sat─▒r aras─▒

Kedi korkusu, ki┼činin istemsiz ve a┼č─▒r─▒ düzeyde kedilerden korkmas─▒d─▒r. Ya┼čanan bu korku durumu, ki┼činin hayat─▒n─▒ etkileyecek düzeye sahip olup mant─▒kl─▒ bir aç─▒klamas─▒ olmayabilir. Ayn─▒ zamanda baz─▒ ki┼čiler taraf─▒ndan kötülü─čü simgeledi─či dü┼čüncesi ile de korku beslenebilir. Ailurofobi olarak da isimlendirilen bu fobi nedenleri farkl─▒ olsa da çe┼čitli tedavi yöntemleri ile geçebilir.

Kedi Korkusu Korkusu Nedir?

Kedi korkusu, ki┼činin kendini kontrol edemeyece─či düzeyde bir kokuya sahip olmas─▒d─▒r. Bu korkunun nedeni kedilerden kaynakl─▒ olup rahats─▒zl─▒─č─▒n düzeyine ba─čl─▒ olarak farkl─▒ ┼čiddetlerde olabilir. Baz─▒ ki┼čiler için korku, kedi foto─čraf─▒ görmekten kaynaklanabilirken di─čerlerinden kedinin yan─▒na yakla┼čmas─▒ da korkunun olu┼čmas─▒na neden olabilir. Ya┼čanan korku, baz─▒ durumlarda panik atak ya da bay─▒lmalar ile de kendini gösterebilir.

Kedi Korkusu Korkusu Neden Olur?

Kedi korkusu neden olur sorusunun yan─▒tlar─▒ ki┼čiye ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Genel olarak bak─▒ld─▒─č─▒nda ve uzmanlar─▒n de─čerlendirmeleri incelendi─činde korku, çocukluk dönemine aittir. Özgül korkular aras─▒nda yer alan bu rahats─▒zl─▒k, çocu─čun merakl─▒ yakla┼č─▒m─▒n─▒n herhangi bir bir sald─▒r─▒ ya da kaza ile sonuçlanmas─▒ nedeniyle olu┼čabilir.

Örne─čin çocu─čun yavru bir kedinin yak─▒n─▒na gitmesi, onu sevmek istemesi ve sonucunda kediden alaca─č─▒ sert bir tepki korku olu┼čumunun nedenleri aras─▒nda yer alabilir. Tepki çocu─čun korkmas─▒na neden olacak düzeyde olmas─▒ yeterlidir. Basit bir çizik ya da oyun amaçl─▒ ─▒s─▒r─▒lma da korkunun olu┼čmas─▒na neden olabilir.

Kedi Korkusu Korkusu Nedenleri

Kedi korkusu neden olur sorusunun cevaplar─▒ ┼ču ┼čekildedir:

  • Genel olarak kar┼č─▒la┼č─▒lan korku nedenlerinden biri çocukluk dönemine aittir. Çocukken ki┼čiye kedinin yapt─▒─č─▒ ─▒s─▒r─▒k ya da t─▒rmalama olay─▒ korku olu┼čumunun nedenleri aras─▒nda yer al─▒r.
  • Korkuya neden olan durumlardan biri ise ebeveynler olabilir. Çocu─čun tan─▒d─▒─č─▒ ve güvendi─či bir ebeveyninin kedi ya da köpekten korkmas─▒ çocu─čunda bu tip bir korkuya sahip olamas─▒na neden olabilir. 
  • Kedi korkusunun olu┼čmas─▒na neden olan durumlardan biri de anlat─▒lan hikayelerdir. Baz─▒ kültürler de kedi, ┼čeytan ya da kötü güçler ile ba─čda┼čt─▒r─▒labilir. Bu hikayeler ile kar┼č─▒la┼čan ki┼čilere kedilere kar┼č─▒ ani ve a┼č─▒r─▒ tepkide bulunabilir.

Kedi Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Kedi korkusunun baz─▒ belirtileri vard─▒r. Bu belirtiler, ki┼činin kedi ile yak─▒n temas etmesi ya da onu görmesi gibi durumlarda kar┼č─▒la┼č─▒labilir. Ya┼čanan belirtilerin ┼čiddeti ki┼činin korku düzeyi ile do─črudan ilgilidir. Ayn─▒ zamanda korku durumunun neden olaca─č─▒ belirtiler her ki┼či de ayn─▒ ┼čekilde görülmeyebilir.

