Uzm. Dr.Kübra Esen Salman

  • Dermatoloji (Cildiye)
  • Medical Park Gebze
  • İlgi Alanları: Sedef Hastalığı, Akne, Vitiligo, Egzema, Allerjik Deri Hastalıkları, Pediatrik Dermatoloji, Saç Hastalıkları, Kozmetik Dermatoloji Uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - 2011 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
2012 - 2016 - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Deneyim
Babaeski Devlet Hastanesi- Zorunlu Hizmet (Aralık 2016-Mayıs 2017)
Tuzla Devlet Hastanesi-Zorunlu Hizmet (Haziran 2017-Ekim 2018)

Kurs ve Sertifikalar
1-Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim - Her yönüyle Tırnak Kursu 30 Nisan 2017, Ankara
2- Türk Dermatoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Kozmetik Eğitim Kursu 9 Aralık 2017, Ankara
3-  IDEA Dermatology & Dermatopatoloji & Esthetics Academy 8-11 Mart 2018, Ankara
4-  5.Pediatrik Dermatoloji Kursu 3 Kasım 2018, Bursa
5-  27th European Academy of Dermatology and Venerology Congress 12-16 Sept 2018, Paris
6-  8.Kozmetik Dermatoloji ve 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu 10-13 Mayıs 2018, Antalya
7- 9. Ege Dermatoloji Günleri  7-11 Mayıs 2014, Marmaris
8-  26. Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya

Mesleki Üyelikler
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
European Academy of Dermatoloji and Venerology

Ödülller
‘Miliarial Gut: Bir olgu sunumu’ en iyi poster 2.lik ödülü (9. Ege Dermatoloji Günleri  7-11 Mayıs 2014, Marmaris)

 

1-Frequency, severity and related factors of androgenetic alopecia in dermatology outpatient clinic: hospital-based cross-sectional study in Turkey. Salman KE, Altunay IK, Kucukunal NA, Cerman AA. An Bras Dermatol. 2017 Jan-Feb;92(1):35-40. doi: 10.1590/abd1806-4841.20175241.

2-Unilateral blue rubber bleb naevus syndrome with Chiari malformation. Topaloglu Demir F, Deniz F, Mesrur Halefoglu A, Kivanc Altunay I, Esen Salman K. Clin Exp Dermatol. 2017 Mar;42(2):210-212. doi: 10.1111/ced.13012.

3- Annular and Polycyclic Erythematous Lesions in a Child. Salaeva K, Topaloğlu Demir F, Kıvanc Altunay I, Yalçın O, Esen Salman K. J Cutan Med Surg. 2017 Jan/Feb;21(1):60. doi: 10.1177/1203475416651601.

4- A case of an inverse Klippel-Trenaunay Syndrome. Topaloğlu Demir F, Salaeva K, Kivanc Altunay I, Esen Salman K. G Ital Dermatol Venereol. 2017 Dec;152(6):674-675. doi: 10.23736/S03920488.16.05403-1.

5-Impact of functional pruritus compared with mild psoriasis on quality of life: a cross-sectional questionnaire study in Turkey. Altunay IK1, Atis G, Esen K, Kucukunal A. Am J Clin Dermatol. 2014 Aug;15(4):365-70. doi: 10.1007/s40257-014-0075-7

6-Hemodiyaliz hastalarında üremik pruritus ve yaşam kalitesi ilişkisi. Küçükünal A, Kıvanç Altunay İ, Esen Salman K, Atış G. Turkderm. 2015; 49:(Suplement 1):23-7.

7-Ectopic Hidradenoma Papilliferum on the Scalp. Kucukunal A, Esen Salman K, Kıvanc Altunay I, Aksu Cerman A. J Turk Acad Dermatol. 2015; 9(2):1592c7.

8- Esen Salman K, Kıvanc Altunay I, Kucukunal A, Aksu Cerman A. Prevalance, severity and risk factors of androgenetic alopecia in dermatology outpatient clinic: A hospitsl-based, cross-sectional controlled study in Turkey. (Electronic Poster Presentation) 12th EADV Spring Symposium March 5-8 2015, Valencia, Spain.

9-Finger pad tophi in gout: A rare presentation. Aksu Cerman A, Kıvanc Altunay I, Esen Salman K, Tuncel D. An Bras Dermatol. 2016 Nov-Dec; 91(6):855-856. doi: 10.1590/abd1806-4841.20164466.   

10- Atış G, Esen K, Kıvanç Altunay I. Psoriazis ve Fonksiyonel Pruritusun Yaşam Kalitesi Üzerine olan Etkileri: Karşılaştırmalı bir Çalışma. (Sözlü Bildiri)  XXI. Prof.Dr. Lütfü Tat Sempozyumu 13-17 Kasım 2013, Ankara.

11- Küçükünal A, Esen Salman K, Kıvanç Altunay İ. Skalp yerleşimli alopesi areata hastalarında 311-313 nm lokal dar bant UVB tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Ön sonuçlar. (Sözlü Bildiri) 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu 9-12 Nisan 2015, Antalya.

12- Esen Salman K, Kıvanç Altunay İ, Salman A. Dermatolojik hastalıklarda hedefe yönelik Dar Bant Ultraviyole B tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. (Sözlü Bildiri) 26.Ulusal Dermatoloji Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya.

13- Esen Salman K, Kıvanç Altunay İ, Küçükünal A, Aksu Çerman A. Dermatoloji Poliklinik Hastalarında  Androgenetik Alopesi sıklığı, şiddeti ve ilişkili faktörler: Hastane tabanlı-kesitsel kontrollü bir çalışma. (Sözlü Bildiri) 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014, Antalya.