sat─▒r aras─▒

Omurgan─▒n e─črili─či olarak tan─▒mlanan kamburlu─čun tedavi yöntemlerinden olan kamburluk ameliyat─▒, bu sorunla mücadele eden ki┼čiler için cerrahi bir müdahaledir.

Omurgan─▒n e─črili─či sonucunda düzgün bir ┼čekilde büyümeyi engellemesinin yan─▒ s─▒ra duru┼č bozuklu─ču nedeniyle ┼čiddetli a─čr─▒lara ve hatta nefes darl─▒─č─▒na neden olabilir. Bu sebeple ya┼čanan kamburluk sorununa kar┼č─▒ doktor tavsiyesiyle birlikte kamburluk ameliyat─▒ sürecine karar verilebilir. 

Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Nedir?

Kamburluk ameliyat─▒, omurgadaki e─črili─či düzeltmenin en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Omurga e─črili─čine müdahale etmek için cerrahlar taraf─▒ndan omurlar aras─▒n─▒n birle┼čimi ve düzeltilmesi sa─član─▒r.

Vidalar─▒n, çubuklar─▒n ve tellerin kullan─▒ld─▒─č─▒ bu ameliyatta, omurgan─▒n duru┼č ┼čekli düzeltilerek ki┼čilerin ya┼čamlar─▒na daha kaliteli bir ┼čekilde devam etmesi ve ┼čikâyetlerinin ortadan kald─▒r─▒lmas─▒ hedeflenir. 

Omurgadaki e─črilik 45 derecenin üzerinde olmas─▒ halinde önerilebilen kamburluk ameliyat─▒, ayn─▒ zamanda omurgan─▒n i┼člevinde olu┼čturdu─ču bozulma, e─črilik sebebiyle nefes darl─▒─č─▒ ve a─čr─▒ gibi ┼čiddetli ┼čikâyetler mevcutsa önerilebilir.

Bu sayede cerrahi müdahale ile birlikte kifoz (kamburluk) sorunu ya┼čayan ki┼čilerin kamburluk düzeyine göre sorunlar─▒na kar┼č─▒ çözüm üretilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ hakk─▒nda vermek, hastan─▒n bireysel durumuna göre de─či┼čkenlik gösterebilir. Kamburluk düzeyine ve günlük ya┼čamdaki etkisine bak─▒larak verilebilecek bu karar, hastan─▒n doktoru ile birlikte yapt─▒─č─▒ görü┼čme sonucunda verilebilir.

Ameliyat─▒n riskleri ve faydalar─▒ hakk─▒nda detayl─▒ bir ┼čekilde konu┼čulmas─▒n─▒n önemi, tüm ameliyat süreciyle ilgili do─čru ad─▒mlar─▒ da atmay─▒ sa─člayan unsurlar aras─▒nda yerini al─▒r.


Çocuklarda Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda kamburluk ameliyat─▒ ya┼č ve hastal─▒─č─▒n süreci dikkate al─▒narak doktor kontrolünde karar verilir. ─░ki temel yöntemin uyguland─▒─č─▒nda bu ameliyatlarda, ilk olarak posterior spinal füzyon ad─▒ verilen yöntemle vida, çubuk ve tel sayesinde omurlar─▒n aras─▒n─▒ birle┼čtirmek için kullan─▒l─▒r ve e─črilik düzeltilebilir.

─░kinci olarak ise anterior spinal füzyon ad─▒ verilen yöntemle omurgan─▒n ön k─▒sm─▒ndan giri┼č sa─članarak e─črili─če sebep olan omurgalar yine vida, tel ve çubuk aletleri kullanarak düzeltilebilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ sonras─▒ çocuklarda omurga sa─čl─▒─č─▒ konusunda iyile┼čme süreci ki┼čisel ayr─▒nt─▒lara ba─čl─▒ olarak de─či┼čkenlik gösterebilir. Genellikle 4 ila 6 hafta sürse de bu iyile┼čme süreci, çocuklar─▒n bedenlerinin geli┼čim süreçleri, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemlerinin güçlü olmas─▒ gibi faktörlere göre farkl─▒la┼čmalar ortaya ç─▒kabilir.

Kad─▒nlarda Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kadınlarda Kamburluk (Kifoz) Ameliyatı Nasıl Olur?

