Op. Dr.Kaya Turan

 • İlgi Alanları
 • Spor yaralanmaları
 • Artroskopik eklem cerrahisi
 • El cerrahisi
 • Artroplasti
 • Travma cerrahisi
 • Rekonstrüktif cerrahi

Eğitim ve Uzmanlık
2009 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
2009 - 2015 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğ - Uzmanlık

Deneyim
Afyon Çay Devlet Hastanesi Acil Servis
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu, 2012
Diz Eklemi Temel Artroskopi Kursu, 2013
Temel Mikrocerrahi Kursu, 2013
Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu 2013
Temel Artroplasti Kursu, 2014
AO Temel Travma Kursu, 2015 
AO İleri Travma Kursu, 2016
Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, 2019

Mesleki Üyelikler
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Araştırma ve Yayınlar:

Tıpta uzmanlık tezi:

 

 • Alt Ekstremitedeki Flep Uygulamaları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştirma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muhittin Şener, 2013.

Makaleler:

 

 • Turan K, Tahta M, Bulut T, Akgün U, Sener M. Soft tissue reconstruction of foot and ankle defects with reverse sural fasciocutaneous flaps. Rev Bras Ortop. 2017 May 13;53(3):319-322. doi: 10.1016/j.rboe.2017.05.002.

·IS Satoglu, S Akcay, K Turan, H Çabuk, C Kazimoglu, A Kurtulmus  Proximal femoral nail application in lateral decubitus position under manual traction: surgical technique details and evaluation of early postoperative roentgenograms Injury 2013 Feb 44, S 17

·Serkan Akçay, İsmail Safa Satoğlu, Haluk Çabuk, Kaya Turan, Intertrokanterik Femur Kırığının İntramedüller Çivi ile Fiksasyonunda Kompresyon Vidasının Pelvis içine Migrasyonu, Journal of Academic Research in Medicine JAREM 2013

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler ve posterler

 

 • Kaya Turan,Tuğrul Bulut, Ulaş Akgün, Muhttin Şener Soft Tissue Reconstruction of Foot and Ankle Defects With Reverse Sural Fasciocutaneous or Lateral Supramalleolar Flap, Sözlü Sunum, 13. EFSM Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery‑2016 Antalya

 

 • Ahmet Savran, Cem Özcan, Kaya Turan, Muhittin Şener, Case Series: Lateral Supramalleolar Flap Reconstruction For Foot And Ankle Defects, Sözlü Sunum, 4. Congress of Asia Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery – 2018 Antalya

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler ve posterler

 

 • İsmail Safa Satoğlu, Serkan Akçay, Kaya Turan, Haluk Çabuk, Cemal Kazımoğlu İntertrokanterik Kırıkların Tedavisinde Proksimal Femoral Çivinin Lateral Dekübit Pozisyonunda Manuel Traksiyon İle Uygulanması Acta Orthop Traumatol Turc. Sözlü Sunum, 23. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2012 Antalya

 

 • Serkan Akçay, Kaya Turan, Ahmet Kurtulmuş, İsmail Safa Satoğlu, Muhittin Şener, Seyrek Bir Ulnar Nöropati Ve Median Nöropati Birlikteliği Sebebi: Guyon Kanalında Ganglion Kisti, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2011 Antalya

 

 • Serkan Akçay, Bilgehan Çatal, Cemal Kazımoğlu, Ahmet Kurtulmuş, Kaya Turan, İsmail Safa Satoğlu Adduktor Magnus Kası İçinde Ender Rastlanılan Birincil Kist Hidatik Olgusu, 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2011 Antalya

 

 • Atilla Çıtlak, Kaya Turan, Hüseyin Uygun, Cihan Aslan, Tuğrul Bulut, Mehmet Yıldız, Muhittin Şener Ayak Bileği Çevresindeki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Sural Arter Flebi 6. Ulusal Rekonstruktrif Mikrocerrahi Kongresi – 2014 Antalya

 

 • Cem Özcan, Fırat Erpala, Kaya Turan, Eyüp Çağatay Zengin, Cihan Aslan, Skafoid Kırıklarında Kapalı Perkütan Tespit, Sözlü Bildiri, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2015 Antalya

 

 • Muhittin Şener, Kaya Turan, İzge Günal Kistik Skafoid Pseudoartrozunda Perkutan Greftleme Tekniği, Poster Bildiri, 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2015 Antalya

 

Konuşmacı olarak katılımlı bilimsel toplantılar

 

 • Kaya Turan, “Üst Ekstremite Flepleri, Distal Radius Kırığı ve Kubital Tünele Yaklaşım” Kursu Parmak Flepleri panelinde Konuşmacı ve Eğitimci - 2015 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi – Ankara

 

 • Ahmet Güney, Kaya Turan, Türkiye’de Ortopedist Olmak Oturum Başkanlığı 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – 2017 Antalya