sat─▒r aras─▒

kal├ža ameliyat─▒

Kalça ameliyat─▒ farkl─▒ isimleri ile de bilinen bir cerrahi operasyondur. Kalça ameliyat─▒ nedir sorusuna k─▒saca kalçaya protez takma i┼člemi yan─▒t─▒ verilebilir. Bu ameliyatlara halk dilinde total kalça protezi ismi verilir. T─▒p dünyas─▒ndaki ismi ise total kalça artroplastisidir. Kalça ameliyat─▒, ki┼činin kalça bölgesinde kireçlenme olu┼čmas─▒na ba─čl─▒ olarak gerçekle┼čtirilir. Kalça eklemi bir top ┼čeklindedir. Bu k─▒sm─▒n hasar almas─▒ ile ortaya baz─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒ ç─▒kar. Bu sorunlara ba─čl─▒ olarak da ki┼činin ameliyat olmas─▒ gerekir. Gerçekle┼čecek olan bu ameliyata ise kalça ameliyat─▒ denir. 

Kalça Ameliyat─▒ Nedir?

kal├ža ameliyat─▒ nas─▒l olur

Kalça ameliyat─▒, ki┼činin kalça bölgesinin zarar görmesi sebebi ile doktorlar─▒n cerrahi müdahalede bulunmas─▒d─▒r. Yap─▒lan bu cerrahi müdahale sonucunda, kalçadaki hasar alan bölge iyile┼čtirilir. Yap─▒lan protez i┼člemi sayesinde hasar gören top ┼čeklindeki k─▒s─▒m, yeni bir yap─▒ ile de─či┼čtirilir. Böylelikle kalça ameliyat─▒ gerçekle┼čmi┼č olur. Bölgedeki hasarl─▒ eklemin de─či┼čtirilmesi 70 y─▒l─▒ a┼čk─▒n süredir uygulanmakta olan bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Geçmi┼č dönemlerde bu hastal─▒─č─▒n çözümünde farkl─▒ yöntemler ile ameliyatlar yap─▒l─▒yor olsa da günümüz teknolojisinde eskisinden çok daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün hale geldi. 

Kad─▒nlarda Kalça Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda uygulanacak olan kalça ameliyat─▒n─▒n, di─čer bireylere uygulanacak olan kalça ameliyat─▒ndan herhangi bir fark─▒ yoktur. Ki┼činin kalça bölgesine darbe almas─▒ halinde bu bölgede ac─▒ ve a─čr─▒ hissi olu┼čabilir. Sert bir zeminde kalça üzerine dü┼čmek bu sorunlara sebep olan faktörlerin en ba┼č─▒nda yer al─▒r. Ayn─▒ zamanda ya┼č─▒n ilerlemesine ba─čl─▒ olarak da kalça bölgesinde kireçlenme meydana gelebilir. Kad─▒nlarda kireçlenmeye ba─čl─▒ olarak kalça problemi olu┼čumu da oldukça s─▒k görülür. Kalça bölgesinde herhangi bir a─čr─▒ ya da ac─▒ hissinin olu┼čmas─▒ halinde alan─▒nda uzman doktorlardan randevu al─▒nmal─▒d─▒r. Randevu tarihi geldi─činde ki┼či ┼čikayetlerini doktora bildirir ve muayene olur. Doktor taraf─▒ndan talep edilen testler ve tahliller yap─▒l─▒r. Bu i┼člemlerin sonucunda ki┼činin kalça ameliyat─▒ olmas─▒n─▒ gerektiren bir durum varsa hasta ameliyata al─▒n─▒r.

Erkeklerde Kalça Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerin a─č─▒r kald─▒rmalar─▒ ya da a─č─▒r i┼člerde çal─▒┼čmalar─▒ halinde kalça bölgelerinde baz─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒ olu┼čabilir. Bir süre sonra bu sa─čl─▒k sorunlar─▒na ba─čl─▒ olarak da kalça kireçlenmesi ortaya ç─▒kar. Kalçada olu┼čan sa─čl─▒k sorunlar─▒ farkl─▒ belirtiler ile ortaya ç─▒kar. Bu belirtiler aras─▒nda en s─▒k görülenleri kalça bölgesinde a─čr─▒ hissidir. Bunun haricinde ise; kalçada ac─▒ olu┼čumu, e─čilip kalkmada zorluk çekme ve oturmakta zorluk ya┼čanmas─▒ görülebilir. Kalça bölgesinde hassasiyet olu┼čumu da mümkündür. Bu belirtiler ile birlikte sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒na giderek fiziksel muayene olunmal─▒d─▒r. Yap─▒lan fiziksel muayenenin yeterli olmad─▒─č─▒ durumlarda ise görüntüleme yöntemlerinden destek al─▒narak ki┼činin rahats─▒zl─▒─č─▒ tespit edilir. ─░laç tedavisi ya da fizik tedavi ile düzelmeyecek durumlarda, hastan─▒n kalça ameliyat─▒ olmas─▒ gerekir. Doktor kontrolleri sonucunda hangi tedavi yönteminin uygulanaca─č─▒na karar verilir.

