sat─▒r aras─▒

­čĹé Koklear ─░mplant (Biyonik Kulak) Nedir? Biyonik Kulak Ameliyat─▒ 2024 Fiyatlar─▒

Denge ve i┼čitmeden sorumlu olan kulak, son derece hassas bir organd─▒r. 20 Hz’den 20 bin Hz’ e kadar i┼čitme aral─▒─č─▒na sahip olan bu organ, 1 desibelden daha küçük ses yüksekli─či farklar─▒n─▒ ve %1'den çok daha küçük frekans farklar─▒n─▒ ay─▒rt edebilir. Bununla beraber bazen do─ču┼čtan gelen i┼čitme sorunlar─▒ ya┼čanabilir, bazen de ya┼č ilerlemesi ve hastal─▒klar gibi farkl─▒ faktörler nedeniyle i┼čitme giderek azal─▒r. Böyle durumlarda, i┼čitmeye yard─▒mc─▒ olan cihazlar ki┼činin çevresi ile ileti┼čim kurmaya devam etmesini sa─člar. ─░leri ve çok ileri i┼čitme kayb─▒ olanlar, hemen hemen hiçbir sesi duymaz ya da ancak çok yüksek sesleri duyabilirler. Bu ki┼čilerde sesin yükseltilmesini sa─člayan i┼čitme cihazlar─▒ fayda sa─člamaz. Bu gibi özel durumlar için biyonik kulak da denilen koklear implantlar (cochlear implant) kullan─▒lmal─▒d─▒r. 

─░┼čitme nas─▒l gerçekle┼čir?

Koklear implant cihaz─▒n─▒ ve çal─▒┼čma prensibini anlamak için normal i┼čitme duyusunun nas─▒l gerçekle┼čti─čini ö─črenmek faydal─▒ olacakt─▒r. Kulaklar─▒m─▒z d─▒┼č, orta ve iç kulak olarak üç bölümden olu┼čur. D─▒┼č kulakta yer alan kulak kepçesi, d─▒┼čar─▒dan gelen ses dalgalar─▒n─▒ toplayarak kulak kanal─▒ içerisine yollar. Buradan ilerleyen ses dalgalar─▒ kulak zar─▒na çarpar. Buradan itibaren art─▒k orta kulak ba┼člar. Orta kulakta çekiç (malleus), örs (inkus) ve üzengi (stapes) denen üç tane küçük kemikçik bulunur. Ses dalgalar─▒, bu kemikçikler taraf─▒ndan mekanik bas─▒nç dalgalar─▒na dönü┼čtürülerek iç kula─ča gönderilir. ─░ç kula─č─▒n yap─▒s─▒nda koklea denen (Salyangoza benzedi─či için Yunancada salyangoz anlam─▒na gelen cochlos sözcü─čünden türetilmi┼čtir) ve bu mekanik bas─▒nç dalgalar─▒n─▒n elektriksel sinyallere dönü┼čtürüldü─čü bir organ vard─▒r. Koklean─▒n içerisinde bulunan titrek tüylü hücreler, mekanik ses dalgalar─▒n─▒ elektriksel uyaranlara dönü┼čtürürler. Daha sonra i┼čitme sinirleri yoluyla beyine iletilen bu sinyaller beyinde anlamland─▒r─▒l─▒r. 

Bazen a┼č─▒r─▒ gürültüye, ya┼članmaya ya da do─čumsal nedenlere ba─čl─▒ olarak, buradaki tüylü hücreler hasar görür ve d─▒┼čar─▒ndaki sesi yükseltmeye yarayan i┼čitme cihazlar─▒ i┼če yaramaz. Böyle durumlarda biyonik kulak, kula─č─▒n hasarl─▒ k─▒s─▒mlar─▒n─▒ atlayarak sinir hücrelerinin anlayabilece─či elektrik sinyallerini kendi kendine olu┼čturur.

Koklear implantlarla i┼čitme nas─▒l gerçekle┼čir?

Koklear implant─▒n parçalar─▒ ve bu parçalar─▒n görevleri a┼ča─č─▒daki gibi özetlenebilir:

 • Mikrofon: Ortamdaki sesleri al─▒r.
 • Konu┼čma ─░┼člemcisi (ses i┼člemcisi): Mikrofondan gelen sesleri al─▒r ve bunlar─▒ düzenler.
 • ─░mplant: Konu┼čma i┼člemcisinden sinyal al─▒r ve bunlar─▒ elektriksel darbelere dönü┼čtürür.
 • Elektrot dizisi: Uyar─▒c─▒dan uyar─▒lar─▒ toplayan ve bunlar─▒ koklean─▒n içerisinde i┼čitme sinirinin farkl─▒ bölgelerine gönderen bir elektrot grubudur.

Mikrofon kula─č─▒n hemen arkas─▒nda, i┼člemci de onun hemen yukar─▒s─▒nda, vücut d─▒┼čar─▒s─▒nda yer al─▒r. ─░mplant deri alt─▒na, elektrotlar da koklean─▒n içerisine cerrahi i┼člem ile yerle┼čtirilir. Bir implant normal i┼čitmeyi geri getirmez. Bunun yerine, i┼čitme engelli bir ki┼čiye, ortamdaki seslerin yararl─▒ bir temsilini verebilir ve konu┼čmalar─▒ anlamas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Koklear implanttan al─▒nan sinyalleri yorumlamay─▒ ö─črenmek, zaman ve e─čitim gerektirir.  Bu süre yakla┼č─▒k bir y─▒l sürebilir. 

Koklear implantlar ne kadar fayda sa─člar?

Koklear implant, ilk olarak 1957 senesinde, bir fizikçi ve kulak hastal─▒klar─▒ uzman─▒ taraf─▒ndan koklean─▒n içerisine tek bir elektrot olarak yerle┼čtirilmi┼čtir. Fakat tek kanal konu┼čman─▒n anlamland─▒r─▒lmas─▒ için gerekli farkl─▒ frekanslar─▒ alg─▒lamaya yetmemi┼čtir. Daha sonralar─▒, koklean─▒n farkl─▒ yerlerinde farkl─▒ frekanslarda uyar─▒lan bölgelere, çoklu kanall─▒ koklear implant yerle┼čtirilerek bu sorunun üstesinden gelinmi┼čtir. 

┼×u anda her y─▒l en az 3000 ki┼či koklear implant ameliyat─▒ olmaktad─▒r. Bunlar─▒n büyük ço─čunlu─ču ise çocuklard─▒r. Amerika Birle┼čik Devletleri G─▒da ve ─░laç Bakanl─▒─č─▒ (FDA) 2000 y─▒l─▒nda, bir ya┼č─▒ndan itibaren çocuklar─▒n koklear implant ameliyat─▒ olabilece─čini beyan etmi┼čtir. 

─░┼čitme engelli ya da i┼čitme güçlü─čü çeken küçük çocuklar için, küçük ya┼čtan itibaren bir koklear implant kullanmak, konu┼čma ve dil becerilerini geli┼čtirmek aç─▒s─▒ndan çok önemlidir. Ara┼čt─▒rmalar, 18 ayl─▒k olmadan koklear implant ameliyat─▒ geçirip yo─čun bir terapi alan çocuklar─▒n, daha büyük ya┼čta implant alan akranlar─▒na göre; duyma, ses ve müzi─či anlamland─▒rma ve konu┼čmada daha iyi olduklar─▒n─▒ göstermektedir. Ara┼čt─▒rmalar ayr─▒ca, 18 ayl─▒ktan önce koklear implant ameliyat─▒ geçiren çocuklar─▒n, normal i┼čitmeye sahip çocuklarla kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒labilir düzeyde dil becerileri geli┼čtirdiklerini ve birço─čunun s─▒n─▒flar─▒nda ba┼čar─▒l─▒ olduklar─▒n─▒ göstermi┼čtir.

Ya┼čamlar─▒nda daha sonra i┼čitme duyusunun tamam─▒n─▒ veya ço─čunu kaybeden baz─▒ yeti┼čkinler de koklear implantlardan yararlanabilir. Yeti┼čkin hastalar, implanttaki sinyalleri dudak okuma veya i┼čaret dili gibi herhangi bir görsel ipucu gerektirmeksizin, hat─▒rlad─▒klar─▒ seslerle ili┼čkilendirmeyi ö─črenirler. Koklear implantlar, i┼čitme cihazlar─▒ndan çok az yarar alan, ┼čiddetli i┼čitme kayb─▒ olan ki┼čiler için ileti┼čimi ve ya┼čam kalitesini art─▒rabilir. Koklear implantlar─▒n kazan─▒mlar─▒ a┼ča─č─▒daki gibi özetlenebilir:

 • Dudak okumak gibi görsel ipuçlar─▒na ihtiyaç duymadan konu┼čmay─▒ duyabilme.
 • Normal, günlük çevresel seslerin tan─▒nmas─▒.
 • Gürültülü bir ortamda tek bir kayna─č─▒ dinleyebilme.
 • Seslerin nereden geldi─čini bulma yetene─či.
 • Televizyon programlar─▒n─▒ ve telefon konu┼čmalar─▒n─▒ duyabilme.

