KOAH Nedir?

Göğüs Hastalıkları
565

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulmuş kısaltmasıdır. Hastalığın en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Sigara dumanı ile bronşların yapısında ilerleyici bir bozulma ve tıkayıcı bronşit meydana gelir. Hava keseciklerinin harabiyeti ile de amfizem ortaya çıkar. KOAH adı altında bronşit ve amfizem birlikte yer almaktadır.

Hastalık Günde 1 Paket Sigara içen Kişilerde daha Yaygındır.

Hastalık genelde 20 yıl günde 1 paket sigara kullanımı ile ortaya çıkar ancak daha fazla sigara içiliyorsa ve genetik yatkınlık varsa daha erken ortaya çıkabilir. Sigara içen her 5-6 kişiden birinde KOAH gelişebilir. Öksürük balgam nefes darlığı en önemli belirtileridir. Bu belirtiler çoğu zaman sigara içenlerde önemsenmez ve sigaraya bağlı olduğu düşünülür. Daha sonra hastalık ilerlediği için solunum yetmezliği tablosu gelişir. Bu açıdan hastalığın erken teşhisi, tedavisi için oldukça önemlidir. İleri evre KOAH hastaları oksijen cihazına ihtiyaç duyabilir ve hastaneye çeşitli sebeplere bağlı olarak ataklar halinde sık sık yatarlar. Bu atakların hayati tehlikesi olabilir. Tedavide bu atakların sıklığını azaltmak oldukça önemlidir.

Fonksiyon Testi ve Radyolojik görüntüleme Yöntemi Önemlidir.

Teşhiste en önemli tetkik solunum fonksiyon testidir. Tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Hastalığın erken evresinde solunum testi normal olabilir. Radyolojik görüntüleme yöntemleride teşhis ve ayırıcı tanıda oldukça sık kullanılır.

Tedavide başarılı olunması için en önemli kurallar sigaranın bırakılması, hava kirliliği olan ortamlarda bulunmamak ve düzenli ilaç kullanımıdır. Hastanın sigaraya devam etmesi akciğer fonksiyonlarında çok hızlı bozulmaya neden olur. Erken evrede yakalanan hastalar hızla orta ve ağır evreye doğru ilerler. İlaç kullanımına rağmen şikayetler devamlı ve sosyal yaşantıyı etkiler hale gelir. Hastaların bu konuda özellikle uyarılması ve sigara bırakma tedavisine alınması tedavinin temelini oluşturmalıdır.

KOAH ta kullanılan ilaçların çoğu solunum yolu ile alınan değişik formlarda inhaler ilaçlardır. İlaç tedavisinin en önemli noktası hastanın ilaçları doğru kullanmasıdır. Verilen ilaç formlarının nasıl kullanılması gerektiği hastaya ayrıntılı bir şeklide anlatılmalıdır. Hastalar ilaçları doğru kullanmazlarsa ilaç etkinliğide oldukça düşer. Bu konuda hastalar kontrollerinde ilaçların doğru kullanımı konusunda takip edilmelidir.