Medical Park Hastaneleri, Kalite Yönetim Sistemi, Joint Comission International (JCI) Akreditasyon Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda oluşturuldu.

Bahçelievler Medical Park, Göztepe Medical Park Hastanelerimiz 2008 yılında, İzmir Medical Park Hastanemiz ise 2014 yıllında JCI Akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Bu hastanelerimiz 3 yıllık periyotlarla JCI heyeti tarafından denetlenmeye devam ediyor.

Kalite Politikamız

Hastanelerimiz, ulusal ve uluslararası kaltie standartlarını temel alan yönetim ve hizmet anlayışı ile sürdürülebilir kalite ve güvenli sağlık hizmeti sunumunu taahhüt ederi. Taahhütlerimizi yerine getirmek üzere temel aldığımız ilkelerimiz; 

  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
  • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
  • Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek
  • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak, bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak
  • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
  • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak

JCI Akreditasyon Belgesi Tanıtımı

JCI (Joint Commission International) Kimdir?
Joint Commission International (JCI); sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

JCI Misyonu
Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve uluslararası akreditasyon ve sertifikasyon temini yoluyla uluslararası toplumda bakımın güvenliğinin ve kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

JCI- Akreditasyonun Amacı
Kaliteyi iyileştirmek
Maliyetleri düşürmek
Verimliliği artırmak
Kuruma güvenilirliği artırmak ve sağlamlaştırmak
Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek
Eğitim sağlamak

JCI - Akreditasyonun Faydaları
Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
Verilen kaliteli bakımı kanıtlamak
Toplumun güvenini kazanmak
Riskleri ve ilgili maliyetleri azaltmak
Kanun ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak
Standartlar konusunda eğitim sağlamak
Kalite iyileştirme için personelin lider olmasını sağlamak
İş tatmininin artmasını sağlamak
Kendini değerlendirmeyi sağlamak
Diğer benzer kuruluşlarla mukayese imkanı sağlamak

JCI Standartları (6. Revizyon 2017)
JCI akreditasyon standartları aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur ve hastaneyi bütün olarak ele alır

Bölüm I: Akreditasyon Katılım Gereklilikleri
Akreditasyon Katılım Gereklilikleri (APR)

Bölüm II: Hasta Odaklı Standartları
Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri (IPSG)
Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği (ACC)
Hasta ve Ailesinin Hakları (PFR)
Hastaların Değerlendirilmesi (AOP)
Hastaların Bakımı (COP)
Anestezi ve Cerrahi Bakım (ASC)
İlaç Yönetimi ve Kullanımı (MMU)
Hasta ve Ailesinin Eğitimi (PFE) 

Bölüm III: Sağlık Kurumu Yönetim Standartları
Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (QPS)
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü (PCI)
Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme (GLD)
Bina Yönetimi ve Güvenlik (FMS)
Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi (SQE)
Bilgi Yönetimi (MOI)

Bölüm IV: Akademik Tıp Merkezi Hastanesi Standartları
Tıbbi Mesleki Eğitim (MPE)
İnsan Denekler Üzerindeki Araştırma Programları (HRP)

Hasta Güvenliği çalışmalarında JCI Akreditasyon standartları Hasta Güvenliği maddeleri temel alınmıştır.

JCI Hasta Güvenliği Hedefleri
Hasta Kimliğinin Doğru Belirlenmesi
Etkin İletişimin İyileştirilmesi
Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi
Doğru taraf, doğru işlem, doğru hasta, cerrahisinin güvence altına alınması
Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon Riskinin Azaltılması
Hastaların Düşme Olayları Sonucu Zarar Görme Riskinin Azaltılması

Dünyada birçok hastanede ilaç hataları, yanlış taraf veya organ cerrahileri, yataktan düşmeler, yanlış kan transfüzyon reaksiyonları, intihar vakaları gibi beklenmedik olaylardan ölüm, uzuv ( kalıcı veya geçici) kaybı, ruhsal kayıp gibi sonuçlar ile karşılaşılmaktadır. Akreditasyon standartları "öncelikle hastalara zarar verme" düşüncesiyle hasta ve organizasyonel odaklı standartların hastanelerde karşılanmasını izlemektedir.

Biz de Medical Park Hastaneleri olarak "Herkes için sağlık" felsefemiz ile çıktığımız yolda hastalarımızın karşılaşabileceği olumsuzlukların henüz oluşmadan yok edilmesi ilkesi ile hizmet veriyoruz.

Medical Park Hastaneleri, hasta güvenliği kültürünü sağlamak için Türkiye'de ilk kez JCI Hasta Güvenliği Hedeflerine yönelik Göztepe Hastane Kompleksi'nde kendi doktor ve hemşireleri ile birlikte bir eğitim filmi çekti. Bu film tüm hastaneler grubu çalışanlarına eğitim amaçlı izletilmeye devam ediliyor.

2013 yılında başlattığımız "Hasta Güvenliği Kültürü" projesi ile tüm çalışanlarımıza eğitimler verilerek Hasta Güvenliğine ilişkin kurum kültürünün arttırılmasına yönelik yaptığımız çalışmalarla bilgi düzeyinin arttığını anketlerle teyit ettik. Ayrıca Hasta Güvenliği Kültürü’nün, Kalite Planı’nın bir parçası haline getirilerek sürekliliğini sağlandık.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çevre Politikamız