Kedi korkusunun genel belirtileri ┼ču ┼čekildedir:

Kedi korkusu belirtileri farkl─▒ olsa da olu┼čma nedenleri kedi ile ba─člant─▒l─▒d─▒r. Ki┼činin foto─čraf görmesi, ┼čiddetine ba─čl─▒ olarak oyuncak ile kar┼č─▒la┼čmas─▒ ya da gerçek hayatta yak─▒nla┼čma gibi durumlar belirtilerin olu┼čmas─▒na neden olabilir. Kedi görülmeden olu┼čan belirtiler, farkl─▒ bir fobinin ya da sa─čl─▒k sorunun nedeni olabilece─či gibi ki┼činin stresli ruh halinden de kaynaklanabilir.

Kedi Korkusu Nas─▒l Geçer?

Psikolojide kedi korkusu belirli yöntemler ile geçen bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Bu rahats─▒zl─▒─č─▒n geçebilmesi için izlenen baz─▒ yollar vard─▒r. Bu yollar─▒n ba┼č─▒nda maruz b─▒rakma ad─▒ verilen bir yöntem kullan─▒l─▒r. Bu yöntem psikolojide kedi korkusunun kademeli olarak geçirilmesini sa─člar. Ki┼činin kedi ile kar┼č─▒la┼čmas─▒ sonucunda olu┼čur.

Ya┼čanacak olan kar┼č─▒la┼čma en dü┼čük seviyeden ba┼člat─▒l─▒r. Bu kar┼č─▒la┼čmalar ile kedinin zarars─▒z bir canl─▒ oldu─ču alg─▒s─▒ olu┼čturulmak istenir. Ayn─▒ zamanda kar┼č─▒la┼čmalar ki┼činin paniklemeyece─či düzeyde olmal─▒d─▒r. 

Amaç ki┼čiyi daha fazla korkutmak de─čil sakinle┼čmesini sa─člamak olur. Bundan kaynakl─▒ olarak zorla ya da bask─▒ olu┼čturularak bir kar┼č─▒la┼čt─▒rma yap─▒lmamal─▒d─▒r. Maruz b─▒rakma yönteminde ilk olarak oyuncak bir kedi kullan─▒l─▒r. Ki┼či oyuncak kedinin ona zarar vermedi─čine emin oldu─ču ve ona yakla┼čabildi─či anda ise kademe art─▒r─▒l─▒r. 

Bu kademeler uzman doktorlar taraf─▒ndan belirlenmelidir. Doktorun onay─▒ ile kedi foto─čraf─▒ ile kar┼č─▒la┼čt─▒rma ya da kedi ile günlük hayatta yan yana gelme a┼čamas─▒ uygulan─▒r. Kademeli art─▒rman─▒n sonunda ise canl─▒ bir kedi korkuyu ya┼čayan ki┼či ile ayn─▒ ortama getirilir. Kullan─▒lacak olan ortam kedinin agresifle┼čece─či durumlardan uzak olmal─▒ ve ki┼činin de rahat olmas─▒n─▒ sa─člamal─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda seçilen canl─▒ kedinin sald─▒rgan olmad─▒─č─▒ ve ani tepkiler vermedi─činden de emin olunmas─▒ gerekir. Ki┼či kedi ile kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒nda ayn─▒ ortamda olmas─▒ yeterlidir.

Daha sonra kedi ile olan mesafe zaman ile yak─▒nla┼čt─▒r─▒l─▒r. Zaman kavram─▒ birkaç dakika olabilece─či gibi birkaç haftada olabilir. Bu noktada belirleyici olan unsur, ki┼činin kedi korkusu düzeyidir. 

Kedi Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Kedi korkusu nas─▒l yenilir sorusunun farkl─▒ cevaplar─▒ vard─▒r. Bu cevaplardan biri de ara┼čt─▒rma yapmakt─▒r. Kediler hakk─▒nda ara┼čt─▒rmalar yapmak ve onlar─▒n özelliklerini ö─črenmek korkunuzu yenmek ad─▒na atabilece─činiz ad─▒mlardan biridir. Çünkü kediler insanlar için zarars─▒z canl─▒lard─▒r. Onlarda kar┼č─▒la┼č─▒lan agresif durumlar─▒n nedeni ya rahats─▒z olmalar─▒ ya da oyun oynamak istemeleridir. 

