sat覺r aras覺

K羹k羹rtl羹 Sabun Faydalar覺 Nelerdir?

Kükürtlü Sabun Faydalar覺 Nelerdir?

K羹k羹rtl羹 Sabun Faydalar覺 Nelerdir

Kükürtlü sabun faydalar覺 içeriinde bulunan kükürtün özelliklerinden kaynaklan覺r. Kükürtün sahip olduu yararl覺 etkiler sabunun temizleyici özellii ile birleir. Kükürt antienflamatuar ve antibakteriyel etkiye sahiptir. Enfeksiyon oluumuna kar覺 cildin ve saçlar覺n korunmas覺n覺 salayabilir. Fazla ya覺n uzaklat覺r覺lmas覺na ve derinlemesine temizliin salanmas覺na yard覺mc覺 olabilir. Egzama ve sedef gibi deri hastal覺klar覺 üzerinde etkilidir. Derinin kabuk kabuk dökülmesini önleyerek cilt ve saç derisinin yat覺t覺r覺lmas覺nda etkili olabilir.

Kükürtlü sabunun haz覺rlanmas覺nda kullan覺lan yard覺mc覺 maddelerin deiimiyle etkisi çeitlendirilebilir. Sabun haz覺rlanma sürecinde kullan覺lan ya ürünleri için zeytinya覺 tercih edilirse sabunun kurutucu etkisi azalt覺labilir. Akne üzerine etkili olmas覺 için üretim s覺ras覺nda salisilik asit gibi baz覺 bileikler eklenebilir. Bunun yan覺nda ard覺ç ve çam katran覺 ile yap覺lan kükürtlü sabunlar da bulunmaktad覺r. Kükürtlü sabun al覺n覺rken kullan覺m amac覺 göz önünde bulundurularak bu özellikler deerlendirilebilir.

Kükürtlü Sabun Saça Faydalar覺 Nelerdir?

Kükürtlü sabun faydalar覺 aras覺nda saçlar üzerine etkiler de bulunur. Saç ve saç köklerinin derinlemesine temizlenmesinde kullan覺labilir ve kükürtlü sabun saça faydalar覺 aras覺nda en bilineni de budur. Ancak saç bak覺m覺nda normal artlarda ampuan kullanmay覺 tercih eden kiilerin sabun kullanmaya balarken, y覺kamalar覺n bir k覺sm覺n覺 sabun bir k覺sm覺n覺 ampuan ile yapmalar覺 saç覺n sabuna al覺mas覺 aç覺s覺ndan faydal覺 olabilir. Kükürtlü sabun saça faydalar覺 içerisinden baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Kepekli saç derisine kullan覺ld覺覺nda kepek sorununu oluturan deri birikiminin sökülerek at覺lmas覺na yard覺mc覺 olur. Bunun yan覺nda inflamasyonu azaltarak kepek oluumunu engeller.
 • Saç ve saç derisindeki fazla ya覺n derinlemesine temizliini salar. Düzenli kullan覺mla daha dengeli bir yap覺ya kavumas覺nda etkili olabilir.
 • Saçlar覺 oluturan keratinin yap覺s覺nda doal olarak kükürt bulunur. Kükürt ile y覺kanan saçlarda koparak dökülme azal覺r. Ayn覺 zamanda kükürt, saç覺n beslenmesini salayarak daha h覺zl覺 uzamas覺na yard覺mc覺 olur.
 • Saçtaki temel proteinlerden biri olan keratinin art覺覺n覺 salayarak saç覺n elastikiyetini art覺r覺r.
 • Kuru, hasarl覺 ve k覺r覺lgan saçlarda düzenli kullan覺mla genel durumun iyilemesine ve saçlar覺n güçlenmesine yard覺mc覺 olur.
 • Kükürt, kurutucu etkisiyle saç derisinde görülen ak覺nt覺l覺 egzama ve sedef sorunlar覺n覺n iyilemesini salayabilir.

Kükürtlü Sabun Cilde Faydalar覺 Nelerdir?

Kükürtlü sabun faydalar覺 aras覺nda en önemlileri cilt hastal覺klar覺nda salad覺覺 yararlard覺r. Akne, sedef gibi sorunlarla mücadelede yard覺mc覺d覺r. Kükürtlü sabunun cilde salad覺覺 faydalardan baz覺lar覺 u ekilde listelenebilir:

 • Kükürt ciltteki fazla sebumun dengelenmesini salayarak akne ve komedon oluumunu azalt覺r.
 • Antibakteriyel özellii ile yara ve yan覺klar覺n enfeksiyon kapmas覺n覺 önler. Yaralar覺n daha h覺zl覺 iyilemesine yard覺mc覺 olur.
 • Ölü cilt derisinin at覺lmas覺n覺 salayarak deri hücrelerinin yenilenmesini salar. Yenilenme sürecinin h覺zlanmas覺 ile cilt daha parlak bir görünüme kavuur. Leke görünümü zamanla azal覺r.
 • Akneler iyiletikten sonra baz覺 skar ve çukurlar覺n olumas覺na neden olabilir. Kükürt sivilceleri kuruttuu için cildin daha az hasar almas覺na yard覺mc覺 olabilir. Cilt yenilenmesini h覺zland覺rarak bu skarlar覺n görünümünü hafifletebilir.
 • Antienflamatuar özellii ile enflamasyon oluumunun art覺覺 ile ortaya ç覺kan sedef, egzama gibi cilt hastal覺klar覺yla mücadelede etkilidir.
 • Uyuz paraziti nedeniyle görülen ka覺nt覺 probleminde katran ve kükürt ile haz覺rlanan merhemler kullan覺l覺r. Ancak bu preparatlar oldukça fazla kokuya sahiptir. Kükürtlü sabun bu ürünler kadar etkili olmasalar da parazitlerin uzaklat覺r覺lmas覺na fayda salar.
 • Antifungal etkisi sayesinde ayak ve t覺rnaklarda bulunan mantar enfeksiyonlar覺n覺n temizliinde kullan覺labilir.

Kükürtlü Sabun Nas覺l Kullan覺l覺r?

K羹k羹rtl羹 Sabun Nas覺l Kullan覺l覺r

Kükürtlü sabun ciltteki yaralar覺n temizlii için kullan覺labilir. Yaralar覺n aç覺lmas覺ndan kaç覺n覺lmas覺 gereken durumlarda, sabunun rendelenmesi sonras覺nda su ile köpürtülerek temizleme suyu olarak tercih edilebilir. Vücut sivilcelerinde du s覺ras覺nda köpükleme yap覺larak bir miktar bekletilebilir. Ard覺ndan iyice durulan覺r. Saç için uygulanaca覺 zaman ampuan yerine tercih edilebilir. Baz覺 durumlarda sabun yeterince temizleme salayamayaca覺ndan ampuan ile dönüümlü olarak kullan覺labilir. Saçta kepek ve egzama sorunu varsa saç köpürtüldükten sonra saç köklerine masaj yap覺lmas覺 etkiyi art覺rabilir.

Kükürtlü Sabun Yan Etkileri Nelerdir?

Kükürtlü sabun faydalar覺 için kullan覺l覺rken yanl覺 kullan覺lmas覺 durumunda istenmeyen baz覺 etkiler ortaya ç覺kabilir. Kükürtlü sabun kullan覺m覺 ile oluabilecek baz覺 zararlar unlard覺r:

 • Alerjik cilde sahip kiilerde k覺zar覺kl覺k, ka覺nt覺 gibi alerjik semptomlara yol açabilir. Bu tip etkiler ortaya ç覺kt覺覺nda kullan覺ma ara verilmeli, belirtiler azalmaz ve artarak devam ederse en yak覺n sal覺k kuruluuna bavurulmal覺d覺r. 襤lk kullan覺mda kolun iç k覺sm覺nda kullan覺larak yama testi benzeri bir uygulama uygun bir tercih olabilir.
 • Hassas ciltlerde kullan覺ld覺覺nda kurulua yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olunmal覺d覺r.
 • Ciltte kurulua neden olan AHA ve BHA asit, retinol gibi ürünlerin kullan覺ld覺覺 bak覺m rutinlerinde kuruluk ikayetini art覺raca覺ndan dolay覺 kullan覺m覺 tercih edilmemelidir.
 • Kükürtlü sabun içeriindeki kükürt nedeniyle keskin bir kokuya sahiptir. Bu durum baz覺 kiiler için rahats覺z edici olabilir.
 • Ciltte ilk kullan覺mda her gün kullan覺lmas覺 tahri edici ve hassasl覺覺 art覺r覺c覺 etki gösterebilir. Haftada 2-3 kez kullan覺mlarla balanarak cilt al覺t覺kça kullan覺m s覺kl覺覺n覺n art覺r覺lmas覺 daha uygun olacakt覺r.

S覺k Sorulan Sorular

Kükürtlü Katranl覺 Sabun Faydalar覺 Nelerdir?

Kükürtlü katranl覺 sabun faydalar覺 kükürtün salad覺覺 faydalar覺n yan覺nda çam katran覺n覺n yararlar覺n覺 da içerir. Kükürt ve katran覺n antienflamatuar etkileri sayesinde sedef, egzama gibi cilt hastal覺klar覺n覺n semptomlar覺n覺 hafifletir. Ka覺nt覺 ve döküntülerin azalt覺lmas覺n覺 salar. Antibakteriyel etki sayesinde akne gibi bakteriyel kaynakl覺 sorunlar覺 azalt覺r. Yara ve yan覺klar覺 enfeksiyona kar覺 koruyarak iyileme sürecine katk覺 salar. Kükürtlü katranl覺 sabun faydalar覺 için saç ve ciltte kullan覺labilir.

Kükürtlü Zeytinyal覺 Sabun Faydalar覺 Nelerdir?

Kükürtlü zeytinyal覺 sabun faydalar覺 aras覺nda zeytinya覺n覺n salad覺覺 nemlendirici özellik de bulunur. Zeytinya覺n覺n içerdii antioksidan bileenler sayesinde cilt bariyerini d覺 etkenlere kar覺 korur. Antibakteriyel etkilerle enfeksiyon oluumunu engellemeye yard覺mc覺 olur. Egzama ve sedef gibi enflamasyonun fazla olduu durumlar覺 yat覺t覺r覺r. Ciltteki ve saç derisindeki fazla ya覺n temizlenmesini salar. 襤çerdii vitaminler ile saç köklerini besleyerek saç dökülmesini önler, saçlar覺n daha h覺zl覺 uzamas覺na yard覺mc覺 olur. Kükürtlü zeytinyal覺 sabun faydalar覺 için kuruluk riski bulunan ciltlerde tercih edilebilir.

Kükürtlü Sabun Yüze Uygulanabilir mi?

Sabunlar sahip olduu kimyasal yap覺s覺 nedeniyle köpürme özellii kazanmak için ciltte bulunan sebum gibi doal yalara balan覺r. Bunun yan覺nda yüzün sahip olduu pH deeri sabunun sahip olduu ile uyumlu deildir. Bu sebeplerle sabunla y覺kama yap覺ld覺覺nda yüzde kuruma meydana gelebilir. Kuruyan cilt daha fazla sebum üretme eilimi gösterir ve akne, komedon oluumu görülebilir. Yüzün sabunla temizlenmesi bu ve benzeri sebeplerle tavsiye edilmez. Eer yine de kullan覺lmak isteniyorsa temizleme aamas覺ndan sonra yüzün cilde uygun bir nemlendirici ile bolca nemlendirilmesi gerekir. Vücudun dier bölgelerindeki ya oran覺 ve pH deeri daha farkl覺 özellikte olduundan sabun kullan覺m覺na uygun olabilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Ahmet zt羹rk
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park anakkale
5672

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.