sat─▒r aras─▒

Keratin zararlar─▒ öncesinde keratinin ne oldu─čunu, saç yap─▒s─▒ için neden ihtiyaç duyuldu─čunu bilmek önem ta┼č─▒r. Keratin, vücutta en çok saç, t─▒rnak ve cilt yap─▒s─▒n─▒n sa─čl─▒kl─▒ ve güçlü kalmas─▒n─▒ sa─člayan bir protein grubudur. Epitel hücrelerde yap─▒sal ve koruyuculuk görevi üstlenir. Keratinlerin baz─▒lar─▒ hücre büyümesi ve protein sentezinde görevlidir. Bu sebeple t─▒rnak ve saçlar sürekli uzar. 

Do─čal olarak vücutta bulundu─čunda saç, t─▒rnak ve cilt yap─▒s─▒ daha güçlü olur. Saç, t─▒rnak ve cilt yap─▒s─▒nda yeterince olmad─▒─č─▒ zaman en çok ba┼čvurdu─čumuz yöntem kozmetik yollarla zenginle┼čtirmeye çal─▒┼č─▒lmaktad─▒r. Son y─▒llarda özellikle kad─▒nlar, saçlar─▒n─▒ güçlendirmek ve bak─▒m yapmak için keratin tercih etmektedir. Ço─čunlukla saç bak─▒m─▒nda öne ç─▒kar. K─▒v─▒rc─▒k saçlar─▒n düzle┼čtirilmesinde de tercih edilen keratin bak─▒m─▒ ile keratin yüklemesi yap─▒l─▒r. Ancak bu i┼člem çok da masum de─čildir.

Keratin Bak─▒m─▒ Zararlar─▒ Nelerdir?

Keratin bak─▒m─▒, içeri─činde bak─▒m olarak geçse de kimyasal olarak uygulanan bir i┼člemdir. Keratin vücudun do─čal olarak üretti─či bir madde olup, besinler ve takviye ile de al─▒nabilir. 

Ancak son zamanlarda popüler olan keratin bak─▒mlar─▒ bu görevi üstlenerek saç, t─▒rnak ve cilt yap─▒s─▒nda kozmetik bir sektörün olu┼čmas─▒na neden olmaktad─▒r. Kozmetik i┼člemler ile uygulanan bak─▒mlar ad─▒ gibi masum de─čildir. Böylelikle keratin zararlar─▒ ortaya ç─▒kar. 

Keratin bak─▒m─▒ zararlar─▒ özellikle üç farkl─▒ ┼čekilde incelenebilir; saç, t─▒rnak ve cilt olarak. Saç, t─▒rnak ve cilde yap─▒lan bu i┼člemler do─čal yap─▒n─▒n bozulmas─▒na neden olur. Özellikle ülkemizde keratin bak─▒m─▒ ad─▒ alt─▒nda çok büyük bir sektör olu┼čmu┼č olup hiçbirinin gerçek anlamda keratin takviyesi yapmad─▒─č─▒ uzmanlar taraf─▒ndan söylenmektedir.

Keratin Saça Zarar Verir mi ?

Keratin saça zarar verir mi, sorusu keratin bak─▒m─▒nda en çok merak edilen sorulardan biridir. Saçlar─▒ düzle┼čtirmek ve bak─▒m yapmak için tercih edilen keratin bak─▒m─▒nda pres yöntemi kullan─▒lmaktad─▒r. Bu yöntem ile saçlara ilk i┼člem yap─▒ld─▒─č─▒nda canl─▒ ve parlak görünür.

Ancak ilk y─▒kamadan itibaren saçlar canl─▒l─▒─č─▒n─▒ kaybeder. Saça uygulanan keratin bak─▒m─▒ etkisini k─▒sa sürede kaybeder. Bak─▒m─▒n etkisi azald─▒kça saçlar mat bir görünüme dönü┼čür. ─░┼člem s─▒ras─▒nda yo─čun bir ─▒s─▒l i┼člem uygulanmas─▒ saç─▒n kurumas─▒na ve k─▒r─▒lgan bir yap─▒ya dönü┼čmesini sa─člar.

  • Keratin bak─▒m─▒ s─▒ras─▒nda ─▒s─▒l i┼člem yap─▒l─▒r. Bu i┼člem ile saç─▒n d─▒┼č koruyucu tabakas─▒nda çatlaklar olu┼čur. Bu çatlaklar saçta kurulu─ča, k─▒r─▒lmaya ve daha fazla kabarmaya neden olur. 
  • Keratin bak─▒m─▒ s─▒ras─▒nda amaç keratini saça mühürlemektir. Bu keratinin saçta uzun süre kalmas─▒ için çe┼čitli özel solüsyonlar kullan─▒l─▒r. Bu solüsyonlar arac─▒l─▒─č─▒yla saç zarar görebilir. Ayr─▒ca solunmas─▒ ciddi sa─čl─▒k problemlerine neden olur.
  • Piyasada çok fazla saç keratin bak─▒m ürünü bulunmaktad─▒r. Bunlar─▒n ço─čunun içeri─činde zehirli maddeler yo─čun ┼čekilde bulunur. Bu etken zehirli maddeler keratin bak─▒m zararlar─▒n─▒n ciddi olmas─▒na neden olur. Keratin saç bak─▒m ürünlerinin ço─čunun içeri─činde formaldehit ad─▒ verilen çok zehirli bir madde bulunmaktad─▒r. Bu zehirli etken madde, bak─▒m─▒n ilk a┼čamas─▒nda kullan─▒l─▒r. Solunmas─▒ veya cilt yoluyla emilmesi ile çok ciddi keratin zararlar─▒ ortaya ç─▒kar. Bu zehirli madde ciltte ve böbreklerde tahribata neden olur. Formaldehit içeri─čine sahip ürünler Japonya, ─░sviçre, Amerika ve Kanada’da bak─▒m ürünleri içeri─činde kullan─▒lmas─▒ yasaklanm─▒┼čt─▒r.
  • ─░çeri─činde formaldehit bulunan keratin ürünlerinin zararlar─▒ bazen k─▒sa sürede ortaya ç─▒kar. ─░┼člem s─▒ras─▒nda gözde sulanma, yanma ve ka┼č─▒nma ortaya ç─▒kar. Bo─čazda g─▒c─▒klanma hatta burun kanamas─▒ olabilir. Bazen de uzun bir zaman diliminde ortaya ç─▒karak sa─čl─▒─ča zarar verir. Bu etken maddeyi soludu─čumuz zaman çok ciddi zararlar─▒ olu┼čur. Ast─▒m, bron┼čit, solunum problemleri ortaya ç─▒kar. 
  • Yine keratin bak─▒m ürünlerinin içeri─činde bulunan formaldehit etken maddesi çok ciddi bir kimyasal olup kanser çe┼čitlerine davetiye ç─▒kar─▒r. Bu zehirli etken madde sigara duman─▒nda, odun-kömür ocaklar─▒nda, egzoz gazlar─▒nda da bulunur.
  • Keratin bak─▒m zararlar─▒ aras─▒nda göze çarpan kanserdir. Kanser riskinin yan─▒nda uzun süre formaldehit etken maddesine maruz kalan ki┼čilerde merkezi sinir sistemi zarar görür. ┼×iddetli ba┼č a─čr─▒lar─▒, depresyon, uyku problemleri, dikkat eksikli─či ve unutkanl─▒k ya┼čanabilir.
  • Keratin bak─▒m zararlar─▒ aras─▒nda ciltte alerjik reaksiyona neden olabilir. Keratin zararlar─▒ ile ciltte ka┼č─▒nt─▒, yanma ve k─▒zar─▒kl─▒k olu┼čabilir.
  • Hatal─▒ ve miktar─▒ ayarlanamayan bak─▒m sonras─▒nda saçlarda ciddi anlamda saç dökülmesi olabilir.

Keratin etken maddeli piyasada birçok ürün bulunmaktad─▒r. Keratinli saç bak─▒m maskesi, saç serumu, keratin ┼čampuan bu ürünlerin baz─▒lar─▒d─▒r. Bunlar─▒n hiçbirisi saç─▒n ihtiyac─▒ olan keratin bak─▒m─▒n─▒ yapmaz. Çünkü bu içerilerin olu┼čturulmas─▒nda çok farkl─▒ etken maddeler kullan─▒l─▒r.

Saçlar─▒n ihtiyac─▒ olan keratin, bu yüzden saf bir ┼čekilde bu içeriklerin içinde bulunmaz. Bu sebeple de sa─čl─▒kl─▒ bir keratin bak─▒m─▒ gerçekle┼čmez. Yanl─▒┼č uygulamalar ve içeri─či uygun olmayan ürünler çok fazla zarara neden olur.

Parlak ve canl─▒ saç görünümü elde etmek için sürekli al─▒┼čkanl─▒k haline gelen bu bak─▒m beraberinde birçok sa─čl─▒k sorunu risklerini ta┼č─▒maktad─▒r. Çok ciddi kronik rahats─▒zl─▒klar varsa keratin bak─▒m─▒ zararlar─▒ yan etkilerini daha h─▒zl─▒ hissedersiniz. Bu yan etkiler sizde daha zararl─▒ hale gelebilir.

Evde Keratin Bak─▒m─▒ Zararl─▒ m─▒?

Keratin botoksu veya bak─▒m─▒ ad─▒ alt─▒nda birçok ürün piyasada sat─▒lmaktad─▒r. Kuaföre gitmeden evde kolayl─▒kla yap─▒lmaktad─▒r. Zamanda kolayl─▒k sa─člamas─▒ ve ekonomik olmas─▒ nedeniyle son zamanlarda tercih edilir olmu┼čtur. Bu sebeple çok büyük bir kozmetik sektör olu┼čmu┼čtur.

Ancak sat─▒n almadan önce evde yapaca─č─▒n─▒z bak─▒mda do─čal olan ürünleri tercih etmelisiniz. Alaca─č─▒n─▒z bak─▒m ürünlerinin içeri─činde paraben, sülfat, tuz, formaldehit, silikon ve SLS içermedi─čine dikkat etmeliyiz.

Ayr─▒ca içeri─činde zararl─▒ etken maddelerin çok fazla olmas─▒ nedeniyle ev ortam─▒nda daha uzun soluklu yan etkilere neden olur. Kulland─▒─č─▒n─▒z keratinin kalitesinden ve güvenli─činden emin olmal─▒s─▒n─▒z. Çok s─▒k yapmamal─▒, ayda en fazla bir kez bak─▒m yapmal─▒s─▒n─▒z.

Keratin Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Keratin Bak─▒m─▒ Nedir?

Keratin bak─▒m─▒, saç, cilt ve t─▒rnaklar─▒n ihtiyac─▒ olan keratini d─▒┼č etki ile vermeyi hedeflemektedir. Saçlarda keratin bak─▒m─▒ ile saç─▒n ihtiyac─▒ olan protein ve amino asitler kar┼č─▒lanmaktad─▒r. Zamanla boya ve ─▒s─▒l i┼člem ile y─▒pranan saç─▒n ihtiyaçlar─▒n─▒ kar┼č─▒lamak hedeflenir. Amaç saç─▒ nemlendirme, uzatma, yumu┼čakl─▒k vererek parlak sa─čl─▒kl─▒ bir saç görünümü olu┼čturmakt─▒r. Ayr─▒ca saçlar─▒n kabarmas─▒n─▒ önleyerek, düzle┼čtirme i┼čleminde kullan─▒lmaktad─▒r.

T─▒rnaklarda keratin bak─▒m─▒ ile çok s─▒k k─▒r─▒lan ve kat kat ayr─▒lan t─▒rnaklar─▒ güçlendirmeyi hedeflenmektedir. Keratin eksikli─či giderilerek, t─▒rnak k─▒r─▒lmas─▒n─▒n önüne geçilerek daha güçlü t─▒rnaklar─▒n olmas─▒ hedeflenir. Özellikle son zamanlarda art─▒┼č gösteren kal─▒c─▒ oje ve protez t─▒rnaklar─▒n verdi─či hasar─▒ gidermeyi sa─člar. Cildin parlak ve sa─čl─▒kl─▒ görünmesinde keratin maddesi etkin rol oynar. Y─▒pranan cilt yap─▒s─▒n─▒ düzenlemede keratin kullan─▒l─▒r.

Saç, t─▒rnak ve cildin ihtiyac─▒ olan keratini nas─▒l sa─člar─▒m?

Vücudumuzda do─čal yollarla keratin proteini üretilmektedir. Ancak zaman zaman sa─čl─▒k sorunlar─▒na ba─čl─▒ olarak yetersiz kalabilir. Böyle dönemlerde keratin takviyesini beslenme ile sa─č lamak en sa─čl─▒kl─▒s─▒d─▒r. ─░çeri─činde keratin olan besinler tüketmeliyiz. ─░çeri─činde keratin olan besinler: so─čan, tatl─▒ patates, somon, havuç ve yumurtad─▒r.

Keratin zararlar─▒ nelerdir?

Keratin vücudumuzda saç, t─▒rnak, cilt yap─▒s─▒n─▒n onar─▒lmas─▒nda görev al─▒r. Ancak yeterli düzeyde keratinin vücudumuzda üretilmemesi sonucunda d─▒┼čar─▒dan alma ihtiyac─▒ ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Bunun sonucunda kozmetik sektöründe keratin bak─▒m─▒ sektörü olu┼čmu┼čtur. Bu sektörde yer alan birçok ürün içeri─činin zehirli maddeler bulundurmas─▒ nedeniyle zararl─▒ hale gelmektedir. Tercih edece─činiz ürünlerin içeri─činde zararl─▒ etken bu maddelerin olmamas─▒na dikkat etmelisiniz.

Prof. Dr.
Zennure Takc─▒
Dermatoloji (Cildiye)
VM Medical Park Samsun
612

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.