daki gibi listelenebilir:

 • Duru┼č bozukluklar─▒
 • Üst bacakta hissedilen a─čr─▒ ya da ┼čiddeti az s─▒zlamalar
 • Kas ve doku bozukluklar─▒ rahats─▒zl─▒klar─▒
 • Kalçada uyu┼čma
 • Diz ve bacakta a─čr─▒
 • Kilo kayb─▒ 
 • Hamilelik etkisiyle geli┼čen bel a─čr─▒s─▒
 • Nadir görülen bir belirti olsa da, ate┼č
 • ─░drar kaç─▒rma

Hamilelikte S─▒rt A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

Hamilelik, bireyler için oldu─ču kadar vücut için de farkl─▒ bir süreçtir. Hamilelikte vücutta pek çok de─či┼čiklik ya┼čan─▒r. Vücut evrilir ve de─či┼čir. Bu de─či┼čimler; kilo art─▒┼č─▒, k─▒llanma, cilt kurulu─ču, lekelenme, saç dökülmesi, ┼či┼člikler olarak s─▒ralanabilir. Vücut de─či┼čikliklerinin yan─▒nda anne aday─▒n─▒n ruhsal yap─▒s─▒nda da dengesizlikler gözlemlenebilmektedir. Hormonal de─či┼čimden kaynaklanan bu faktörler geçici ve normaldir. Vücut d─▒┼č etkenlere kar┼č─▒ kendi içinde bir savunma mekanizmas─▒ geli┼čtirir. Bu da bebe─či korumak içindir.

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ neden olur, sorusunun yan─▒tlar─▒ndan biri hamileliktir. Hamilelikte vücudun de─či┼čimiyle birlikte ortaya ç─▒kan çe┼čitli a─čr─▒lar görülür. Bunlar ba┼čl─▒ca; bel a─čr─▒s─▒, kas─▒k a─čr─▒s─▒, ayak a─čr─▒s─▒, s─▒rt a─čr─▒s─▒ ve gö─čüs a─čr─▒lar─▒d─▒r.

Hamilelerde görülen s─▒rt a─čr─▒s─▒ endi┼čeye mahal vermeyecek normal bir durumdur. Vücutta bulunan kaslar ve ba─člar hamilelik dolay─▒s─▒yla yumu┼čak bir yap─▒ya bürünür. Bel ve s─▒rt bölgesi daha fazla zorland─▒─č─▒ndan en çok a─čr─▒lar bu noktalarda meydana gelir. Hamilelikte görülen s─▒rt a─čr─▒s─▒ ve akabinde görülen bel, bacak a─čr─▒s─▒ bir hastal─▒─č─▒n habercisi de─čildir.

S─▒rt a─čr─▒s─▒ hamilelik belirtisi mi, sorusu için de kimi zaman bu durum bir belirti say─▒labilir, diyebiliriz. Hamilelikte kad─▒n─▒n karn─▒nda bebe─čin geli┼čiyor olu┼ču, duru┼č bozukluklar─▒na ve kaç─▒n─▒lmaz olan s─▒rt a─čr─▒lar─▒na sebebiyet verebilir. 

Ya┼čl─▒larda S─▒rt A─čr─▒s─▒ Neden Olur?

Ya┼članma, insan hayat─▒ için kaç─▒n─▒lmaz bir süreçtir. Do─čumda vücut nas─▒l yenileniyorsa, ya┼čl─▒l─▒kta tam aksi ┼čekilde vücut bozulmaya ba┼člar. ─░nsan ya┼čland─▒kça, bedeninde birçok sa─čl─▒k problemi meydana gelir. Bunlardan biri de omurgan─▒n ya┼članmas─▒d─▒r. Omurgan─▒n ya┼članmas─▒ yani olumsuz yönde etkilenmesi, bireyin hayat─▒n─▒ da olumsuz yönde etkiler. Yürümede, yatmada, e─čilip kalkmada, basit hareketleri yapmada problem yarat─▒r.

Omurga iskelen yap─▒s─▒n─▒n denge merkezidir. Eklem, ba─č, kemik ve kaslardan olu┼čmaktad─▒r. Ki┼činin ya┼članmas─▒yla birlikte eklem ba─člar─▒ndaki y─▒pranmalar omurilik a─čr─▒lar─▒na sebebiyet verir. Omurga a─čr─▒lar─▒n─▒n vazgeçilmez y─▒ld─▒z─▒ ise bel ve s─▒rt a─čr─▒lar─▒d─▒r. 

Ya┼čl─▒larda görülen s─▒rt a─čr─▒lar─▒n─▒n temel nedenleri; kemik erimesi, omurga ba─člar─▒ndaki hasar, kireçlenme, hareketsizlik, vücudun ya┼č ile birlikte olumsuz yönde etkilenmesidir. 

Kad─▒nlarda S─▒rt A─čr─▒s─▒ ve Tedavisi 

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒, çe┼čitli nedenlerde ve çe┼čitli belirtilerle görülebilir. Bu, gündelik ya┼čamdaki ufak bir hareket probleminden ya┼čl─▒l─▒─ča kadar uzanan bir çizgide s─▒n─▒fland─▒r─▒labilir.

