Uzm. Dr.Kadir Ömer Çetin

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan takibi
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Aşı uygulamaları
  • Ateşli hastalıklar
  • Anemi
  • Solunum yolu enfeksiyonları
  • Vitamin eksiklikleri
  • İdrar yolu enfeksiyonları

Eğitim ve Uzmanlık
2007-2013 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
2014-2019 SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2013-2014 Kars Devlet Hastanesi
2014-2019 İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi
2019-2021 Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
2021-2023 İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi
2023 Beykent Üniversitesi Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
2014 Neonatal Resüsitasyon Programı
2016 Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu
2016 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Modülü
2017 Uluslararası Gelişimi İzleme Ve Destekleme Rehberi (GİDR) Uygulayıcı Eğitimi Kursu
2017 Riskli Yenidoğanlarda Pediatristin Rolü: Yoğun Bakım Öncesi Ve Taburculuk Sonrası İzlem Kursu
2017 Pediatrik Radyoloji Kursu
2018 Neonatal Resüsitasyon Programı Güncelleme
2018 Olgularla Çocuk Göğüs Hastalıkları Kursu

Mesleki Üyelikler
1. İstanbul Tabip Odası
2. Türk Pediatri Kurumu
 

Retrospective Evaluation of Frequency, Morbidities and Mortality of Low Birth Weight Infants