• Uzmanlık Alanları: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve boyun cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
2006-2011: İstanbul Üniversitesi,  İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz  Ana Bilim Dalı     2012-2013: Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
2013-2014: Anatomica Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi Merkezi
2015-2016: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
 

Araştırma ve Yayınlar
A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A1 A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery.
Başaran B, Orhan KS, Yıldırmaz K, Hafız G. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Mar-Apr;21(2):98-101A2 Oncologic and functional outcomes of open surgery in early supraglottic tumors: is it still a valid technique?    Ulusan M, Başaran B, Orhan KS, Comoğlu S, Yıldırmaz K, Kıyak OE. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 May-Jun;22(3):129-35
B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
B1 Ağız tabanı lipomu: vaka sunumu. Karolin Yıldırmaz, Deniz Kaya, Dursun Tüzün, Beldan Polat 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Basılı Poster
B2 Glomus Karotikum Tümörlerinde Preoperatif Embolizasyon gerekliliği, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011, Sözlü Bildiri
B3 Nadir Görülen Tek Taraflı Burun Kitlesi Olgusu: Kafa Tabanı Miksoma, Karolin Yıldırmaz, Kadir Serkan Orhan, Murat Ulusan, Selin Ünsaler, Nesil Neleş, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011, Basılı Poster
B4 Cevanşir Tekniği’nin Fonksiyonel Sonuçları, 6. Ulusal Larengoloji Kongresi, 2012, Söziü Bildiri