Doç. Dr.Kenan Kıbıcı

  • İlgi Alanları
  • Omurga kanal daralması
  • Bel fıtığı
  • Boyun fıtığı
  • Omurga kırıkları
  • Periferik sinir cerrahisi
  • Omurilik tümörü
  • Beyin tümörü
  • Hidrosefali
Eğitim ve Uzmanlık

GATA Askeri Tıp Fakültesi
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği (Uzmanlık)
Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Yüksek Lisans)

Deneyim
GATA Askeri Tıp Fakültesi Stajyer Tabiplik (6 ay)
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Kom. (3 ay)
Donanma Komutanlığı Harp Filosu TCG Gayret Tabip Subaylığı (2 yıl)
Dz.K.K. Denizaltı Batarya Fabrikası Revir Tabipliği (3 ay)
Dz.K.K.Tersane Komutanlığı Revir Tabipliği (3 ay)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Başasistanlık (12 yıl)
Kasımpaşa Deniz Hastanesi Nöroşirürji Klinik Şefliği (5 yıl)
Bahçelievler Medical Park Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanlığı (11 yıl)
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Öğr. Üyesi (4 yıl)
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Bölüm Bşk. (3 yıl)
Temel ve İleri Kardiyak yaşam desteği kursları (BASIC)
Temel ve İleri Kardiyak yaşam desteği kursları (ADVANCED)
GATA Askeri Tıp Fak. Mikrocerrahi Eğitim Kursu
İstanbul Vatan hastanesi El cerrahisi mikrocerrahi kursu
Nöroanatomi kursu
Omurga Cerrahisi kursu

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroşirürji Derneği
Spine Society of Europa
Türk Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

 

