sat─▒r aras─▒

keciboynuzu-faydalari

Keçiboynuzu her ya┼čtan insan─▒n çok keyifle tüketti─či bir meyvedir. Özellikle son zamanlarda keçiboynuzu pekmezi, unu, suyu gibi pek çok farkl─▒ formlarda tüketilmektedir. Keçiboynuzunun tatl─▒ bir tad─▒ vard─▒r. Genellikle keçiboynuzu unu ve suyu da çe┼čitli kullan─▒m alanlar─▒nda verdi─či tatl─▒ tad─▒n do─čal kayna─č─▒ olarak kullan─▒l─▒r. Yap─▒lan çal─▒┼čmalar keçiboynuzunun ┼čeker içeri─činin ┼čeker kam─▒┼č─▒ndan bile daha fazla oldu─čunu gösterir. Özellikle son zamanlarda keçiboynuzu meyvesi ve ürünleri pekçok yeni üründe, tariflerde kullan─▒l─▒r.

Keçiboynuzu nas─▒l tüketilir diye soruldu─čunda genellikle çi─č olarak tüketimi yayg─▒nd─▒r. Ancak farkl─▒ alanlarda kullan─▒lmak üzere keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu unu ve suyu gibi farkl─▒ fonksiyonel ürünleri de vard─▒r. Ayr─▒ca keçiboynuzu faydalar─▒ ile gündeme gelmekle beraber özellikle hastal─▒klara kar┼č─▒ do─čal tedavi yöntemlerinden birisi olarak halk aras─▒nda s─▒kl─▒kla tercih edilir.

Keçiboynuzu Faydalar─▒

Keçiboynuzu meyvesinin severek tüketilmesinin yan─▒nda kalp damar sa─čl─▒─č─▒, kemik geli┼čimi, kolon sa─čl─▒─č─▒, vitamin ve mineral deste─či, antioksidan içeri─či gibi farkl─▒ pek çok faydalar─▒ vard─▒r. Bunlar ┼čöyle s─▒ralanabilir:

  • Kan kolesterollerinden birisi olan ve halk aras─▒nda kötü kolesterol olarak bilinen LDL de─čeri yüksek olan ki┼čiler keçiboynuzu meyvesi yedi─činde LDL kolesterol seviyesinin dü┼čtü─čüne dair çal─▒┼čmalar vard─▒r. ─░çerisindeki polifenoller sayesinde total kolesterolü yüksek ki┼čilerin keçiboynuzu tüketti─činde de─čerlerinin dü┼čtü─čü gözlemlenmi┼čtir. Ayr─▒ca liften zengin içeri─či sayesinde özellikle damar sertli─čini dü┼čürücü etkileri oldu─ču bilinir. Bu sayede kalp damar hastal─▒klar─▒na kar┼č─▒ koruyucu olmakla beraber kalp damar hastal─▒─č─▒ durumunda iyile┼čtirici etkileri vard─▒r.
  • Keçiboynuzu faydalar─▒ içerisinde say─▒labilecek bir di─čer etkisi ise sindirim sistemi sa─čl─▒─č─▒n─▒n desteklenmesidir. Antioksidan özelli─či mide mukozas─▒n─▒n tamirini destekledi─čine dair çal─▒┼čmalar vard─▒r. Bu sayede özellikle midede ülser gibi hastal─▒klarda kullan─▒m─▒ önerilebilir. Di─čer yandan keçiboynuzu meyvesinin özellikle kolon sa─čl─▒─č─▒ üzerinde koruyucu etkisi vard─▒r. Ba─č─▒rsak hareketlerini destekleyici özelli─či ve yüksek oranda lif içeri─či sayesinde kab─▒zl─▒k ya┼čayan ki┼čilerce tüketilmesi önerilebilir.
  • Keçiboynuzu Potasyum, kalsiyum, fosfor, sodyum, selenyum, bak─▒r gibi mineral içeri─či çok zengin bir meyvedir. Özellikle potasyum ve kalsiyum içeri─činin yüksek olmas─▒ birçok fayday─▒ da beraberinde getirir. Örne─čin kemiklerin geli┼čiminde önemli bir yere sahiptir. Di─čer yandan kalsiyum içeri─či sayesinde di┼čleri destekleyerek di┼č sa─čl─▒─č─▒n─▒ olumlu yönde etkilemektedir.
  • Di─čer yandan içerisindeki ┼čeker oran─▒ndan dolay─▒ kan ┼čekerini yükseltece─či dü┼čünülse de lif içeri─či sayesinde glisemik indeksi dü┼čüktür. Ayn─▒ zamanda içerisindeki bir madde insülin hormonunu destekleyici özelli─či sayesinde kan ┼čekerinin dü┼čürülmesinde etkilidir. Bu sayede Tip 2 diyabette keçiboynuzu meyvesi tüketimi önerilebilir.
  • Faydalar─▒ saymakla bitmeyen keçiboynuzunun akci─čer sa─čl─▒─č─▒ üzerinde de olumlu etkileri oldu─čuna dair birtak─▒m çal─▒┼čmalar bulunmaktad─▒r. Özellikle solunum yollar─▒nda etkili olan keçiboynuzu meyvesi halk aras─▒nda genellikle balgam söktürücü ve öksürük giderici olarak yayg─▒n kullan─▒lmaktad─▒r. Ayn─▒ zamanda bu kullan─▒m─▒ destekler ölçüde alan─▒nda uzmanlar taraf─▒ndan da bu hastal─▒klara kar┼č─▒ do─čal besin takviyesi olarak önerilmektedir. Öte yandan ast─▒m ve bron┼čit gibi akci─čer hastal─▒klar─▒na kar┼č─▒ da kullan─▒labilece─čine dair çal─▒┼čmalar vard─▒r.
  • Keçiboynuzu meyvesi yüksek enerji oran─▒ sebebiyle halk aras─▒nda cinsel sa─čl─▒─č─▒ destekleyici bir ürün olarak bilinmektedir. Ayr─▒ca yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalarda keçiboynuzu tüketen erkeklerin sperm kalitesinin yükseldi─čini göstermi┼čtir. Bu özelli─či sayesinde s─▒kl─▒kla tercih edilen do─čal bir destekleyicidir.
  • Keçiboynuzu yüksek antioksidan özelli─če sahiptir. Vücudun baz─▒ sebeplerle olu┼čturdu─ču oksidatif stresin artmas─▒yla kronik hastal─▒klar, artrit, ya┼čl─▒l─▒k, kanser gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Keçiboynuzu antioksidan içeri─či sayesinde bu oksidatif stresi azalt─▒r ve bahsedilen tüm bu hastal─▒klara kar┼č─▒ koruyucu özellik gösterir. Ayr─▒ca yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalar keçiboynuzu unu yüksek antioksidan oran─▒ sayesinde kanser hücrelerinin canl─▒l─▒─č─▒n─▒n dü┼čtü─čünü göstermektedir. Antioksidatif etkinin böbrek hücrelerini olumlu etkileyen özelli─či oldu─čuna dair çal─▒┼čmalar vard─▒r. Bu sayede keçiboynuzu böbrek sa─čl─▒─č─▒na da faydal─▒d─▒r denilebilir.
  • Keçiboynuzunun antimikrobiyal özelli─če sahip oldu─ču da yap─▒lan çal─▒┼čmalarda gösterilmi┼čtir. Bu sayede özellikle mikrobiyal kaynakl─▒ ishal durumunda keçiboynuzu tüketilmesi ishal belirtilerini azaltabilir.

Keçiboynuzu Pekmezi Faydalar─▒

Keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu meyvesinden elde edilen en yayg─▒n çe┼čitlerinden birisidir. Keçiboynuzu meyvesi sert oldu─čundan su ile bekletilerek yumu┼čamas─▒ sa─član─▒r. Çekirde─či ç─▒kar─▒lm─▒┼č yumu┼čayan meyvenin özü ç─▒kar─▒l─▒r ve pi┼čirilerek pekmez elde edilir. Elde edilen pekmezdeki tatl─▒ tad─▒ keçiboynuzunun do─čal tad─▒ndan gelir ekstra ┼čeker ilavesi genellikle yap─▒lmaz.

Keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu ürünlerinin aras─▒nda en çok tercih edilen ürünlerden birisidir. Özellikle pekmez elde edilmesiyle içerisindeki kalsiyum ve demir bak─▒m─▒ndan zengin olmas─▒ kas ve kemik sa─čl─▒─č─▒ üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu ba─člamda keçiboynuzu pekmezi tüketen ki┼čilerde osteoporoz görülme olas─▒l─▒─č─▒ tüketmeyenlere göre dü┼čüktür. Ayn─▒ zamanda demir içeri─činin yüksek olmas─▒ sebebiyle demir eksikli─či ve kan dü┼čüklü─čü ya┼čayan ki┼čiler için uzmanlar taraf─▒ndan önerilebilir. Keçiboynuzu pekmezi, meyvesi gibi akci─čer hastal─▒klar─▒ ya┼čayan ki┼čiler taraf─▒ndan s─▒kl─▒kla kullan─▒lmaktad─▒r. Genellikle öksürük durumunda veya balgam söktürücü olarak halk aras─▒nda keçiboynuzu pekmezi s─▒kl─▒kla tüketilen ürünlerdendir. Öte yandan keçiboynuzu pekmezi yüksek enerji kayna─č─▒ sebebiyle enerji ihtiyac─▒ olan ki┼čilerce tercih edilebilir.

Keçiboynuzu pekmezi de s─▒kl─▒kla tüketilen ürünler aras─▒ndad─▒r. Ancak fayda sa─člamak için tüketilen porsiyon miktarlar─▒na dikkat edilmelidir. Her ki┼čiye özel porsiyon miktar─▒ için alan─▒nda uzman bir ki┼čiye dan─▒┼č─▒larak tüketilmesi en sa─čl─▒kl─▒ sonuçlar─▒n al─▒nmas─▒ konusunda önemli bir ad─▒md─▒r.

Keçiboynuzu Suyunun Faydalar─▒

Keçiboynuzu suyu, keçiboynuzu meyvelerinin ayr─▒larak y─▒kanmas─▒ sonras─▒nda parçalanarak bu meyvelerin üzerine temiz bir su ilave edilir. Rengi koyula┼čana kadar kaynat─▒l─▒r ve sonras─▒nda meyveleri süzülür. Elde edilen keçiboynuzu suyu tatl─▒ tada sahip olup pek çok alanda özellikle tatl─▒ tad─▒ vermek amac─▒yla kullan─▒lmaktad─▒r. Keçiboynuzu meyvesi; pekmezi, unu, suyu gibi birkaç çe┼čitte tüketilebilir. Pekmezi genellikle pekmez olarak tüketilir. Keçiboynuzu unu ise özellikle çölyak hastalar─▒ taraf─▒ndan glutensiz bir enerji kayna─č─▒ olarak tercih edilen ürünler aras─▒ndad─▒r. Ayn─▒ zamanda do─čal ┼čeker içeri─či ve insülin hormonunu destekleyici özelli─či sayesinde sa─čl─▒kl─▒ kilo vermek isteyen ki┼čilerce çe┼čitli ürün ve yiyecekler içerisinde s─▒kl─▒kla kullan─▒lmaktad─▒r. Di─čer yandan keçiboynuzu suyu ise genellikle aromaland─▒r─▒lacak ürünler içerisinde tercih edilmektedir.

Keçiboynuzu suyunun faydalar─▒, keçiboynuzu meyvesi gibi özellikle kan ┼čekerini dengeleyici, kolesterol seviyesini dü┼čürücü özelli─či ile benzerlik göstermektedir. Ayn─▒ zamanda antioksidan özelli─či de keçiboynuzu suyunda korunur.

Günlük Keçiboynuzu Tüketim Miktar─▒ Ne Kadar Olmal─▒d─▒r?

1 adet çi─č keçiboynuzunun kalorisi ortalama 15 kaloridir. Çi─č olarak tüketim miktar─▒ günlük 2-3 adet olarak önerilebilir. Keçiboynuzu pekmezi tüketmek isteyen ki┼čilerce 1-2 yemek ka┼č─▒─č─▒ kadar tüketilmesi önerilebilir. Demir eksikli─či durumunda demirin emilim oran─▒n─▒ art─▒rmak için keçiboynuzu pekmezi tüketilirken yan─▒nda C vitamini kaynaklar─▒ndan olan do─čal besin maddeleri ile de desteklenebilir. Ancak özellikle öksürük ve balgam ya da akci─čer hastal─▒klar─▒ durumunda keçiboynuzu pekmezi ile tedavi desteklenmek isteniyorsa tüketilmesi gereken miktar de─či┼čebilir. Tüketilecek keçiboynuzu pekmezi miktar─▒ alan─▒nda uzman bir doktora dan─▒┼č─▒lmal─▒ ve önerilen miktarlarda tüketilmelidir.

Özetle keçiboynuzu hem faydalar─▒ hem de çe┼čitleri ile pek çok kullan─▒m alan─▒ olan ve her geçen gün do─čal içeri─či sebebiyle daha fazla tercih edilmektedir. Faydalar─▒n─▒ görebilmek için tüketim miktarlar─▒na dikkat edilmelidir. Her ne kadar bir sürü faydas─▒ olsa da her yiyecek gibi kontrollü ve ölçülü tüketim bu faydalardan en yüksek verim almay─▒ sa─člar.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Ege Ramadano─člu
Beslenme ve Diyet
─░.A.├ť. VM Medical Park ─░.A.├ť. VM Medical Park Florya
215149

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.