Ya┼čl─▒larda Kalça Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda, ya┼č─▒n ilerlemesine ba─čl─▒ olarak kireçlenme olu┼čumu ba┼člar. Bu kireçlenme eklem bölgelerinde meydana gelir. Kalçada olu┼čan kireçlenme de ya┼čl─▒l─▒kta ortaya ç─▒kabilecek rahats─▒zl─▒klar aras─▒nda yer al─▒r. Ya┼čl─▒ bireylerin ilk olarak ortopedi bölümüne randevu almas─▒ gerekir. Doktor muayenesi gerçekle┼čtikten sonra ki┼činin farkl─▒ bölümlere sevk edilmesi de gerekebilir. Ki┼činin kalças─▒nda problem oldu─čuna karar verilmesi halinde hangi tedavi yönteminin uygulanmas─▒ gerekildi─či tespit edilir. ─░lerleyen ya┼člarda ki┼čilerin anestezi almas─▒ riskli olabilir. Bu sebeple kalçadaki problem ilaç kullanarak düzelebilecek gibi ise öncelikle ilaç tedavisi önerilir. Fakat rahats─▒zl─▒k ameliyat gerektirecek düzeyde ise ki┼činin sa─čl─▒k durumu göz önünde bulundurulur. Farkl─▒ alanlardaki uzman doktorlar─▒n hastay─▒ muayene etmesi gerekir. Ki┼činin sa─čl─▒k durumu ameliyata elveri┼čli ise ameliyat gerçekle┼čir. Bunu anlayabilmek için de ilk olarak ki┼činin bünyesinin narkozu kald─▒r─▒p kald─▒ramayaca─č─▒ kontrol edilir. Ya┼čl─▒larda kalça ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r sorusunun yan─▒t─▒ndan önce hastan─▒n ameliyat olup olamayaca─č─▒n─▒ bilmek gerekir.

Kalça Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

kal├ža ameliyat─▒ tedavisi

Kalça ameliyat─▒n─▒n yap─▒lmas─▒na karar verilen muayene süreci tamamland─▒ktan sonra ameliyat tarihi belirlenir. Ki┼činin vücudu ve sa─čl─▒─č─▒ göz önünde bulundurularak, ki┼činin ne zaman ameliyat olmas─▒n─▒n daha uygun oldu─čuna karar verilir. Vücudun ameliyata haz─▒r hale gelmesi gerekir. Kalça ameliyat öncesinde ki┼činin baz─▒ ilaçlar─▒ bir süre boyunca kullanmamas─▒ talep edilebilir. Bu sebeple ameliyat hemen gerçekle┼čmez. Daha sonras─▒nda ise ameliyat öncesi anestezi haz─▒rl─▒─č─▒na ba┼član─▒r. Kalça ameliyat─▒nda genellikle genel anestezi uygulan─▒r. Gerekli durumlarda ise lokal anestezi uygulanarak da ameliyat─▒n gerçekle┼čmesi mümkündür. Lokal anestezide hastan─▒n panik olmamas─▒ ad─▒na sakinle┼čtirici verilme imkan─▒ da vard─▒r. Her durumda ki┼čilere sakinle┼čtirici ilaç verilmez.

Kalça Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Kalça ameliyat─▒nda her ameliyatta oldu─ču kadar risk vard─▒r. Bu riskler aras─▒nda ameliyat─▒n ba┼čar─▒s─▒z geçmesi, ki┼činin fazla kan kaybetmesi ve enfeksiyon kapmas─▒ yer al─▒r. Fakat bu riskler oldukça dü┼čüktür. Kalça ameliyat─▒ risklerinden ziyade kalça ameliyat─▒ sonras─▒ olu┼čabilecek risklere daha çok dikkat etmek gerekir. Kalça ameliyat─▒ sonras─▒; implant─▒n gev┼čemesi, kan p─▒ht─▒la┼čmas─▒, metallozis, kalça ç─▒k─▒─č─▒, kalça sertle┼čmesi ve ameliyat sonras─▒ enfeksiyonu gibi riskler vard─▒r. Bu sebeple ki┼činin ameliyat sonras─▒nda çok daha dikkatli olmas─▒ gerekir. 

Kalça Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Kalça ameliyat─▒ sonras─▒ ki┼čilerin bir süre hastanede kalmas─▒ gerekebilir. Doktor onay─▒ verildikten sonra taburcu olunur. Hastaneden ç─▒kan ki┼čilerin bir süre istirahat etmesi gerekir. Ki┼činin kalça bölgesine darbe almamas─▒na özen gösterilmelidir. Doktor taraf─▒ndan verilen ilaçlar aksat─▒lmadan kullan─▒lmal─▒ ve düzenli olarak doktor muayenesine gidilmelidir. Gerekli durumlarda doktorlar ameliyat sonras─▒nda fizik tedavi önerebilir. Bunun haricinde ise ki┼čilere diyet listesi verilebilir. Hijyen kurallar─▒na ekstra dikkat ederek enfeksiyon olu┼čumunun önüne geçilir. Doktor tavsiyelerine uymak da ameliyat sonras─▒nda iyile┼čme sürecine büyük oranda katk─▒ sa─člar.

Kalça Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Kalça ameliyat─▒ sonras─▒nda ki┼čilerin iyile┼čme süreci farkl─▒l─▒k gösterir. Baz─▒ hastalar bir ay içerisinde iyile┼čirken baz─▒lar─▒n─▒n iyile┼čme süreci iki ay─▒ bulabilir. Bunun sebebi ise ki┼činin sa─čl─▒k durumudur. Ki┼činin farkl─▒ sa─čl─▒k sorunlar─▒ varsa iyile┼čme süresi uzayabilir. Ayn─▒ zamanda ilaçlar─▒n düzenli kullan─▒lmas─▒na ba─čl─▒ olarak da iyile┼čme süreci k─▒salabilir. Kalça ameliyat─▒n─▒n kaç gün içerisinde iyile┼čti─čine dair net bir yan─▒t vermek mümkün de─čildir. Bu sebeple ameliyat sonras─▒ ki┼čiler kendilerine ne kadar iyi bakarsa o kadar çabuk iyile┼čir demek mümkündür.

S─▒kça Sorulan Sorular

Kalça Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Kalça ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun yan─▒t─▒ ameliyat─▒ gerçekle┼čtiren doktora göre ve hatta hastan─▒n sa─čl─▒k durumuna göre de─či┼čiklik gösterir. Ameliyat─▒n ortalama süresi 1 - 2 saat aras─▒ndad─▒r. Fakat narkoza ba─čl─▒ olarak bu sürenin de─či┼čmesi de mümkün. Genellikle ameliyatlar─▒n iki saati geçmedi─či bilinir.

Kimler Kalça Ameliyat─▒ Olamaz?

Kalça ameliyat─▒ olmas─▒ gerekti─či halde ameliyat olamayacak baz─▒ ki┼čiler bulunur. Kalça ameliyat─▒ olamayacak ki┼čiler ┼ču ┼čekilde bilinir;

  • Kalça bölgesinde enfeksiyon olan ki┼čiler
  • Demans hastalar─▒
  • Ak─▒l sa─čl─▒─č─▒ yerinde olmayan ki┼čiler
  • Kalça çevresinde kas felci olan ki┼čiler
  • Atardamarda ya da toplardamarda yetersizli─či olan ki┼čiler

Kimler Kalça Ameliyat─▒ Olmal─▒d─▒r?

Kimlerin kalça ameliyat─▒ olup olmayaca─č─▒na alan─▒nda uzman doktorlar karar verir. Bu karar─▒n verilebilmesi için ki┼činin mutlaka muayene olmas─▒ gerekir. Kalça ameliyat─▒ olunmas─▒n─▒ gerektiren durumlardan baz─▒lar─▒ ise ┼ču ┼čekilde bilinir;

  • Romatoid artrit
  • Osteoartit (ya┼č─▒n ilerlemesine ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan dejenerasyon)
  • Travmatik artrit (yaralanma sonucu olu┼čan eklem problemleri)

Prof. Dr.
Sami S├Âk├╝c├╝
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park G├Âztepe
178

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.