sat─▒r aras─▒

Konserve Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Konserveler, mevsiminde bulunabilen yiyeceklerin mevsimi olmayan zamanlarda da tüketilebilmesi için geli┼čtirilmi┼č besin saklama yöntemlerinden biridir.

Konserve yap─▒m─▒ ile besinler uzun bir süre tazeli─čini koruyabilir ve daha sonra tüketilmek üzere haz─▒r hale getirilebilir.

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken baz─▒ noktalar bulunur. Konservenin içerisinde bakterilerin ço─čalmas─▒ sonucu konserve zehirlenmesi ya┼čanabilir.

Konserve Zehirlenmesi Nedir?

Konserve Zehirlenmesi Nedir?

Botulinus zehirlenmesi ad─▒yla da bilinen konserve zehirlenmesi, clostridium botulinum bakterisinden kaynaklan─▒r. Konserve haline getirilmi┼č besinlerde bulunan bu toksin, ki┼činin sinir sistemine sald─▒r─▒r ve sa─čl─▒k problemlerine neden olur.

Konserve zehirlenmesi ciddi sonuçlar do─čurabilen bir zehirlenme çe┼čididir. Sonuçlar─▒ ölümcül olabilece─činden erken te┼čhis ve tedavi, konserve zehirlenmelerinde oldukça önemli bir yer tutar. 

Clostridium botulinum bakterisinin neden oldu─ču konserve zehirlenmesi genellikle ev yap─▒m─▒ bal─▒k, et, peynir gibi konserve çe┼čitlerinde kendini gösterebilir.

Bakterilerin ço─čalma nedeni konservelerin uygun süre ve s─▒cakl─▒k dengesinde pi┼čirilmeden kapat─▒lmas─▒d─▒r.

Clostridium botulinum bakterileri en az 2-3 saatlik bir kaynatmadan sonra yok olabilir.

Bakterilerin büyük oranda ev yap─▒m─▒ konservelerde ço─čald─▒─č─▒ görülmekle birlikte haz─▒r konservelerde de bu sorunla kar┼č─▒la┼čmak mümkün olur.

Konserve zehirlenmesi nedir, sorusu konserve zehirlenmesi ya┼čam─▒┼č ki┼čilerin internet üzerinde cevab─▒n─▒ arad─▒klar─▒ sorulardan biridir.

Konserve zehirlenmeleri clostridium botulinum bakterilerinin neden oldu─ču toksinlerden kaynaklanan bir zehirlenme türüdür.

Bu zehirlenme türünde evde tedavi olas─▒l─▒─č─▒ oldukça dü┼čüktür.

Zehrin vücuttan at─▒lmas─▒ ve zehirlenme belirtilerinin ortadan kald─▒r─▒labilmesi için hastan─▒n bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmas─▒ gereklidir.

Konserve Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Besinin tüketilmesinden sonraki 18-36 saat içerisinde konserve zehirlenmesi belirtilerini göstermeye ba┼člar.

G─▒da zehirlenmelerinde çe┼čitli bulgular ortaya ç─▒kar ve böylece zehirlenmenin te┼čhisi erkenden fark edilebilir. Bu bulgular konserve zehirlenmesi belirtileri içinde yer alabilir: 

 • Halsizlik
 • Ba┼č dönmesi
 • Görme bozuklu─ču, bulan─▒k görme
 • A─č─▒z kurulu─ču
 • Konu┼čmada zorluk
 • Yutkunmada zorluk
 • Solunum zorlu─ču
 • Ses k─▒s─▒kl─▒─č─▒
 • ─░shal
 • Kab─▒zl─▒k
 • Tansiyon dü┼čüklü─čü
 • ┼×i┼čmeler

Belirtilerin ço─ču çe┼čitli g─▒da zehirlenmeleri türlerinde kendini gösterir.

Kusma, ishal, güç kayb─▒, tansiyon dü┼čüklü─čü gibi belirtiler çe┼čitli bozulmu┼č g─▒da tüketimlerinden kaynaklanan g─▒da zehirlenmelerinde ortaya ç─▒kar.

Baz─▒ g─▒da zehirlenmeleri evde tost, patates gibi hafif yiyecekler tüketerek ve bol bol su içerek giderilebilir.

