sat─▒r aras─▒

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Kar─▒n duvar─▒n─▒n iç katmanlar─▒ herhangi bir neden ile zay─▒flamaya ba┼člad─▒─č─▒nda zay─▒flayan bölgede y─▒rt─▒lma nedeni ile f─▒t─▒k olu┼čur.

Karn─▒n iç astar─▒ zay─▒flam─▒┼č bölgeyi iterek balon benzeri bir kese olu┼čturur. Bu da ba─č─▒rsak veya kar─▒n dokusunun bir k─▒sm─▒n─▒n kesenin içine kaymas─▒na neden olarak ┼čiddetli a─čr─▒ya ve di─čer potansiyel ciddi sa─čl─▒k sorunlar─▒na neden olabilir.

Kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒, f─▒t─▒k rahats─▒zl─▒─č─▒nda kullan─▒lan yenilikçi bir yöntem olup daha az cerrahi müdahale içerir.

Bu yöntemde bir kamera ve ince cerrahi aletler içeren bir tüp yard─▒m─▒yla f─▒t─▒─ča müdahale edilir. Kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒, hastalara minimal doku hasar─▒ ve k─▒sa hastane yat─▒┼č süresi gibi avantajlar sunabilir.Bu yöntemde hastalar genellikle daha az a─čr─▒ ve daha h─▒zl─▒ iyile┼čme süreci ya┼čarlar.

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nedir?

Kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒ (Laparoskopik F─▒t─▒k Onar─▒m─▒) küçük kesiler, teleskoplar ve yama kullan─▒larak kar─▒n duvar─▒ndaki f─▒t─▒k olu┼čan bölgenin onar─▒lmas─▒ için yap─▒lan daha az invaziv bir müdahale tekni─čidir.

Genellikle kar─▒n bölgesinde 3 küçük kesi ile gerçekle┼čtirilir. Bu kesiler cerrahi müdahale aletlerinin ve 'laparoskop' ad─▒ verilen mikroçip kameran─▒n yerle┼čtirilmesi için kullan─▒l─▒r. Ayr─▒ca cerrah kar─▒n bölgesini karbondioksit gaz─▒ ile ┼či┼čirilerek f─▒t─▒─č─▒n iyi görülebilmesini sa─člar.

Kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒, geleneksel aç─▒k cerrahi yöntemlere k─▒yasla daha az invaziv bir yakla┼č─▒m sunar.

Erkeklerde Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kapal─▒ F─▒t─▒k ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r? sorusunun cevab─▒ olarak genel anestezi alt─▒nda, küçük kesi arac─▒l─▒─č─▒yla bir kamera ve cerrahi aletler ile yap─▒lan bir prosedür oldu─ču söylenebilir.

Erkeklerde kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒, hastan─▒n durumuna özgün olarak uygulan─▒r. Ameliyat öncesinde kan testleri, röntgenler ve di─čer görüntüleme yöntemleri ile f─▒t─▒k detayl─▒ olarak de─čerlendirilir. Ameliyat a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ içerebilir:

 • Fiziki muayene ve Görüntüleme ─░ncelemeleri: Kas─▒k f─▒t─▒─č─▒n─▒ te┼čhisinde genellikle doktor taraf─▒ndan yap─▒lan fiziksel bir muayene yeterli olur. Fiziki muayenede kas─▒k bölgesinde görülen ┼či┼člik te┼čhis için önemli semptomlardand─▒r. Ayakta durmak ve öksürmek f─▒t─▒─č─▒n daha belirgin görülmesine neden olaca─č─▒ndan doktor muhtemelen hastadan ayakta durmas─▒n─▒ veya öksürmeni isteyebilir. Baz─▒ durumlarda doktor taraf─▒ndan kesin tan─▒ için, CT taramas─▒ veya MRI gibi bir görüntüleme testi isteyebilir.
 • Cerrahi Müdahale: Prosedür genel anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r. Doktor kar─▒n bölgesinden birkaç küçük kesiden ameliyat yapar. Doktor f─▒t─▒k olu┼čan bölgeleri onarmak için laparoskopik veya robotik aletler kullan─▒r. Müdahalede genellikle iç organlar─▒n daha kolay görünmesini sa─člamak amac─▒yla karn─▒ ┼či┼čirmek için gaz uygulamas─▒ kullan─▒l─▒r. Müdahale s─▒ras─▒nda kamera ile donat─▒lm─▒┼č küçük bir tüp rehberli─činde doktor, sentetik a─č kullanarak kesilerden küçük aletler yerle┼čtirir. Kar─▒n duvar─▒ndaki zay─▒fl─▒─č─▒ ortaya ç─▒karmak için periton (karn─▒n─▒z─▒n iç zar─▒) kesilir. F─▒t─▒k kesesi ç─▒kar─▒l─▒r veya herniye olan ba─č─▒rsaklar yerine konur. Peritonun alt─▒ndaki zay─▒f bölgeyi sabitlemek için bir a─č yama eklenir. F─▒t─▒k onar─▒m─▒ tamamland─▒ktan sonra kesiler kapat─▒l─▒r.
 • ─░yile┼čme Süreci: Hastan─▒n uyand─▒r─▒lmas─▒n─▒n ard─▒ndan, genellikle ayn─▒ gün veya bir gece hastanede kal─▒┼č süresi gerekebilir. ─░yile┼čme süreci genellikle h─▒zl─▒d─▒r ve hasta normal günlük aktivitelerine k─▒sa sürede dönebilir.
 • Kontrol ve Takip: Ameliyat sonras─▒ dönemde, doktorun önerdi─či ┼čekilde kontrol ve takip randevular─▒na devam edilir. Bu kontroller, iyile┼čmenin takibi ve herhangi bir komplikasyonun erken tespiti için önemlidir.

Kad─▒nlarda Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde ve kad─▒nlarda kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyatlar─▒,benzer cerrahi müdahaleleri içerir. Ancak baz─▒ farklar bulunabilir.

Kad─▒nlar─▒n inguinal kanal─▒ daha dar oldu─ču için, f─▒t─▒k daha s─▒k olarak kas─▒k bölgesinin üst k─▒sm─▒nda ortaya ç─▒kar. Bu anatomik farkl─▒l─▒k doktorun ameliyat s─▒ras─▒nda dokulara Ayr─▒ca kad─▒nlar genellikle estetik kayg─▒lar─▒ daha fazla önemseyebilirler.

Doktorlar taraf─▒ndan diki┼č yeri ve iz b─▒rakma konusundaki estetik beklentiler de göz önüne al─▒nmal─▒d─▒r.

Çocuklarda Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyatlar─▒, yeti┼čkinlerle yap─▒lan ameliyatla baz─▒ farkl─▒l─▒klar bulunabilir. Çocuklar─▒n büyüme ve geli┼čme süreçleri devam etti─či için anatomik yap─▒lar─▒ eri┼čkinlerden farkl─▒d─▒r.

Kar─▒n bölgesindeki dokular─▒n geli┼čimi, dikkate almas─▒ gereken önemli bir faktördür. Çocuklarda kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒nda kullan─▒lan kesiler, çocu─čun ya┼č─▒na, cinsiyetine ve f─▒t─▒k yerle┼čimine göre belirlenir.

Çocuklarda kesiler yeti┼čkinlere nazaran daha küçük olabilir ve bu avantaj iyile┼čme sürecini dahada h─▒zland─▒rabilir.

Ya┼čl─▒larda Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyatlar─▒nda dikkate al─▒nmas─▒ gereken baz─▒ özel durumlar bulunabilir. Ya┼čl─▒lar ilerlemi┼č ya┼člar─▒ nedeni ile yeti┼čkinlere nazaran ba┼čka sa─čl─▒k sorunlar─▒na sahip olabilirler.

Olas─▒ rahats─▒zl─▒klar için ameliyat öncesi doktor taraf─▒ndan ekstra dikkat gerektirebilir. Ayr─▒ca ya┼čl─▒lar─▒n düzenli olarak kulland─▒klar─▒ baz─▒ ilaçlar olabilir. Bu nedenle ilaçlar─▒n ameliyat üzerindeki etkileri dikkate al─▒nmal─▒d─▒r.

Ya┼čl─▒larda dokulardaki esnek yap─▒ zamanla azalm─▒┼č olabilir. Bu durum iyile┼čme sürecinde dikkatli bir takip gerektirebilir.

Ya┼čl─▒ hastalarda anestezi kullan─▒m─▒ yeti┼čkinlere göre baz─▒ ek riskleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle anestezi seçimi ve yönteminde ,doktorlar─▒n daha dikkatli planlama yapmas─▒ gerekebilir.