Kedilerin oyun dilleri insanlar─▒nkinden biraz farkl─▒d─▒r. Onlar için oyun kovalamak ve yakalamak üzerine dayal─▒d─▒r. Bundan kaynakl─▒ olarak hareket eden nesneleri yakalamak isterler. Bu yakalama a┼čamas─▒ için ise parmak yerine kulland─▒klar─▒ t─▒rnaklar─▒ onlara yard─▒mc─▒ olur. Bu oyunlarda yakalama özelli─činden ötürü a─č─▒zlar─▒n─▒ da kullanabilirler. 

Fakat temel amaçlar─▒ oyun oynamakt─▒r, herhangi bir insana zarar vermek de─čil. Bu bilgilerin ki┼či taraf─▒ndan kabul edilmesi, korkunun ortadan kalkmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Korkunun yenilmesindeki temel mant─▒k hayvanlar─▒n zarar vermeyece─či alg─▒s─▒n─▒n olu┼čmas─▒ ile sonlanabilir.

Kedi Korkusu Tedavisi

Kedi korkusu nas─▒l yenilir sorusunun bir di─čer cevab─▒ ise uzmanlar taraf─▒ndan yap─▒lan yöntemlerdir. Bu yöntemlerden biri EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) olur. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) yönteminde ki┼činin kedi ile kar┼č─▒la┼čt─▒─č─▒ an verdi─či tepkiler incelenir. Ki┼činin kediye kar┼č─▒ verdi─či bedensel, zihinsel ve duygusal tepkiler uzmanlar taraf─▒ndan incelenir. 

Yap─▒lan incelemeler kapsam─▒nda ya┼čan─▒lan panik halinin nedeni bulunmaya çal─▒┼č─▒l─▒r. Ki┼činin neden bu ┼čekilde tepki verdi─či anla┼č─▒ld─▒ktan sonra duyars─▒zla┼čt─▒rma a┼čamas─▒na geçilir. Duyars─▒zla┼čt─▒rma, i┼činin kediye kar┼č─▒ verdi─či tepkileri ortadan kald─▒rma yöntemidir. 

Yap─▒lan bu yöntemler, uzmanlar taraf─▒ndan belirleniyor olup bir kaç seansta sona erebilir. Seans süresinin belirleyicisi de korkunun düzeyidir. Ayn─▒ zamanda ki┼činin seçimi de süreyi belirleyebilir. Baz─▒ ki┼čiler kedi ile ayn─▒ ortamda bulunmay─▒ tedavi için yeterli bulabilirken di─čerleri daha yak─▒n temasta olmay─▒, onu sevebilmeyi tercih edebilirler. Bundan kaynakl─▒ olarak seans süresinde baz─▒ de─či┼čiklikler olu┼čabilir.

Kedi Korkusu Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Kedi Korkusu hastal─▒─č─▒ için hangi bölüme gidilir?

Kedi korkusu için psikologlardan yard─▒m alabilirsiniz. Korkunun a┼čamas─▒na ba─čl─▒ olarak psikiyatristler de size yard─▒mc─▒ olabilir. Bu noktada psikolo─čunuzun yönlendirmelerinden yard─▒m alabilirsiniz. Rahats─▒zl─▒─č─▒n─▒z ilaç tedavisi gerektirecek ya da hayat─▒n─▒z─▒ zorlayacak bir seviyede ise psikiyatristler ile beraber çal─▒┼čman─▒z gerekebilir.

Kedi korkusunu yenmek için ne yapmal─▒y─▒m? 

Kedi korkusu yenmek için uzmanlardan destek alabilirsiniz. Uzmanlar─▒n yönlendirmeleri ile k─▒sa sürede rahats─▒zl─▒─č─▒ atlatabilirsiniz. Ayn─▒ zamanda kediler hakk─▒nda bilgi toplama, korkunuzun nedenini ö─črenme gibi yöntemlerde deneyebilirsiniz. Yava┼č ve kademeli olarak kediler ile bir araya gelmek de etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntem s─▒ras─▒nda kademeler aras─▒nda geçi┼č çok sert olmamal─▒ basit ve yava┼č ad─▒mlardan olu┼čmal─▒d─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
Sinem Duman
Psikoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
1904

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.