Konserve zehirlenmesi belirtileri hafif veya ┼čiddetli olarak seyredebilir. Semptomlar─▒n görülmesi durumunda en yak─▒n sa─čl─▒k kurumuna ve uzman bir hekime ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

Konserve zehirlenmeleri di─čer g─▒da zehirlenmesi türlerine göre daha tehlikeli sonuçlar ortaya ç─▒kartabilir, bu yüzden belirtilerin hafif veya a─č─▒r olmas─▒na bak─▒lmadan sa─čl─▒k deste─či al─▒nmas─▒ oldukça önemli bir yer tutar.

Konserve Zehirlenmesi Neden Olur?

Konserve Zehirlenmesi Neden Olur?

Konserve zehirlenmesi nas─▒l olur sorusu, konserve g─▒da tüketen ya da bozuk konservelerden ┼čüphelenen ki┼čilerin cevab─▒n─▒ merak etti─či sorulardan biridir.

Konserve zehirlenmesi konserveler içerisinde uygun ortam buldu─čunda yay─▒labilen clostridium botulinum bakterisinin yol açmas─▒yla meydana gelir.

Bu bakteri özellikle pancar, mantar, m─▒s─▒r, zeytin, ton bal─▒─č─▒ gibi konserveler içerisinde daha h─▒zl─▒ bir ┼čekilde ço─čalabilir.

Konserve zehirlenmesine neden olan bakterilerin olu┼čmas─▒ndaki en önemli etken konserve yap─▒m sürecinde yeterli dikkatin sa─članmamas─▒ ve konservelerin gerekli ko┼čullarda saklanmamas─▒ neden olur.

Konservelerin yap─▒l─▒p saklanaca─č─▒ kaplar─▒n malzemeleri de konserve zehirlenmelerine neden olan faktörler içinde yer alabilir.

Konserve yap─▒m─▒ s─▒ras─▒nda ─▒s─▒ya dayan─▒kl─▒l─▒─č─▒ yüksek olan cam materyallere sahip kaplar ve paslanmaz malzemelerden kapaklar kullan─▒lmas─▒ gerekir.

Pasl─▒ veya paslanabilecek materyaller bakterilerin h─▒zl─▒ bir ┼čekilde ço─čalmas─▒na ortam haz─▒rlayabilir.

Konserve zehirlenmelerinden korunmak için bozulma belirtileri gösteren, kavanozdan s─▒zan, kötü kokan konserve yiyeceklerin tüketilmemesi gerekir.

Konservelerin bozuklu─ču d─▒┼čar─▒dan belli olmam─▒┼č ve konserve tüketilmi┼čse de belirtilerin ortaya ç─▒kt─▒─č─▒ ilk anda en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak yerinde bir tercih olur.

Konserve Zehirlenmesi Kaç Saatte Belli Olur?

Konserve ürünün tüketiminden sonra yakla┼č─▒k 12-72 saat içinde konserve zehirlenmesi belirtileri ortaya ç─▒kar.

Belirtiler bulant─▒, kusma, ishal, bulan─▒k görü┼č, zay─▒fl─▒k hissi ve solunun problemi gibi durumlarla kendisini gösterir. Zehirlenme belirtilerinin ilk görüldü─čü anda bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak hayati önem ta┼č─▒r.

Botulinum zehirlenmeleri ölümcül sonuçlara neden olabilece─činden evde tedavi yöntemi uygulanmamas─▒ gerekir.

Konserve zehirlenmesi ya┼čad─▒─č─▒ndan ┼čüphelenen ki┼či en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmal─▒d─▒r.

─░lk belirtilerin görüldü─čü anda tedaviye ba┼članmas─▒ halinde zehir h─▒zl─▒ bir ┼čekilde vücuttan at─▒labilir ve kötü sonuçlardan kolayl─▒kla kurtulunabilir.

Bu zehirlenme çe┼čidinde tedavinin gecikmesi iyile┼čme sürecinin de gecikmesine hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Solunum sistemi üzerinde do─črudan etkili olan botulinum zehirlenmelerinin ileri vakalar─▒nda yo─čun bak─▒m tedavileri ile kar┼č─▒la┼č─▒labilir.

Bu yüzden erken te┼čhis ve tedavi botulinum zehirlenmelerinde oldukça önemli olur.

Konserve Zehirlenmesi Nas─▒l Geçer?

