Prof. Dr.Aziz Kemal Emek

  • İlgi Alanları
  • Kanser cerrahisi
  • Onkolojik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Endokrin cerrahi hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Genel Cerrahi - Uzmanlık
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesörlük


Mesleki Ödüller
• Karaciğer ve Safra Yolları Tümörleri. Gastroenteroloji El Kitabı ve Tedavi, 2004
• Parsiyel hepatekomi yapılan ratlarda enternal ve parenteral beslenmenin farklı formlarının karaciğer fonksiyonları ve rejenerasyonu üzerine etkisi, 2001
• Operative Management of Substernal Goitre: Analysis of 52 Patients, 2001
• Vücut Kütle Endeksi Yüksek Olgularda Laparoskopik Cerrahi Tercih Edilmeli mi? Ulusal Cerrahi Dergisi, 1996
• Effect of Cadmium on Wound Healing, Doğa Turkish J. Med Sciences, 1993


Mesleki Üyelikler
• Türk Tabipler Birliği
• Akdeniz Sağlık Vakfı
• Akdeniz Üniversitesi Geliştirme ve Sağlık Vakfı
• Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
• Ulusal Cerrahi Derneği