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ neyin belirtisi, sorusunun yan─▒t─▒, s─▒rtta a─čr─▒yan bölgenin yerine göre de─či┼čir. S─▒rt a─čr─▒s─▒ ço─čunlukla omurga kaynakl─▒d─▒r. Bunun yan─▒nda hareketsizlik, duru┼čtaki ve yürüyü┼čteki problemler, a─č─▒r kald─▒rmak gibi s─▒kl─▒kla görülen durumlar a─čr─▒lara sebebiyet verebilir. S─▒rt a─čr─▒s─▒ üç bölgeye ayr─▒l─▒r:

 • S─▒rt─▒n sa─č─▒nda hissedilen a─čr─▒, akci─čerdeki bir olumsuz durumun belirtisi olabilir
 • Orta s─▒rt a─čr─▒s─▒ nedenleri aras─▒nda mide hastal─▒klar─▒ yer alabilir
 • Son olarak s─▒rt─▒n solundaki a─čr─▒ ise pankreas kaynakl─▒ olabilir

S─▒rt a─čr─▒s─▒ probleminde, olu┼čan a─čr─▒n─▒n tedavi edilebilmesi için ilk önce a─čr─▒n─▒n kayna─č─▒ belirlenmelidir. Kayna─č─▒n belirlenmesi alan─▒nda uzman, ilgili doktorlar taraf─▒ndan bulunmal─▒d─▒r. A─čr─▒n─▒n sebebine göre; ilaç tedavileri, fizyoterapi, egzersiz tedavisi gibi a─čr─▒ azalt─▒c─▒, dindirici çözümler belirlenir. Genellikle kendili─činden geçebilen s─▒rt a─čr─▒lar─▒, di─čer tedavi yöntemleri ile de k─▒sa sürede yok edilebilir.

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒na ne iyi gelir? 

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒ belirtileri, hamilelik olabilece─či gibi ya┼čl─▒l─▒k belirtisi de olabilmektedir. Bu sebeple öncelikle a─čr─▒n─▒n kayna─č─▒ ara┼čt─▒r─▒lmal─▒ ve tedavi yöntemi bu do─črultuda belirlenmelidir. Aksi taktirde ba┼čka sa─čl─▒k sorunlar─▒na da yol açabilir. Ancak kronik olmayan hafif a─čr─▒lar için spor önerilebilir. 

Kad─▒nlarda s─▒rt a─čr─▒s─▒na ne iyi gelir, sorusu için s─▒rt egzersizleri i┼čaret edilebilir. ─▒rt a─čr─▒s─▒ için egzersiz yapmak a─čr─▒lar─▒ azalmaya, uzun vadede yap─▒l─▒rsa a─čr─▒n─▒n bitimine olanak sa─člar. En etkili yöntemlerden biri s─▒rt─▒n esnemesine olanak sa─člayan egzersizlerdir. 

S─▒rt─▒ esnetmek için: 

 • Dik pozisyonda ayakta durarak ellerin havaya kald─▒r─▒lmas─▒ ve ki┼činin uzanabildi─či kadar yukar─▒ uzanmas─▒ gerekir. Bu bir destek yard─▒m─▒yla da yap─▒labilir. Elin uzand─▒─č─▒ noktada herhangi bir destekleyici nesne de bulunabilir. 
 • Sert bir seminde uzan─▒p bacaklar─▒ dizden k─▒r─▒p s─▒ras─▒yla kendine do─čru çekmektir. Bu çeki┼člerde 3-5 saniye kadar beklenmeli ve tekrar ayaklar─▒ düzgün, yatar pozisyona getirip hareketi tekrarlamakt─▒r.
 • Kürek kemiklerini birbirine yakla┼čt─▒r─▒p gev┼četme hareketi de yap─▒labilir. 

SIK SORULAN SORULAR

Orta S─▒rt A─čr─▒s─▒ Nedenleri Nelerdir?

S─▒rt─▒n ortas─▒na vuran a─čr─▒, çe┼čitli rahats─▒zl─▒klar─▒n habercisi olabilir. Bu rahats─▒zl─▒klar─▒n ba┼č─▒nda mide gelir. S─▒rt─▒n ortas─▒na vuran a─čr─▒, genellikle mide kaynakl─▒d─▒r. Bunun yan─▒nda omurgada görülen esneklikten, duru┼č ve yürüyü┼č bozukluklar─▒ndan da kaynakland─▒─č─▒ görülmektedir.

S─▒rt A─čr─▒s─▒ndan Korunmak ─░çin Neler Yap─▒lamal─▒?

S─▒rt a─čr─▒s─▒ çok s─▒k gözlemlenen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bunun sebebi gündelik ya┼čant─▒m─▒zdaki hareket eksikli─činden kaynaklanmaktad─▒r.

 Peki, s─▒rt a─čr─▒s─▒ndan korunmak için neler yap─▒lmal─▒?

 • Uzun süren oturmalar ve yatmalar gerçekle┼čtirilmemelidir
 • Otururken veya ayaktayken, duru┼ča dikkat edilmeli dik durulmal─▒d─▒r.
 • Ters hareketler yapmaktan kaç─▒n─▒lmal─▒
 • Çok so─čuktan çok s─▒ca─ča geçilip, ani s─▒cakl─▒k de─či┼čimi yap─▒lmamal─▒d─▒r. 

S─▒rt A─čr─▒lar─▒ Ne Zaman Tehlikelidir?

S─▒rt a─čr─▒lar─▒, ki┼činin ya┼č─▒na ve ya┼čam tarz─▒na ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒klar gösterir. S─▒rt a─čr─▒s─▒ uzun süreli ve ┼čiddetli oldu─čunda tehlikeli olarak görülebilir. ┼×iddetli ve uzun süreli a─čr─▒larda alan─▒nda uzman hekimelere mutlaka ba┼čvurulup a─čr─▒n─▒n cinsi ve sebebi belirlenmeli buna uygun tedavi yöntemi seçilip uygulanmal─▒d─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

20346

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.