sat─▒r aras─▒

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Belirtileri Nedir? Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Tedavisi

Kar─▒n zar─▒ kanseri, günümüzde giderek artan sa─čl─▒k sorunlar─▒ aras─▒nda yer almaktad─▒r.

Yeme-içme al─▒┼čkanl─▒klar─▒, alkol tüketimi, sigara, stres ve di─čer faktörler son y─▒llarda kanser hastal─▒klar─▒n─▒n sebepleri aras─▒ndad─▒r.

Kanser türleri aras─▒nda yer alan kar─▒n zar─▒ kanseri de bu ve bunun gibi sebeplerle ortaya ç─▒kan bir hastal─▒k olmaktad─▒r.

Bu kanser, kar─▒n bo┼člu─čunu kaplayan ince dokunun kanserle┼čmesi ile ortaya ç─▒kar.

T─▒p dilinde peritonel mezotelyoma olarak bilinen hastal─▒k mezotelyoma kanser türünün bir alt tipidir. 

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Nedir?

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Nedir?

Kar─▒n zar─▒ kanseri insan bedeninde yer alan kar─▒n ve ona ba─čl─▒ kar─▒n zar─▒ndaki ince dokunun kanserle┼čmeye ba┼člamas─▒yla olu┼čan bir sa─čl─▒k sorunu olarak ortaya ç─▒kar.

Kar─▒n zar─▒, kar─▒n bo┼člu─čunu tamamen koruyup çevreleyen, iç organlar─▒ da içine alan bir dokudur.

Bu doku periton ad─▒ verilen s─▒v─▒yla kaplanm─▒┼čt─▒r. Kar─▒n zar─▒ ya da t─▒p terimiyle peritoneal karsinomatozis di─čer organlara yay─▒lan, tedavisi zor bir kanser türüdür.

Kar─▒n zar─▒ kanserinin alt─▒nda yatan nedenlerin belirlenmesi gerekir. Genellikle ileri evrelerde te┼čhisi mümkündür ve ba┼čka bir kanser hücresinin kar─▒n zar─▒na yay─▒lmas─▒ sonucu meydana gelmektedir. 

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kar─▒n zar─▒ kanserinin belirtileri ilk evrede kendisini ya hiç belli etmez ya da çok nadir belirti gösterebilmektedir.

Genel olarak hasta ki┼či böyle bir rahats─▒zl─▒─č─▒n fark─▒nda bile de─čildir. Hastal─▒─č─▒n ilerleyen a┼čamalar─▒na do─čru belirtiler zamanla kendini belli eder. Net bir ┼čekilde kanser türü ara┼čt─▒r─▒l─▒rken tomografi ile kar─▒n zar─▒n─▒n durumu kontrol edilir.

Özellikle PET sonucuna göre kesin tan─▒ konulabilir. Buna ba─čl─▒ olarak ameliyat s─▒ras─▒nda kar─▒n zar─▒ üzerinde yama ┼čeklinde tümörler görülmektedir.

Hastal─▒─č─▒n ileri evre belirtileri ┼ču ┼čekilde kendisini gösterir:

 • Kar─▒n a─čr─▒s─▒, ┼či┼čkinlik ya da ┼či┼čkinlik hissi
 • Mide bulant─▒s─▒ ve kusma ┼čikayetlerinde art─▒┼č
 • A┼č─▒r─▒ i┼čtahs─▒zl─▒k ve buna ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kan kilo kayb─▒
 • Kar─▒ndaki periton s─▒v─▒s─▒ birikmesi yani asit ve buna ba─čl─▒ olarak nefeste daralma hissi
 • ─░drara ç─▒kma, d─▒┼čk─▒daki renk de─či┼čimi, kab─▒zl─▒k ya da ishal
 • Kaslarda ortaya ç─▒kan güçsüzlük veya erime
 • Sürekli yorgun ve halsizlik hali
 • Ayak bileklerinde ┼či┼čme
 • Tümörün büyümesine ba─čl─▒ olarak di─čer organlardaki fonksiyon bozukluklar─▒
 • Tümöre ba─čl─▒ olarak ba─č─▒rsaklarda t─▒kanma, idrar yapamama ve böbrek yetmezli─či ortaya ç─▒kan belirtiler aras─▒nda yer al─▒r.

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Kar─▒n zar─▒ kanseri nadir rastlanan kanser türleri aras─▒nda yer al─▒r. Uzmanlar kar─▒n zar─▒ kanserine neden olan kanser çe┼čitleri üzerinde durmaktad─▒rlar.

Bunlar aras─▒nda; yumurtal─▒k, jinekolojik kanserler, ba─č─▒rsak, safra ve mide kanserleri olabilmektedir.

Yap─▒lan çal─▒┼čmalar ve ara┼čt─▒rmalar kar─▒n zar─▒ kanserinin risk alt─▒nda oldu─ču baz─▒ ki┼čileri ve bu kansere neden olan etkenleri ┼čöyle s─▒ralamaktad─▒r:

 • Ya┼č faktörü ön plandad─▒r. Özellikle 60 ya┼č ve üzeri ki┼čilerde görülme olas─▒l─▒─č─▒ daha fazlad─▒r.
 • Asbest gibi toksik maddelere uzun süre maruz kalmak kanserin nedenleri aras─▒nda olabilir
 • Sigara kullan─▒m─▒ ve alkol tüketimi
 • Kronik böbrek yetmezli─či olan hastalar ile diyaliz tedavisi görenler
 • Birçok kanser türü ve hastal─▒klarda olabilen genetik faktörler de bu kanser türünde belirgindir. Aile içinde bu tür kar─▒n zar─▒ kanserine maruz kalan bireyler var ise di─čer ki┼čiler risk grubunda yer alabilir
 • Kad─▒nlarda meme kanseri geçirmi┼č olan hastalar da risk alt─▒ndad─▒r
 • Günümüzün ya┼čam tarz─▒ aras─▒nda yer alan hareketsizlik ve obezite de risk faktörü içerisinde yer al─▒r.

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Kar─▒n zar─▒ kanseri tan─▒s─▒, netle┼čen tahlil ve laboratuvar sonuçlar─▒ ile tomografide ortaya ç─▒kmaktad─▒r.

Doktor taraf─▒ndan fiziki muayenede kar─▒n bölgesinde ┼či┼čkinli─če ve s─▒v─▒ birikmesine bak─▒labilir.

Özellikle görüntüleme cihazlar─▒n─▒n testleri hastal─▒─č─▒n ne tür boyutta oldu─čunu, yay─▒l─▒m─▒n─▒ ve varl─▒─č─▒n─▒ de─čerlendirmede büyük ölçüde etkilidir.

X-─▒┼č─▒n─▒, MRG, bilgisayarl─▒ tomografi (BT) ve PET testleri uygulanmaktad─▒r. Kar─▒n zar─▒nda anormal hücrelerin belirlenmesi amac─▒yla da biyopsi yap─▒l─▒r.

Uzman doktor taraf─▒ndan i─čne ya da cerrahi müdahale ile kar─▒n zar─▒ bölgesinden parça al─▒narak hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒ ortaya konulabilmektedir.

Tan─▒ için endoskopi ve kolonoskopi de gerekli ve yap─▒lmas─▒ gereken testler aras─▒nda yer al─▒r. 

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Nas─▒l Tedavi Edilir?

Kar─▒n zar─▒ kanseri, çevresindeki organlara yay─▒lan bir kanser çe┼čidi aras─▒nda yer almaktad─▒r.

Tedavisi de hastal─▒─č─▒n yay─▒lma seyrine ve evresine ba─čl─▒d─▒r. Kar─▒n zar─▒ kanseri genellikle ba┼čka bir tümörden yay─▒ld─▒─č─▒ için tedavisi zor olabilmektedir. Bu kanser türünün tedavisinde as─▒l olan altta yatan kanserin tedavi edilip iyile┼čtirilmesidir.

Tedavi olarak kanser türü olan bu hastal─▒─ča cerrahi bir operasyon yap─▒labilir. Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi de di─čer tedavi seçenekleri aras─▒nda yer al─▒r.

Kar─▒n zar─▒ kanser türlerinin ço─čunda kemoterapi fazla bir etki sa─člamaz.

Tümörde bariz bir küçülme bu yöntemle görülmemektedir. Uzman hekimler a─čr─▒y─▒ hafifletmek ve ya┼čam kalitesinin iyile┼čtirilmesi üzerinde dururlar. 

Cerrrahi yöntemle yap─▒lan tedavi de kanserin yay─▒ld─▒─č─▒ kar─▒n zar─▒ soyulup, kansere maruz kalan di─čer organlar─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ ve ameliyat s─▒ras─▒nda özel kemoterapi verilmesi ile yap─▒l─▒r. Cerrahi i┼člem sonras─▒nda da kemoterapiye devam edilir. 

