Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere diğer tüm bağlı iştirakleri, bünyesindeki diğer şirketler ve hastaneler (“MLPCARE”) tarafından hazırlanmıştır.

MLPCARE bünyesindeki tüm şirketlerin ve hastanelerin tam listesi için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. Hasta Kayıt

MLPCARE bünyesindeki herhangi bir hastanemize misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (“HBYS”) kayıt olmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Medeni Hal
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
 • Kimlik Kartı Taraması
 • Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin HBYS kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı 2 adet tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK ve ETK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait HBYS üzerinde kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. Sağlık Hizmeti

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve HBYS’ye kaydedilecektir:

 • Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

III. Hasta Çıkış

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri

 

IV. Diğer Hizmetler

 1. Çağrı Merkezi ve Santral

MLPCARE çağrı merkezlerini ve MLPCARE bünyesindeki hastanelerden birinin santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla hasta odaları da dahil olmak üzere aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • İsim Soyisim
 • Telefon Numarası
 • T.C. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Randevu Bilgisi
 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
 • Şikayetler
 1. Hasta Hakları Merkezi

MLPCARE bünyesindeki hastanelerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • İsim Soyisim
 • Telefon Numarası
 • T.C. Kimlik Numarası
 • E-posta Adresi
 • Talep İçeriği
 • Tıbbi bilgiler
 1. Misafir Memnuniyeti

Hasta çıkış işlemleri sonrasında sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi, link halinde misafirlerimizin HBYS kaydına esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar HBYS üzerindeki kayıtla eşleştiğinde MLPCARE misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır ve birim tarafından misafirlerimiz ile iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikayet web sitelerinden şikayet kaydı açması durumunda, şikayetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

 1. Hastane Kapalı Devre (CCTV)  Kamera Sistemi 

MLPCARE bünyesindeki tüm hastanelerde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte hastaneleri ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

 1. Otopark ve Vale Hizmetleri

MLPCARE bünyesindeki bazı hastanelerimizde otopark ve vale hizmetleri bulunmaktadır. Hastanelerimizi otomobil ile ziyaret eden ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

 1. İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar

MLPCARE bünyesindeki bağlı iştirakler ve hastaneler için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. Girilen T.C. Kimlik numarası üzerinden SGK’nın Medula sisteminden hasta bilgisi alınır ve maskelenmiş bir şekilde bir sonraki sayfada gösterilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu numarası alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

İnternet sitesinde yer alan e-sonuç hizmetinden yararlanmak isteyen ilgili kişiler hastane seçimi ve T.C. Kimlik numarası verilerini gerekli alanlara girerek ilgili hastanede yaptırılan tahlil ve görüntüleme sonuçlarına erişebilirler. Ancak burada çıkan sonuçlarda hastaya ilişkin tüm kimlik ve iletişim verileri maskelenmiş şekilde gösterilmektedir.

İlgili kişiler internet sitelerinden görüntülü görüşme randevusu da alabilirler. Randevu alma süreci e-randevu ile aynı olup, görüntülü görüşme randevusunun gerçekleşmesi sırasında görsel ve işitsel verileriniz, görüntülü danışmanlık hizmetinin verilebilmesi amacıyla, sözleşmenin kurulma ve ifası hukuki dayanağı ile işlenecektir. Görüntülü görüşme kapsamında sağlık verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgiye, işbu Aydınlatma Metni’nin “Sağlık Hizmeti” başlığından ulaşabilirsiniz.   

İnternet sitelerinde “sizi dinliyoruz” başlıklı misafir talep ve şikayetlerinin alındığı sayfada T.C. Kimlik numaranız, isim soyisminiz, telefon numaranız, ilgili hastane ve içeriği sizin tarafınızdan belirlenecek mesajınız ile şikâyet, öneri ve teşekkürlerinizi MLPCARE’a iletebilirsiniz. Bu verileriniz hasta hakları merkezi ve misafir memnuniyeti süreçlerinde hasta memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayanılarak işlenecektir.

İnternet sitemiz üzerinden check up hizmetine yönelik “Bilgi ve Rezervasyon” bölümünü doldurmanız suretiyle isim, soyisim, telefon numarası ve hastane seçimi kişisel verileriniz tarafınızla tekrar iletişime geçme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. 

Ayrıca internet sitemiz üzerinden “e-geçmiş olsun” hizmetini kullanarak seçeceğiniz kuruma bağış yapmanız halinde bağış sahibinin ismi ve soyisimi, hasta ismi ve soyismi, hizmet alınan hastane ve oda numarası, iletmek istenen mesaj ve bağış dekontu üzerinde yer alan verileriniz (banka, hesap numarası, bağış tutarı gibi) bağış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve yine amaç ve hukuki sebebe dayanarak bağış yaptığınız vakıflara aktarılacaktır. Bağış işlemini gerçekleştirmeniz, bu faaliyete açık rıza göstermeniz olarak değerlendirilmektedir.

MLPCARE bünyesindeki tüm hastanelerin internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

Mobil uygulamalarımızı akıllı telefonunuza indirdiğinizde, TCKN ve telefon numarası verilerinizi girmeniz sonucunda telefonunuza doğrulama kodu içeren bir SMS gönderilir. İletilen SMS kodu sistemlerimizde kayıtlı kişisel telefon numaranıza gönderilmekte olup üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Bu kodu gerekli alana girmenizin ardından hesabınıza erişim sağlarsınız. 

Hesabınız üzerinden geçmiş ve gelecek randevularınıza ilişkin verilere, e-reçetelere ve hatırlatmalara erişebilir, fiziki randevu veya görüntülü görüşme randevusu alabilir, şikayet ve öneri sunabilir, geçmiş sağlık kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz ve dilerseniz ilgili hekim tarafından incelenmek üzere başka hastanelerden almış olduğunuz tahlil ve tetkik sonuçlarınızı ekleyebilirsiniz. Onay vermeniz halinde konum bilgilerinizi paylaşarak yakınınızdaki eczane veya Medical Park hastanelerini görüntülemek gibi sunmuş olduğumuz çeşitli hizmetlerden yararlanabilirsiniz. İlaveten uygulama üzerinden onayınıza istinaden kredi kartı bilgilerinizi girmeniz halinde almış olduğunuz hizmete yönelik ödeme yapabilirsiniz. Onay vermeniz halinde, telefonunuzun ilgili sağlık uygulamasından çekilecek adım sayısı, ağırlık, nabız, ekg ve boy ölçüsü verileriniz uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.  Bu süreçlerde bizlere sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz hizmet sunumu süreçlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetinin artırılması amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir.

Bunlara ek olarak, mobil uygulamamız üzerinden check up hizmeti satın almanız halinde isim, soy isim, telefon numarası ve hastane seçimi kişisel verileriniz kaydedilecek ve hizmetin sunulması amacıyla ilgili hasta ile sürecin organizasyonunun sağlanmasına yönelik olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. 

Uygulama içerisinde ödeme yapmak amacı ile kredi kartınızı eklemeniz halinde, kredi kartı bilginiz bu konuda hizmet aldığımız lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcı tarafından, ödemenin alınması amacıyla ve sözleşmenin ifası hukuki dayanağı ile işlenecektir. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle MLPCARE tarafından kaydedilmeyecek ve görülmeyecektir.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak uygulama içerisinde zorunlu olmayan kısımlara ekleyeceğiniz bilgileriniz sizlere daha iyi hizmet sunma amacıyla bu konuda açık rızanızın bulunduğu varsayılarak tarafımızca işlenecektir. 

 1. Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK ve İletişim onayı vermiş olan misafirlerimiz ile ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince sadece bilgilendirme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları MLPCARE bünyesindeki hastaneler hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

a.Sağlık Hizmeti

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm hastanelerimiz tarafından kullanılan ortak HBYS üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetler

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/ kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

 1. Sigorta Hizmeti ve Anlaşmalı Kurumlar

MLPCARE bünyesindeki hastanelerde özel sağlık sigortasından veya tamamlayıcı sigortasından, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir başka sigorta ürününden veya anlaşmalı kurum sözleşmesinden yararlanma amacıyla ilgili kişiye ait isim soyisim ve cep telefonu numarası bilgisi, fatura bilgileri, tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,  tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanılarak işbirliği sözleşmesi yapılmış danışman, sigorta şirketi veya anlaşmalı kurumlara aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman, sigorta şirketi veya anlaşmalı kurum tarafından bizzat yürütülmektedir.

 1. Çağrı Merkezi Hizmeti

MLPCARE tarafından üçüncü kişilerden veri işleyen hizmet sağlayıcısı sıfatıyla çağrı merkezi, ses trafiği hizmeti alınmaktadır. Alınan bu hizmet kapsamında çağrı merkezi yoluyla kişisel verileriniz, bu konuda hizmet alınan hizmet sağlayıcısına aktarılacaktır. 

 1. İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Eğitim/Öğretim Kurumları

MLPCARE ile işbirliği içinde olan eğitim/öğretim kurumlarına eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

MLPCARE ile iş birliği içinde bulunan eğitim/öğretim kurumlarının tam listesi için tıklayınız

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden MLPCARE’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 19/12/2022 tarihinde güncellenmiş olup, MLPCARE tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.