Kepçe kulak çocukların ruh sağlığını tehdit ediyor

Kepçe kulak çocuklarda sık karşılaşılan bir problem. Kepçe kulak deformitesi aslında bir şekil farklılığı, ancak bu farklılık çocukların hayatını zorlaştırıyor ve onların psikososyal gelişimini yavaşlatıyor.

Kepçe kulak deformitesi kulak kepçesinin öne doğru kıvrık olması ve kulak kıvrımlarının oluşmamasına denir. Bu durum doğumsal kulak deformitelerinin en sık görülenidir. Aslında bir hastalık değil bir şekil farklılığıdır. 

Operasyon için ideal yaş 6 

Kulak kepçesi gelişimini yaklaşık 6 yaş civarında tamamlar. Kepçe kulak estetiği için önerilen en uygun zaman okula başlamadan hemen öncesi. Çünkü çocuklar okula başlama dönemlerinde yeni yeni çevre edinir. Oldukça hassas bir dönem olduğundan dikkat edilmesi gerekir. Bu dönemde kulak görünümleriyle dalga geçilmesi ve lakap takılması gibi durumlar travma yatabilir. Çocuklar özgüven eksikliği ve buna bağlı olarak içe kapanma ve sosyalleşme sıkıntısı yaşayabilir. Ailelerin kepçe kulak durumunun çocuğu etkileyip etkilemediğini araştırması gerekir. Çünkü bazen çocuklar bunu dile getirmez ve ruhsal bunalıma girerler. Eğer çocuk bu durumdan şikayetçiyse onu mutlaka önemsemek gerekir. Ancak çocuğun şikayeti yoksa aile acele etmemeli ve çocuğu ameliyata zorlamamalı. Çünkü kulak ameliyatı 6 yaş ve üzeri her yaşta yapılabilir. Ameliyat olmayı kendi isteyen çocukların ameliyat sonrası daha uyumlu oldukları görülür. 

Her 20 çocuktan birinin kulakları kepçe 

Kepçe kulak çocuklar arasında ortalama yüzde 5 oranında görünür. Yani her 20 çocuktan birinde görülür. Japon ırkında daha fazla rastlanır. Kız ve erkek çocuklar arasında görülme sıklığı arasında bir fark yoktur, her iki cinste de eşit oranda görülür. Ancak kız çocukları saçları ile saklayabildikleri için erkeklerde daha çok olduğu sanılır. 

Bebeklikte tedavi önlüyor 

Kepçe kulak problemiyle doğan çocuklarda kulak kıkırdağı yumuşak olur. Bu durum kepçe kulak deformitesinin kalıp veya bantlama ile düzeltilmesine olanak sağlar.  Bu tedaviler ilk 3 ayda olursa başarı sağlanabilir. 

Ameliyatla kesin çözüm 

Kepçe kulak ameliyatı lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Eğer çocuk küçükse genel anestezi tercih edilmeli. 15-16 yaşlarından sonra hasta ile konuşularak lokal anesteziye ikna edilebilir. Ameliyat ortalama 1-1,5 saat kadar sürer. Hastanın hastanede yatması gerekmez. Aynı gün taburcu olabilir. Ameliyat sonrası birkaç gün pansuman daha sonra 2 hafta saç bandı kullanması gerekir. Ameliyat kulak arkasından yapılır. Dolayısıyla kulakta iz kalmaz. Kepçe kulaklı çocuklar eğer kızsa saçlarını toplamaz, erkekse saçlarını uzatır. Kepçe kulaklı çocukların bazen ciddi anlamda kendilerini sosyal ortamlardan uzaklaştırdıklarını görürüz. Ameliyat sonrası bu çocuklar tekrar sosyal ortamlara girmeye başlar, kaybetmiş oldukları özgüveni tekrar kazanırlar.