Radyoterapi tedavisinde; yay─▒lan kanser hücrelerinin yok edilmesi için yüksek enerjili ─▒┼č─▒nlar kullan─▒lmaktad─▒r. 

─░mmünoterapi yöntemi ile tedavi ise ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi hücrelerinin kanser hücrelerini yok etmesi gözetilerek yap─▒lan bir tedavidir.

Bu yöntem kar─▒n zar─▒ kanserinde yeni tedaviler aras─▒nda yer al─▒r.

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kar─▒n zar─▒ kanseri ilk evresinde belirti vermeyen kanser türlerinden birisidir.

Hastal─▒─ča ba─čl─▒ belirtilerden bir ya da birkaç─▒ ortaya ç─▒kt─▒─č─▒nda zaman geçmeden gerekli uzman hekimlerde tedavi olmak kanserin seyri ve tedavisi aç─▒s─▒ndan önemlidir.

Kar─▒n zar─▒ kanserinde hastal─▒─č─▒n seyri s─▒ras─▒nda kusma, bulant─▒, idrar ve d─▒┼čk─▒ al─▒┼čkanl─▒─č─▒nda olumsuz farkl─▒l─▒k hastan─▒n ya┼čam kalitesini bozacakt─▒r.

Zaman─▒nda müdahale edilmemesi, tedavi s─▒ras─▒nda yap─▒lacak tetkiklerden ve doktorlardan utan─▒lmas─▒ ve tedaviyi erteleme, kanserin daha ileri boyutlara varmas─▒na hatta ya┼čam kayb─▒ riskini yol açabilir. 

Kar─▒n Zar─▒ Kanserini Önlemek için Neler Yap─▒lmal─▒d─▒r?

Kar─▒n zar─▒ kanserini önlemek ya da risk faktörlerini ortadan kald─▒rmak için baz─▒ ad─▒mlar atmak sa─čl─▒kl─▒ bir birey olma yolunda fayda sa─člayacakt─▒r.

En fazla riski meydana getiren asbeste maruz kalmamak gerekir.

Özellikle mesleksel asbeste maruz kalanlar─▒n çok dikkat etmesi ve i┼č s─▒ras─▒nda gerekli sa─čl─▒k ko┼čullar─▒n─▒ sa─člamalar─▒ gerekir.

Düzenli egzersiz yapmak, sa─čl─▒kl─▒ beslenme ve sigara gibi kötü al─▒┼čkanl─▒klardan uzak durmak da kanser riskini en aza indirebilir.

Düzenli sa─čl─▒k taramalar─▒ndan geçmek ve senede bir defa check up yapt─▒rmak kar─▒n zar─▒ kanseri ba┼čta olmak üzeri di─čer kanser risklerini önlemede önemlidir. 

Kar─▒n Zar─▒ Kanseri Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Kar─▒n zar─▒ kanseri 4. evre ya┼čam süresi kar─▒n zar─▒ kanseri belirtisi nelerdir?

Kanser türleri aras─▒nda belirti göstermeyen kar─▒n zar─▒ kanseri 4. evre ya┼čam süresi kar─▒n zar─▒ kanseri belirtisi aras─▒nda kar─▒n bölgesinde ┼čiddetli a─čr─▒ ve artan kusma ┼čikayetleridir. Bunlara ba─čl─▒ olarak idrar ve d─▒┼čk─▒da farkl─▒l─▒k da belirti verir. Kar─▒n zar─▒ kanseri 4. evre ya┼čam süresi kar─▒n zar─▒ kanseri belirtisi a┼č─▒r─▒ kilo kayb─▒ ve i┼čtahs─▒zl─▒─ča da yol açmaktad─▒r. Kar─▒n zar─▒ kanseri son evre belirtileri olarak da belirtilen bu dönemde kanserin di─čer organlara yay─▒lm─▒┼č olma ihtimali de bulunabilir. 

Kar─▒n zar─▒ kanseri tamamen iyile┼čir mi?

Kar─▒n zar─▒ kanseri son evre belirtileri verdi─činden ve ilerlemi┼č oldu─čundan dolay─▒ tedavisi çok zor ve baz─▒ durumlarda imkans─▒z olabilmektedir. Ancak hastan─▒n belirtileri, kanserin seyrine göre baz─▒ ┼čikayetleri azaltmak mümkündür. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
─░rfan ├çi├žin
Medikal Onkoloji
─░.A.├ť. VM Medical Park ─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
2119

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.