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒ sonras─▒ baz─▒ komplikasyonlar görülebilir. Kanama ve genel anesteziyle ilgili sorunlar gibi ameliyat risklerine ek olarak kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒ riskleri ┼čunlar─▒ içerebilir:

 • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon
 • Kan damar─▒ problemleri
 • Testislerde a─čr─▒
 • Mesane bo┼čaltmada sorunlar
 • Skar dokusu olu┼čumu
 • Göbek organlar─▒nda, kan damarlar─▒nda ve sinirlerde yaralanma
 • F─▒t─▒k tekrar─▒

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Ameliyat sonras─▒nda a─čr─▒ yayg─▒n kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durumdur. A─čr─▒ kesici ilaçlar─▒n doktorun önerdi─či ┼čekilde al─▒nmas─▒ gerekir. Bu süreçte hastalar─▒n dikkat etmesi gereken baz─▒ faktörler ┼čunlard─▒r:

 • Doktorun talimatlar─▒na uymak
 • Yara bölgesini temiz tutmak
 • ─░lk birkaç hafta ko┼čmak veya a─č─▒r kald─▒rmak gibi a┼č─▒r─▒ fiziksel aktivitelerden kaç─▒nmak
 • Sa─čl─▒kl─▒ beslenmek (Kab─▒zl─▒ktan kaç─▒nmak için doktorun önerdi─či ┼čekilde beslenme diyetine lifli g─▒dalar eklemek)

Ayr─▒ca ate┼č, titreme, zamanla artan a─čr─▒, idrara ç─▒kamama, mide bulant─▒s─▒ hissetmeden yemek yiyememe veya kesilerden k─▒zar─▒kl─▒k veya irin akmas─▒ durumunda doktor kontrolü gerekir.

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Prosedürün iyile┼čme süresi, birçok faktöre ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterir. Kapal─▒ f─▒t─▒k onar─▒m─▒ ameliyat─▒ geçiren ki┼čilerin ço─ču ayn─▒ gün veya baz─▒ durumlarda birkaç gün içerisinde eve dönebilmektedirler.

─░yile┼čme süresi yakla┼č─▒k 1 ila 2 hafta sürebilir. A─č─▒r egzersizler için daha uzun bir iyile┼čme süresi gerekebilir.

Ancak, her hastan─▒n durumu farkl─▒ olup iyile┼čme süreci ki┼čisel faktörlere göre de─či┼čebilir. Doktorun tavsiyelerine uyma ve kontrol muayeneleri hastan─▒n sa─čl─▒kl─▒ bir iyile┼čme süreci geçirmesi için önemlidir.

S─▒k Sorulan Sorular

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Bu tür ameliyatlar ço─čunlukla, tek tarafl─▒ f─▒t─▒k rahats─▒zl─▒─č─▒nda yakla┼č─▒k bir saat çift tarafl─▒ f─▒t─▒k durumunda birkaç saat sürebilir. Ancak bu süre hastan─▒n genel sa─čl─▒─č─▒na ve f─▒t─▒─č─▒n durumuna göre de─či┼čebilir.

Kapal─▒ F─▒t─▒k Ameliyat─▒ Riskli mi?

Bu yenilikçi prosedür ço─čunlukla dü┼čük risklidir. Ancak, her cerrahi müdahalede oldu─ču gibi, baz─▒ riskler bulunabilir. Bununla birlikte, genellikle deneyimli cerrahlar taraf─▒ndan yap─▒ld─▒─č─▒nda, bu riskler minimal düzeyde tutulabilir.

Kar─▒n bölgesinde meydana gelen f─▒t─▒k rahats─▒zl─▒─č─▒nda genellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Kapal─▒ f─▒t─▒k ameliyat─▒ minimal invivaz olmas─▒, ço─čunlukla hastanede kal─▒┼č ve iyile┼čme süresinin daha k─▒sa sürmesi nedeni ile yenilikçi bir prosedürdür. F─▒t─▒k rahats─▒zl─▒k belirtileri bulunan ki┼čiler hastanelerin genel cerrahi poliklini─činden randevu alarak tedaviye ba┼člayabilirler.

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Atakan Emengen
Beyin ve Sinir Cerrahisi (N├Âro┼čir├╝rji)
VM Medical Park Pendik
86

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.