Uzm. Dr.Kübra Batum

  • İlgi Alanları
  • Demans
  • Uyku bozuklukları
  • Baş ağrısı
  • Hareket bozuklukları
  • EEG
  • EMG

Eğitim ve Uzmanlık
2008 - 2013 Maltepe Üni. Tıp Fakültesi, Nöroloji Uzmanlık Eğitimi İstanbul
2007 - 2008 Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi, İstanbul
1999 - 2006 Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi, Eskişehir
1992 - 1999 Bafra Anadolu Lisesi, Samsun

Deneyim
Mayıs 2015 – Eylül 2018 NB Kadıköy Hastanesi-Diyabet Hastanesi Nöroloji Uzmanı
2014-2015 Muş Bulanık Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı(Mecburi Hizmet)
2008-2013 Maltepe Üni. Tıp Fakültesi Nöroloji Araştırma Görevlisi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroloji Derneği
Türkiye Diyabet Cemiyeti
Obezite ve Diyabet Vakfı

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1- Sahin S, Cinar N, Okluoglu T, Batum K, Karsidag S. Differences Between Diabetic and Idiopathic

CIDP: A Comparative Study Based on Clinical and Neurophysiological Findings 13th Congress of the

European Federation of Neurological Societies - EFNS 2009, Floransa, İtalya. Eur J Neurol,

2009;16: 237–237.

2- Cinar N, Sahin S, Okluoglu T, Batum K, Karsidag S. Unusual Complications Of Anticoagulant

Therapy: Intramuscular Hematomas. 19th World Congress of Neurology (WCN) 2009, Bangkok,

Tayland. J Neurol Sci 2009;285:S191-S191.

3- Sahin S, Cinar N, Okluoglu T, Batum K, Karsidag S. Etiological Factors and Treatment Efficiencies

in Neuralgias: The Results From an Outpatient Clinic. The 3rd International Congress on

Neuropathic Pain (NeuPSIG). 2010 Atina, Yunanistan. Eur J Pain 2010;4(1):68.

4- Cinar N, Bozdemir M, Sahin S, Batum K, Karsidag S. Attention Deficit in Alzheimer's Disease and

Pseudodementia: A Comparative Study. International Cognitive Neuroscience Meeting, 2010,

İstanbul, Türkiye. Kognitif Nörobilim Forumu 2010;1:39.

5- Cinar N, Sahin S, Batum K, Karsidag S. Repetitive Stimulation Test Findings in Recovery From

Peripheric Fasial Paralysis. ICCN2010 Kobe, Japonya. Clin Neurophysiol 2010;121:82.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1- Ş.Şahin, S. N. Çınar, Ayalp, T. Okluoğlu, K. Batum, S. Karşıdağ. Petröz Kemik Koleastatomuna

Bağlı İntrakranyal Komplikasyonlar: Olgu Sunumu. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1(2):49–53.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1- Ş. Şahin, N Çınar, T Okluoğlu, K Batum, S. Karşıdağ. Eşzamanlı Santral ve Periferik Sinir Sistemi

Tutulumu: Akut Motor Aksonal Polinoropati Ve Optik Nörit. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG

Kongresi, 2009 Antalya. (Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı 2009;169:p01 ).

2- N Çınar, Ş. Şahin, T Okluoğlu, K Batum, S. Karşıdağ. Parkinson Tremorunda Apomorfinin Etkileri.

Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2009, Marmaris. (Bildiri Özet Kitabı

2009;77:p01 ).

3- N Çınar, Ş. Şahin, K Batum, S. Karşıdağ. Göz Kaynaklı Halüsinasyonlar: Charles Bonnet

Sendromu. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009 Antalya. (Türk Nöroloji Dergisi 2009;15: 215).

4- N Çınar, Ş. Şahin, T Okluoğlu, K Batum, S. Karşıdağ. Kortikal ve Subkortikal İnfarktlı Strok

Olgularında Uyandırılmış Potansiyellerin Değişimi. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG

Kongresi 2010 Antalya. (Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı 2009;p09 ).

5- Ş. Şahin, N Çınar, T Okluoğlu, K Batum, S. Karşıdağ. Strokta Elektroensefalografik Paternler. 5.

Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi 2010,İzmir (Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi,

Kongre Özel Sayısı 2010;34).

Uzmanlık tezi: Hafif kognitif Bozukluğun Alzheimer Hastalığı ve Vasküler Demans Temelinde

Araştırılması, İstanbul, 2013