Konserve Zehirlenmesi Nas─▒l Ge├žer?┬á     

Konserve zehirlenmesi, tan─▒ ve tedavisi mümkün olan en k─▒sa zamanda gerçekle┼čtirilmelidir.

Çünkü di─čer g─▒da zehirlenmelerinin aksine Clostridium botulinum bakterisinin ortaya ç─▒kard─▒─č─▒ zehir ki┼čileri ölüme götürebilir.

Kendi kendine geçmez ve toksinin vücuttan at─▒lmas─▒ gerekir. Bunun için en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurulmas─▒ gerekir.

Botulinum zehirlenmelerinde ki┼čiye öncelikle solunum deste─či uygulan─▒r ve hayati risklerin ortadan kald─▒r─▒lmas─▒ hedeflenir.

Vaka durumuna göre yo─čun bak─▒m da toksin tedavisi için bir seçenek olabilir. 

Zehrin etkisini yitirmesi için hastaya antitoksin serum verilir. Antitoksin serum sayesinde toksinler nötralizeedilir ve i┼člevini kaybeder.

Vaka ileri seviyede de─čilse bu i┼člem uygulanarak hastan─▒n vücudundan zehrin uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ sa─članabilir.

Erken te┼čhis zehirlenmenin giderilmesinde önemli bir yere sahip olur.

Birkaç saat içerisinde kolayl─▒kla tedavi edilebilen botulinum zehirlenmesi geç fark edilmesi durumunda yo─čun bak─▒m ünitesi gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.

Konserve Zehirlenmesi Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular                 

Konserve zehirlenmesi nedir?

Clostridium botulinum bakterilerinin üretti─či toksinlerle ortaya ç─▒kan ve profesyonel tedavi edilmedi─či durumda ölümcül sonuçlara neden olabilen bir zehirlenme çe┼čididir.

Konserve zehirlenmesi nas─▒l belli olur?

Konserve ürünlerin tüketiminden 12 saat sonra zehirlenme belirtileri görülmeye ba┼član─▒r. Bulant─▒, kusma, çift görme, ishal, kab─▒zl─▒k, tansiyon dü┼čüklü─čü, vücutta ┼či┼čme ve solunum problemi gibi belirtiler konserve zehirlenmelerinin ba┼čl─▒ca semptomlar─▒ içinde kendine yer bulur. 

Konserve g─▒dan─▒n bozuldu─ču nas─▒l anla┼č─▒l─▒r?

Konserve haline getirilmi┼č besinlerin bozuldu─čuna dair baz─▒ göstergeler mevcuttur. Konservenin kapa─č─▒ aç─▒ld─▒─č─▒nda kötü bir koku gelmesi konservenin bozuldu─čunun en net belirtisidir. Bu tür konserveler kesinlikle tüketilmemelidir. Konserve içinde köpürme, ek┼čime gibi belirtiler olmas─▒ da konservenin bozuldu─čunu gösterir. Konservenin kapa─č─▒ndan s─▒zd─▒rmas─▒ da bozulmu┼č konserve belirtisidir.

Konserve zehirlenmesine ne iyi gelir?

Konserve zehirlenmesi di─čer g─▒da zehirlenmelerinden çok daha güçlü etkilere sahip olur. Baz─▒ g─▒da zehirlenmeleri hafif yiyecekler ve bol s─▒v─▒ deste─či ile giderilse de konserve zehirlenmelerinde bu tedaviler etkili olmaz. Zehrin vücuttan tamamen uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ gerekir, bu da bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak ve profesyonel bir tedavi deste─či almakla mümkün olabilir. 

Botulismus toksini ne yapar?

Clostridium botulinum bakterisi taraf─▒ndan meydana getirilen botulinum toksini ve felç gibi sonuçlara neden olabilir.

Konserve hangi durumlarda zehirler?

Konservede kabar─▒kl─▒k, renk de─či┼čiklikleri gibi göstergeler varsa bu konservenin zehirli oldu─ču kolayl─▒kla anla┼č─▒labilir. Kapakta s─▒zma ve küflenme gibi belirtiler konservenin zehirli oldu─čunu ve tüketilmemesi gerekti─čini gösteren belirtiler içinde yer al─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Ezel Ta┼čdemir
─░├ž Hastal─▒klar─▒ (Dahiliye)
Medical Park Medical Park Antalya
211

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.