sat─▒r aras─▒

Gözün en ön k─▒sm─▒nda yer alan saydam kornea tabakas─▒nda meydana gelen rahats─▒zl─▒klar için keratokonus ameliyat─▒ bir çözüm olabilir. Keratokonus hastal─▒─č─▒, yuvarlak kornea tabakas─▒n─▒n sivrile┼čmesi, incelmesi sonucunda buna ba─čl─▒ olarak geli┼čen görme bozukluklar─▒ rahats─▒zl─▒─č─▒d─▒r.

Keratokonus ameliyat─▒ nedir sorusuna gözün ön k─▒sm─▒ndaki kornean─▒n ┼čekil bozuklu─čunu gidermek amac─▒yla uygulanan cerrahi bir tedavi yöntemi ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. Keratokonus hastal─▒─č─▒, her iki gözde birden görülür. Hastan─▒n görme kayb─▒na yol açabilen ciddi bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Hastal─▒─č─▒n erken te┼čhis edilmesi büyük önem ta┼č─▒r.

10-20 ya┼č aral─▒─č─▒nda rastlan─▒lan keratokonus hastal─▒─č─▒ çok h─▒zl─▒ bir ┼čekilde ilerleyebilme özelli─či ta┼č─▒r. Keratokonus hastal─▒─č─▒ için birçok tedavi yöntemi bulunur. Keratokonus ameliyat─▒ bu tedavi yöntemlerinden biridir. Kornean─▒n daha s─▒k─▒ ve sa─člam bir yap─▒ya dönü┼čmesine yard─▒mc─▒ olan keratokonus ameliyat─▒ sonras─▒nda hastalar k─▒sa sürede sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čabilir.

Keratokonus Ameliyat─▒ Nedir?

 Keratokonus ameliyat─▒, koni ┼čekline dönü┼čen kornean─▒n normal yuvarlakl─▒─č─▒na kavu┼čmas─▒ için uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Kornea normalde yuvarlak olmas─▒ gerekirken baz─▒ ki┼čilerde genetik yatk─▒nl─▒k sonucunda kornea yap─▒s─▒ daha ince ve dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒ az olabilir. Ayr─▒ca gözünü sert ┼čekilde ovalayarak bask─▒ uygulayan ki┼čilerde de keratokonus hastal─▒─č─▒ olu┼čabilir.

S─▒kl─▒kla 10 ya┼č ile 20 ya┼č aral─▒─č─▒nda rastlan─▒r. E─čer erken te┼čhis, tan─▒ ile tedavi uygulanmazsa keratokonus hastal─▒─č─▒ ilerleme özelli─či gösterebilir. ─░lerleyen kretokonus hastal─▒─č─▒ daha ciddi görme bozukluklar─▒na yol açabilir. Keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n en tipik belirtileri bulan─▒k görme, çift görme ve ─▒┼č─▒─ča kar┼č─▒ olu┼čan hassasiyettir. Keratokonus ameliyat─▒ nedir sorusu için görmeyi iyile┼čtirmek ve hastal─▒─č─▒n ilerlemesini durdurmak amac─▒yla uygulanan bir tedavi yöntemidir ┼čeklinde yan─▒t verilebilir.

Çocuklarda Keratokonus Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda keratokonus ameliyat─▒ için standart bir yöntem yoktur. Her çocuk hastaya uygulanacak keratokonus ameliyat─▒ birçok faktöre ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir. Hastan─▒n kornea kal─▒nl─▒─č─▒na, kornean─▒n yap─▒s─▒na, görme düzeyine ve gözlük derecesine göre keratokunus ameliyat─▒ yap─▒l─▒r. Çocuklarda keratokonus ameliyatlar─▒ tek gözde ya da kombine olarak çift gözde ayn─▒ anda yap─▒labilir.

Keratokonus hastal─▒─č─▒ alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan muayene sonras─▒nda verilere göre hastal─▒─č─▒n tan─▒s─▒ konulur te┼čhis edilir. Hastan─▒n keratokonus hastal─▒─č─▒ndaki ilerlemeyi durdurmak amac─▒yla doktor ameliyat tedavisini önerebilir. Keratokonus ameliyat─▒, çocuklarda görme düzeyine ve hastan─▒n kulland─▒─č─▒ gözlük derecesine göre yap─▒l─▒r.

