sat─▒r aras─▒

karpuzun-faydalari

Taze meyve ve sebzeler, insan vücudunun ihtiyaç duydu─ču birçok vitamin ve mineralin temel kaynaklar─▒ aras─▒nda yer al─▒r.

Birçok taze meyve türü bahar ve yaz aylar─▒nda yeti┼čti─činden, k─▒┼č aylar─▒nda mevsiminde yeti┼čmi┼č meyvelere ula┼čmak pek mümkün de─čildir.

Bahar aylar─▒n─▒n gelmesiyle birlikte birçok taze ve sa─čl─▒kl─▒ meyve türünü beslenme plan─▒n─▒za ekleyebilir, bir yandan enerji ve besin ögelerine olan gereksiniminizi kar┼č─▒larken di─čer yandan sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan pek çok fayda elde edebilirsiniz.

Yaz aylar─▒n─▒n en çok sevilen ve oldukça besleyici olan meyvelerinden bir tanesi de karpuzdur. S─▒v─▒ oran─▒n─▒n yüksek olmas─▒ sayesinde yaz aylar─▒nda ferahlamay─▒ sa─člarken ayn─▒ zamanda içerdi─či antioksidan bile┼čenler yard─▒m─▒yla sa─čl─▒─č─▒ geli┼čtirir ve birçok hastal─▒k türüne kar┼č─▒ koruma sa─člar. 

üm bu olumlu etkilerinden faydalanmak ad─▒na yaz aylar─▒nda beslenme düzeninize karpuzu ekleyebilirsiniz.

Karpuz Nedir?

Karpuz Nedir?

Kabakgiller ailesine ait, tek y─▒ll─▒k bir bitki olan karpuz, iri bir top ┼čeklindeki meyvelerden olu┼čur. Tatl─▒ ve sulu bir meyve olan karpuzun bir tanesinin kütlesi 1,5-2 kilogramdan 8-10 kilograma kadar de─či┼čebilir.

Sürüngen gövdeye sahiptir ve gövdesi toprak üzerinde oldukça fazla yay─▒labilir. Geni┼č yapraklar─▒ ve kal─▒n bir kabu─ču oldu─čundan do─čru iklimde yeti┼čtirildi─činde dayan─▒kl─▒ oldu─ču söylenebilir. Il─▒man iklimlerde yeti┼čen karpuz, so─ču─ča kar┼č─▒ oldukça hassast─▒r.

Dünya geneline bak─▒ld─▒─č─▒nda tüketimi ve üretimi oldukça fazla olan karpuz, domatesten sonra en fazla üretimi yap─▒lan meyve türüdür. Su içeri─či yakla┼č─▒k olarak %92 civar─▒ndad─▒r. Kabakgiller familyas─▒na ait besinlerin birço─čunda oldu─ču gibi karpuzun da su oran─▒n─▒n oldukça yüksek oldu─ču söylenebilir.

Bu ailede yer alan di─čer bitkiler aras─▒nda kavun, salatal─▒k gibi ürünler de yer al─▒r. Ülkemizde birçok yerde üretilmesine kar┼č─▒n en fazla Güneydo─ču Anadolu Bölgesi'nde üretimi yap─▒l─▒r. Özellikle Diyarbak─▒r karpuzu, ülkemizde en çok tercih edilen iri ve tatl─▒ karpuz türüdür.

Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra Bursa ve Tekirda─č'da yeni dünya karpuzu, gülle karpuzu, Tekirda─č karpuzu gibi farkl─▒ karpuz türleri de üretilerek ülke geneline da─č─▒t─▒lmaktad─▒r.

Karpuzun Besin De─čerleri Nelerdir?

Karpuz, oldukça lezzetli olmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra besin de─čeri de yüksek olan meyvelerden bir tanesidir. Yüksek oranda su içermesi nedeniyle birim hacimde içerdi─či enerji miktar─▒ dü┼čüktür.

100 gram karpuz, vücuda yakla┼č─▒k olarak 30 kilokalori enerji sa─člar. Bir porsiyonu 200 gram kadar ve yakla┼č─▒k olarak bir ince dilimdir. Bu miktardaki karpuz 60 kilokalorilik standart bir meyve de─či┼čimine denk gelir.