Koklear implant ameliyat─▒ndan yararlanabilmek için a┼ča─č─▒daki özelliklere sahip olmak gerekir:

 • Çok ┼čiddetli i┼čitme kayb─▒.
 • ─░┼čitme cihazlar─▒ndan az ya da hiç fayda görmemek.
 • Koklear implantlarla ili┼čkili riskleri art─▒ran herhangi bir t─▒bbi durum veya faktörün olmamas─▒.
 • Rehabilitasyon oturumlar─▒na kat─▒lmak için yüksek motivasyon.
 • Koklear implantlar─▒n i┼čitme için neler yapabilece─či ve yapamayaca─č─▒ konusunda net bir anlay─▒┼č.

Koklear implant ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r?

Koklear implant ameliyat─▒ genel anestezi alt─▒nda yap─▒lan ve yakla┼č─▒k 2 ila 4 saat aras─▒nda süren bir ameliyatt─▒r. Bu ameliyatta, cerrah kula─č─▒n arkas─▒na bir kesik açar ve kafatas─▒ndaki (mastoid) kemi─či aralar. Cerrah daha sonra kokleada küçük bir delik olu┼čturarak dahili cihaz─▒n elektrot dizisini bu delikten geçirir. Son olarak kesiler kapat─▒l─▒r. Koklear ameliyatlardan sonra hasta genelde bir gün hastanede kal─▒r, i┼če dönme süresi ise 3-5 gün aras─▒ndad─▒r. 

Ameliyat sonras─▒nda implante edilen kulak veya kulaklarda hafif bask─▒ veya rahats─▒zl─▒k, genel anesteziden dolay─▒ ba┼č dönmesi veya mide bulant─▒s─▒ gibi hafif etkiler ya┼čanabilir. Diki┼člerin al─▒nmas─▒ için bir haftan─▒n sonunda doktor kontrolüne girmek gerekir. Koklear implantlar, ameliyat bölgesinde iyile┼čme süresini h─▒zland─▒rmak için ameliyattan hemen sonra aç─▒lmaz, doktorun verdi─či süre dahilinde iki ila alt─▒ hafta sonra aktive edilir.

Koklear implant ameliyat─▒ndan sonra rehabilitasyon

Rehabilitasyon, beynin koklear implanttan duyulan sesleri anlama konusunda e─čitilmesini içerir. Ameliyat sonras─▒ konu┼čma ve gündelik çevresel sesler, hastaya farkl─▒ gelebilir. Beynin, bu seslerin ne anlama geldi─čini anlamak için zamana ve deste─če ihtiyac─▒ vard─▒r. Uyand─▒ktan yatana kadar olan sürede konu┼čma i┼člemcisi sürekli giyilmelidir.

Koklear implant ameliyat─▒ sonuçlar─▒

Koklear implant ameliyat─▒ sonuçlar─▒ ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterebilir. Koklear implantasyonun sonuçlar─▒n─▒ etkileyebilecek faktörler aras─▒nda i┼čitme kayb─▒n─▒n ya┼č─▒ ve i┼čitme kayb─▒ ile koklear implantasyon aras─▒ndaki sürenin uzunlu─ču ba┼čta gelir.

 

Uygulaman─▒n bulundu─ču hastaneler:

 • ─░stinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçe┼čehir
 • Alt─▒nba┼č Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler
 • ─░stinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gazisomanpa┼ča
 • VM Medical Park Mersin
 • VM Medical Park Samsun
 • VM Medical Park Kocaeli
 • Medical Park Antalya
 • Medical Park ─░zmir
 • Medical Park Fatih
 • Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Erkan Vuralkan
Kulak Burun Bo─čaz
Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
120707

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.