Çocukluk ve ergenlik dönemi insan hayatında en fazla değişim ve gelişimin olduğu dönemdir. Bu dönemdeki değişiklikler ve gelişmeler yalnızca içinde bulunulan dönemi değil yaşamın tamamını etkiler; hatta belirler.

Günümüzde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanı, kapsamı, gereksinimleri ve toplumsal etkinliği tüm dünyada ve ülkemizde hızla genişleyen, toplumsal ve bireysel açıdan tüm biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bilim dalları ile doğrudan etkileşen bir bilim dalıdır.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi "18 yaş altı çocuklarda uzman hekim tarafından tıbbi yöntemler, standartlar ve yaklaşımlar ile ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi, tanı konması ve tedavisinin uygulanması" olarak tanımlanmıştır.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüzde, bireysel psikoterapi (psikanalitik, destekleyici, bilişsel davranışçı terapiler, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme), Otojenik Gevşeme Terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi ve psikometrik değerlendirmeler uygulanarak 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere tedavi hizmeti sunulmaktadır.

0-18 yaş aralığındaki çocuğunuzun günlük hayatını, ruhsal ve bedensel gelişimini, okul başarısını ve diğer insanlarla ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal bir belirti bulunuyorsa Çocuk Psikiyatri Uzmanına başvurabilirsiniz.

Ayrıca birimimizde psikolog tarafından dikkat, gelişim ve zeka testleri yapılmaktadır. Bölümümüzde uygulanan testler:

Gelişim Testleri

AGTE, Denver 2 Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testleri, Koppitz İnsan Çizim Testi, Porteus Labirentler Testi, OKHT (Okula Hazırlık Testi), Kent EGY Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi uygulanmaktadır. Bu testler ile çocuğun dil bilişsel gelişimi, psikososyal gelişim, Sosyal beceri ve özbakım gelişimi, ince motor- kaba motor gelişimi, görsel algılama yaşı ve alıcı dil yaşları ölçülür.

Dikkat Testleri

  • Moxo d-CPT Dikkat Performans Testi
  • Zeka Testleri
  • R.b Cattel Testi 2A ve 3A,

Hekimlerimiz