­čĹé Kep├že Kulak Nedir? Kep├že Kulak Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒ 2024
6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu hakk─▒nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat─▒rlatma ve hizmet sunumu i├žin ileti┼čim bilgilerimin kullan─▒lmas─▒na izin veriyorum.


G├╝venlik Kodu :
G├╝venlik Kodunu Giriniz:

sat─▒r aras─▒

Kep├že Kulak Ameliyat─▒ Fiyatlar─▒

Kepçe kulak, ülkemizde ve tüm dünyada yayg─▒n olarak görülen bir sorundur. Temelde vücudun genel i┼čleyi┼činde bir etkisi olmayan, dolay─▒s─▒yla tam olarak bir hastal─▒k olarak nitelendirilemeyen bu durum estetik aç─▒dan bireyleri oldukça fazla rahats─▒z etmesi nedeniyle estetik cerrahi kliniklerindeki uygulamalara s─▒kl─▒kla konu olan bir sorundur.

Son y─▒llarda t─▒bb─▒n geli┼čmesi ve estetik operasyonlar─▒n kolayla┼čmas─▒ ile kepçe kulak sorunu, modern ve basit teknikler kullan─▒larak kolayl─▒kla tedavi edilebilmektedir. Estetik aç─▒dan problem olu┼čturmas─▒ nedeniyle ki┼čilerde özgüven eksikli─či ve benlik sayg─▒s─▒n─▒n azalmas─▒ gibi psikolojik sorunlara yol açan kepçe kulak sorununun, bireyin sosyal yönden daha iyi bir ya┼čam sürmesi için operasyonla düzeltilmesinde fayda vard─▒r.

Kepçe Kulak Nedir?

Kepçe kulak; en yayg─▒n olarak görülen ┼čekil bozuklu─ču türüdür ve genellikle kulak bölgesinde yer alan k─▒k─▒rdaklar─▒n gev┼čekli─činden veya kulak k─▒vr─▒mlar─▒n─▒n yetersizli─činden kaynaklan─▒r. Bu sebeplerden dolay─▒ gev┼ček bir yap─▒ya sahip olan kulak, öne veya yana do─čru e─čilmi┼č bir ┼čekilde durarak ho┼č olmayan bir görüntüye neden olur. Genellikle her iki kulakta birden görülmekle birlikte baz─▒ ki┼čilerde ise yaln─▒zca tek bir kulak kepçe kulak görünümündedir.

Kad─▒nlar genellikle bu sorunu aç─▒k b─▒rak─▒lan saçlarla gizleyebilse de özellikle erkeklerde bu mümkün olmad─▒─č─▒ndan erkekler bu sorunun düzeltilmesi amac─▒yla estetik operasyona daha s─▒k ba┼čvurmaktad─▒r. Sebep olabildi─či psikolojik problemler nedeniyle mutlaka önüne geçilmesi gereken bir sorun olan kepçe kulak, modern t─▒bb─▒n sa─člad─▒─č─▒ imkanlar sayesinde basit estetik operasyonlar ile kolayl─▒kla düzeltilebilmektedir.

Kepçe Kulak Nas─▒l Düzelir?

Kepçe kulak düzeltilmesi için farkl─▒ ya┼č gruplar─▒na yönelik tedavi seçenekleri bulunmaktad─▒r. Bebeklerde kepçe kulak düzeltme tedavisi genellikle kulaklar─▒ normal pozisyonunda sabitleyen bir cihaz─▒n kullan─▒lmas─▒yla yap─▒l─▒r. Çocuklarda, kulaklar büyüme sürecinde oldu─ču için, geçici bir dönem için cihaz kullan─▒labilir. Ancak, yeti┼čkinlerde kepçe kulak düzeltilmesi genellikle cerrahi bir müdahale gerektirir. Otoplasti olarak adland─▒r─▒lan bu i┼člem, kulaklar─▒n normal pozisyonuna getirilmesini sa─člar ve genellikle kal─▒c─▒ sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Kepçe kulak düzeltme tedavisi, bireyin ya┼č─▒na, kepçe kulak ┼čiddetine ve tercihlerine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir.

Kepçe Kulak Ameliyat─▒ (Otoplasti)

Geçmi┼č zamanlarda ki┼čileri ömür boyu rahats─▒z eden kepçe kulakl─▒l─▒k sorunu, günümüzde basit yöntemler ile kolayl─▒kla çözülebilen bir sorun haline gelmi┼čtir. Özellikle okul ça─č─▒ndaki çocuklar─▒n kabusu haline gelen kepçe kulaklar, do─čru zamanda ve do─čru teknikler kullan─▒larak mutlaka tedavi edilmelidir.