  1. Yayla O, Demircan MN, Kutlay M, Çolak A, Seçer HI, Kıbıcı K, Tosyalı L, Akın ON, Alkan K: Torakal ve lomber stabilizasyonda transpediküler fiksasyon uygulaması, sonuçları ve komplikasyonları. GATA Bülteni 38:220-227, 1996
  2. Akın ON, Kutlay M, Demirel D, Kıbıcı K, Elbüken E: Tavşan siyatik sinirinde ezilme travması sonrasında akut dönemde oluşan histopatolojik değişiklikler üzerine hiperbarik oksijen tedavisinin etkileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29:500-506, 1997
  3. Kutlay M, Kıbıcı K, Demircan MN: Gecikmiş travmatik intraserebral hematomların erken tanı, takip ve tedavisi. Ulusal Travma Dergisi 4(1):33-38, 1998
  4. Kutlay M, Çolak A, Kıbıcı K, Demircan MN, Akın ON: Travmatik gecikmiş epidural hematomlar: 7 yeni olgu ve literatürde rapor edilmiş 48 olgunun retrospektif analizi. Ulusal Travma Dergisi 4(4):273-280, 1998
  5. Kutlay M, Çolak A, Demircan MN, Akın ON, Kıbıcı K, Seçer Hİ, Tosyalı L: The usage of single vertebal body screw-rod or plate fixation system in the treatment of ventrally situated lesions of the middle or lower thorasic spina. Turkish Neurosurgery 9:16-24, 1999
  6. Kutlay M, Çolak A, Akın ON, Demircan MN, Kıbıcı K, Topuz K, Başekim Ç, Demirel D: Periferik Sinir Schwannomları. Türk Nöroşirürji Dergisi 9(3),45-52, 1999
  7. Kutlay A, Kıbıcı K, Demircan MN: Travmatik Omurilik yaralanmalarında epidemiyolojik çalışma 41(4):432-438, 1999
  8. Kutlay M, Çolak A, Demircan MN, Akın ON, Kıbıcı K, Dündar K, Yıldırım Ş:Effect of hiperbaric oxygen treatment on fetal spinal cord grafts: A preliminary experimental study. Turkish Neurosurgery 1999
  9. Çolak A, Kutlay M, Başekim Ç, Kıbıcı K, Demircan MN: Corpus callosum lipomas in association with fronmtal subcutaneous lipomas. Gülhane Tıp Dergisi 42(1); 85-88, 2000
  10. Kıbıcı K, Kutlay M, Çolak A, Demircan MN, Akın ON, Baloğlu H: Meningiomlarda görüntü analiz sistemi ile morfometrik çalışma. Türk Nöroşirürji Dergisi, 13(2) 129-136, 2003
  11. Kıbıcı K, Demircan MN, Kıral A, Çolak A, Kutlay M, Akın ON: Tarsal Tunel sendromu ile birlikte olan Morton Nöroma:Olgu sunumu.16(1),67-71, 2006
  12. Kıbıcı K, Köksal V: Mini açık teknikle yapılan karpal tünel cerrahisi ve fonksiyonel sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi 20(1), 7-14, 2010
  13. Kıbıcı K: Kommon peroneal sinir tuzak nöropatisinin cerrahi tedavisi ve sonuçları: Klinik çalışma. Türk Nöroşirürji Dergisi 20(1), 15-22, 2010
  14. Köksal V, Kıbıcı K: Sakrumun transvers kırığı sonrasında gelişen kauda equina sendromu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 20(1), 47-50, 2010
  15. Köksal V, Kıbıcı K: A Case with Schwannoma Originating from the Sensory Sural Nerve. Erciyes Medical Journal / Erciyes Tip Dergisi. 35 236-239, 2013
  16. Köksal  V., Kıbıcı K., kırbaş S.:  A Clinical Analysis of patients with wrist drop due to radial tunnel syndrome. Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences 3(4), 4-12,  2016
  17. Kenan Kıbıcı, Ali Önder Atca, Berrin Erok, Muhammed Zeki Gültekin.  A Rare Case of Spinal Subdural Hematoma Complicating Minimally Invasive Lumbar Micro Discectomy and Decompression for Recurrent Lumbar Disc Herniation.  J Clin Rev Case Rep, 4(3): 1-3, 2019
  18. Kenan Kıbıcı, Ali Önder Atca, Berrin Erok. A Rare Variantion of Left Vertebral Artery Originating from External Carotid Artery: A Case Report. .  J Clin Rev Case Rep, 4(1): 1-3, 2019
  19. Kenan Kıbıcı, Ali Önder Atca, Berrin Erok. Minimal Invazive Surgical Treatment of Piriformis Syndrome and the Results. J Clin Rev Case Rep, 2(1): 1-6, 2019
  20. Berrin Erok, Kenan Kıbıcı, Ramazan Alper Kaya. A large suprasellar psammomatous meningioma with beak of a kiwi bird enhancement: A case report of a rare variant. PJR (Pakistan Journal of Radiology) 20(2), 2020
  21. Berrin Erok, Kenan Kıbıcı, Ali Önder Atca. Incidentally found large pericallosal lipoma following traumatic head injury: A case report and review of the literatüre. PJR (Pakistan Journal of Radiology) 30(1), 2020
  22. Kenan Kıbıcı, Berrin Erok, Onat Akın. A Rare Presentation of Retinoblastoma as a Fungating Orbital Mass: A Case Report.  J Acad Res Med 10(3):298-302, 2020
  23. Kenan Kıbıcı, Berrin Erok, Onat Akın. Ligamentum Flavum Hematoma Associated with L5–S1 Pars Interarticularis Defect: A Case Report and Review of the Literature. Indian Journal of Neurosurgery 3(9), 2020
  24. Kenan Kıbıcı, Berrin Erok, Ali Önder Atça. Radiation-Induced Brachial Plexopathy in Breast Cancer and the Role of Surgical Treatment. Indian Journal of Neurosurgery 9(2); 1-7 2020
  25. Kenan Kıbıcı, Berrin Erok, Onat Akın. Drop Foot Secondary to a Peroneal Intraneural Ganglion Connected to the Superior Tibiofibular Joint: A Case Report. Indian Journal of Neurosurgery 3(9); 1-6, 2020
  26. Kenan Kıbıcı, Berrin Erok, Ali Önder Atça. Decompression and Neurolysis of the Lateral Femoral Cutaneous Nerve in the Surgical Treatment of Meralgia Paresthetica and The Results. Indian Journal of Neurosurgery. Indian Journal of Neurosurgery 11: 1-7, 2020
  27. Berrin Erok, Kenan Kibici, Ali Onder Atca. Pulmonary cavitation in COVID-19 pneumonia; is it primary or secondary? (Letter to Editor). African Journal of Respiratory Medicine 15(1), 2020
  28. Kenan KIBICI, Berrin EROK. Analysis of Clinical and Radiological Outcomes of Posterior Dynamic Stabilization for Direct Repair of Bilateral L5 Pars Interarticularis Defect: Dynamic Assessment of Pars Fusion. Turk Neurosurg 30(6):923-931, 2020
  29. Ali Onder Atca, Berrin Erok, Kenan Kibici. MRI appearance of COVID-19 pneumonia: an incidental finding (Letter to Editor). African Journal of Respiratory Medicine 15(2), 2020
  30. Erok, Berrin; Kıbıcı, Kenan. An aggressive locoregional orbital rhabdomyosarcoma and Li Fraumeni syndrome. European Journal of Clinical and Experimental Medicine 19(1), 2021
  31. Berrin Erok, Ali Önder Atça, Kenan Kıbıcı. Chest CT imaging feature of progressive phase covid-19 pneumonia and evolution of findings. Acta Medica Mediterranea 37: 487, 2021

Doç. Dr. Kenan Kıbıcı Videoları