• İlgi Alanları: Koroner Arter Bypass Cerrahisi, Kalp kapak hastalıkları, Periferik damar cerrahisi, Venöz hastalıklar, Varis cerrahisi
Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - KVC ABD - Uzmanlık