00 gram karpuz 8 gram karbonhidrat, 0.6 gram protein, 0.2 gram ya─č içerir. Vitamin ve mineral içeri─či de oldukça yüksektir ve 100 gram karpuz günlük C vitamini gereksiniminin %14'ünü, A vitamini gereksiniminin %12'sini, potasyum mineraline olan gereksinimin %3'ünü, magnezyum gereksiniminin %2'sini ve B1, B5, B6 vitaminlerine olan gereksinimin %2'sini kar┼č─▒lar.

Karotenoidler aç─▒s─▒ndan oldukça zengindir. Özellikle likopen ve beta karoten adl─▒ karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin de─čerli bir kayna─č─▒ oldu─čundan sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan pek çok fayday─▒ da beraberinde getirir.

Karpuzun Faydalar─▒ Nelerdir?

Karpuzun Faydalar─▒ Nelerdir?

Vitamin ve mineraller ile antioksidan besin ögeleri aç─▒s─▒ndan oldukça zengin olan karpuz, bu özelli─či sayesinde sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan vücuda pek çok fayda sa─člar.

Bu faydalar─▒ elde etmek için karpuz tek ba┼č─▒na etkili olmasa da, sa─čl─▒kl─▒ ve dengeli bir beslenme plan─▒na karpuzun eklenmesi ile birlikte tüm bu olumlu etkilerden yararlanmak mümkün olabilir. ─░┼čte karpuzun bilinen en önemli faydalar─▒:

  • Kansere Kar┼č─▒ Sava┼č─▒r

Karpuz, k─▒rm─▒z─▒ renk pigmentini veren likopen adl─▒ karotenoid türünü bol miktarda içeren besinlerden bir tanesidir. Likopen, A vitaminine dönü┼čemeyen bir karotenoid türüdür ve çok güçlü bir antioksidand─▒r.

Vücutta serbest radikalleri indirgeyici etki gösteren likopen, bu özelli─či sayesinde oksidatif stresi dü┼čürür, hücreleri kanserle┼čmeye kar┼č─▒ korur. Domates, karpuz, ku┼čburnu, pembe greyfurt gibi k─▒rm─▒z─▒ renk içeren meyvelerde bulunan likopen, prostat kanseri ba┼čta olmak üzere birçok kanser türüne kar┼č─▒ koruma sa─člar.

Bunun yan─▒ s─▒ra mevcut kanser hastalar─▒nda ilerlemenin yava┼člat─▒lmas─▒, vücut savunmas─▒n─▒n güçlendirilmesi ve tedavinin desteklenmesine de olumlu etkiler sa─člad─▒─č─▒ tespit edilmi┼čtir.

Bu faydalar─▒n en iyi ┼čekilde elde edilebilmesi için di─čer faydal─▒ besin türlerini de uygun miktarlarda içeren sa─čl─▒kl─▒ ve dengeli bir beslenme plan─▒n─▒n uygulanmas─▒ gerekir.

  • Kalp ve Damar Sa─čl─▒─č─▒n─▒ Destekler

Karpuzdaki yüksek likopen içeri─činin bir di─čer olumlu etkisi de kalp ve damar hastal─▒klar─▒ndan korunmaya yard─▒mc─▒ olmas─▒d─▒r. Önemli bir bitkisel bile┼čen olan likopen, arterlerin esnekli─činin korunmas─▒ ve güçlendirilmesi üzerinde etkilere sahiptir.

Bu özelli─či sayesinde arterlerde aterom plaklar─▒n─▒n olu┼čarak bunlar─▒n t─▒kanmaya yol açmas─▒n─▒ önler, damar sertli─či gibi hastal─▒klara kar┼č─▒ koruma sa─člar. Ek olarak hipertansiyonun da önlenmesine yard─▒mc─▒ olan likopen, kalp ve damar hastal─▒klar─▒yla sava┼čan bir fitonütriyenttir.

Dünya genelinde en fazla ölüme neden olan hastal─▒k grubunun kalp ve damar hastal─▒klar─▒ oldu─ču göz önünde bulunduruldu─čunda karpuz ve di─čer likopen içeri─či yüksek besin türlerinin düzenli olarak tüketilmesinin oldukça faydal─▒ oldu─ču görülmektedir.

  • Sporcular ─░çin Çok De─čerli Bir Besindir

Karpuz, egzersiz öncesinde tüketim için oldukça uygun bir meyvedir. Yüksek su oran─▒ sayesinde spor aktiviteleri s─▒ras─▒nda terlemeye ba─čl─▒ olarak geli┼čebilen dehidratasyonu önlerken lif içeri─činin yüksek olmamas─▒ nedeniyle kar─▒nda ┼či┼člik hissi olu┼čturmaz.

Potasyum içeri─činin yüksek olmas─▒ sayesinde egzersizler s─▒ras─▒nda kas fonksiyonlar─▒n─▒ güçlendirerek performans─▒ artt─▒r─▒r. ─░çerdi─či L-sitrulin adl─▒ aminoasit sayesinde de antrenmanlar s─▒ras─▒nda performans─▒n desteklenmesine yard─▒mc─▒ oldu─ču bilinmektedir.

Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra karpuz, sporcularda antrenmanlar─▒n ard─▒ndan kaslar─▒n toparlanma sürecini h─▒zland─▒r─▒r ve a─čr─▒ olu┼čumunu azalt─▒r. ─░çerdi─či aminoasitler, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kaslar─▒n onar─▒m sürecini h─▒zland─▒r─▒rken yüksek besin de─čeri sayesinde kaslardaki glikojen depolar─▒n─▒n yeniden doldurulmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Dolay─▒s─▒yla spor aktiviteleri ile ilgilenenler için karpuzun mükemmel bir do─čal besin kayna─č─▒ oldu─ču söylenebilir.

  • Cilt Sa─čl─▒─č─▒n─▒ Geli┼čtirir

Gün içerisinde tüketilen besinlerin bile┼čiminde yer alan su, toplam su ihtiyac─▒n─▒n yakla┼č─▒k olarak %20'sini kar┼č─▒lar.

Ek olarak su oran─▒ yüksek olan karpuz gibi bir besinin tüketimi, günlük en az iki litre su tüketimi ile de desteklendi─činde vücudun nem dengesinin korunmas─▒nda oldukça etkilidir.

Cildin düzenli olarak yenilenmesi, cilt sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunarak cilt kusurlar─▒n─▒n önlenmesi için derinin ideal nem oran─▒n─▒ korunmas─▒ çok önemlidir.

Karpuzun içerdi─či yüksek orandaki su, bu nem oran─▒n─▒n sa─članmas─▒n─▒ desteklerken karpuzdaki yüksek vitamin ve mineral içeri─či de cildin güzelle┼čtirilmesi, kuruluk ve egzama gibi sorunlar─▒n önlenmesi üzerinde etkilidir.

  • Dehidratasyonu Önler

S─▒v─▒ tüketiminin yetersiz olmas─▒, dünya üzerinde oldukça yayg─▒n olarak görülen bir sorundur. Bununla birlikte çe┼čitli ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒, a┼č─▒r─▒ çay ve kahve tüketimi, ishal gibi su at─▒l─▒m─▒n─▒ artt─▒ran sa─čl─▒k sorunlar─▒ halinde su tüketimi de yetersiz oldu─čunda dehidratasyon sorunu ortaya ç─▒kabilir.

Dehidratasyon, ileri durumlarda ya┼čam─▒ tehdit edebilecek boyutlara ula┼čabilen ciddi bir akut tablodur. Bunun önlenebilmesi için günlük s─▒v─▒ gereksinimi tam olarak kar┼č─▒lanmal─▒d─▒r.

En az 2 litre su tüketimi sa─članmal─▒, diüretik etki göstererek vücuttan su at─▒l─▒m─▒ sa─člayan çay ve kahve gibi içecekler bu miktara dahil edilmemelidir. Su tüketimine ek olarak karpuz gibi %92 oran─▒nda su içeren bir besinin tüketimi de dehidratasyonun önlenmesi aç─▒s─▒ndan önemlidir.

Mide bulant─▒s─▒, kusma gibi durumlarda su tüketilebilirli─činin azalmas─▒ halinde de karpuz, salatal─▒k, kavun gibi besinler dehidratasyonun önlenmesi aç─▒s─▒ndan oldukça etkilidir.

E─čer siz de sa─čl─▒─č─▒n─▒za önem veriyorsan─▒z yeterli ve dengeli bir beslenme düzeni olu┼čturmaya özen göstermelisiniz. Karpuz tüketmenize engel bir sa─čl─▒k sorununuz yok ise yaz aylar─▒nda karpuzu da ölçülü olarak tüketerek sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ geli┼čtirebilir, birçok hastal─▒─ča kar┼č─▒ koruma sa─člayabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dyt.
G├Âk├ženur A┼č─▒k
Beslenme ve Diyet
Medical Park Çanakkale
118768

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.