satır arası

Kayropraksi, kas iskelet sistemi ile ilgili problemlerin kontrol altına alınmasında başvurulan tamamlayıcı bir tıbbi uygulamadır. Odağındaki temel problem ise omurga ile ilgili patolojilerdir. Kas iskelet sistemi içerisinde yer alan vücut kısımları bir kişinin kasları, eklemleri, kemikleri, kıkırdak dokusu ve tendonlarını kapsar. Vücudun desteklenmesini sağlayan bu sistem, aynı zamanda hareketin gerçekleştirilmesi ve organların korunmasında da görev alır. Geçmişte kayropraksi uygulamalarının başvurulduğu temel durum, kas iskelet sistemi problemlerinde merkezi sinir sisteminden kas iskelet sistemine iletilerin doğru şekilde yapılamamasıdır. Ancak bu mantık günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Kayropraktik tedavi ve kayropraksi uygulamasının nasıl yapıldığına dair merak ettiğiniz diğer konular için yazının devamını takip edebilirsiniz.

Kayropraktik Tedavi Nedir?

Kayropraksi kelimesi Latince el ve çalışma kelimelerinden meydana gelen bir tanımdır. Dolayısıyla kayropraktik tedavi için “el ile terapi” ifadesinin kullanımı uygun olabilir. Kayropraktik tedavide kişinin omurgasına ve vücudunun diğer bölümlerine baskı yapılır. Bu baskı ile birlikte kas iskelet sistemi elemanlarının normal düzlemine geçişinin sağlanması hedeflenir.

Kayropraktik tedavi, tamamlayıcı tıp uygulamalarının bir parçası olup vücudun kendi kendini iyileştirilebilme gücünü harekete geçirme mantığına dayanan bir el ile manipülasyon yöntemidir. Bu manipülasyonlar, genel olarak eklemlerin anatomik düzlemlerine tekrar yerleşmelerine yardımcı olarak çeşitli durumlardan kaynaklanan ağrının hafifletilmesinde yardımcı olabilir. Kayropraksi uygulamalarına eklem, kemik, bağ doku veya kas ile ilgili problemlerdeki ağrının hafifletilmesi amacıyla başvurulabilir. Bu tamamlayıcı tedavi uygulaması, genel olarak omurga ve omurilik üzerine odaklansa da vücudun diğer bölümlerinde oluşan problemlerin kontrol altına alınmasına da yardımcı olabilir. Fizik tedavi uygulamaları ile çeşitli yönlerden benzerlik gösteren kayropraktik tedavi, oluşan şikayetlerin dindirilebilmesi için etkilenen bölgede gerçekleştirilen el ile manipülasyon tekniklerinden oluşur.

Kayropraktik Tedavi Nasıl Uygulanır?

Modern kayropraktik tedavi uygulamaları, temel olarak omurga bakımı üzerine odaklanır. Ancak kayropraksi uygulamaları bu güncel yaklaşımın öncesinde daha az bilimsel düşünce kalıplarına dayanmaktaydı. İlk zamanlarından günümüze kadar olan sürede kayropraktik manipülasyon teknikleri eski kusurlu düşünce kalıplarından sıyrılarak modern ve bilime dayanan bir teknik haline gelmiştir. Her ne kadar bu ilerlemeler meydana gelmiş olsa da bazı kayropraksi uygulayıcılarının eski bilimsel olmayan temeller üzerinden seanslar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla kayropraksi uygulamasının modern hastanelerde, yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Kayropraksi uygulamasının öncesinde genellikle seansı gerçekleştiren uzman, ilk olarak hastaya kas iskelet sistemi ile ilgili problemin vücudun hangi bölgesinde meydana geldiğini sorar. Ardından fizik muayene ile hastanın değerlendirilmesi gerçekleştirilir ve omurganın değerlendirilmesi sağlanır. Kayropraksi uygulamasını yapan kişi, kendi fizik muayenesi dışında X-ray veya diğer görüntüleme yöntemlerinden de faydalanarak altta yatan patolojinin tam olarak aydınlatılmasını sağlayabilir.

Fizik muayene ve çeşitli tetkiklerin ardından tedavinin gerekli ve uygun görüldüğü kişilerde kayropraksi uygulamasının nasıl yapılacağına dair planlama aşamasına geçilir. Normal tedavi planında, bu alanda yetkin ve uzman kişiler ellerini kullanarak eklemlerin normal düzlemlerine geçişini sağlar. Bu manipülasyonun amacı hem kas iskelet sisteminin hareket kalitesini artırmak hem de eklem hareket açıklığının iyileştirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda kayropraksi uygulamasında el ile manipülasyon tekniğine ek olarak, ısı veya buz, elektriksel stimülasyon, rahatlatıcı teknikler, egzersizler, psikolojik danışmanlık ve takviye gıda ürünleri kullanımı gibi diğer uygulamalara da başvurulabilir.

Kayropraktik Tedavi Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

Kayropraktik tedavi uygulamalarına başvuruların en önemli sebeplerinden biri, tamamlayıcı tedavi yönteminde herhangi bir ilaç kullanılmamasıdır. Eklem ağrısı, sırt ağrısı veya baş ağrısından muzdarip olan kişilerin başvurduğu kayropraksi uygulamalarında temel hedef, normal eklem fonksiyonlarının ve kas dengesinin yeniden sağlanmasıdır. Kayropraksi uygulaması ile aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde oluşan stresin de azaltılması hedeflenerek, oluşabilecek potansiyel hastalıklara karşı koruma sağlanması amaçlanır.

Kayropraktik tedavi uygulamalarının yıllarca süren travma ve kötü postür tedavisine nasıl bir etkisi olacağı, bu durumlardan muzdarip herkesin merak ettiği bir konudur. Bu durumlara dair yapılan birçok bilimsel araştırma mevcut olup, kayropraksi uygulamalarının etkinliğinin ne derece olduğu araştırılmıştır. Kayropraktik tedavinin uygulanabildiği çeşitli durumlar şu şekilde özetlenebilir:

Siyatik

Siyatik, siyatik sinirin etkilenmesi ile oluşan ağrı durumudur. Siyatik siniri vücuttaki en büyük sinirlerden biri olup bel bölgesinden bacakların alt kısımlarına kadar ilerler. Diğer doğal uygulama girişimleri, genellikle steroid enjeksiyonları ve cerrahi girişimlerin getirilerine yaklaşamasalar da kayropraksi ile siyatik şikayetlerinin hafifletilmesinde belirli bir aşama kaydedilebilir. Siyatik problemi üzerinde yapılan kayropraksi uygulamalarının etkinliğini araştıran çalışmalar, bu teknik ile yapılan aktif manipülasyonların elektriksel stimülasyonlar ile desteklenmesi halinde daha olumlu sonuçlar alabileceğine göstermiştir. El ile manipülasyonlar, genellikle hasta uzanırken gerçekleştirilir. Bu manipülasyon cilt üzerine yerleştirilen elektrotlar sayesinde elektriksel uyarılar ile de desteklenebilir. Yapılan araştırmalar, bu şekilde gerçekleştirilen kayropraksi uygulaması sonucunda hastaların hissettiği ağrı şiddeti ve süresinde azalma sağlanabildiğini göstermiştir.

Boyun Ağrısı

Boyun ağrısı yaşayan hastalarda uygulanan kayropraktik tedavi yöntemlerinin etkinliği de çeşitli çalışmalar ile araştırılmıştır. 12 haftalık kayropraksi uygulaması sonucunda çalışma içerisinde yer alan hastaların neredeyse yarısından fazlasında ağrının şiddetinde bir azalma sağlandığı ortaya çıkmıştır.

Baş Ağrısı

Servikojenik (omurganın boyun kısmından kaynaklanan) baş ağrıları ve migrenler, kayropraksi uygulamalarının başvurulduğu temel baş ağrısı olgularını oluşturur. Servikojenik baş ağrıları, sekonder (ikincil) baş ağrıları içerisinde yer alan ağrılar olup özellikle boyun bölgesindeki patolojilerden kaynaklanırlar. Migren baş ağrıları sonucunda kişiler şiddetli ve rahatsız edici bir baş ağrısı hissederler. Bu baş ağrısı genellikle hastaları tek taraflı olarak etkiler. Bu tarz baş ağrısı durumlarında kayropraktik tedavi uygulamalarının nasıl bir etki ettiğini araştıran çeşitli çalışmalar, spinal manipülasyon uygulamalarının hem migren hem de servikojenik baş ağrısı durumlarında faydalı olabileceğine işaret etmektedir.

Bel Ağrısı

Spinal manipülasyon başta olmak üzere çeşitli kayropraksi uygulamalarının hafif ve orta düzey bel ağrısının hafifletilmesinde faydalı olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan bazılarında spinal manipülasyon uygulamaları ile diğer tedavi girişimlerinin, kronik bel ağrısı şikayeti üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda, kronik bel ağrısı yaşayan hastalara diğer tedavi uygulamaları ile birlikte gerçekleştirilen kayropraksi uygulamalarının; bel ağrısının hafifletilmesinde ve fonksiyonun artırılmasına katkı sağlayabileceği ortaya çıkmıştır.

Kayropraktik Tedavi Uygulamalarının Güvenliği Nasıldır?

Kayropraktik tedavi uygulamalarının her tedavi girişiminde olduğu gibi çeşitli riskleri ve yan etkileri mevcuttur. Bu durumlar genel hatları ile şu şekildedir:

  • Baş ağrısı,
  • Halsizlik,
  • Tedavinin uygulandığı bölgede rahatsızlık hissi.

Bu durumlara ek olarak nadir de olsa kayropraktik manipülasyon sonucunda oluşabilen ciddi seyirli yan etkiler de mevcuttur:

  • İnme,
  • Cauda equina sendromu,
  • Omurgadaki fıtıkların kötüleşmesi.

Bu ve benzeri yan etkiler nedeniyle kayropraktik tedavinin hastane şartlarında ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Kayropraksi uygulamalarına başvuru öncesinde bu girişimlerin yapılacağı merkezlerin ve uygulayıcıların araştırılması oluşabilecek olumsuz durumlara karşı atılabilecek en önemli adımların başında gelir.

Kayropraksi uygulamaları, el ile manipülasyon tekniklerini içeren ve vücudun kendini tedavi etme becerisini aktifleştirmeye dayanan yöntemlerdir. Kayropraksinin uygulandığı temel vücut bölümü ise omurgadır. Bu uygulama ve etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalar, henüz devam etmektedir. Dolayısıyla kayropraktik tedavi ve size uygunluğu konusunda doğru bilgilere ulaşmak için sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek almanız önerilir. Sağlıklı günler dileriz.

3946

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.