• Uzmanlık Alanları:

Eğitim ve Uzmanlık
Ortaöğrenim – Lise; Adana Anadolu Lisesi
2001 - 2007Üniversite; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009 - 2014 - Yüksek Lisans; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Deneyim
Bitlis Ahlat Güzelsu Sağlık Ocağı (Pratisyen Dr.)
Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi Acil Servisi (Pratisyen Dr.)
Adana Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi (Pratisyen Dr.)
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı (Ar. Gör.)
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği (Uzman Dr.)

Mesleki Üyelikler
Gaziantep Tabip Odası
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu
Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlik Genel Kurulu
Türk Omurga Derneği

Uluslararası Yayınlar:

 1. Oktay K, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Gezercan Y, Olguner SK, Sarac ME. Dural metastasis from breast carcinoma mimicking subdural hematoma: case report. J Neurol Sci [Turk] 2014;31(4):818-21.
 2. Ozsoy KM, Gezercan Y, Cetinalp NE, Acıkalın A, Oktay K, Erdogan S, Haciyakupoglu S, Olguner SK. The effect of deferoxamine on superoxide dismutase and histopathological changes following experimental spinal cord injury. J Neurol Sci [Turk] 2015;32(2):372-81.
 3. Oktay K, Olguner SK, Sarac ME, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Gezercan Y, Erman T, Vural SB. Evaluation of serum S100B values in high grade glioma patients. J Neurol Sci [Turk] 2015;32(4):738-46.
 4. Oktay K, Erkoc YS, Ethemoglu KB, Olguner SK, Sarac ME. Spontaneous extrusion of ventriculoperitoneal shunt catheter through the right lumbar region: a case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg 2015;50(6):336-8.
 5. Oktay K, Cetinalp NE, Ozsoy KM, Olguner SK, Sarac ME, Vural SB. Intramedullary mature teratoma of the conus medullaris. J Neurosci Rural Pract 2016;7(2):305-7.
 6. Ozsoy KM, Oktay K, Gezercan Y, Cetinalp NE, Olguner SK, Erman T. Giant cavernous malformations in childhood: a case report and review of the literature. Pediatr Neurosurg 2017;52(1):30-5.
 7. Ozsoy KM, Oktay K, Cetinalp NE, Gezercan Y, Erman T. The role of cine flow magnetic resonance imaging in patients with Chiari 0 malformation. Turk Neurosurg (Epub ahead of print) (DOI:10.5137/1019-5149.JTN.19049-16.2)
 8. Oktay K, Ozsoy KM, Gezercan Y, Cetinalp NE, Erman T. Progressive kyphosis associated with tethered cord syndrome treated by posterior vertebral column resection in a pediatric patient. Pediatr Neurosurg 2017;52(5):323-6.
 9. Cetinalp NE, Oktay K, Ozsoy KM. Spontaneous spinal epidural hematoma mimicking a cerebrovascular disease. Neurol India 2017;65(6):1434-5.
 10. Oktay K, Ericek OB, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Erman T. Cervical myelopathy caused by invaginated laminae of the axis into the spinal canal in a pediatric patient. Pediatr Neurosurg (Epub ahead of print).

Ulusal Yayınlar:

 1. Hacıyakupoğlu E, Kınalı B, Oktay K, Yılmaz DM, Hacıyakupoğlu S. Vertebroplasty. Archives Medical Review Journal 2012;21(4):283-98.
 2. Hacıyakupoğlu E, Oktay K, Olguner SK, Saraç ME, Yılmaz DM, Hacıyakupoğlu S. Çocukluk çağı beyin tümörleri. Archives Medical Review Journal 2014;23(3):367-86.
 3. Hacıyakupoğlu E, Oktay K, Olguner SK, Yılmaz DM, Hacıyakupoğlu S. Metastatic brain tumors. Cukurova Medical Journal 2014;39(2):191-202.
 4. Gezercan Y, Özsoy KM, Çetinalp NE, Olguner SK, Oktay K, Erman T. Criteria for preferring anterior approach in surgical treatment of cervical spondylotic myeloradiculopathy. Cukurova Medical Journal 2014;39(4):669-78.
 5. Gezercan Y, Özsoy KM, Oktay K, Çetinalp NE, Erman T, Zeren M. Split cord malformations. Cukurova Medical Journal 2015;40(2):199-207.
 6. Oktay K, Olguner SK, Sarac ME, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Gezercan Y, Vural SB. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: neurosurgical cause of dysphagia. Cukurova Medical Journal 2015;40(1):51-7.
 7. Oktay K, Cetinalp NE. Lomber bölgede endoskopi yardımlı yaklaşımlar. Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni 2015;69:22-7.
 8. Cetinalp NE, Oktay K, Ozsoy KM, Olguner SK. Double crush root injury in the lumbar spine: report of a rare case. Cukurova Medical Journal 2017;42(1):176-8.
 9. Oktay K, Olguner SK, Sarac ME, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Gezercan Y, Vural SB. Treatment of chronic subdural hematoma: 5-year clinical experience. Gaziantep Medical Journal 2016;22(3):118-23.
 10. Oktay K, Cetinalp NE. Minimally invasive techniques in ALIF applications. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2017;7(2):262-6.

Kitap Bölümleri:

 1. Yılmaz DM, Oktay K. Ventrikülo-peritoneal şant cerrahisi. Ömür Günaldı, Erhan Emel (editör). Selen Yayıncılık, 2014.
 2. Oktay K, Özsoy KM. Servikal omurga/omuriliğin dejeneratif hastalıklarında radyolojik incelemeler. Kadir Kotil, Cüneyt Temiz, Erkan Kaptanoğlu, Tahsin Erman, Özkan Ateş, Ali Dalgıç, İlker Solmaz (editör). Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları, 2017.
 3. Oktay K, Erman T. Servikal omurganın yaşlanma süreci; dejenerasyonda fizyopatoloji. Kadir Kotil, Cüneyt Temiz, Erkan Kaptanoğlu, Tahsin Erman, Özkan Ateş, Ali Dalgıç, İlker Solmaz (editör). Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları, 2017.

Uluslararası Sözlü Bildiriler ve Konuşmalar:

 1. Oktay K, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Dere UA, Arslan M, Erman T. The role of cine flow magnetic resonance imaging in patients with chiari 0 malformation. World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, August 20-25, 2017, Istanbul, Turkey.
 2. Cetinalp NE, Ildan F, Ozsoy KM, Oktay K. DCER as an effective technique in the treatment of basilar invagination: 3 years outcomes of three cases. World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, August 20-25, 2017, Istanbul, Turkey.

Ulusal Sözlü Bildiriler ve Konuşmalar:

 1. Oktay K, Özsoy KM, Çetinalp NE, Dere ÜA. Lomber disk hernilerinin spontan regresyonu. Türk Nöroşirurji Derneği, Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, 20-23 Ekim, 2016, Antalya, Türkiye.
 2. Özsoy KM, Gezercan Y, Çetinalp NE, Oktay K. Yaşlı hastalarda korpusun posteriorunu içeren osteoporotik torakolomber fraktürlerin perkütan vertebroplasti yöntemi ile tedavisi. Türk Nöroşirurji Derneği, Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, 20-23 Ekim, 2016, Antalya, Türkiye.
 3. Oktay K, Özsoy KM, Çetinalp NE, Dere ÜA, Arslan M, Eriçek ÖB, Erman T. Subdural hematomların tedavisi: 5 yıllık klinik deneyim. Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye.
 4. Oktay K. Omurgada dejeneratif değişikliklerin anlamı ve çözümlemeleri. (Sabah semineri). Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye.
 5. Oktay K, Saraç ME, Özsoy KM, Çetinalp NE, Erman T. Posterior enstrumantasyon uygulanan hastalarda topikal vankomisin ile uygulanan profilaksinin etkinliği. Türk Nöroşirurji Derneği, Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2017, Bodrum, Türkiye.

Uluslararası Kongre Bildirileri:

 1. Olguner SK, Oktay K, Yilmaz DM. Giant intraventricular cystic lesion. 65th Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery, 1st Joint Meeting with the Turkish Neurosurgical Society, May 11-14, 2014, Dresden, Germany.
 2. Erkoc YS, Oktay K, Ethemoglu KB, Olguner SK, Sarac ME. An unusual complication of lumbar spine surgery: case report. 11th International Turkish Spine Congress, 29 April-3 May, 2015, İzmir, Turkey.
 3. Oktay K, Erkoc YS, Ethemoglu KB, Olguner SK. Spontaneous extrusion of ventriculo-peritoneal shunt catheter through the right lumbar region: a case report. 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies, September 8-12, 2015, Rome, Italy.
 4. Oktay K, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Dere UA, Arslan M, Erman T. Evaluation of serum S100B values in high grade glioma patients. World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, August 20-25, 2017, Istanbul, Turkey.
 5. Oktay K, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Dere UA, Arslan M, Erman T. Giant cavernous malformations in childhood: a case report and review of the literature. World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, August 20-25, 2017, Istanbul, Turkey.
 6. Oktay K, Ozsoy KM, Cetinalp NE, Dere UA, Arslan M, Erman T. Basilar invagination with atlantoaxial dislocation in a 5 year-old child: case report. World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, August 20-25, 2017, Istanbul, Turkey.

Ulusal Kongre Bildirileri:

 1. Oktay K, Diril S, Yılmaz DM, Bağdatoğlu H, İldan F. Enfekte olmuş dorsal dermal sinüslü olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan, 2012, Antalya, Türkiye.
 2. Çetinalp NE, İldan F, Özsoy KM, Oktay K. Baziller invajinasyon tedavisinde etkin bir yöntem: distraksiyon, kompresyon ve ekstensiyon ile redüksiyon (DCER). Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 3. Olguner SK, Özsoy KM, Çetinalp NE, Oktay K, Saraç ME, Diril S, Çitilcioğlu M, Aslanbaş Ö. Torakal omurgayı tutan polyostotik fibröz displazi. Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 4. Oktay K, Olguner SK, Yılmaz DM, Saraç ME. Os odontoideum: vaka sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 5. Çetinalp NE, Özsoy KM, Oktay K, Olguner SK, Saraç ME, Çitilcioğlu M, Erman T. Tuberosklerozda omurga tutulumu. Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 6. Oktay K, Çetinalp NE, Özsoy KM, Olguner SK, Yımaz DM, Saraç ME, İldan F. Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu: olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 7. Oktay K, Özsoy KM, Çetinalp NE, Olguner SK, Gezercan Y, Erman T, Saraç ME. Subdural hematomu taklit eden dural karsinom metastazlı olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 8. Oktay K, Özsoy KM, Çetinalp NE, Ökten Aİ, Saraç ME, Ateş T, Olguner SK. İntraventriküler glioblastoma multiforme. Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye.
 9. Çetinalp NE, Özsoy KM, Aslanbaş Ö, Kantaroğlu M, Oktay K, Erman T. Pediatrik pitüisitoma olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye.
 10. Oktay K, Olguner SK. Supra-infratentoriyal komponentleri bulunan posterior fossa epidural hematomu; olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye.
 11. Çetinalp NE, Özsoy KM, Oktay K, Aslanbaş Ö, Eriçek B, Erman T. Spontan otojenik pnömosefali olgusu. Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye.