Prof. Dr.Koray Karabulut

  • İlgi Alanları
  • Obezite cerrahisi
  • Metabolik cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Robotik cerrahi
  • Karaciğer hastalıkları
  • Onkolojik cerrahi
  • Karaciğer nakli
  • Pankreas cerrahisi

Vücudun birçok bölgesinde meydana gelen travmalar, sistemik veya yerel birçok hastalık cerrahi girişimlerden yararlanılarak tedavi edilir. Tüm bu hastalık türlerinin cerrahi tedavileri ile ameliyat öncesi ve sonrası hastaların bakım ve takipleri Genel Cerrahi kliniklerince gerçekleştirilir. Bu birimlerde görev yapan genel cerrahi uzmanları, altı yıl süren tıp eğitimine ek olarak genel cerrahi disiplininde uzmanlık eğitimi alır. Uygulama alanının oldukça geniş olması nedeniyle genel cerrahi uygulamaları, diğer birçok dahili ve cerrahi tıp birimini de etkilemiştir.

Genel cerrahi kliniklerinde en sık karşılaşılan hastalık grupları arasında gastrointestinal sistem hastalıkları yer alır. Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları gibi organlara ilişkin cerrahi işlemler genel olarak hepatobiliyer cerrahi olarak adlandırılır. Hepatobiliyer cerrahi uygulamalarının yanı sıra obezite ve diyabet cerrahisi uygulamaları da genel cerrahi birimlerinde sıklıkla gerçekleştirilen cerrahi tedaviler arasındadır. Bunların yanı sıra karaciğer kanseri olgularında da cerrahi tedavileri yürüten genel cerrahi kliniklerinde, tıp teknolojisinin sunmuş olduğu yenilikçi yöntemlerden yararlanılarak ileri evre kanser olguları dahi günümüzde başarıyla tedavi edilebilir.

İleri evre karaciğer tümörlerinde ALPPS olarak bilinen 2 aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemi uygulanabilir. ALPPS; karaciğer yetersizliğine gitme ihtimalinden dolayı cerrahi şansı olmayan hastalara tedavi imkanı sunar. Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirilen ALPPS uygulamaları ile geçmişte tedavi şansı olmadığı düşünülen çok sayıda karaciğer kanseri olgusu tedavi edilebilir. Medical Park Bahçelieveler Hastanesi, ülkemizin bu alanda yetkinliğe sahip uzman hekimler barındıran sayılı hastanelerinden bir tanesidir.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi tıbbi biriminde hasta kabul eden Prof. Dr. Koray Karabulut; hepatobiliyer cerrahi, obezite ve diyabet cerrahisi, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının caerrahi tedavileri alanında 20 yıllık vaka deneyimine sahiptir. Karabulut, ileri evre karaciğer tümörlerinde cerrahi tedavi uygulamalarını Türkiye’de çok az sayıda hekim tarafından uygulanabilen ALPPS (2 aşamalı karaciğer cerrahisi) yöntemi ile gerçekleştirir. Ulusal ve uluslararası anlamda çok sayıda eğitim almış, kongre ve toplantılara katılmış olan Karabulut, uzmanlık alanına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden bir hekimdir.

Eğitim ve Uzmanlık

1991-1998: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Eğitimi
1998-2004: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
2007: IRCAD İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu, Strazburg/Fransa
2009-2013:  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Yardımcı Doçent
2010. Cleveland Cllinic Robotik & Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi Kursu Cleveland/ABD
2010-2011: Cleveland Cllinic Genel Cerrahi, Research Fellow (Karaciğer Tümörleri & Laparoskopik-Robotik Cerrahi)) Cleveland/ABD
2011-2012, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Merkezi, Karaciğer Nakli Eğitimi 
2012: Erasmus Medical Center, Mikrocerrahi Kursu, Rotterdam/Hollanda
2012: Cleveland Cllinic Karaciğer Nakli Merkezi, Gözlemci, Cleveland, ABD
2013: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Doçent
2015: IRCAD Minimal İnvaziv Karaciğer Safra Yolları Pankreas Cerrahisi Kursu Strazburg/Fransa
2019 - :Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Profesör

Deneyim
2004-2005: Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 
2005-2006: Ağrı Asker Hastanesi, Tabip Asteğmen 
2006-2009- H Sivrikaya Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı 
2009-2018: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi 
2014-2018: Fırat Üniversite Hastanesi , Karaciğer Nakli Merkezi Sorumlu Uzmanı 
2018-2019: Memorial Şişli Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı – Karaciğer Nakli, Karaciğer Safra Yolları Pankreas Cerrahisi, Bariatrik Metabolik Cerrahi Cerrahi
2019-: Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler, Genel Cerrahi, Bariatrik Metabolik Cerrahi, Karaciğer Safra Yolu Pankreas Cerrahisi, Onkolojik Cerrahi

Kurs ve Sertifikalar
Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı ve 22. Cerrahi Günleri Toplantısı 29-30 Kasım 2013, Elazığ
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD) Elazığ Bölgesel Toplantısı. 28 Mayıs 2016 Elazığ
20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya
13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 19-22 Nisan 2017, Antalya
Cerrahi Günleri Derneği & Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı. 3-5 Haziran 2016. Malatya
ELCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Teknikler Kursu. 22-23 Aralık 2016, İstanbul.
“Kadın Cerrahlar Konuşuyor”, 26. Cerrahi Günleri Derneği Toplantısı, 21 Ekim 2017, Elazığ
ELCD Konya Bölgesel Toplantısı. 25 Kasım 2017, Konya
ELCD Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu. 14-15 Aralık
ELCD Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu, 18-19 Ocak 2018, İstanbul.
ELCD Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Teknikler Kursu
ELCD Doğu Marmara Bölgesel Toplantısı, 28 Nisan 2018, Sapanca
ELCD Edirne Bölgesel Toplantısı, 10 Kasım 2018, Edirne

Mesleki Üyelikler
Türk Cerrahi Derneği
ELCD (Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği) - Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Obezite Cerrahisi Derneği
Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği
IHPBA (International Hepato Pancreato Biliary Association)
IASGO (International Association of Surgeons Gastroenterologists and Oncologists)
MMESA (Middle East Meditteranean Endoscopic Surgery Association)
Cerrahi Günleri Derneği
Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
Karaciğer Nakli Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği