Op. Dr.Kibar Çebi

  • İlgi Alanları
  • Meme cerrahisi
  • Fıtık cerrahisi
  • Safra kesesi cerrahisi
  • Tiroit cerrahisi
  • Hemoroid cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
Acil Tıp ve Travmatoloji Derneği
Laparaskopik Cerrahi Derneği

 

 

1) LİPOPOLİSAKKARİT İLE PRETERM EYLEM OLUŞTURAN GEBE RATLARDAN İZOLE EİDLEN MİYOMETRİYUMDA SPONTAN KONTRAKSİYONLAR ÜZERİNE RİTODRİN , RİTODRİN+İNDOMETAZİN KOMBİNASYONUNUN ETKİLERİ 2) SEKONDER YARA İYİLEŞMSİNDE TOPİKAL BAL VE KALLOJEN UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILALTIRILMASI 3)UNİLOKULER KİST HİDATİK : BİR OLGU SUNUSU 4) AKUT APANDİSİTİS İLE BİRLİKTE SOL OVER KORPUS LUTEUM KİST RÜPTÜRÜ : OLGU SUNUMU 5) PEPTİK ÜLSERLİ BİR HASTADA AKUT NEKROZİTAN GASTİRT OLGUSU 6) LOKAL ANESTEZİ İLE YAPILAN İNGUİNAL HERNİ TAMİR SONUÇLARI 7) BİR YIILIK AKUT APANDİSİT SONUÇLARIMIZ 8) SUCCESFUL ENDOSCOPİC THERAPY OF POSTOPERATİVE DUEDONAL FISTULA BY LİPİODAL İNJECTİON A NEW THERAPEUTİC APPROACH