Uzm. Dr.Khagani Isgandarov

 • İlgi Alanları
 • Koroner arter
 • Kalp yetmezliği
 • Hipertansiyon
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Aort genişlemesi
 • Pulmoner embolizm

Eğitim ve Uzmanlık
2017 - Kartal-Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
Azerbaycan Tıp Universitesi hastanesinde Kardiyoloji Asistanı (2011-2013)
Kartal-Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji asistanı
( 2013-2017)
Kartal-Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji uzmanı (2017-2018

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Kardiyoloji Derneği

 1.  Severe mitral regurgitation is associated with increased copeptin levels in heart failure with reduced ejection fraction.( Kardiol Pol. 2017;75(12):1307-1314.)
 2. Digital necrosis secondary to brachiocephalic artery stenosis.Turk Kardiyol Dern Ars. 2017 Jul;45(5):488.
 3. Cihaz destruksiyonuna bağlı komplike olan ASD vakası. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017
 4. Kladikasyon şikayeti ile başvuran hastada aort koartikasyonunun başarili endovasküler tedavisi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017
 5. Successful stenting to superior mesenteric artery (SMA). Turk Kardiyol Dern Ars. 2017
 6. Kross femoral by pass greftine başarılı perikutan grişim . TKD girişimsel Periferik arter hastalıkları kongresi. sözlü sunum 2017
 7. Early subclavian artery embolism during catheter-directed thrombolysis for superficial femoral artery occlusion. TKD girişimsel. Periferik arter hastalıkları kongresi. e-poster 2017