Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen branştır. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nın alanına giren pek çok hastalık, doğrudan solunumu etkilemeleri ve dolaylı yoldan kalp hastalıkları ile de ilişkili olmaları gibi nedenlerle oldukça ciddi vakalardır. Bu nedenle Göğüs Cerrahisi alanına giren tüm tedavi ve operasyonlar uzman cerrahlar tarafından titizlikle uygulanmalıdır.

Hastanelerimizde, yenidoğandan erişkine farklı yaş gruplarında göğüs ve akciğer hastalıklarının cerrahi tedavilerini Onkoloji, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanları ile Radyoloji uzmanlarından oluşan kadromuzla ve son teknoloji tıbbi ekipmanlarla gerçekleştiriyoruz. 

Göğüs Cerrahisi Bölümünde Hangi Hastalıkların Tedavisi Yapılır?

Göğüs kafesine ait doğumsal deformasyonlar, göğüs kafesinin ve hava yollarının tümörleri, ana hava yollarında yaşanan darlıklar, akciğerin doğumsal veya sonradan edinilen cerrahi hastalıkları, yemek borusu ve diafragma hastalıklarının cerrahi tedavileri ile akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nın alanında yer alır. Meme kanseri tedavisinde uygulanan meme cerrahisi ise Göğüs Cerrahisi'nin alanı dışındadır. 

Kanser Cerrahisi

Kanser hastalıklarında kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedaviye yaygın olarak bir arada başvurulur. Cerrahi tedavinin amacı, kanserli dokunun vücuttan tamamen temizlenmesidir. Bu hastalıklarda hekim tarafından uygun görüldüğü durumlarda cerrahi girişimler, hastalığın herhangi bir evresinde kanserli dokunun büyümeden vücuttan alınması amacıyla uygulanır. Kanser hastalarında tanının koyulabilmesi amacıyla şüpheli dokudan örnek alınması amacıyla da cerrahi operasyonlar uygulanabilir. Tümörü çıkarmaya yönelik olarak operasyonlarda ise tümör, çevresinde bulunan bazı sağlam dokularla birlikte alınarak uzaklaştırılır. Bu şekilde uygulanacak bir işlem vücudun diğer bölgelerine yayılım göstermemiş olan kanserin iyileştirilmesinde oldukça etkilidir. Bazı durumlarda kanserli hücrelere rastlanması halinde yakınlardaki lenf düğümlerinin de alınması gerekebilir. Kanser hastalarında uygulanacak cerrahi operasyonların öncesinde ve sonrasında genellikle kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri ile de tedavi desteklenir.

Amfizem Cerrahisi

Amfizem, genellikle sigara içenlerin ya da pasif içici durumunda olanların akciğerlerinde rastlanan bir hastalıktır. Akciğerlerde bulunan alveollerin, sigara dumanından kaynaklı anormalleşmeleri nedeniyle ortaya çıkar. Amfizem tablosunun görüldüğü hastalarda önleyici tedavilerle hastanın sağlığına kavuşturulması hedeflenir. Tedavi sürecinde hekim tarafından uygun görülmesi durumunda cerrahi tedavi uygulanabilir. Buna yönelik olarak uygulanacak cerrahi girişimlerde tek akciğer ventilasyonu eşliğinde median sternotomi, VATS (Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi) gibi teknikler kullanılabilir. Uygulamalarda genellikle akciğerdeki hastalıklı kısmın çıkarılması (rezeksiyon) işlemi yapılır, operasyon tek taraflı olarak uygulanabileceği gibi çift taraflı olarak da yapılabilir.

Tüberküloz Cerrahisi

Tüberküloz (verem), bakteriyel bir hastalık olmakla birlikte tedavisinde antitüberküloz ilaçları kullanılır. Tedavisi sabır gerektirdiğinden ve uzun zaman aldığından, gerek hasta gerekse ailesi uzmanla işbirliği içinde olarak sürecin sonuna kadar maddi ve manevi sabır göstermelidir. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda hekim önerisiyle cerrahi tedaviye geçilebilir. Cerrahi tedavinin başarı ile sonuçlanması için ilaç tedavisinde belli bir aşamaya gelinmiş olması gerekir. Bu nedenle tüberküloz cerrahisi, tüberkülozda tedavinin ilerleyen aşamalarında başvurulan bir yöntemdir. Cerrahi tedavide dekortikasyon (akciğerin yüzey tabakasının rezeksiyonu) , lobektomi ve bileboktomi, wedge rezeksiyonu ve segmentektomi gibi akciğerlerin bazı dokularının çıkartılmasına yönelik uygulamalar yapılır. Bazı durumlarda ise daha basit cerrahi girişimler yardımıyla akciğerlerdeki apselerin drenajı yapılır.

Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi

Minimal invaziv göğüs cerrahisi, göğüs cerrahisine ilişkin hastalıkların yenilikçi yöntemlerden oluşan tekniklerle uygulanmasıdır. VATS ve robotik cerrahi gibi yöntemlerden oluşan minimal invaziv göğüs cerrahisi ile akciğer kanseri vakaları, myasthenia gravis hastalığı ve timoma gibi hastalıkların tedavisinde yararlanılır. Bu yöntem son yıllarda akciğer kanseri tedavisinde yaygınlaşarak devam etmektedir ve günümüz teknolojisi ile birlikte başarı oranı oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Travma Cerrahisi

Günlük rutinler sırasında aniden ortaya çıkan fiziksel yaralanmalar eğer eklemler ve dokular tarafından karşılanamayacak kadar bir direnç ortaya çıkarırsa travmalar meydana gelir. Akciğerler, solunum yolları gibi bölgelerde oluşan travmaların cerrahi yöntemlerle uygulanacak tedavileri Göğüs Cerrahisi kliniklerinde gerçekleştirilir. Travmanın oluştuğu bölgeye göre tedavinin uygulanacağı birim değişkenlik gösterir. Göğüs boşluğunda meydana gelen yaralanmalar sonucu gelişen pulmoner kontüzyon ve pulmoner laserasyonlar, göğüs travmalarına bağlı olarak oluşan ve içi hava, sıvı veya kanla dolu psödokistler, pulmoner hematomlar, akciğere yabancı cisim kaçması ve akciğer ya da solunum yollarının diğer kısımlarında aşırı basınca bağlı olarak oluşan barotravmalar göğüs cerrahisi kliniklerinde uygulanacak cerrahi operasyonlar yardımıyla tedavi edilebilir.

Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması

Kaslar ile kaburga kemikleri arasında kalan vücut boşluğunda sıvı birikimi olarak tanımlanan bu hastalığın belirtileri arasında öksürürken veya nefes alıp verirken göğüste ağrı, günlük aktivitelerde dahi ortaya çıkan nefes darlığı gibi durumlar söz konusudur. Hastalığın ortaya çıkmasında tek bir sebep olabileceği gibi birden çok sebep de bir arada rol oynayabilir. Akciğer hastalıkları, karaciğerde meydana gelen siroz, böbrek hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi durumlar bu hastalığın oluşumuna zemin hazırlayabilir. Hastalığın tedavisinde en önemli adım altta yatan birincil hastalığın tanısının koyulmasıdır. Sorunun nedeni bulunduktan sonra oluşan sıvı cerrahi girişimler yardımıyla vücuttan boşaltılarak neden olan hastalığın tedavisine başlanır.

Akciğer Delinmesi (Pnömotoraks)

Akciğer delinmesi, akciğere yakın organlarda veya kemiklerde meydana gelen travmatik olaylar sebebiyle oluşur. Akciğerin hasar alan bölümünde hava birikimi olur ve zaman zaman bunu sıvı birikmesi de takip eder. Öksürürken ağızdan kan gelmesi ve nefes darlığı gibi belirtileri vardır. Erken teşhis koyularak hastalığın tedavisine bir an önce başlanması gerekir. Tedavi sırasında akciğerin hasar alan bölümü cerrahi yöntemlerle tedavi edilir, ardından nefes alıştırmaları ile akciğer eski sağlığına kavuşturulur.

Akciğerde Hacim Azaltıcı Cerrahi (Volume Reduction Surgery)

Akciğerde hacim azaltıcı cerrahi, hastalıklı olan akciğer dokusunun çıkartılması için yapılan bir işlemdir. Temelde hastalıklı kısmın alınarak sağlıklı kısmın hacminin genişletilmesi amacı taşır. Böylece hastalığın bulunduğu bölgeden arındırılmış, sağlıklı bir akciğer elde edilmiş olunur. 2003 yılından bu yana uygulanan akciğer hacmini azaltıcı cerrahi operasyonlar günümüzde yaygınlaşarak uygulanmaya devam etmektedir. AHAC (akciğerde hacim azaltıcı cerrahi) operasyonlarında akciğerin hastalıklı kısmı belirlenerek yenilikçi teknikler yardımıyla rezeksiyonu sağlanır.

Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi

Mediyastinoskopi ve  mediyastinotomi, mediasten adı verilen ve akciğerlerin tam ortasında bulunan bölüme ulaşmak için uygulanan cerrahi yöntemlerdir. Mediyastinoskopi, bu bölgeye ulaşmak için endoskopik olarak yapılan kapalı cerrahi işlemdir. Mediyastinotomi ise yine aynı amaçla yapılan açık cerrahi yöntemidir. Akciğer kanseri teşhisinden dolayı ameliyat olacak hastalarda, alınacak olan tümörün hangi boyutta olduğunun saptanması amacıyla uygulanır. 

Bronkoskopi

Tanı veya tedavi amaçlı olarak solunum yollarının gırtlak kısmını ve akciğerleri incelemek, gerekli görülürse buralardan örnek almak gibi amaçlarla yapılan endoskopi işlemidir. Solunum yolları ve akciğerlere ilişkin hastalıkların araştırılması amacıyla uygulanır. Aynı zamanla nedeni açıklanamayan kronik öksürük, balgam, ses kısılması gibi sorunların tanısının koyulmasına yardımcı olur.

Özofagoskopi

Yemek borusu adıyla bilinen özofagusa ilişkin hastalıkların araştırılması ve bu bölgelerin görüntülenmesi amacıyla uygulanan endoskopi işlemi, özofagoskopi olarak adlandırılır. Hortum şeklinde ve uç kısmında görüşün sağlanması amacıyla bir ışık bulunan kamera yardımıyla uygulanan özofagoskopiye yemek borusu hastalıklarının teşhisinde, yemek borusunun boyutunun araştırılmasında, bu bölgelerden örnek alınmasında başvurulur.

Göğüs Duvarı Deformite Onarımları (Nuss Tekniği)

Dünyada ilk olarak Amerikalı Profesör Doktor Donald Nuss tarafından geliştirilen bu cerrahi yöntem, göğüs kafesinde oluşan şekil bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Nuss tekniği, göğüs kafesinin barlar yardımıyla içe doğru çökük olan kısmının düzeltilmesi işlemidir. Yenilikçi bir yöntem olan Nuss tekniği sayesinde göğüs duvarında bulunan deformasyonlar, 15-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde daha küçük ve estetik kesiler yapılarak uygulanır.

Video Yardımlı Torakoskopi (VATS; Endoskopik, Kapalı Göğüs Cerrahisi)

Video yardımlı torakoskopi yöntemi, göğüs cerrahisi ameliyatlarının kapalı yöntemle yapılmasına imkan tanıyan bir tekniktir. Video yardımı ile göğsün iç kısmı görüntülenmesini ve 1 veya 3 adet 1,5-2 cm'lik kesilerden göğüs cerrahi ameliyatlarının uygulanmasını sağlar. Diğer cerrahi yöntemlerine göre riskinin az olması, vücutta daha az yaraya sebep olması ve iyileşme süresinin kısa olması sebebiyle tedaviye uygun olan hastalarda bu yöntem öncelikli olarak tercih edilir.

Diafragma Cerrahisi

Diyafram felci, yırtığı, diyaframda tümör gibi hastalıklar diafragma (diyafram) cerrahisi uygulamaları gerektirir. Bu hastalıkların tedavisi için kullanılan diafragma cerrahisi, yapısı bozulan diyaframın gerdirilerek sağlıklı hale getirilmesi, tümör söz konusu ise bunun çıkarılması, yırtıkların dikilmesi gibi uygulamalar ile gerçekleştirilir. Diyafram bölgesine karın veya göğüs boşluğundan açılacak kesiler yardımıyla ulaşılır. Kesinin hangi kısımdan yapılmasının gerektiği, hastalığın oluşum gösterdiği bölgeye göre değişir. Uygun şartların sağlandığı hastalarda ise açık operasyonlar yerine endoskopik yöntemlerle de operasyon gerçekleştirilebilir.

Trakea Cerrahisi ve Trakeal Stentler

Trakea cerrahisi çeşitli nedenlere bağlı olarak soluk borusuna uygulanan trakeotomi (delik açma) ve benzeri cerrahi girişimlerdir. Bazı durumlarda solunum yollarına ilişkin hastalıklar nedeniyle soluk borusunda darlıklar oluşabilir. Bu durumda trakeal stentler kullanılarak soluk borusu yeniden nefes alıp vermenin sorunsuzca gerçekleşebileceği genişliğe getirilir. Tüm bu işlemler göğüs cerrahisi ve ilişkili diğer dalların uzman hekimleri tarafından yürütülen hassas girişimlerdir.

Hem göğüs hastalıklarının tedavisine hem de solunum yollarını etkileyen hayati tablolarda solunumun devam ettirilmesine yönelik olarak uygulanan cerrahi işlemler Göğüs Cerrahisi kliniklerinde büyük bir hassasiyet içerisinde yürütülür. 


Uzmanına Sor

6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmeyi okudum; randevu hatırlatma ve hizmet sunumu için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.
Hekimlerimiz
Filtreleyin: