sat─▒r aras─▒

Kol inceltme ameliyat─▒, kol bölgesinde fazla ya─članma olan ki┼čilerin tercih etti─či estetik operasyonlar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Bölgesel olarak ortaya ç─▒kabilen bu ya─članmalar her ya┼čtan ki┼čide görülebilir. Sa─čl─▒ks─▒z beslenmeye ba─čl─▒ olarak da ki┼čilerin kol bölgesinde ya─članma olu┼čabilir.

Sürekli olarak kilo al─▒p verilmesine ba─čl─▒ olarak da bölgesel ya─članmalar ve sarkmalar gözlemlenir. Bu gibi durumlarda ki┼čilerin ortaya ç─▒kan görüntüden rahats─▒z olmas─▒ndan kaynakl─▒ olarak kol inceltme ameliyat─▒ uygulanmas─▒ mümkündür.

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Nedir?

Kol inceltme ameliyat─▒ birçok ki┼či taraf─▒ndan tercih edilen güvenli bir cerrahi operasyondur. Kol inceltme ameliyat─▒ nedir sorusuna, kol inceltme ameliyat─▒; kol bölgesinde sarkma ya da fazla ya─članma olan ki┼čilerin daha ho┼č bir görünüm elde etmesini sa─člayan estetik ameliyatlar─▒ndan birisidir.

Ayn─▒ zamanda kol kal─▒nl─▒─č─▒ndan rahats─▒z olan ve spor ya da diyet gibi uygulamalarla da kollar─▒ incelmeyen ki┼čiler taraf─▒ndan da tercih edilen bir operasyondur. K─▒sacas─▒ kol inceltme ameliyat─▒, cerrahi müdahale ile ki┼čilerin kollar─▒n─▒n daha ince bir yap─▒ya sahip olmas─▒n─▒ sa─člar yan─▒t─▒n─▒ vermek mümkündür. 

Çocuklarda Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kol inceltme ameliyat─▒ çocuklarda çok s─▒k tercih edilen bir cerrahi operasyon de─čildir. Çocuklarda kollarda kal─▒nl─▒k ya da ya─članma olu┼čumuna sebebiyet veren genetik bir rahats─▒zl─▒k yoksa bu ameliyat uygulanmaz. 

Estetik ameliyatlar─▒ genellikle ki┼čiler 18 ya┼č─▒n─▒ geçtikten sonra uygulan─▒r. Bu süreçte ki┼činin vücut yap─▒s─▒n─▒n tam anlam─▒yla oturmu┼č olmas─▒ gerekir. ─░lerleyen süreçte ki┼čilerin pi┼čmanl─▒k ya┼čamamas─▒ ad─▒na da sa─čl─▒kl─▒ kararlar alabilecek ya┼ča gelmi┼č olmas─▒ gerekir. Ki┼činin sa─čl─▒k durumunu etkileyen herhangi bir rahats─▒zl─▒k olmad─▒─č─▒ takdirde, kol inceltme ameliyat─▒ çocuklarda uygulanmaz. 

Kad─▒nlarda Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kol inceltme ameliyat─▒ özellikle kad─▒nlar taraf─▒ndan oldukça s─▒k tercih edilen estetik uygulamalar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Kad─▒nlar─▒n erkeklere oranla daha s─▒k kilo al─▒p vermeye yatk─▒n oldu─ču bilinir. Ya┼čanan sa─čl─▒ks─▒z kilo al─▒p verme durumu ise kol bölgesinde ve farkl─▒ bölgelerde deformasyona ve sarkma olu┼čumuna sebebiyet verir. Ortaya ç─▒kan bu görüntü ise özellikle kad─▒nlar─▒ daha çok rahats─▒z eder. 

