Kronik Yorgunluk Önemsenmeli

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr Ezel Taşdemir kronik yorgunluk sendromu hakkında bilgilendiriyor. Kronik yorgunluk sendromu spesifik bir laboratuvar bulgusunun olmaması nedeniyle tanısı güç konulmaktadır. Kronik Yorgunluk Sendromunun, altı aydan uzun süren yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü artralji (Eklem ağrısı), ateş miyalji (Kas ağrısı), uyku bozukluğu, psikiyatrik yakınmalarla (Depresyon, anksiyete, panik atak, sinirlilik) kendini gösteren multisistemik durumdur. En önemli özelliği hayatın belli, bilinen bir zamanında başlaması yani tüm yaşam boyunca olmaması, dinlenmekle geçmemesi, iş, sosyal yaşam ve özel yaşam aktivitelerinde belirgin azalmayaya yol açmasıdır.

Kronik yorgunluk sendromunun kadınlarda erkeklere oranla altı kat daha fazla görülüyor. Nedenlerinin de beş ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; İnfeksiyon ajanlar, İmmünolojik (Bağışıklık sistemi ile ilgili) nedenler, Hormonal nedenler, Nöral (Sinir sistemi ile ilgili) nedenler ve Beslenme bozukluklarıdır.

Hastalığın şiddeti hafif formdan çok ağıra kadar değişebilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında, antiviral tedavi, antidepresan tedavi, kognitif davranışcı tedavi, diyet tedavileri, fizik tedavi ve egzersiz bulunmaktadır.

Birçok hastalıkla ortak bulgulara sahip bu durumun ayırıcı tanı için kişilerin şikayetlerini geciktirmeden iç hastalıkları uzmanına başvurmaları gerekmektedir.