Dr. Öğr. ÜyesiKöksal Tilki

  • İlgi Alanları
  • Diz protezi
  • Kalça protezi
  • Çocuk ortopedisi
  • Kırık çıkık
  • Spor yaralanmaları cerrahisi
  • Kemik eklem enfeksiyonları
  • Kemik eklem tümörleri

Eğitim
Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1983-1989
Doktora (Uzmanlık) Ortopedi Ve Travmotoloji Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1991-1997

Akademik Ünvanlar
1991-1997 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Araştırma Görevliliği
1997-1998 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevliliği

Deneyim
1989 - 1990 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü,Pratisyen Hekimlik
1990 - 1991 Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi,Pratisyen Hekimlik
1991-1998 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedi Ve Travmotoloji Anabilim Dalı,Araştırma Görevliliği
1997-1998 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedi Ve Travmotoloji Anabilim Dalı,Öğretim Görevliliği
1998-2001 Samsun Ortopol Ortopedi Ve Travmotoloji Özel Dal Merkezi,Ortopedi Uzmanı
2010-2019 VM Medical Park Samsun

Üye Olduğu Dernekler
Türk Ortopedi Ve Travmotoloji Birliği Derneği
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Derneği

 

Bilimsel Eserler
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makalaler
1.
Sagıttal Contour Restoratıon And Canal Clearance In Burst Fractures Of The Thoracolumbar Junctıon (T12-L1):The Effıcacy Of The Surgery
Muharrem Yazıcı,Birol Gülman,Selçuk Şen,Köksal Tilki
Journal Of Orthopsedıc Trauma
Vol.9,No.6,Pp.491-498,1995

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makalaler
1.
Femur Boyun Kırıklarının Kompresyonlu Plak-Vida Sistemi Ve Tedavisi
Nedim Karaismailoğlu,Nevzat Dabak,Birol Gülman,Köksal Tilki
Hacettepe Ortopedi Dergisi.2;4;  1992
2. Salter Innomınate Osteotomı Uyguladığımız Doğuştan Kalça Çıkıklı Olgularımızda Görülen Komplikasyonlar
Nevzt Dabak,Köksal Tilki,Lütfi İncesu,Yılmaz Tomak,T.Nedim Karaismailoğlu Klinik Bilimler Ve Doktor Dergisi 1997
3. Solıter Kemik Kisti (Ssk) Tedavisinde Klinik Sonuçlarımız
Nevzat Dabak, Köksal Tilki,Yılmaz Tomak,Selçuk Tepe
Optımal Tıp Dergisi 1997
4. Tavşanlarda Zon Iı Fleksör Tendon Kesilerini Tamiri Sonrası Yapışıklık Oluşumu Üzerine Polıtetrafloroetilen Cerrahi
Membran'ın Etkisi
Yılmaz Tomak,T.Nedim Karaismailoğlu,Nevzat Dabak,Köksal Tilki, Selçuk Tepe Acta Orthopedıca Traumatolojıca Turcıca 32:163-169, 1998
5.Skafoıd Nonunıonlarının İliak Kemik Grefti Ve Herbert Vida Fiksasyonu İle Tedavisi
Yılmaz Tomak,T.Nedim Karaismailoğlu,Köksal Tilki, Bülent Diri,Nevzat Dabak,Alper Andaç
O.M.U Tıp Dergisi 16(1):7-8. 1999
6. Femur Boyun Kırıklarının Tedavisinde Hemiartroplasti Sonuçlarımız
Yılmaz Tomak,T.Nedim Karaismailoğlu,Köksal Tilki,Mustafa Kara
O.M.U Tıp Dergisi 16(4):299-307,1999

Ulusal Kongrede Sunulan Bildiriler
1.
5-20 Yaş Grubu Tümörlerinin Klinik,Radyolojık,Sintigrafik Değerlendirilmesi
Nevzat Dabak,T. Nedim Karaismailoğlu,İ.Bernay, Birol Gülman , Köksal Tilki
Xı.Gevher Nesibe Tıp Günleri 1993, Kayseri
2. Açık Tibia Kırıklarının Eksternal Fiksatör İle Tedavisi
Nevzat Dabak,Köksal Tilki,Yılmaz Tomak,Selçuk Tepe
Xıv. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 1995 İzmir
3. Pelvis Tümörlerine Yaklaşımlarımız
Köksal Tilki,Nevzat Dabak, Yılmaz Tomak
2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi 1998. Ankara