Prof. Dr.Kenan Sönmez

  • İlgi Alanları
  • Koroner arter
  • İnvaziv kardiyak işlemler
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp yetmezliği
  • Hipertansiyon
  • Kalp pili
  • Kalp ritim bozuklukları
  • Periferik damar hastalığı

Eğitim ve Uzmanlık
1985 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997 - T. C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004 - T. C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2016 - İstanbul Rumeli Üniversitesi

Deneyim
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özel Reyap Çorlu Hastanesi
İdari Deneyim
Rumeli Üniversitesi Senato Üyeliği
Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Tekirdağ Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği
Tekirdağ Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı
Satınalma Komisyon Üyeliği: T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi      (2001)
Satınalma Komisyon Üyeliği: T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi      (2002)
Satınalma Komisyon Üyeliği: T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi      (2003)
Satınalma Komisyon Üyeliği: T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi      (2007)

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği
Avrupa Ateroskleroz Derneği
Avrupa Kardiyovasküler Perkütan Girişimsel İşlemler Derneği
Türk Tabipleri Birliği

A: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan çoğu birinci isim olmak üzere çok sayıda makalesi mevcuttur

 

B: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: Uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi mevcuttur

    

C:Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan çoğu birinci isim olmak üzere çok sayıda makalesi mevcuttur

           

D: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi mevcuttur

           

E: Diğer Yayınlar

 

HIPERTANSIYON TANI VE TEDAVI KILAVUZU: T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ulusal hipertansiyon kontrol Programı, 1999.

 

F: Çok Merkezli Çalışmalar: Ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacılığı bulunmaktadır

G: Bilimsel Kurul Üyelikleri: Bilimsel toplantılarda kurul üyelikleri bulunmaktadır

H: Toplantılarda Konuşmacı ve Oturum Başkanlıkları: Çok sayıda bilimsel toplantıda konuşmacı ve oturum başkanlığı yapmıştır