• Uzmanlık Alanları: Yoğun bakım, Kardiak cerrahi, Periferik sinir blokları
Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon