Uzm. Dr.Kamuran Tutuş

  • İlgi Alanları
  • Yenidoğan cerrahisi
  • Hepatobilier cerrahisi
  • Ürolojik cerrahiler

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2011 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2013 - 2018 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

Deneyim
2011 - 2013 - Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Tabib
2013 - 2018 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma Görevlisi Doktor
2018 - 2020 - Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Başhekim Yardımcısı

Kurs ve Sertifikalar
2010 - Flep Cerrahisi Kursu
2010 - Robotik Cerrahi Kursu

Mesanenin İnflamatuar Myofibroplastik Tümörü, 32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Poster)

Kist Hidatiği Taklit Eden Retrovezikal Yerleşimli Büyük Müllerian Kanal Kisti, 32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Poster)

Laparoscopy Asisted Percutaneous Cholangiography in Biliary Atresia Diagnosis: Comparison with Open Technique, Hindawi Publishing Corporation Gastroenterology Research and Practice (Makale)

Comparison of Stapled And Hand-Sewn İntestinal Anastomosis Techniques in Roux-En-Y Hepaticojejunostomy in Children, European Pedistric Surgeons’ Association 16th European Congress of Pediatric Surgery (Sözlü Sunum)

Üretral Duplikasyon: 3 Olgu Sunumu, 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Poster)

Currently Thyroid Pathologies in Children Are More Malignant, 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Sözlü Sunum)

Atypical Placement of Hydatid Disease in A Child, 17th Europan Congress EUPSA (Poster)

Metamizol Kullanımına Bağlı Agranülositoz ve Fournier Gangreni İlişkili Refrakter Septik Şok: Adölesan Olgu Sunumu, 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Poster)

Komplet Transvers Vajinal Septum Tanılı Bir Hastanın Cerrahi Tedavisi, 8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi

Çocukluk Çağı Kist Hidatiklerinde Cerrahi, Perkütan Radyolojik Girişim ve Benzimidazol Tedavisi, Tez Çalışması