Bu gibi durumlarda ise kad─▒nlar─▒n ilk olarak sa─čl─▒k kurulu┼člar─▒ndan randevu alarak uzman doktorlar taraf─▒ndan muayene edilmesi gerek. Bu tarz estetik operasyonlar─▒n mutlaka uzman ki┼čiler taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilmesi gerekir. Aksi takdirde vücut görünümünde eskisinden daha da rahats─▒z edici bir görüntü olu┼čumu mümkün hale gelir. 

Öncelikle ki┼činin ya─č oran─▒ ölçülür ve vücuttan ne kadar ya─č al─▒nmas─▒ gerekti─či hesaplan─▒r. Yap─▒lan tahliller ve i┼člemler sonras─▒nda ise ki┼činin ameliyat sürecine karar verilir.

Erkeklerde Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Son dönemlerde estetik ameliyatlar erkekler taraf─▒ndan da tercih edilmeye ba┼člad─▒. Geçmi┼č dönemlerde estetik ameliyatlar─▒n sadece kad─▒nlar için oldu─ču dü┼čünülürdü. Fakat estetik ameliyatlar ki┼činin görünümünde ortaya ç─▒kan problemlerin düzeltilmesine imkan sunan cerrahi operasyonlard─▒r. Bu tarz operasyonlar cinsiyet fark etmeksizin herkese uygulan─▒r. 

Erkek bireylerde de kol sarkmas─▒ ya da kol bölgesinde a┼č─▒r─▒ ya─članma gibi problemler olu┼čabilir. Baz─▒ ki┼čiler bu görüntüden ho┼članmaz. Baz─▒ ki┼čiler ise ortaya ç─▒kan bu durumdan rahats─▒zl─▒k duymayabilir. Ki┼čilerin kol sarkmas─▒ndan ya da kol ya─članmas─▒ndan rahats─▒z olmas─▒ halinde fiziksel muayene olarak ameliyat olup olunamayaca─č─▒na karar verilmesi gerekir. 

Kol inceltme ameliyat─▒ olmak için öncelikle baz─▒ tahliller talep edilebilir. Hastanede doktorlar taraf─▒ndan talep edilen tahliller ve testler yapt─▒r─▒l─▒r. Daha sonras─▒nda ise doktorun onay vermesi halinde kol inceltme ameliyat─▒ için haz─▒rl─▒k sürecine ba┼član─▒r.

Ya┼čl─▒larda Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼č─▒n ilerlemesi ile birlikte vücudun birçok k─▒sm─▒nda sarkma meydana gelir. Bu durumda ki┼čiler kol inceltme ameliyat─▒ olmay─▒ tercih edebilir. Fakat ilerleyen ya┼člarda baz─▒ ki┼čilerin ameliyat olmas─▒na onay verilemeyebilir.

Bu sebeple kol inceltme ameliyat─▒ olacak ya┼čl─▒ bireylerin farkl─▒ alanlarda uzman olan doktorlar taraf─▒ndan muayene edilmesi gerekir. Bu a┼čamada en önemli olan─▒ iste anestezi uzmanlar─▒n─▒n onay vermesidir. Ki┼činin narkozu kald─▒r─▒p kald─▒rmayaca─č─▒ hakk─▒nda bilgi sahibi olmak gerekir. Doktorlar─▒n onay vermesi halinde her ya┼čtan ki┼či rahatl─▒kla kol inceltme ameliyat─▒ olabilir. 

Kol inceltme ameliyat─▒nda uygulanan farkl─▒ yöntemler de bulunur. Ki┼čilerin sa─čl─▒k durumu göz önünde bulundurularak di─čer alternatif ameliyat türlerinin tercih edilebilmesi de mümkündür. Bu sebeple estetik ameliyat─▒ olmak için mutlaka alan─▒ndaki uzman doktorlar taraf─▒ndan muayene olunmas─▒ çok önemlidir. 

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Estetik ameliyatlarda öncelikli olarak ki┼činin vücut yap─▒s─▒n─▒n ve sa─čl─▒k durumunun esteti─če elveri┼čli olup olmad─▒─č─▒na karar verilir. Bu karar─▒n verilebilmesi için ise fiziksel muayene olmak gerekir. Fiziksel muayene haricinde ise doktorlar baz─▒ testler ve tahliller talep edebilir.

Ayn─▒ zamanda ki┼čilerin boy kilo oran─▒ ve ya─č oran─▒ da ölçülür. Vücuttaki ya─č oran─▒na göre hesaplama yap─▒l─▒r. Bu hesaplamalar do─črultusunda ameliyat olunacak bölgeye ne kadar oranda ya─č enjekte edilmesi gerekti─čine ya da bölgeden ne kadar ya─č al─▒nmas─▒ gerekti─čine karar verilir. Tüm i┼člemler tamamland─▒ktan sonra ise ameliyat günü kararla┼čt─▒r─▒l─▒r.

Kol inceltme ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r bahsetmek gerekirse; öncelikle ameliyat günü geldi─činde ameliyat öncesi anestezi haz─▒rl─▒─č─▒ yap─▒l─▒r. Daha sonras─▒nda ise ki┼či ameliyathaneye al─▒narak ameliyat sürecine ba┼član─▒r. Kol inceltme ameliyat─▒ öncesinde ameliyat tamamlanana kadar alkolü ve sigaray─▒ b─▒rakman─▒z talep edilebilir. 

Ki┼čide orta derecede ya─članma problemi varsa liposuction yöntemi ile birlikte farkl─▒ i┼člemler uygulanarak, gizli kol germe ameliyat─▒ yap─▒l─▒r. Geleneksel kol inceltme ameliyat─▒nda genellikle kol alt─▒ndan omuza kadar büyük bir kesi aç─▒l─▒r. Aç─▒lan bölgedeki fazla ya─člar al─▒narak i┼člem tamamlan─▒r. 

Bu i┼člemler haricinde yakla┼č─▒k üç farkl─▒ ameliyat türü daha bulunur. Ki┼činin hangi ameliyat─▒ olmas─▒ gerekti─čine doktorlar taraf─▒ndan karar verilir. K─▒sacas─▒ kol inceltme ameliyat─▒ nas─▒ld─▒r sorusuna; kol inceltme ameliyat─▒n─▒n nas─▒l olaca─č─▒, hangi ameliyat türünün uygulanaca─č─▒na göre süreç de─či┼čiklik gösterir yan─▒t─▒ verilebilir.

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Kol bölgesinden estetik ameliyat─▒ olmak isteyen ki┼čiler genellikle kol inceltme ameliyat─▒ riskli mi sorusuna yan─▒t ar─▒yor. Kol inceltme ameliyat─▒ riskli mi sorusuna net bir yan─▒t vermek ne yaz─▒k ki mümkün de─čildir. Yap─▒lan her cerrahi operasyon farkl─▒ riskleri de beraberinde getirir.

Kol inceltme ameliyat─▒n─▒n riskleri ┼ču ┼čekilde bilinir:

  • Uygulanan inceltme i┼člemi yetersiz olabilir. Bu sebeple ameliyat tekrarlanabilir
  • Bölgede ödem olu┼čumu meydana gelebilir
  • Ameliyat esnas─▒nda a┼č─▒r─▒ kanama olu┼čabilir
  • Ameliyat sonras─▒ diki┼čli bölgede enfeksiyon olu┼čabilir
  • Ameliyatl─▒ bölgede uyu┼čukluk hissi olabilir
  • Ameliyat sonras─▒ yara izi kalma ihtimali bulunur
  • Ameliyat sonras─▒ kol a─čr─▒s─▒ ya┼čanabilir

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Kol inceltme ameliyat─▒ sonras─▒ yap─▒lmas─▒ gereken en önemli ┼čeylerden birisi düzenli olarak doktor kontrolüne ve pansuman yapt─▒rmaya gitmektir. Bu süreçte doktor taraf─▒ndan reçeteli olarak verilen ilaçlar tüketilmelidir ve verilen bir merhem varsa mutlaka ameliyatl─▒ bölgeye sürülmelidir. Ayn─▒ zamanda diki┼čli bölgenin iltihaplanmamas─▒ için bölgenin sürekli hijyenik olmas─▒na da dikkat edilmesi gerekir. 

Ameliyat sonras─▒nda rahat k─▒yafetler giyilmelidir. Bunun sebebi ise ameliyatl─▒ bölgenin s─▒k─▒ k─▒yafetlere maruz b─▒rak─▒lmamas─▒ ve bölgenin daha rahat hava almas─▒d─▒r. Kol korsesi kullanman─▒z gerekti─či takdirde aksatmadan korseyi kullanman─▒z gerekir. 

Doktorlar taraf─▒ndan önerilen kol korseleri sayesinde hem kol bölgesi rahat edecektir hem de iyile┼čme süreciniz h─▒zlanacakt─▒r. Kol inceltme ameliyat─▒ sonras─▒ doktor önerilerine uyulmas─▒ halinde ki┼čiler oldukça k─▒sa bir süre içerisinde gündelik ya┼čamlar─▒na dönebilir.

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Kol sarkmas─▒ ameliyat─▒n─▒n iyile┼čme süreci, ki┼čilerin ameliyat sonras─▒ bak─▒mlar─▒ ile direkt olarak ba─člant─▒l─▒d─▒r. Cerrahi operasyon sonras─▒nda ilaçlar─▒n─▒z─▒n aksat─▒lmamas─▒ halinde iki haftal─▒k bir süreçte iyile┼čme gözlemlemeniz mümkün. Ameliyat sonras─▒ndaki iyile┼čme süreci bir ay kadar da sürebilir. Ameliyat sonras─▒ iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rmak ad─▒na ilk iki gün du┼č al─▒nmamal─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda a─č─▒r kald─▒rmaktan ve spor yapmaktan da bir süre uzak durmak gerekir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Kol inceltme ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun kesin bir cevab─▒ yoktur. Ameliyat─▒n gerçekle┼čti─či süre, ki┼čiye uygulanan ameliyat türüne göre de─či┼čir. Ameliyat─▒n türü haricinde ki┼činin genel sa─čl─▒k durumu da ameliyat süresini büyük oranda etkiler. Uygulanacak olan kol inceltme ameliyat─▒n─▒n süresi 1 ila 3 saat aras─▒nda de─či┼čiklik gösterir.

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Zor mu?

Uzman hekimler taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen her cerrahi operasyonun kendisine göre farkl─▒ bir zorlu─ču bulunur. Kol inceltme ameliyat─▒nda ekstra zorlay─▒c─▒ i┼člemler yap─▒lmaz. Lokal anestezi uygulanarak da gerçekle┼čtirilebilen kol inceltme ameliyat─▒ maksimum üç saat içerisinde kolayl─▒kla gerçekle┼čir. Bu ameliyat di─čer birçok ameliyata k─▒yasla çok daha kolay bir ┼čekilde gerçekle┼čir.

Kol ─░nceltme Ameliyat─▒ Faydal─▒ m─▒d─▒r?

Kol inceltme ameliyat─▒n─▒n zararlar─▒ oldu─ču kadar faydalar─▒ da bulunur. Bu faydalar─▒n en ba┼č─▒nda ise ki┼činin kendini iyi hissetmesi yer al─▒r. Ki┼či kendi görünü┼čünü be─čenmedi─či zaman psikolojik olarak da zor bir döneme girer. Bu sebeple kendisinde rahats─▒z oldu─ču bir durumu düzelterek kendisini daha iyi hissedecektir. Bunun haricinde ise kol inceltme ameliyat─▒, ki┼činin vücudunda olu┼čan fazla ya─člardan kurtularak daha sa─čl─▒kl─▒ olmas─▒na da imkan sunar.

Prof. Dr.
Yakup Çil
Medikal Estetik
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
84

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.