Kalp ve damar hastalıklarına neden olan faktörler nelerdir?

Kalp ve Damar Cerrahisi
4254

Kalbin kendisini besleyen damarlara koroner damarlar diyoruz. Orta yaş ve üstü insanlarda en sık ölüm sebebi koroner damarların daralması veya tıkanması sonrası gelişen kalp krizleri veya kalp yetmezliği'dir.Koroner kalp hastalığı olarak adlandırılan bu yaygın rahatsızlık toplumda önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.

En Yaygın Olan Faktör Hipertansiyon

Koroner kalp hastalığına neden olan ve risk faktörleri olarak anılan bazı patolojilerin tanınması çok önemlidir.Bu risk faktörlerinden en yaygın olanı Hipertansiyon'dur.

Yapılan araştırmalara göre orta yaş ve üstü nüfusun yaklaşik %20'sinin yüksek kan basıncına sahip olduğu dolayısıyla tedavi ihtiyacı olduğu bilinmektedir.Alt tansiyonun-diyastolik tansiyon-90'ın ve üst tansiyonun ise 150'nin üzerinde olması yüksek tansiyon-Hipertansiyon- dur ve tedavisi gerekir.Büyük ölçekli toplum çalismalari kadın ve erkeklerde kan basıncındaki artış ile koroner kalp hastalığı ve inme gelişmesinin paralel şekilde arttığını göstermektedir.

Gelişmiş ülkelerde özellikle sistolik kan basıncı erişkinlerde yaş ilerledikçe artış gösterir.Böyle bir artış ilkel topluluklarda görülmez.Öte yandan batı toplumlarındaki aşirı tuz alımı ve vücut ağırlığındaki artış neticesinde ilerleyen yaş ile birlikte yüksek tansiyon gelişir.

Hipertansiyon ile birlikte damar hastalığının önemli nedeni Sigara

Hipertansiyon ile birlikte damar hastalığı riskini artıran en önemli iki risk faktörü sigara ve kan kolesterolündeki artıştır.Pekçok akademik çalisma bu iki risk faktörünün hipertansiyona belirgin ilave etki sağladığını göstermiştir.Sigara kullanımı ile gelişen damar sertliği arasındaki ilişki yapılan pekçok araştırma sonucunda kanıtlanmıştır.Kan kolesterollerindeki yükselme beslenme tarzı ve öte yandan hareketsiz yaşam tarzı ile damar cidarlarında birikerek damar sertliğine yol açmaktadır.

Diyabet ve glikoz tolerans testi bozukluğu-gizli diyabet- olarak adlandırılan şeker metabolizmasındaki bozulma koroner kalp hastalığı ve inme gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür..Bu hastalarda çogu kez birlikte seyreden hipertansiyon ve yüksek kan kolesterolü de görülür.Dolayısıyla gelişen damar hastalığı daha yaygın yoğun ve dramatiktir.Diyabetik hastaların çogu erken damar hastalıkları nedeniyle ölür.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu risk faktörleri değiştirilebilir majör risk faktörleridir.Yakın takip ve tedavinin yanısıra yaşam tarzında yapılması gereken değişikliklerle bu riskler kontrol altında tutulabilir.Dolayısıyla daha sağlıklı kalitesi yüksek ve uzun bir hayata sahip olabiliriz.