Ciddi riskler ta┼č─▒mayan, basit bir estetik cerrahi operasyonu olan kepçe kulak ameliyat─▒, alan─▒nda uzman bir plastik cerrah taraf─▒ndan hastane ko┼čullar─▒nda yap─▒lmas─▒ gereken bir ameliyatt─▒r. Hastan─▒n ya┼č─▒ da göz önünde bulundurularak cerrah─▒n önerisi do─črultusunda lokal veya genel anestezi uygulanarak yap─▒l─▒r. Kulaktaki sorunun seviyesine göre de─či┼čmekle birlikte genellikle 45-90 dakikal─▒k bir süreçte tamamlanan amelyat, hastanede kalmay─▒ gerektirmez.

Kulak yap─▒s─▒na, cerrah─▒n tekni─či ve tercihine göre kula─č─▒n önünde veya arka k─▒sm─▒nda operasyon yap─▒labilir. Sorunun temel nedenine yönelik bir estetik operasyon uygulanarak genellikle kulak k─▒k─▒rdaklar─▒na olmas─▒ gerekti─či gibi ┼čekil verilir ve kulak geriye do─čru yeniden konumland─▒r─▒l─▒r. Ameliyat sonunda kula─ča 1-2 hafta süre ile özel bantlar tak─▒l─▒r ve daha sonras─▒nda ç─▒kar─▒l─▒r. Ameliyat esnas─▒nda uygulanan kesiler genel olarak kulak arkas─▒nda kal─▒r ve estetik soruna yol açabilecek herhangi bir iz olu┼čmaz.

Ameliyat iyile┼čme sürecinde veya iyile┼čtikten sonra kesinlikle duymay─▒ etkilemez ve ki┼či normal hayat─▒na rahatl─▒kla devam edebilir. Oldukça basit ve h─▒zl─▒ bir ┼čekilde gerçekle┼čtirilen kepçe kulak ameliyat─▒nda iyile┼čme süreci maksimum 1-2 hafta sürer. Bu sürecin sonunda kepçe kulak görünümü tamamen ortadan kalkar ve ki┼či do─čal ve olmas─▒ gerekti─či gibi görünen kulaklara sahip olur.

Kep├že Kulak

Kepçe Kulak Nedenleri

Tamamen do─čumsal bir sorun olan kepçe kulakl─▒l─▒k, genetik faktörlerden kaynakl─▒ olarak ortaya ç─▒kar. Bu nedenle ailesinde, özellikle anne veya babas─▒nda kepçe kulak problemi olan ki┼čilerde bu problemin görülme olas─▒l─▒─č─▒ oldukça yüksektir. Ailesel olarak aktar─▒lan ve kepçe kula─ča neden olan sorunlar ┼čunlard─▒r:

  • Kulak arkas─▒ kemik ile kulak kepçesi aras─▒ndaki aç─▒n─▒n çok geni┼č olmas─▒
  • Kulak k─▒k─▒rdaklar─▒n─▒n gev┼ček bir yap─▒ya sahip olmas─▒
  • Kula─č─▒n üst k─▒sm─▒nda yer alan k─▒vr─▒mlar─▒n olu┼čmamas─▒ ve kulak kepçesinin ütülenmi┼č gibi dümdüz bir yap─▒ya sahip olmas─▒

Son y─▒llarda kulak kaslar─▒ndaki gev┼čekli─čin kandaki östrojen hormonu düzeyleri ile olan ilgisi ara┼čt─▒r─▒lsa da bu konuda henüz kesin ve somut bir kan─▒ta ula┼č─▒lamam─▒┼čt─▒r.

Kepçe Kulak Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Okul dönemindeki çocuklar ba┼čta olmak üzere kad─▒n ve erkek fark─▒ gözetmeksizin birçok bireyde psikolojik problemlere yol açan kepçe kulakl─▒l─▒k, genellikle kepçe kulak problemi en çok ergenlik döneminde ho┼č kar┼č─▒lanmaz ve bu soruna sahip olan ki┼čiler çe┼čitli aksesuarlar kullanarak veya saçlar─▒n─▒ uzatarak örtbas etmeye e─čilim gösterir.

Kepçe kulaklar─▒ndan rahats─▒z olan ki┼čilerde kompleks derecesine varan tak─▒nt─▒lar görülebilir. Genellikle çocukluk döneminden itibaren bu problemi ya┼čayan ki┼čiler, çevreleri taraf─▒ndan alay konusu olmakta, yer yer akran zorbal─▒─č─▒na da maruz b─▒rak─▒labilmekte ve bu durumdan kaynakl─▒ olarak ki┼čilerde özgüven eksikli─či, depresyon ve dü┼čük öz sayg─▒ sorunlar─▒ olu┼čabilmektedir. Bu nedenle ki┼čilerde bu gibi sosyal ve psikolojik problemlere yol açmamas─▒ aç─▒s─▒ndan kepçe kulak sorunu mümkün oldu─čunca erken ya┼čta estetik operasyon ile düzeltilmelidir.

Kepçe Kulak Esteti─či Nedir?

Kepçe kulak esteti─či, kulaklar─▒n görünümünü düzeltmek amac─▒yla yap─▒lan bir cerrahi i┼člemdir. Literatürde otoplasti olarak da adland─▒r─▒l─▒r. Bu estetik ameliyat, kulaklar─▒n do─čal yap─▒lar─▒ndan sapma gösterdi─či veya ki┼čiyi rahats─▒z edecek kadar öne ç─▒kt─▒─č─▒ durumlarda tercih edilir. Kepçe kulak esteti─či ameliyat s─▒ras─▒nda, kulak k─▒k─▒rdaklar─▒ yeniden ┼čekillendirilir ve kulaklar daha yak─▒n ba┼ča getirilir. Bu i┼člem, kulaklar─▒n daha do─čal bir görünüme sahip olmalar─▒n─▒ sa─člar, ki┼činin yüz yap─▒s─▒na daha uyumlu hale gelirler. Kepçe kulak esteti─či, lokal veya genel anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilebilir ve genellikle bir saat kadar sürer.

Kep├že Kulak Ameliyat─▒

Kepçe Kulak Ameliyat─▒ ─░yile┼čme Süresi

Kepçe kulak ameliyat─▒ olmak isteyen ki┼čilerin en çok merak etti─či konulardan bir tanesi de iyile┼čme sürecidir. Özellikle bu ameliyat─▒ yapt─▒rd─▒─č─▒n─▒n bilinmesini istemeyen ve bu süreçte normal ya┼čant─▒s─▒na devam etmek isteyen ki┼čiler için bu ameliyat herhangi bir sorun te┼čkil etmeyecektir. Oldukça basit ve h─▒zl─▒ bir ┼čekilde gerçekle┼čtirilen kepçe kulak ameliyat─▒nda k─▒sa süren operasyonun ard─▒ndan özellikle de genel anestezi uygulanmam─▒┼č ise hasta ayn─▒ gün taburcu edilir.

Operasyonda yap─▒lacak olan kesiler genellikle diki┼č gerektirmez ve iyile┼čme süreci maksimum 1-2 hafta sürer. Ameliyat─▒n üzerinden 1-2 gün geçtikten sonra hastalar du┼č alabilir, en geç bir hafta sonra rutin ya┼čamlar─▒na kolayl─▒kla dönebilirler. Bu süreçte kulaklar─▒ d─▒┼č etkilerden korumak, operasyonun ba┼čar─▒ oran─▒n─▒ art─▒r─▒r. Sürecin sonunda kepçe kulak görünümü tamamen ortadan kalkar, ki┼či do─čal ve olmas─▒ gerekti─či gibi görünen kulaklara sahip olur. Kulak görünümü istenen ┼čekle gelen ki┼čilerde sürecin sonunda psikolojik aç─▒dan da büyük bir rahatlama ve mutluluk görülür.

Çocuklarda Kepçe Kulak Ameliyat─▒ (Otoplasti)

Bebeklerde aile veya doktor taraf─▒ndan kepçe kulakl─▒l─▒─č─▒n tespit edilmesi durumunda doktor kontrolünde birtak─▒m elastik bantlar─▒n birkaç ay süre ile kullan─▒lmas─▒ ile ileride ameliyat olmay─▒ gerektirmeyecek ┼čekilde sorunun önüne geçmek mümkün olabilir. Bu sürenin kaç─▒r─▒lmas─▒ veya kepçe kulak sorununun sonradan tespit edilmesi durumunda ameliyat─▒n yap─▒laca─č─▒ zamana estetik cerrah taraf─▒ndan yap─▒lacak olan muayene sonucunda karar verilir.

Kepçe kulak ameliyat─▒ yeti┼čkinlere de uygulanabilmekte olsa da çocukluk döneminde uygulanmas─▒ çocu─čun psikolojik ve sosyal yönden sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde yeti┼čkinli─če ad─▒m atabilmesi ve öz güven sahibi bir birey olabilmesi aç─▒s─▒ndan daha uygundur.

Bu nedenle okul öncesi dönemde yap─▒lmas─▒ do─čru olan ameliyat için en uygun olarak belirtilen ya┼č aral─▒─č─▒ 4-6 ya┼č civar─▒d─▒r. Kulak geli┼čiminin tamamlanm─▒┼č oldu─ču bu dönemde kepçe kulak sorunu düzeltilen çocuklar okula ba┼člad─▒klar─▒ süreçte arkada┼člar─▒ taraf─▒ndan alaya u─čramaktan kurtularak daha sa─čl─▒kl─▒ bir e─čitim dönemi geçirecektir.

Kepçe Kulak Ameliyat─▒ (Otoplasti) Sonras─▒

Otoplasti sonras─▒ genellikle hastalar, daha dengeli ve estetik bir görünüm elde ederler. ─░yile┼čme süreci ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir, ancak ameliyat sonras─▒ dikkatli bak─▒m ve doktor önerilerine uyum, olumlu sonuçlar─▒n elde edilmesine yard─▒mc─▒ olur. Bu cerrahi i┼člem, özellikle çocukluk döneminde yap─▒l─▒yorsa, ki┼činin özgüvenini art─▒rabilir ve sosyal ya┼čam─▒n─▒ olumlu bir ┼čekilde etkileyebilir.

E─čer sizde de kepçe kulak sorunu var ise bu durumun çok basit bir estetik operasyon ile düzeltilebildi─čini ve bu sayede pek çok olas─▒ sosyal ve psikolojik sorunu önleyebilece─činizi göz önünde bulundurarak bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurabilir, estetik cerrah─▒n─▒z taraf─▒ndan uygun görüldü─čü takdirde kepçe kulak ameliyat─▒ olup normal görünümlü kulaklara sahip olabilirsiniz.

├çocuklarda Kep├že Kulak

Kepçe Kulak Esteti─či Fiyatlar─▒

Kepçe kulak esteti─či fiyatlar─▒, birçok faktöre ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Bunlar aras─▒nda cerrah─▒n deneyimi, i┼člem yap─▒lacak klini─čin konumu, i┼člem s─▒ras─▒nda kullan─▒lan teknikler ve hasta ihtiyaçlar─▒ bulunur. 

Kepçe kulak esteti─či fiyatlar─▒na dahil olan unsurlar aras─▒nda cerrah─▒n ücreti, anestezi maliyetleri, ameliyat─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ tesisin ücretleri ve sonras─▒ takip bak─▒mlar─▒ yer al─▒r. Bu nedenle, bir kepçe kulak esteti─či i┼člemi yapt─▒rmay─▒ dü┼čünüyorsan─▒z, öncelikle bir plastik cerrah ile dan─▒┼čmal─▒ ve i┼člem süreci hakk─▒nda detayl─▒ bilgi almal─▒s─▒n─▒z.

Kepçe Kulak Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Bebeklerde Kepçe Kulak Nas─▒l Düzelir?

Bebeklerde kepçe kulak, kulaklar─▒n normalden daha fazla d─▒┼ča do─čru e─čimli olmas─▒ durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle genetik bir özellik olarak ortaya ç─▒kar. Kepçe kulak tedavisi için en etkili yöntemlerden biri, bebeklerin kulaklar─▒n─▒n normal pozisyonuna sabitlenmesini sa─člayan bir cihaz─▒n kullan─▒lmas─▒d─▒r. Bu cihaz, bebeklerin kulak k─▒k─▒rdaklar─▒n─▒n geli┼čimini düzeltebilir. Tedaviye mümkün oldu─čunca erken ba┼člamak daha etkili sonuçlar elde etmede yard─▒mc─▒ olabilir.

Bebeklerin Kepçe Kulak Olmamas─▒ ─░çin Ne Yap─▒lmal─▒?

Bebeklerin kepçe kulak olmamas─▒ için belirli bir önleyici yöntem bulunmamakla birlikte, bebeklerin kulaklar─▒n─▒n normal pozisyonunu korumas─▒na yard─▒mc─▒ olacak basit ad─▒mlar at─▒labilir. Bebe─či s─▒rt üstü yat─▒rmak, bebe─čin kulaklar─▒n─▒n ┼čeklini destekleyebilir. Ayr─▒ca, bebe─čin kafa pozisyonunu s─▒k s─▒k de─či┼čtirmek, kulaklar─▒n dengeli bir ┼čekilde geli┼čmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Kepçe kulak durumu aile geçmi┼či ile ilgili bir genetik özellikse, bebeklerin kulaklar─▒n─▒n geli┼čimini düzenlemek için daha fazla dikkat gerekebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Sevim Aslan
Kulak Burun Bo─čaz
VM Medical Park Ankara (Ke├ži├Âren)
214153

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.