sat─▒r aras─▒

­čĹĘÔÇŹÔÜĽ´ŞĆ Karaci─čer Ameliyat─▒ Nedir? Karaci─čer Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024

Karaci─čer ameliyat─▒, karaci─čerin bir k─▒sm─▒n─▒ veya tamam─▒n─▒ ç─▒karmak için yap─▒lan bir cerrahi i┼člemdir. Karaci─čer ameliyat─▒ karaci─čer hastal─▒─č─▒, kanser, safra ta┼č─▒, kist veya canl─▒ donör nakli gibi durumlarda tedavi amaçl─▒ yap─▒labilir.

Karaci─čer ameliyat─▒n─▒n iki ana türü vard─▒r. Bunlar parsiyel (k─▒smi) ve total (tam) hepatektomi yöntemidir. Parsiyel hepatektomi, karaci─čerin bir bölümünü ç─▒karmak için yap─▒l─▒r. Total hepatektomi ise karaci─čerin tamam─▒n─▒ ç─▒karmak için yap─▒lan bir i┼člemdir.

Bu yaz─▒n─▒n devam─▒nda ‘’Karaci─čer ameliyat─▒ nedir?’’ sorusunun cevab─▒ detayland─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. Siz de karaci─čer ameliyat─▒ hakk─▒nda daha fazla bilgi almak istiyorsan─▒z yaz─▒n─▒n devam─▒n─▒ okuyabilirsiniz.

Karaci─čer Ameliyat─▒ Nedir?

Karaci─čer ameliyat─▒, karaci─čer kanseri veya karaci─čere yay─▒lm─▒┼č di─čer kanserler gibi karaci─čer hastal─▒klar─▒n─▒n tedavisinde kullan─▒labilir. Karaci─čer ameliyat─▒, karaci─čerin tamam─▒n─▒n veya bir k─▒sm─▒n─▒n al─▒nmas─▒n─▒ gerektirebilir.

Karaci─čerin bir k─▒sm─▒n─▒ almak için yap─▒lan ameliyata karaci─čer rezeksiyonu (parsiyel hepatektomi) denir. Karaci─čerin tamam─▒n─▒ almak için yap─▒lan ameliyata ise karaci─čer nakli (total hepatektomi) denir.

Çocuklarda Karaci─čer Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

‘’Karaci─čer ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r?’’ sorusunun cevab─▒ çocuklar ve yeti┼čkinler için genellikle ayn─▒ uygulamalar─▒ içerir. Çocuklarda karaci─čer ameliyat─▒, genellikle karaci─čerdeki iyi veya kötü huylu tümörleri tedavi etmek için yap─▒l─▒r. Karaci─čer tümörleri çocuklarda nadir görülmesine kar┼č─▒n ciddi sa─čl─▒k sorunlar─▒na neden olabilir. Karaci─čer ameliyat─▒, çocuklarda ya┼čam kalitesini art─▒rabilir.

Karaci─čer ameliyat─▒ yap─▒labilmesi için çocu─čun karaci─čerinin sa─čl─▒kl─▒ bir k─▒sm─▒n─▒n kalmas─▒ ve karaci─čer fonksiyonlar─▒n─▒ sürdürebilmesi gerekir. Karaci─čer, kendini yenileyebilen bir organd─▒r. Bu özelli─či ile ç─▒kar─▒lan k─▒s─▒m yerine yeni bir karaci─čer parças─▒ büyüyebilir.

Bununla birlikte karaci─čerin tamam─▒ ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒nda, karaci─čer nakli gerekir. Karaci─čer nakli, karaci─čer yetmezli─či olan veya karaci─čerinin tamam─▒ tümörle dolu olan çocuklara uygulanabilir.

Karaci─čer ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda, çocu─čun anestezi alt─▒nda olmas─▒ gerekir. Cerrah, kar─▒n duvar─▒nda bir veya daha fazla kesi yaparak karaci─čere ula┼č─▒r. Karaci─čerin besleyen damarlar─▒ keser ve tümörü çevreleyen karaci─čer dokusunu keserek ç─▒kar─▒r. Karaci─čerin geri kalan k─▒sm─▒n─▒ dikerek veya yap─▒┼čt─▒rarak sabitler.

Kad─▒nlarda Karaci─čer Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Karaci─čer ameliyat─▒, karaci─čerin bir k─▒sm─▒n─▒ veya tamam─▒n─▒ ç─▒karmak için yap─▒lan bir cerrahi i┼člemdir. Kad─▒nlarda karaci─čer ameliyat─▒ genellikle karaci─čerdeki kanserli, öncü veya iyi huylu (kanser olmayan) bir tümörü ç─▒karmak için yap─▒l─▒r.

 Karaci─čer kanseri, primer (karaci─čerde ba┼člayan) veya sekonder (ba┼čka bir organdan yay─▒lan) olabilir. Kad─▒nlarda en s─▒k görülen karaci─čer kanserlerinden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

 • Hepatosellüler karsinom (primer karaci─čer kanseri),
 • Kolanjiokarsinom (primer karaci─čer kanseri),
 • Metastatik meme kanseri (sekonder karaci─čer kanseri).

Karaci─čer ameliyat─▒ öncesi kad─▒n─▒n karaci─čerinin durumu, tümörün büyüklü─čü, yeri ve yay─▒l─▒m─▒, karaci─čer fonksiyon testleri, kan testleri, ultrasonografi, bilgisayarl─▒ tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi çe┼čitli tetkiklerle de─čerlendirilir.

Ameliyat─▒n türü ve kapsam─▒, bu de─čerlendirmelere göre belirlenir. Karaci─čer ameliyat─▒, aç─▒k cerrahi veya kapal─▒ cerrahi (laparoskopik veya robotik cerrahi) olarak yap─▒labilir. Kapal─▒ cerrahi daha az kanama, enfeksiyon, a─čr─▒ ve iyile┼čme süresi gibi avantajlara sahiptir. Bununla birlikte ancak her durumda uygun olmayabilir.

Erkeklerde Karaci─čer Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde karaci─čer ameliyat─▒ kad─▒nlar ve çocuklarda uyguland─▒─č─▒ gibi uygulanabilir. Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒, hasta yo─čun bak─▒mda bir süre izlenir. A─čr─▒ kesici ilaçlar, s─▒v─▒ tedavisi, antibiyotikler, kan ürünleri gibi destek tedavileri uygulanabilir.

Cerrah, iyile┼čmeyi de─čerlendirmek için kan testleri ve görüntüleme testleri yapabilir. Bireyin durumuna göre hastanede birkaç gün kalmas─▒ gerekebilir. Bununla birlikte taburcu olduktan sonra evde dinlenmek ve normal aktivitelere yava┼č yava┼č dönmek gerekir. Ayr─▒ca karaci─čerinin iyile┼čmesine yard─▒mc─▒ olmak için sa─čl─▒kl─▒ bir diyet uygulanmas─▒ oldukça önemlidir.

Ya┼čl─▒larda Karaci─čer Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Karaci─čer ameliyat─▒, hepatosellüler karsinom (HCC) veya metastaz gibi karaci─čer tümörleri olan hastalar için bir tedavi seçene─čidir. Ancak ya┼čl─▒ hastalarda karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒ komplikasyon riski daha fazla olabilir. Bu nedenle en uygun tedavi plan─▒n─▒ sa─člamak için dikkatli hasta seçimi ve cerrahi teknik gereklidir.

Ya┼čl─▒ hastalarda karaci─čer ameliyat─▒ uygun endikasyonlar ve teknikler uyguland─▒─č─▒nda güvenli ve etkili bir ┼čekilde yap─▒labilir. Laparoskopik karaci─čer rezeksiyonu (LLR), aç─▒k karaci─čer rezeksiyonuna (OLR) göre birçok avantaj─▒ olan minimal invaziv bir yakla┼č─▒md─▒r (örne─čin daha az kan kayb─▒, daha k─▒sa hastanede kal─▒┼č süresi ve daha dü┼čük morbidite). Laparoskopik karaci─čer rezeksiyonu ya┼čl─▒ hastalarda daha güvenli olabilir.

Karaci─čer Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Karaci─čer ameliyat─▒ karaci─čer tümörleri, siroz veya travma gibi durumlarda karaci─čer dokusunun bir k─▒sm─▒n─▒n veya tamam─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ i┼člemidir. “Karaci─čer ameliyat─▒ riskleri nelerdir?” sorusunun cevab─▒ ┼ču ┼čekilde olabilir:

 • Kanama: Karaci─čer, çok say─▒da kan damar─▒ içerir ve ameliyat s─▒ras─▒nda veya sonras─▒nda kanama olu┼čabilir.
 • Enfeksiyon: Ameliyat s─▒ras─▒nda ameliyat bölgesi veya kar─▒n içi enfekte olabilir.
 • Safra Kaça─č─▒: Karaci─čer, safra yollar─▒ ile ba─člant─▒l─▒ bir organd─▒r. Ameliyat s─▒ras─▒nda safra yollar─▒ hasar görebilir veya kesilebilir. Bu durumda, safra kar─▒n içine s─▒zabilir ve iltihaplanmaya yol açabilir.
 • Karaci─čer Yetmezli─či: Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒, karaci─čerin kalan k─▒sm─▒ yeterli i┼člev göremeyebilir. Bu durumda karaci─čer yetmezli─či belirtileri (örne─čin sar─▒l─▒k, kar─▒n ┼či┼čli─či, zihinsel de─či┼čiklikler veya kanama) ortaya ç─▒kabilir.

Karaci─čer ameliyat─▒n─▒n riskleri hastan─▒n karaci─čer hastal─▒─č─▒n─▒n ciddiyeti, ameliyat─▒n tipi, aciliyeti ve anestezi tipi gibi faktörlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Bu nedenle karaci─čer ameliyat─▒ öncesi hastan─▒n durumu dikkatli bir ┼čekilde de─čerlendirilmelidir.

Karaci─čer Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒, iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rmak ve olas─▒ komplikasyonlar─▒ engellemek için baz─▒ önlemler almak gerekir. Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒ uygulanmas─▒ gereken önlemlerden baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

 • Ameliyat sonras─▒ dönemde doktor tavsiyelerine uymak gerekir. Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒ verilen ilaçlar─▒ kullanmak, yara bak─▒m─▒n─▒ yapmak ve doktor kontrol muayenesini aksatmamak oldukça önemlidir.
 • Ameliyat sonras─▒ doktorun önerisine göre erken dönemde harekete geçmek gerekir. Ameliyattan sonraki dönemde hareketsiz kalmamak kan dola┼č─▒m─▒n─▒ art─▒r─▒r, akci─čer fonksiyonunu iyile┼čtirir ve tromboz riskini azalt─▒r.
 • Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒, karaci─čerin yenilenmesi için yeterli protein, vitamin ve mineral almak önemlidir. Ayr─▒ca safra ta┼č─▒ olu┼čumunu önlemek için ya─čl─▒, k─▒zart─▒lm─▒┼č ve baharatl─▒ yiyeceklerden kaç─▒nmak gerekir.
 • Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒, a─č─▒r kald─▒rmaktan, zorlay─▒c─▒ egzersizlerden ve kar─▒n bölgesine darbe almaktan kaç─▒n─▒lmas─▒ gerekir. Bununla birlikte hafif ve orta dereceli egzersizler yap─▒labilir. Egzersiz program─▒ için mutlaka doktor ile görü┼čmek gerekir.

Karaci─čer Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

‘’Karaci─čer ameliyat─▒ kaç günde iyile┼čir?’’ sorusunun cevab─▒ hastan─▒n durumuna, ameliyat─▒n türüne ve uygulanan geli┼čtirilmi┼č ameliyat sonras─▒ bak─▒m (ERAS) protokolüne ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilir. Karaci─čer ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süresi genellikle 5 ile 7 gün aras─▒nda de─či┼čebilir.

Ancak bu süre, hastan─▒n bireysel durumuna göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Bu nedenle karaci─čer ameliyat─▒ geçiren hastalar─▒n doktorlar─▒yla yak─▒n ileti┼čimde olmalar─▒ ve kendilerine verilen talimatlara uymalar─▒ önemlidir.

S─▒k Sorulan Sorular

Karaci─čer Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

‘’Karaci─čer ameliyat─▒ kaç saat sürer?’’ sorusunun cevab─▒ karaci─čer ameliyat─▒n─▒n süresi, ameliyat─▒n türüne, karaci─čerin büyüklü─čüne, karaci─čerdeki hasar─▒n derecesine ve hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterebilir. Karaci─čer ameliyat─▒, karaci─čerin bir k─▒sm─▒n─▒n veya tamam─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒n─▒ veya karaci─čer naklini içerebilir.

Karaci─čerin bir k─▒sm─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ (parsiyel hepatektomi) genellikle 2 ile 4 saat aras─▒nda sürebilir. Karaci─čerin tamam─▒n─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ (total hepatektomi) ve karaci─čer nakli ise 6 ilâ 12 saat aras─▒nda olabilir.

Karaci─čer Ameliyat─▒ Riskli mi?

‘’Karaci─čer ameliyat─▒ riskli mi?’’ sorusunun cevab─▒ bireysel özelliklere göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Karaci─čer ameliyat─▒, herhangi bir cerrahi giri┼čim gibi baz─▒ riskler ta┼č─▒yabilir. Karaci─čer ameliyat─▒n─▒n di─čer olas─▒ komplikasyonlar─▒ndan baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

 • Kanama ve enfeksiyon,
 • S─▒v─▒ ve elektrolit dengesizli─či,
 • Kar─▒n bo┼člu─čunda s─▒v─▒ birikmesi,
 • Kan p─▒ht─▒lar─▒ ve derin ven trombozu,
 • Anesteziden kaynaklanan komplikasyonlar,
 • Akci─čer embolisi.

Karaci─čer ameliyat─▒n─▒n riskleri hastan─▒n karaci─čer hastal─▒─č─▒n─▒n evresine, ameliyat─▒n türüne ve ameliyat öncesi ve sonras─▒ bak─▒ma ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Karaci─čer ameliyat─▒ öncesinde, hastalar─▒n doktorlar─▒yla riskleri ve faydalar─▒ konu┼čmalar─▒ ve kendilerine verilen talimatlara uymalar─▒ önemlidir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bar─▒┼č Bayraktar
Genel Cerrahi
Medical Park Gebze
4433

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.