Dr. Kahraman Kıskaç

  • Uzmanlık Alanları: Acil müdahale, Dahili sonografi, Doopler, Echo kardiyografi
Eğitim ve Uzmanlık
1999 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi(Yük.Öğr.6 Yıl)
Kreiskrankenhaus Cerrahi - Dahiliye - Kardiyoloji - Almanya

Plasmakinetic resection of the prostate versus standard transure thral resection of the prostate a prospective randomized trail with 1-year follow-up 2007 prostate cencer prostatic dis.