Kamburluk ameliyat─▒ nedir diyenler için bu cerrahi i┼člem, ayn─▒ zamanda cinsiyetler aras─▒nda farkl─▒l─▒klar olu┼čturabilir. Posterior spinal füzyon ve anterior spinal füzyon olmak üzere iki farkl─▒ cerrahi i┼člemin uyguland─▒─č─▒ bu ameliyatlarda, kad─▒nlar─▒n sa─čl─▒kl─▒ bir ya┼čam sürmesi hedeflenir. Bu sayede günlük ya┼čamlar─▒nda daha rahat bir hayata ad─▒m atmalar─▒ sa─član─▒r. 

Özellikle ya┼čl─▒ kad─▒nlarda olu┼čan osteoporoz (kemik erimesi), omurga e─črili─činin önemli sebeplerden biridir. Bu nedenle ortaya ç─▒kan e─črilik durumunun müdahale edilebilir olup olmad─▒─č─▒na dair doktorlarla görü┼čüldükten sonra do─čru bir ad─▒m at─▒lmas─▒ sa─članabilir.

Kad─▒nlarda olu┼čan kamburlu─čun çözümü için yap─▒lacak olan cerrahi müdahaleler, ki┼čilerin özel durumuna göre birebir planlan─▒r. Kamburluk ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r diye merak edenler için kad─▒nlar─▒n da kendine özgü durumu göz önünde bulundurularak doktorlar taraf─▒ndan uygun tedavi program─▒ olu┼čturulur. 

Erkeklerde Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kamburluk ameliyat─▒ sonras─▒, öncesi veya s─▒ras─▒nda de─čerlendirilmesi gereken detaylar, ayn─▒ zamanda erkekler için de geçerlidir. Hastan─▒n durumuna uygun bir ┼čekilde planlana kamburluk ameliyat─▒, iyile┼čme süresi, olas─▒ riskler ve kamburluk düzeyi göz önünde bulundurularak planlan─▒r.

Kamburluk ameliyat─▒ riskli mi sorusu bu noktada öne ç─▒karken, tüm bu soru i┼čaretleri doktorlar ile birlikte planlanarak sürece dair net bir bilgi al─▒nabilir. 

Omurga e─črili─či durumunun 45 derece üzerinde olmas─▒ halinde duru┼č bozuklu─čunun yan─▒ s─▒ra birçok fiziksel ┼čikayetin de ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ kamburluk sürecinde, ameliyat ihtiyac─▒n─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ durumunda doktorlar ki┼činin cinsiyetine, ya┼č─▒na ve ┼čartlar─▒na uygun çe┼čitli planlamalar─▒ yapabilir.

Bu nedenle erkeklerde kamburluk ameliyat─▒ sürecinde ayn─▒ zamanda farkl─▒ kronik rahats─▒zl─▒k hastal─▒klar─▒ olup olmad─▒─č─▒ da önem ta┼č─▒r. 

Ya┼čl─▒larda Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Ya┼čla birlikte omurgadaki kemiklerin ve k─▒k─▒rdaklar─▒n giderek zay─▒flamaya ba┼člamas─▒, omurgada e─črili─če sebep olabilir. Bu nedenle ortaya ç─▒kan kamburluk, özellikle ya┼čl─▒lar aras─▒nda s─▒kl─▒kla görülebilir.

Osteoporoz (kemik erimesi), omurgay─▒ destekleyen kas hacminde ortaya ç─▒kan kay─▒p veya duru┼č bozukluklar─▒, ya┼čl─▒larda kamburlu─čun ortaya ç─▒kmas─▒nda ana sebepler aras─▒nda yerini al─▒r. 

Denge sorunlar─▒ndan a─čr─▒ya, nefes darl─▒─č─▒ndan sosyal ya┼čamla ili┼čkiyi kesmeye kadar birbirinden farkl─▒ sorunlara yol açan kamburluk, ya┼čl─▒ ki┼čilerde önemli bir hayat kalitesi dü┼čü┼čüne sebep olabilir. Bu nedenle kamburlu─čun çözümü için yap─▒labilecek ameliyat alternatifi, doktorlar ile planlanarak ki┼čilerin sa─čl─▒k durumlar─▒ göz önünde bulundurularak de─čerlendirilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ sonras─▒ ya┼čl─▒lar─▒n iyile┼čme süreçleri de göz önünde bulundurularak ilgili doktorlar süreç planlan─▒r. Böylece ameliyat─▒n ba┼čar─▒l─▒ geçip geçmeyece─čine dair bir analiz yap─▒larak ya┼čl─▒lardaki kamburluk ameliyat─▒na dair do─čru ad─▒mlar at─▒labilir.

Kamburluk Ameliyat─▒ (Kifoz) Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Kamburluk Ameliyatı (Kifoz) Nasıl Yapılır? 

