satır arası

Kardiyoloji Nedir?

Kalp, vücuttaki en hayati organlardan biridir ve sürekli olarak kanı dolaştırarak oksijen ve besin maddelerini vücut dokularına taşır. Kalp, atardamarlar ve toplardamarlar gibi bir dizi damar ağı ile bağlantılıdır. Kardiyoloji ise tıp alanındaki önemli bilim dallarından biridir. Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgilenir.

Kardiyoloji Ne Demek?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.  

Kardiyolog Kime Denir?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgilenen uzmana kardiyolog denir. Kardiyoloji alanında uzman olan bu hekimler, kalp hastalıklarının tanısını, tedavisini, önlenmesini ve izlenmesini ele alır. Hastaların kalp ve dolaşım sistemlerindeki sorunları değerlendirir, teşhis eder ve en iyi tedavi planlarını belirlerler. 

kardiyoloji

Kardiyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Kalbin ana görevi vücuda kan pompalamaktır.  Eğer kalp çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşur. Kardiyoloji kalp yetmezliği başta olmak üzere;

 • Hipertansiyon
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Aterosklerotik koroner arter hastalığı
 • Akut koroner sendromu
 • Anjina pektoris
 • Trisküspit stenozu
 • Aort yetmezliği
 • Aort darlığı
 • Mitral kapak yetmezliği
 • Mitral kapak darlığı
 • Miyokart infarktüsü
 • Endokart hastalıkları
 • Pulmoner yetmezlik
 • Pulmoner stenoz
 • Kardiyomiyopati
 • Akut miyokardit
 • Perikardiyal efüzyon
 • Perikard tamponadı
 • Kardiyak tümörler
 • Primer tümörler
 • Periferik arter hastalıkları
 • Kardiyak arrest
 • Wolf Parkinson White Sendromu
 • Kardiyak aritmiler
 • Atriyal miksoma

Gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenir.

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler Nelerdir?

 • Çarpıntı,
 • Bazı kalp hastalıklarında istemsiz kilo kaybı,
 • Genellikle arter hastalığına sahip kişilerde anjina pektoris bir başka deyişle göğüs ağrısı,
 • Özellikle kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen dispne yani solunum güçlüğü ve gece idrara çıkma,
 • Kalp kapakçıkları ile ilgili problemlerde ortaya çıkan hemoptizi yani kan kusma,
 • Solunum güçlüğünün ağırlaşmasına bağlı olarak gelişen ortopne,
 • İmpotans yani sertleşme problemi,
 • Yaygın olarak görülen kardiyolojik semptomlarından biri olan senkop yani bayılma,
 • Kalp yetersizliğinin en karakteristik belirtisi olan paroksismal noktürnel dispne yani hastaları uykudan uyandıracak kadar ağır bir biçimde oluşan nefes darlığı.

Kardiyoloji Neye Bakar

Kalp Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

Kardiyolojide kalp hastalıklarını teşhis etmek ve kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için bazı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler, kalp hastalıklarının tanısını belirlemek, tedaviyi planlamak ve hastaların durumunu izlemek için çok önemli bilgiler sağlar. Kardiyolojide sıklıkla kullanılan tanı yöntemlerinin bazıları şunlardır:

 • Ekokardiyografi: Bir diğer adıyla EKO, ses dalgaları aracılığıyla kalbin fonksiyonlarıyla iç yapısısının incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemine verilen isimdir. Transözofageal ekokardiyografi (TEE) ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) olmak üzere iki yöntem bulunmaktadır.
 • Elektrokardiyografi (EKG veya ECG): Kalbin elektriksel aktivitesini ve ritmini kaydeden temel bir testtir. Elektrotlar, cilt yüzeyine yerleştirilir ve kalpten gelen elektriksel sinyaller EKG cihazı tarafından grafik olarak gösterilir. Bu test, kalp ritim bozuklukları dahil olmak üzere kalp kasında meydana gelebilecek diğer sorunları tespit etmede yardımcı olur.
 • Stres Testleri: Stres Testleri, egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir tekniktir. Kalp stres altındayken nasıl bir tepki verdiğini ölçmek için kullanılan testlerdir. 
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanılarak kalp ve onu çevreleyen dokuların ayrıntılı görüntülerini elde etmek için kullanılan yöntemdir. Kalp anatomisini, kan akışını işlevini ve boyutunu inceler.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili yapıların kesitsel görüntülerini elde etmek için X-ışınları kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir.
 • Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi:  Bir kateter vasıtasıyla kalbe girilerek, kalp ve damarları direkt olarak görüntülemek için yapılan bir işlemdir. Bu tekniğin diğer adı da koroner anjiyografi olarak bilinir. Koroner anjiyografi, arterlerdeki tıkanıklıklar ve daralmalar için kullanılır.

En Çok Okunan Sağlık Rehberi Yazılarımız

Sosyal Medya Hesaplarımız:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

378478

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.