Keratokonus ameliyat─▒ ─▒┼č─▒n tedavisi, göz çizdirme ameliyat─▒ ya da cerrahi tedavi olarak gerçekle┼čtirilebilir. Keratokonus ameliyat─▒ genellikle hastalara lokal anestezi uygulanarak yap─▒l─▒r. Çocuklarda keratokonus ameliyat─▒ zor mu sorusuna her çocuk için ameliyat─▒n farkl─▒ zorluk dereceleri içebilece─či ┼čeklinde yan─▒t verilebilir.

E─čer çocu─čunuzda keratokonus hastal─▒─č─▒ belirtileri oldu─čundan ┼čüpheleniyorsan─▒z gecikmeden uzman bir doktordan hemen randevu al─▒n. Doktorunuzdan çocu─čunuzun keratokonus ameliyat─▒ hakk─▒nda daha detayl─▒ bilgi alabilirsiniz.

Kad─▒nlarda Keratokonus Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda keratokonus ameliyat─▒ için standart her kad─▒n hastaya uygulanan bir yöntem bulunmaz. Her kad─▒n hastan─▒n keratokonus ameliyat─▒ keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n seyrine göre farkl─▒l─▒k gösterebilir.

Hastan─▒n genel göz sa─čl─▒─č─▒ durumuna, kornea kal─▒nl─▒─č─▒na, kornean─▒n yap─▒s─▒na, görme düzeyine ve gözlük derecesine göre keratokonus ameliyat─▒n─▒n nas─▒l yap─▒laca─č─▒ uzman doktor taraf─▒ndan belirlenir. Kad─▒nlarda keratokonus ameliyat─▒ tek gözde ya da kombine olarak çift gözde ayn─▒ anda yap─▒labilir.

Keratokonus ameliyat─▒ kaç saat sürer bu uygulanan ameliyat ┼čekline ve hastan─▒n sa─čl─▒k durumuna göre de─či┼čiklik gösterebilir. Ameliyat süresi hakk─▒nda doktorunuza dan─▒┼čabilirsiniz. Doktorunuz size daha net bir bilgi verebilir. 

Erkeklerde Keratokonus Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde keratokonus ameliyat─▒ için her erkek hastaya uygulanan standart bir yöntem yoktur. Her hastan─▒n keratokonus ameliyat─▒ hastan─▒n hastal─▒─č─▒n─▒n ko┼čullar─▒na uygun olarak yap─▒l─▒r. Hastaya hangi çe┼čit keratokonus ameliyat─▒n─▒n uygulanaca─č─▒, hastan─▒n genel göz sa─čl─▒k durumuna, kornea kal─▒nl─▒─č─▒na, kornean─▒n yap─▒s─▒na, görme düzeyine ve gözlük derecesine ba─čl─▒ kriterlere göre belirlenir.

Alan─▒nda uzman doktorun yapaca─č─▒ de─čerlendirme, uygulanacak olan keratokonus ameliyat─▒ yönteminin seçilmesinde önemli bir rol oynar. Keratokonus, ilerleme gösteren dikkat edilmesi gereken ciddi bir hastal─▒kt─▒r. O nedenle hastal─▒─č─▒n erken te┼čhis edilmesi ve keratokonus ameliyat─▒n─▒n vakit kaybetmeden yap─▒lmas─▒ büyük önem ta┼č─▒r.

Ya┼čl─▒larda Keratokonus Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda keratokonus ameliyat─▒, genç hastalarda yap─▒lan keratokonus ameliyat─▒na benzer ┼čekilde yap─▒l─▒r. Fakat ya┼čl─▒ hastalarda ya┼č faktörüne ba─čl─▒ olarak göz önünde bulundurulmas─▒ gereken baz─▒ durumlar vard─▒r.

Bunlar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Ya┼čl─▒ hastalarda katarakt yayg─▒n olarak rastlan─▒lan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Katarakt rahats─▒zl─▒─č─▒, keratokonus ameliyat─▒n─▒n yap─▒lmas─▒n─▒ zorla┼čt─▒rabilir. Bu yüzden keratokonus ameliyat─▒ öncesi ya da sonras─▒ katarakt sorunu olan ya┼čl─▒ hastalara katarakt ameliyat─▒ yap─▒lmas─▒ gerekebilir.
 • Ya┼čl─▒ hastalarda ya┼ča ba─čl─▒ olarak göz kurulu─ču sorunu ya┼čanabilir. Göz kurulu─ču sorunu keratokonus ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čmeyi zorla┼čt─▒rabilir. 
 • Baz─▒ ya┼čl─▒ hastalarda diyabetyüksek tansiyon ve benzeri ba┼čka sa─čl─▒k problemleri olabilir. Ya┼čl─▒ hastan─▒n genel sa─čl─▒k sorunlar─▒, keratokonus ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme sürecinde hastaya daha fazla özen gösterilmesini gerektirebilir. 

Ya┼čl─▒larda keratokonus ameliyat─▒ zor mu bu hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, kornea kal─▒nl─▒─č─▒na, görme düzeyindeki bozuklu─čun derecesine ba─čl─▒ olarak her hastada farkl─▒ zorluk seviyeleri gösterebilir. 

Keratokonus Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Keratokonus ameliyat─▒, kornean─▒n ┼čeklini düzeltmek ve görmeyi iyile┼čtirmek için uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Keratokonus hastal─▒─č─▒nda tedavi seçenekleri hastaya özel ┼čekilde olu┼čturulur.

Hastan─▒n kornea yap─▒s─▒na uygun özel prosedürler uygulan─▒r. Keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n derecesi, yap─▒lan tetkiklerin de─čerlendirmeleri sonucunda uzman doktor hasta için uygun cerrahi i┼člemleri belirler. 

 Keratokonus rahats─▒zl─▒─č─▒, ilerleme gösterebilen genetik bir hastal─▒k olmas─▒ndan dolay─▒ erken tan─▒n─▒n gerçekle┼čtirilmesi çok önemlidir. Hastal─▒─č─▒n derecesine göre uzman doktor taraf─▒ndan uygun görülen keratokonus ameliyat─▒ ile tedavi edilebilir. Keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n tan─▒s─▒ konulduktan sonra, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumu ve kriterleri uygunsa tedavi için keratokunus ameliyat─▒ yap─▒labilir.

Keratokonus ameliyat─▒nda uygulanan en yayg─▒n kullan─▒lan yöntemleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Çapraz ba─člama  
 • Korneal halka ameliyatlar─▒ 

Keratokonus ameliyat─▒ kaç saat sürer bu uygulanan ameliyat yöntemine göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Çapraz ba─člama ameliyat─▒ tek göz için ortalama olarak genellikle 25 dakika sürebilir. ─░ki göz için ameliyat ortalama olarak 30-35 dakika kadar sürebilir. Ameliyat süreniz hakk─▒nda doktorunuzdan daha net bir bilgi alabilirsiniz.

Keratokonus Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Keratokonus ameliyat─▒, keratokonus hastalar─▒ için görme bozukluklar─▒n─▒ iyile┼čtirmenin en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Ancak tüm cerrahi i┼člemlerde oldu─ču gibi keratokonus ameliyat─▒ da baz─▒ riskler bar─▒nd─▒r─▒r.

Keratokonus ameliyat─▒ riskleri aras─▒ndan baz─▒lar─▒n─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralayabiliriz: 

 • Göz enfeksiyonu riski
 • Göz tansiyonu riski
 • Gözde iltihaplanma riski 
 • Kornea yap─▒ bozuklu─čunun tekrar etmesi riski
 • Görme kayb─▒ 
 • Çift görme (diplopi)
 • I┼č─▒─ča kar┼č─▒ a┼č─▒r─▒ hassasiyet 

E─čer keratokonus ameliyat─▒ olmay─▒ dü┼čünüyorsan─▒z, göz doktorunuzdan keratokonus ameliyat─▒ riskleri hakk─▒nda detayl─▒ bilgi alman─▒z size daha fazla yard─▒mc─▒ olabilir.

Keratokonus Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

 Keratokonus ameliyat─▒ sonras─▒, düzenli muayene ve topografik inceleme yap─▒lmas─▒ çok önemlidir. Kornea incelmesinin devam söz konusu olursa doktorunuz keratokonus ameliyat─▒n─▒n tekrar yap─▒lmas─▒n─▒ gerekli görebilir.

Ameliyattan sonra bu belirtilerden herhangi birini ya┼čarsan─▒z hemen durumunuz hakk─▒nda doktorunuza bilgi verin:  

 • Ameliyat sonras─▒ gözünüzde giderek ┼čiddeti artan a─čr─▒, k─▒zar─▒kl─▒k veya ┼či┼člik
 • Görme kayb─▒ 
 • Bulan─▒k görme
 • I┼č─▒─ča kar┼č─▒ ciddi hassasiyet
 • Ameliyatl─▒ gözünüzde göz nezlesi ya da sulanma.

Keratokonus ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme süresi hastadan hastaya farkl─▒l─▒klar gösterebilir. Bu süre boyunca göz doktorunuzun talimatlar─▒na dikkatli ┼čekilde uyman─▒z iyile┼čme sürecinizi etkileyen önemli bir faktördür. Doktorunuzla irtibat halinde kalman─▒z, iyile┼čme sürecini doktorunuzun takip etmesine, herhangi bir komplikasyonu geç kalmadan te┼čhis etmesine ve gereken tedaviyi uygulamas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Keratokonus Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir? 

Keratokonus ameliyat─▒ iyile┼čme süresi uygulanan ameliyat çe┼čidine göre, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna, hastan─▒n ya┼č─▒na ve keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n derecesine ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterir. Ancak genel olarak hastalar─▒n büyük ço─čunlu─ču 3 ay ile 6 ay aras─▒nda normal göz sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čabilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Kornea halka ameliyat─▒ keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n ilerlemesini durdurmak için yeterli olur mu?

Kornea halka ameliyat─▒, keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒ tedavi etmek için yeterli olmaz. ─░lk etapta çapraz ba─člama ameliyat─▒ ile keratokuonus hastal─▒─č─▒n─▒n ilerlemesi durdurulmal─▒d─▒r.

Keratokonus hastal─▒─č─▒n─▒n ilerlemesi durdurulduktan sonra halka ameliyat─▒ uygulanarak tedavi edilebilir. Keratokonus ameliyat─▒ hastal─▒─č─▒ durdurmak için yap─▒l─▒r. Kornea halka ameliyat─▒, hastan─▒n görme seviyesini iyile┼čtirmek için uygulanan bir yöntemdir.

Gözü s─▒k s─▒k bast─▒rarak ka┼č─▒mak keratokonus hastal─▒─č─▒na yol açar m─▒?

Evet. Göz çok hassas bir organd─▒r. Bast─▒rarak uygulad─▒─č─▒n─▒z ka┼č─▒ma eylemi keratokonus hastal─▒─č─▒ olu┼čumuna ve bu hastal─▒─č─▒n ilerlemesine neden olabilir. Gözünüzü ka┼č─▒mamaya özen göstermeniz göz sa─čl─▒─č─▒n─▒z aç─▒s─▒ndan çok önemlidir. Doktorunuzdan bu konuda yard─▒m alabilirsiniz. Doktorunuz size alerjiyi önleyici damlalar kullanman─▒z─▒ önerebilir.

Keratokonus hastal─▒─č─▒m için lens kullanarak ilerlemesini önleyebilir miyim?

Hay─▒r. Keratokonus hastal─▒─č─▒ ciddi bir göz hastal─▒─č─▒d─▒r. Erken tan─▒ ve erken tedavi edilmesi hastal─▒─č─▒n ilerlemesini önlemek için büyük önem ta┼č─▒r. Keratokonus hastal─▒─č─▒ için lens kullanarak hastal─▒─č─▒n ilerlemesini önleyemezsiniz. Bunun için keratokonus ameliyat─▒ olman─▒z gerekir. Ameliyattan sonra lens kullanarak görme seviyenizi iyile┼čtirebilirsiniz.  

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Ay├ža Durmu┼č Aykut
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
Medical Park Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
2837

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.