Kamburluk ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r sorusu, ki┼čilerin bulundu─ču ya┼č, cinsiyet, kronik rahats─▒zl─▒─č─▒n olup olmamas─▒ ve hatta kamburlu─čun ortaya ç─▒kmas─▒ndaki nedenin ne oldu─čuna göre de─či┼čkenlik gösterebilir. Bu nedenle ameliyat plan─▒, ki┼čiye özeldir. 

Omurgadaki e─črili─čin, i┼člevsel ve estetik görünümde ortaya ç─▒kard─▒─č─▒ sorunu çözmeyi hedefleyen cerrahi müdahale, ki┼čiye göre de─či┼čkenlik gösterse de iki farkl─▒ yöntem kullanarak yap─▒l─▒r.

Her ikisinde de vida, çubuk ve tellerin kullan─▒ld─▒─č─▒ bu ameliyatlarda, posterior spinal füzyon ve anterior spinal füzyon olmak üzere iki farkl─▒ yöntem kullan─▒l─▒r. Kamburluk ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu da bu yöntemlere göre de─či┼čiklik gösterebilir.

Genellikle daha yayg─▒n kullan─▒lan olan posterior spinal füzyon omurgan─▒n arkas─▒ndan kesi ile yap─▒l─▒rken, anterior spinal füzyon daha az yayg─▒n olmak ile birlikte omurgan─▒n ön k─▒sm─▒ndan kesi i┼člemi yap─▒l─▒r. 

Kamburluk ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒; genellikle hastan─▒n kamburluk türü ve e─črili─čin derecesine göre de─či┼čkenlik gösterebilir. Genel anestezi alt─▒nda yap─▒lan bu ameliyat─▒n süresi, genellikle 2 ila 6 saat aras─▒nda sürebilir. 

Kamburluk Ameliyat─▒ (Kifoz) Riskleri Nelerdir?


Kamburluk ameliyat─▒ riskli mi sorusu, her cerrahi müdahalede oldu─ču gibi çe┼čitli riskleri bünyesinde bar─▒nd─▒r─▒r. Bu nedenle ameliyat sürecinde dikkat edilmesi gereken baz─▒ ayr─▒nt─▒lar mevcuttur. Kamburluk ameliyat─▒ riskleri çe┼čitlidir.

  • Enfeksiyon: Cerrahi müdahalenin yap─▒ld─▒─č─▒ bölgede ┼či┼čme, k─▒zar─▒kl─▒k gibi belirtilerle kendisini gösterebilir. 
  • Kanama: Ameliyat esnas─▒nda veya sonras─▒nda kanama riski görülebilir. 
  • Sinir hasar─▒: Ameliyat s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek sinir hasar─▒, uyu┼čma veya kar─▒ncalanma gibi hisler meydana gelmesine sebep olabilir. 
  • Alerji: Kullan─▒lan ilaçlar, ki┼činin alerjenlere olan tepkisine ba─čl─▒ olarak alerjik reaksiyona sebep olabilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ riskli mi diye soranlar için tüm bu riskler, hastan─▒n genel durumuna, ameliyat─▒n türüne ve e─črili─čin derecesine göre de─či┼čkenlik gösterebilir. Bu nedenle ameliyat karar─▒ verilmeden önce hastan─▒n doktoruyla birlikte riskler ve faydalar üzerine detayl─▒ bir konu┼čma yapmas─▒ gerekir. 

Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m? 

Kamburluk ameliyat─▒ nedir sorusunun yan─▒ s─▒ra bu ameliyat sonras─▒nda neler yap─▒lmas─▒ gerekti─či de büyük önem ta┼č─▒yan konulardan biridir. Hastal─▒─č─▒n iyile┼čme sürecinde düzenli egzersiz ve duru┼č çal─▒┼čmas─▒ önerilebilir. 

─░lk olarak hastan─▒n yatak istirahati ve doktorun verdi─či a─čr─▒ kesiciler sayesinde ameliyat─▒n ilk dönemi daha rahat bir geçi┼č sa─člar. Ayr─▒ca doktorun talimat─▒na göre du┼č al─▒m─▒na dair k─▒s─▒tl─▒l─▒klar getirilebilir. 

Düzenli doktor ziyareti, ameliyattan sonraki iyile┼čme sürecindeki en önemli noktalardan biridir. Ameliyat bölgesinin iyile┼čme sürecinin takibi, ayn─▒ zamanda ameliyat sonras─▒nda do─čru ad─▒m atmay─▒ da kolayla┼čt─▒r─▒r. 

