Dr. Öğr. ÜyesiKemal Özay

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
1983 -1989 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
1990 - 1995 - SB - Kartal Eğitim Araştırma  Hastanesi Anesteziyoloji  ve Reanimasyon  Kliniği Uzmanlık Eğitimi
1995 - 1996 - SB - Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon Kliniği Başasistanlığı

Deneyimler
1996 - 1998 - Özel Pendik Şifa Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun  Bakım Direktörlüğü
1998 - 2000 - Özel Pendik Özkan (Remedi ) Hastanesi Anesteziyoloji ve  Yoğun  Bakım Direktörlüğü
2000 - 2018 - Özel Kartal Avicenna  Umut Hastanesi  Anesteziyoloji  ve Yoğun Bakım Direktörlüğü
2012 - Okan Üniversitesi  SHMYO-Anestezi Programı (Yardımcı Doçent) Öğretim Üyeliği

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabip Odası
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

1. Özyurt Yaman, Özay Kemal. Travmatik Yağ  Embolisi Sendromu-Olgu Sunumu. Ulusal Travma Dergisi  2006;12: 254-257
2. Özay  Kemal, Doğu  Hatem, Aydın  Fikret, Özyurt  Yaman,Arıkan Zuhal. Spinal  Anestezi  Vakalarının  Yan  Etkilerinin  Araştırılması. TARD 28.Kongre  Kitapçığı  1994.
3. Özay  Kemal, Doğu  Hatem, Orhun  Haldun, Erkal  Hakan, Demir Bakır Mehmet, Katı  İsmail, Azaklı  Gazanfer. Majör  Ortopedik  Cerrahide  Aprotinin Kullanımı. TARD  28.Kongre  Kitapçığı   1994.
4. Doğu  Hatem, Özay  Kemal, Erkal  Hakan, Arıkan Zuhal. Laringeal Maske  Endotrakeal  Tüpten  Daha  Az  Hemodinamik  Yanıt  ve  Göz  İçi Basıncı  Artışına  Neden  Oluyor. TARD 28.Kongre  Kitapçığı  1994.
5. Özay  Kemal, Doğu  Hatem, Erkal  Hakan, Aydın  Fikret, Azaklı Gazanfer, Arıkan  Zuhal. Aprotinin  İnfusing  During  Majör  Ortopedic Surgery. British Journal of Anaesthesia  Vol.74  Supplement 1  May  1995.
6. Doğu  Hatem, Barlas Sema, Özay  Kemal, Geliş  Melihan, Arıkan Zuhal. Regürgitation   With  Laryngeal  Mask  ( LMA )  and   Endotracheal Tube ( ETT ). British  Journal  of Anesthesia  Vol.74. Supplement 1 May  1995.