Dr. Öğr. ÜyesiKenan Kıbıcı

  • İlgi Alanları
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Omurga kanal daralması
  • Omurga kırıkları
  • Periferik sinir cerrahisi
  • Skolyoz
  • Omurilik tümörü
  • Beyin tümörü
Eğitim ve Uzmanlık
GATA Askeri Tıp Fakültesi
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi - Yüksek Lisans
 

Deneyim
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı / Gölcük- Kocaeli (3 yıl)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Başasistanlık (12 yıl)
Kasımpaşa Deniz Hastanesi Nöroşirürji Klinik Şefliği (5 yıl)
Bahçelievler Medical Park Hastanesi (7 yıl)
Temel ve İleri Kardiyak yaşam desteği kursları
GATA / Ankara Mikrocerrahi Kursu
İstanbul Vatan hastanesi El cerrahisi mikrocerrahi kursu
Nöroanatomi kursu
Omurga Cerrahisi kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Spine Society of Europa
Türk Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

 

Araştırma ve Yayınlar

1. Yayla O, Demircan MN, Kutlay M, Çolak A, Seçer HI, Kıbıcı K, Tosyalı L, Akın ON, Alkan K: Torakal ve lomber stabilizasyonda transpediküler fiksasyon uygulaması, sonuçları ve komplikasyonları. GATA Bülteni 38:220-227, 1996
2. Akın ON, Kutlay M, Demirel D, Kıbıcı K, Elbüken E: Tavşan siyatik sinirinde ezilme travması sonrasında akut dönemde oluşan histopatolojik değişiklikler üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin etkileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29:500-506, 1997
3. Kutlay M, Kıbıcı K, Demircan MN: Gecikmiş travmatik intraserebral hematomların erken tanı, takip ve tedavisi. Ulusal Travma Dergisi 4(1):33-38, 1998
4. Kutlay M, Çolak A, Kıbıcı K, Demircan MN, Akın ON: Travmatik gecikmiş epidural hematomlar: 7 yeni olgu ve literatürde rapor edilmiş 48 olgunun retrospektif analizi. Ulusal Travma Dergisi 4(4):273-280, 1998
5. Kutlay M, Kıbıcı K, Çolak A, Seçer HI, Demircan MN: Postoperatif diskitisin erken tanı ve tedavisinin takibinde C-reaktif proteinin önemi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Kabul yazısı, 1998
6. Kutlay M, Çolak A, Demircan MN, Akın ON, Kıbıcı K, Seçer Hİ, Tosyalı L: The usage of single vertebal body screw-rod or plate fixation system in the treatment of ventrally situated lesions of the middle or lower thorasic spina. Turkish Neurosurgery 9:16-24, 1999
7. Kutlay M, Çolak A, Akın ON, Demircan MN, Kıbıcı K, Topuz K, Başekim Ç, Demirel D: Periferik Sinir Schwannomları. Türk Nöroşirürji Dergisi 9(3),45-52, 1999
8. Kutlay A, Kıbıcı K, Demircan MN: Travmatik Omurilik yaralanmalarında epidemiyolojik çalışma 41(4):432-438, 1999
9. Kutlay M, Çolak A, Demircan MN, Akın ON, Kıbıcı K, Dündar K, Yıldırım Ş:Effect of hiperbaric oxygen treatment on fetal spinal cord grafts: A preliminary experimental study. Turkish Neurosurgery 1999
10. Çolak A, Kutlay M, Başekim Ç, Kıbıcı K, Demircan MN: Corpus callosum lipomas in association with fronmtal subcutaneous lipomas. Gülhane Tıp Dergisi 42(1); 85-88, 2000
11. Kıbıcı K, Kutlay M, Çolak A, Demircan MN, Akın ON, Baloğlu H: Meningiomlarda görüntü analiz sistemi ile morfometrik çalışma. Türk Nöroşirürji Dergisi, 13(2) 129-136, 2003
12. Kıbıcı K, Demircan MN, Kıral A, Çolak A, Kutlay M, Akın ON: Tarsal Tunel sendromu ile birlikte olan Morton Nöroma:Olgu sunumu.16(1),67-71, 2006
13. Kıbıcı K, Köksal V: Mini açık teknikle yapılan karpal tünel cerrahisi ve fonksiyonel sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi 20(1), 7-14, 2010
14. Kıbıcı K: Kommon peroneal sinir tuzak nöropatisinin cerrahi tedavisi ve sonuçları: Klinik çalışma. Türk Nöroşirürji Dergisi 20(1), 15-22, 2010
15. Köksal V, Kıbıcı K: Sakrumun transvers kırığı sonrasında gelişen kauda equina sendromu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 20(1), 47-50, 2010
16. Köksal V, Kıbıcı K: A Case with Schwannoma Originating from the Sensory Sural Nerve. Erciyes Medical Journal / Erciyes Tip Dergisi. 35 236-239, 2013
17.Köksal  V., Kıbıcı K., kırbaş S.:  A Clinical Analysis of patients with wrist drop due to radial tunnel syndrome. Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences 3(4), 4-12,  2016