Kamburluk (Kifoz) Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Kadınlarda Kamburluk (Kifoz) Ameliyatı Nasıl Olur?

Kamburluk ameliyat─▒nda, iyile┼čme süresi ameliyat─▒n türüne göre de─či┼čse de, genellikle ameliyattan sonra 4 – 6 haftal─▒k bir süreci kapsar. ─░lk haftalarda hastan─▒n yatak istirahati ve a─čr─▒ kesici kullan─▒m─▒ önemlidir.

Yava┼č hareket etmeye ba┼člamak, doktor talimat─▒na uygun ┼čekilde egzersiz yapmak ve do─čru duru┼ču geli┼čtirmek, iyile┼čme sürecinin h─▒zlanmas─▒n─▒ sa─člayan parçalar aras─▒nda yer al─▒r. 

Kamburluk ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süreci, hastan─▒n kamburluk düzeyi ve operasyonun zorlu─čuna göre de─či┼čebilir. Baz─▒ hastalarda birkaç hafta içinde normal ya┼čam ak─▒┼č─▒na dönü┼č görülebilirken, baz─▒ hastalarda bu süreç uzayabilir. Bu nedenle doktor tavsiyesine uygun ┼čekilde hareket etmek, bu iyile┼čme sürecinin h─▒zlanmas─▒n─▒ sa─člayacak en önemli faktörler aras─▒nda bulunur. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kamburluk ameliyat─▒ndan sonra tekrar kambur olma riski var m─▒d─▒r?

Ameliyat─▒n türü, e─črili─čin derecesi ve hastal─▒─č─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak tekrar kambur olma riski bulunur. Bu nedenle bu riskle ili┼čkili olarak doktorla yap─▒lan görü┼čme, ameliyattan sonra neler olabilece─čine dair daha ayr─▒nt─▒l─▒ bir bilgi alman─▒z─▒ sa─člayabilir. Örne─čin; omurgadaki e─črilik derecesi ne kadar yüksekse, tekrar kambur olma riski de o denli yükselebilir. Bu nedenle doktor talimatlar─▒na göre hareket etmek, bu riski büyük oranda azaltabilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ndan sonra spor yap─▒labilir mi?

Kamburluk ameliyat─▒ndan sonra spor yap─▒labilse de, öncelikle iyile┼čme sürecini tamamlamak büyük önem ta┼č─▒r. Öncelikle doktor talimat─▒na uygun ┼čekilde egzersiz yapmaya ba┼člamak, kaslar─▒n güçlenmesini ve omurgan─▒n desteklenmesini sa─člar. Yürüyü┼č, yüzme, pilates, bisiklet sürme veya yoga gibi farkl─▒ spor dallar─▒n─▒, doktor onay─▒ ald─▒ktan sonra deneyebilirsiniz. Fakat a─č─▒rl─▒k kald─▒rma gibi omurgaya yük bindirecek sporlar, tekrar kambur olma riskini art─▒rabilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ sonras─▒ ya┼čam kalitesi nas─▒l de─či┼čir?

Kamburluk ameliyat─▒ sonras─▒nda ya┼čam kalitesi genellikle “iyile┼čme” yönlü olarak de─či┼čir. Özellikle a─čr─▒lar─▒n azalmas─▒, nefes alma kapasitesinin art─▒┼č─▒ ve omurgan─▒n i┼člevini daha iyi bir ┼čekilde yerine getirmesi, ya┼čam kalitesini büyük oranda art─▒rabilir. Ayn─▒ zamanda ki┼čilerin psikolojik durumu da buna ba─čl─▒ olarak iyile┼čme göstererek özgüven art─▒┼č─▒, sosyal ya┼čamdaki olumsuz durumlar─▒ da ortadan kald─▒rabilir. 

Kamburluk ameliyat─▒ndan sonra hamile kal─▒nabilir mi?

Kamburluk ameliyat─▒, do─čurganl─▒─č─▒ etkilemese de olas─▒ bir hamilelik sürecinde veya hamilelik plan─▒nda doktorunuzla görü┼čmeniz önemlidir. Bu sayede omurgaya fazla yük bindirmeyen, sa─čl─▒kl─▒ bir hamilelik sürecini yönetmeniz mümkün hale gelir. Düzenli egzersiz, do─čru kilo aral─▒─č─▒ ve doktor tavsiyelerine uygun ┼čekilde hareket ederek sa─čl─▒kl─▒ bir hamilelik süreci ya┼čanarak, bebek sahibi olmak mümkündür.  

Prof. Dr.
Cem Zeki Esenyel
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Ordu
293

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.