Op. Dr.Mustafa Korhan Asal

  • İlgi Alanları
  • Sinüs hastalıkları
  • Baş dönmesi
  • Çocuk KBB hastalıkları
  • Kulak tüpü
  • Kulak zarı onarımı
  • Geniz eti
  • Bademcik
  • Burun kemiği eğriliği

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) - Tıp Eğitimi
Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı - Uzmanlık
Gentofte Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Kopenghag - Danimarka - Klinik Gözlemci

Uluslararası Yayınlar
1-AIDS-related primary Kaposi sarcoma of the nasopharynx. Ear Nose Throat J. 2011 Jun;90(6):E1-4.
2-An angiomatous nasal polyp: a very rare variant of sinochoanal nasal polyps. B-ENT. 2007;3(3):145-7.
3-Hemodynamic effects of local anesthetics with adrenaline during septal surgery. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(3):127-9.
4-Endoscopic surgery of sphenochoanal polyp. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006;16(2):94-6.
5-Does erythropoietin augment noise induced hearing loss? Hear Res. 2007 Jan;223(1-2):129-37. Epub 2006 Dec 8.
6-Isolated inverted papilloma of the sphenoid sinus: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006;16(1):41-4.
7-Ameloblastic carcinoma containing melanocyte and melanin pigment in the mandible: a case report and review of the literature. J Oral Pathol Med. 2005 Nov;34(10):618-20.
8-Epiglottic anteversion in the etiology of globus pharyngeus and its surgical management. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004;13(5-6):122-5.
9-Thyroid gland invasion in advanced laryngeal and hypopharyngeal carcinoma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004;13(1-2):9-14.
10-The significance of ferritin, lipid-associated sialic acid, CEA, squamous cell carcinoma (SCC) antigen, and CYFRA 21-1 levels in SCC of the head and neck. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004;12(1-2):23-30.
11-Sternocleidomastoid muscle flap reconstruction during parotidectomy to prevent Frey´s syndrome and facial contour deformity. Ear Nose Throat J. 2005 Mar;84(3):173-6
12-Erythropoietin and erythropoietin receptor expression in the guinea pig inner ear. Hear Res. 2005 May;203(1-2):21-7.
13-The effects of pharyngeal neurectomy and cricopharyngeal myotomy on postoperative deglutition in patients undergoing horizontal supraglottic laryngectomy. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Dec;11(6):170-4.
14-Effect of intranasal triamcinolone acetonide on bronchial hyper-responsiveness in children with seasonal allergic rhinitis and comparison of perceptional nasal obstruction with acoustic rhinometric assessment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Aug;68(8):1007-15.-
15-Hamartoma of the larynx: an unusual cause of upper airway obstruction. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2004 Sep;261(8):435-8. Epub 2003 Nov 18
16-Lymphatic metastasis to the supraretrospinal recess in laryngeal squamous cell carcinoma. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2002 Jan;111(1):96-9.

Ulusal Yayınlar
1-Koanal polipler: Orijin, mikroskopi ve yaklaşım. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 1999, Cilt 7, Sayı 2
2- Transseptal transsfenoidal hipofizektomi sonrası burun ve paranazal sinüslerin klinik ve radyolojik değerlendirilmesi. KBB-Forum 2004, 3(3)
3-Nitrofurazon emdirilmiş hidroksi polivinil asetal ile ekstrafor tamponların septoplastide kullanımı sonrası mikrobiyolojik karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi 2002, Cilt 2, Sayı 2
4-Koanal atrezide endoskopik yaklaşım. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 2002, Cilt 2, Sayı 2
5- İnfratemporal fossanın ilkel nöroektodermal tümörü: Olgu sunumu. Otoscope 2004, 2: 68-71