sat─▒r aras─▒

Kulak Çınlaması(tinnitus) Nedir

Kulak ç─▒nlamas─▒ tek tarafl─▒ ya da iki kula─č─▒ da ayn─▒ anda etkileyebilen rahats─▒z edici bir semptomdur. Ç─▒nlama s─▒ras─▒nda olu┼čan sesin bir d─▒┼č kayna─č─▒ mevcut de─čildir ve ki┼činin çevresindeki insanlar da bu sesi alg─▒layamaz.

S─▒k görülen bir problem olan kulak ç─▒nlamas─▒ çocuklarda da görülebilir ancak bu ┼čikayetin yeti┼čkinlerde tespit edilme s─▒kl─▒─č─▒ daha fazlad─▒r. Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n görülme s─▒kl─▒─č─▒nda ya┼č ile birlikte art─▒┼č söz konusudur.

Nüfus genelinin %17'si bu ┼čikayetten yak─▒n─▒rken, kulak ç─▒nlamas─▒ ya┼čl─▒ nüfusun %33'ünü etkiler. S─▒kl─▒kla 40 ile 70 ya┼č aral─▒─č─▒nda ortaya ç─▒kan bu ┼čikayetin tüm ya┼č gruplar─▒nda da görülebilece─či unutulmamal─▒d─▒r.

Anatomik ve fonksiyonel de─či┼čikliklere ba─čl─▒ görülebilen kulak ç─▒nlamas─▒; uzun süre yüksek sese ya da çok sessiz ortama maruz kal─▒nmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra travma sonras─▒ da ba┼člayabilir. Genellikle ya┼čla ili┼čkili i┼čitme kayb─▒ ya da dola┼č─▒m sistemi problemleri gibi sorunlara ba─čl─▒ olu┼čan tinnitus, birçok ki┼čide uygun tan─▒ ve tedavinin ard─▒ndan iyile┼čme gösterir.

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Nedir?

Kulak ç─▒nlamas─▒ (tinnitus), akustik bir uyaran olmaks─▒z─▒n hastan─▒n bir ses alg─▒lamas─▒ olarak da tan─▒mlanabilir. Bu ses de─či┼čik ton, özellik ve karakterde olabilir. Ço─ču zaman ç─▒nlama gibi duyulan ses, bazen u─čultu, çan, rüzgâr veya ─▒sl─▒k sesi, makine gürültüsü, h─▒┼č─▒rt─▒, nab─▒z sesleri gibi tarif edilir.

Tinnitus bir hastal─▒ktan ziyade semptom yani belirti olarak de─čerlendirilir ve o ┼čekilde ele al─▒n─▒r. ─░┼čitme sisteminin en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan belirtisidir. Bu yak─▒nmalar ruhsal sorunlara yol açacak veya hayat kalitesini ileri düzeyde bozacak kadar ┼čiddetli olabilir baz─▒ ki┼čilerde ise tinnitus birkaç dakika içerisinde gelip geçici özellik gösterebilir.

Kulak ç─▒nlamas─▒nda ki┼činin duydu─ču sese neden olabilecek hiçbir d─▒┼č ses kayna─č─▒ yoktur. Sadece ki┼činin kafas─▒n─▒n içinde olan ve d─▒┼čar─▒dan alg─▒lanamayan bir ses olmas─▒ nedeniyle tinnitus bazen “hayalet ses” olarak da ifade edilir.

Bu ┼čikayet zaman içerisinde ki┼čiyi y─▒prat─▒c─▒ bir seyir izleyebilir. Baz─▒ a─č─▒r vakalarda ç─▒nlama sesi çevresel sesleri bast─▒ran boyutlara varabilir. Bu durum sonucunda da ki┼čide stres, anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik rahats─▒zl─▒klara kar┼č─▒ bir yatk─▒nl─▒k söz konusu olabilir.

Kulak ç─▒nlamas─▒ tek ya da iki tarafl─▒ olarak ayr─▒labilir. Bir di─čer s─▒n─▒fland─▒rma biçimi ise objektif ya da subjektif kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čeklinde yap─▒l─▒r. Objektif tinnitus olarak isimlendirilen kulak ç─▒nlamas─▒nda olu┼čan ses, hem ki┼činin kendisi taraf─▒ndan hem de ba┼čka insanlar taraf─▒ndan duyabilir.

Bu durum genellikle kulak içerisinde yer alan kan damarlar─▒ ile ilgili bir anormalli─če i┼čaret eder. Olu┼čum nedeni vasküler kaynakl─▒ olan kulak ç─▒nlamalar─▒nda kalbin her at─▒m─▒nda karakteristik bir ses ortaya ç─▒kar.

Objektif tinnitus nadir görülen bir kulak ç─▒nlamas─▒ türüdür. Kulak ç─▒nlama vakalar─▒n─▒n büyük ço─čunlu─ču subjektif tinnitus olarak tespit edilir. Subjektif tinnitus türü kulak ç─▒nlamas─▒ olan ki┼čiler sadece kendileri taraf─▒ndan alg─▒lanabilen u─čultu ve ç─▒nlama gibi sesler duyarlar.

Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Belirtileri Nelerdir?

Kulak ç─▒nlamas─▒, kulakta duyulan ince ve tiz bir ses duyulmas─▒ durumudur. Oldukça yayg─▒n rastlanan kulak ç─▒nlamas─▒nda çan sesine benzer bir ses i┼čitilir. Subjektif tinnitus durumundan ┼čikâyetçi olan hastadan ba┼čkas─▒ bu sesi duymaz.

Çan sesi d─▒┼č─▒nda u─čultu ve t─▒slama ┼čeklinde de duyulabilen seslerin frekans─▒ ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čiklik gösterir. Baz─▒ ki┼čilerde a─č─▒r olarak seyredebilen kulak ç─▒nlamas─▒ vakalar─▒nda konsantrasyon güçlü─čü ve i┼čitme kayb─▒ gibi semptomlar belirti tablosuna eklenebilir.

Kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čikayeti sürekli olarak var olabilece─či gibi gelip geçici bir seyir de izleyebilir. Objektif tinnitus hastalar─▒nda ise ortaya ç─▒kan ses ritmiktir ve rüzgar sesi ┼čeklinde duyulur. Kalp at─▒┼člar─▒ ile koordine ┼čekilde olu┼čan bu ses pulsatil tinnitus olarak da isimlendirilir.

Genel olarak kulak ç─▒nlamas─▒nda olu┼čan sesin yüksekli─či gün içerisinde de─či┼čkenlik gösterir. Geceleri çevresel gürültünün azalmas─▒na ba─čl─▒ olarak daha yo─čun hissedilen kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čikayeti baz─▒ ki┼čilerde i┼čitme kayb─▒na neden olacak kadar a─č─▒r seyredebilir.

Örnek olarak gürültülü bir endüstriyel alanda çal─▒┼čan ki┼čiler yakla┼č─▒k 4000 hz tondaki bir sese maruz kalmalar─▒ sonucu i┼čitme kayb─▒ ya┼čarlar. Bu ki┼čilerde travma sonras─▒nda maruz kald─▒klar─▒ ses frekans─▒na yak─▒n bir tonda kulak ç─▒nlamas─▒ meydana gelir.

Kulak ç─▒nlamas─▒ özellikle askeri personel olarak hizmet veren ki┼čilerde s─▒k rastlan─▒lan bir ┼čikayettir. Silah ate┼členmesi ve patlama gibi çal─▒┼čma ┼čartlar─▒ içerisinde bulunan yüksek gürültü kaynaklar─▒ bu ki┼čilerde kulak ç─▒nlamas─▒ meydana gelmesinin temel nedenidir. Askeri personel d─▒┼č─▒nda kulak ç─▒nlamas─▒ sinema sektörü çal─▒┼čanlar─▒ aras─▒nda sahne efektlerine yak─▒n maruziyet sonucu da olu┼čabilir.

─░┼čitme kayb─▒ d─▒┼č─▒nda hiperakuzi olarak adland─▒r─▒lan i┼čitme alg─▒s─▒ndaki art─▒┼č hali, tinnitus ┼čikayetine e┼člik edebilecek ┼čikayetler aras─▒ndad─▒r. Hiperakuzi vakalar─▒nda hastalar kap─▒ kapanmas─▒, sandalyenin hareket ettirilmesi ya da kitap kapa─č─▒n─▒n kapanmas─▒ gibi sesleri oldukça yo─čun ve yüksek seste duyarlar ve hastalarda bu tarz normal çevresel sesler bile zaman zaman dayan─▒lmaz bir hal alabilir.

Kulak Ç─▒nlamas─▒n─▒n Nedenleri Nelerdir?

Normal kulak ç─▒nlamas─▒ bir haftadan ve be┼č dakikadan az sürer. Bu oldukça yayg─▒n ve herkesin dönem dönem ya┼čad─▒─č─▒ bir durumdur. Fakat patolojik ç─▒nlama, belirtilen süreden daha uzun sürer. Sürekli kulak ç─▒nlamas─▒ gibi durumlara ise genellikle i┼čitme kayb─▒ da e┼člik eder.

Sadece hasta taraf─▒ndan duyulan subjektif kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n pek çok nedeni olabilir. Bir kulak kirinin ç─▒nlamaya sebep olabilece─či gibi, uzun süre yüksek sese maruz kalma, yabanc─▒ cisim, kulak zar─▒nda delinme, orta kulak iltihab─▒, orta kulakta s─▒v─▒ birikmesi, iç kulak hücrelerinin zarar görmesi, orta kulakta bulunan kemiklerin ve eklemlerin sertle┼čmesi de ç─▒nlamaya neden olabilir.

Ayr─▒ca i┼čitme kayb─▒, alerji, kan bas─▒nc─▒ de─či┼čiklikleri, meniere ad─▒ verilen rahats─▒zl─▒k, ┼čeker hastal─▒─č─▒, anemi, menopoz dönemi, hormon de─či┼čiklikleri, ba┼č ve boyun bölgesinde ya┼čanan travmalar, tiroid hastal─▒klar─▒, anevrizma denen damar geni┼člemeleri, i┼čitmeyi sa─člayan sinirleri etkileyen lezyonlar, yanl─▒┼č ilaç kullan─▒m─▒, nörolojik, metabolik veya psikiyatrik hastal─▒klar da "Kulak ç─▒nlamas─▒ neden olur” sorusunun yan─▒tlar─▒ aras─▒nda yer al─▒r.

Günümüzde yüksek sese maruz kalma kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n en s─▒k rastlanan nedeni olarak görülür. Pek çok ki┼či fark─▒nda olmasa da kalabal─▒k ┼čehirlerde olu┼čan trafik ve ┼čantiye gürültüsüne, endüstriyel gürültüye, güçlü alarm seslerine maruz kalmak kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ tetikleyebilir. Ayr─▒ca yüksek sesle müzik dinlemek de bu nedenlere eklenebilir.

D─▒┼čar─▒dan özel teknikler muayene ile hekim ya da di─čer ki┼čiler taraf─▒ndan duyulan objektif tinnitus ise vasküler patolojiler (damar hastal─▒klar─▒), nöromusküler rahats─▒zl─▒klar (kas hastal─▒klar─▒) ve lokal inflamasyon (bölgesel iltihaplanma) gibi farkl─▒ pek çok nedenden kaynaklanabilir. Tüm bu faktörler kulak ç─▒nlamas─▒ sebepleri içerisinde de─čerlendirilir.

Orta kulak ya da iç kulak yap─▒lar─▒n─▒n hasarlanmas─▒ yükses ses nedenli olu┼čan kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n ard─▒ndan ikinci s─▒kl─▒kta kar┼č─▒la┼č─▒lan nedendir. Orta kulak genel olarak ses dalgalar─▒n─▒n yakalanmas─▒ ve güçlendirilerek iç kula─ča iletilmesinden sorumludur. ─░ç kulak yap─▒lar─▒ ise bu ses dalgalar─▒n─▒ beynin alg─▒layabilece─či elektriksel sinyallere dönü┼čtürür. Beyne ula┼čan elektriksel iletiler alg─▒lan─▒p yorumlanmas─▒n─▒n ard─▒ndan ki┼či bu sesi duyar.

Dolay─▒s─▒yla kula─č─▒n iç bölgelerinde hasara neden olan travmalar ses dalgalar─▒n─▒n i┼členmesi ve alg─▒lanmas─▒ ile ilgili süreçleri olumsuz yönde etkileyebilir. Kulak zar─▒ ve küçük kemikçikler gibi orta kulak yap─▒lar─▒ hasar gördü─čünde ses dalgalar─▒n─▒n güçlendirilerek iletilmesinde problem ortaya ç─▒kar. Ayr─▒ca yo─čun di┼č a─čr─▒s─▒ da kulak ç─▒nlamas─▒ hissi verebilir.

Fakat di┼č a─čr─▒s─▒n─▒n do─črudan kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n bir nedeni oldu─ču tespit edilmemi┼čtir. Di┼čteki hasarlar─▒ yo─čunla┼čm─▒┼č ya da görünümünden memnun olmayan ki┼čiler zirkonyum kaplama fiyatlar─▒ hakk─▒nda bilgi almak için genellikle di┼č hekimlerine ba┼č vurmay─▒ tercih edebilir. 

Çe┼čitli ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ sonras─▒nda da kulak ç─▒nlamas─▒ ya da di─čer çe┼čitli i┼čitme problemleri meydana gelebilir. Bu durum ototoksisite olarak ifade edilir.

Uzun süreli yüksek doz aspirin kullan─▒m─▒, baz─▒ k─▒vr─▒m diüretikler (─░drar söktürücüler), s─▒tma ilaçlar─▒, eritromisin ve gentamisin etken maddeli antibiyotikler ve vinkristin gibi kemoterapi ilaçlar─▒, ototoksisite potansiyeli bulunan ilaçlar aras─▒nda yer al─▒r.

─░laçlar d─▒┼č─▒nda kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n di─čer medikal nedenleri ise ┼ču ┼čekilde özetlenebilir:

 • Ya┼članmayla ili┼čkili i┼čitme kayb─▒
 • Orta kulakta meydana gelen kas spazm─▒
 • Denge ve i┼čitme ile ilgili ┼čikayetlere neden olan Meniere hastal─▒─č─▒
 • Tansiyon yüksekli─či
 • Kolesterol yüksekli─či
 • Ba┼č ve boyun yaralanmalar─▒
 • Temporomandibular (çene) eklem hastal─▒klar─▒
 • Kulak salg─▒lar─▒ndaki a┼č─▒r─▒ art─▒┼č

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Çe┼čitleri Nelerdir?

Kulak ç─▒nlamas─▒ çe┼čitleri ┼čikayetin karakteristi─čine, nedenlerine ve ┼čiddetine göre s─▒n─▒fland─▒r─▒l─▒r. Karakteristi─čine göre çe┼čitlerine bak─▒ld─▒─č─▒nda objektif ve subjektif ç─▒nlama kar┼č─▒n─▒za ç─▒kar. Ayr─▒ca i┼čitsel halüsinasyonlar da elenmelidir.

Objektif kulak ç─▒nlamas─▒ hastan─▒n kendisi taraf─▒ndan ve d─▒┼čar─▒dan duyulabilen sesler olarak nitelenir. Genellikle d─▒┼čsal ç─▒nlama, i┼čitsel ç─▒nlama ┼čeklinde adland─▒r─▒l─▒r. Subjektif kulak ç─▒nlamas─▒ ise hastan─▒n kendisinden ba┼čka kimsenin duymad─▒─č─▒ bir nevi hayali olan ses duyulmas─▒d─▒r ve i┼čitsel olmayan ç─▒nlama olarak da adland─▒r─▒l─▒r.

Nedenlerine göre bak─▒ld─▒─č─▒nda ise subjektif ç─▒nlama, kulak kaynakl─▒ olabilece─či gibi metabolik ya da nörolojik bir hastal─▒─č─▒n sonucu olu┼čabilir. Objektif ç─▒nlama ise damar ya da kas hastal─▒klar─▒na ba─čl─▒ ya┼čanabilir. ┼×iddet düzeyine göre bak─▒ld─▒─č─▒nda ise rahats─▒z edici olmayan, hafif, orta ve ileri düzeyde kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čeklinde s─▒n─▒fland─▒rmalar yap─▒labilir.

Kulak Çınlaması Neden Olur

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Nas─▒l Geçer?

Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n tamamen geçmesi için spesifik bir tedavi yöntemi maalesef bulunmamaktad─▒r. Ancak bu semptomun hafifletilmesi ve yönetilmesi mümkündür. Öncelikle, ç─▒nlaman─▒n alt─▒nda yatan nedenin belirlenmesi kritik öneme sahiptir. ─░┼čitme kayb─▒, iç kulak sorunlar─▒, kulak enfeksiyonlar─▒ veya tinnitus gibi durumlar, özel tedavilere ihtiyaç duyabilir.

Genel olarak, kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ hafifletmek ve kontrol alt─▒na almak için kullan─▒lan yöntemler aras─▒nda i┼čitme cihazlar─▒, beyaz ses makineleri, ses terapisi, gev┼čeme teknikleri ve ya┼čam tarz─▒ de─či┼čiklikleri yer al─▒r. Bununla birlikte, her birey farkl─▒d─▒r, bu nedenle en iyi tedavi yakla┼č─▒m─▒n─▒ belirlemek için bir kulak burun bo─čaz uzman─▒ veya kulak doktoruyla çal─▒┼čmak önemlidir.

Geçmeyen Kulak Ç─▒nlamas─▒ Neden Olur?

Geçmeyen kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n alt─▒nda yatan birçok olas─▒ neden olabilir. Bu, i┼čitme kayb─▒, kronik tinnitus, kalp-damar sorunlar─▒, nörolojik hastal─▒klar, ilaç yan etkileri veya stres gibi faktörler olabilir. Geçmeyen kulak ç─▒nlamas─▒, bir doktora dan─▒┼čmay─▒ gerektiren bir durumdur ve daha fazla de─čerlendirme ve tedavi gerektirebilir.

Sol Kulak Ç─▒nlamas─▒ Neden Olur?

Sol kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n nedeni, sa─č kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n nedenleriyle benzerlik gösterir. Genellikle i┼čitme kayb─▒, iç kulak sorunlar─▒, enfeksiyonlar, tinnitus veya yüksek ses düzeyine maruz kalma gibi faktörler sol kulak ç─▒nlamas─▒na yol açabilir.

Sa─č Kulak Ç─▒nlamas─▒ Neden Olur?

Sa─č kulak ç─▒nlamas─▒, yo─čun kulak kiri, yüksek ses maruziyeti, kulak enfeksiyonu, i┼čitme kayb─▒, stres ve baz─▒ ilaçlar gibi çe┼čitli nedenlerden kaynaklanabilir. Nadiren de olsa, tümör veya anevrizma gibi ciddi bir sa─čl─▒k sorununun belirtisi olabilir.

Sürekli Kulak Ç─▒nlamas─▒ Neden Olur?

Sürekli kulak ç─▒nlamas─▒, genellikle i┼čitme kayb─▒, iç kulak sorunlar─▒ veya tinnitus gibi kronik bir durumun sonucu olabilir. Bu durumlar alt─▒nda yatan nedenin belirlenmesi ve gerekirse i┼čitme cihazlar─▒ veya tinnitus yönetimi gibi tedavilerin uygulanmas─▒ gerekebilir.

Kulak Ç─▒nlamas─▒na Ne ─░yi Gelir?

Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n hafifletilmesi ve yönetilmesi için birkaç etkili yöntem vard─▒r. ─░┼čitme cihazlar─▒, tinnitus maskeleri veya beyaz ses makineleri, ç─▒nlaman─▒n yo─čunlu─čunu azaltabilir. Ses terapisi, bireyin ç─▒nlamay─▒ daha iyi idare etmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Gev┼čeme teknikleri, stresin azalt─▒lmas─▒na katk─▒da bulunabilir ve bu da ç─▒nlaman─▒n ┼čiddetini hafifletebilir. Ayr─▒ca, sa─čl─▒kl─▒ ya┼čam tarz─▒ seçimleri yapmak, gürültüye kar┼č─▒ korunma önlemleri almak ve stres yönetimi, ç─▒nlamay─▒ hafifletmek için kullan─▒lan etkili yöntemlerdir.

Strese Ba─čl─▒ Kulak Ç─▒nlamas─▒ Nas─▒l Geçer?

Strese ba─čl─▒ kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ yönetmek ve hafifletmek için birkaç etkili yöntem bulunmaktad─▒r.

─░┼čte bu tür bir ç─▒nlamay─▒ geçirmeye yard─▒mc─▒ olabilecek baz─▒ stratejiler:

 • Stres Yönetimi: Strese ba─čl─▒ kulak ç─▒nlamas─▒ genellikle stresin bir sonucu olarak ortaya ç─▒kar. Bu nedenle stresi yönetmek, ç─▒nlaman─▒n ┼čiddetini azaltabilir. Meditasyon, derin nefes egzersizleri, yoga veya tai chi gibi rahatlama teknikleri, günlük stresi azaltmada yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Sa─čl─▒kl─▒ Ya┼čam Tarz─▒ Seçimleri: Düzenli egzersiz yapmak, sa─čl─▒kl─▒ beslenmek ve yeterince uyumak, hem genel sa─čl─▒─č─▒ hem de stresi olumlu yönde etkiler. Bu faktörlerin dengeli bir ┼čekilde hayat─▒n─▒zda yer almas─▒, kulak ç─▒nlaman─▒n etkilerini hafifletebilir.
 • Beyaz Gürültü: Beyaz gürültü makineleri veya do─čal ses kaynaklar─▒, ç─▒nlaman─▒n rahats─▒z edici etkilerini maskeleyebilir. Bu cihazlar, yatak odas─▒nda kullan─▒larak uyku s─▒ras─▒nda rahatlat─▒c─▒ bir ses yaratmada etkili olabilir.
 • Psikoterapi ve Dan─▒┼čmanl─▒k: Psikoterapi, strese ba─čl─▒ kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ yönetmekte yard─▒mc─▒ olabilir. Bir terapist veya dan─▒┼čmanla çal─▒┼čmak, stresle ba┼ča ç─▒kma stratejileri geli┼čtirmenize ve ç─▒nlaman─▒n tetikleyicilerini tan─▒mlaman─▒za yard─▒mc─▒ olabilir.
 • ─░laç Tedavisi: A─č─▒r stres durumlar─▒nda doktorunuz ilaç tedavisi önerebilir. Bu ilaçlar, stresi azaltabilir ve dolayl─▒ olarak ç─▒nlaman─▒n etkilerini hafifletebilir.
 • Gürültü ve Maruz Kalma Kontrolü: Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ tetikleyen gürültüye kar┼č─▒ korunma önlemleri almak önemlidir. Kulak koruyucu cihazlar kullanmak ve gürültülü ortamlarda bulunmaktan kaç─▒nmak, ç─▒nlaman─▒n daha fazla kötüle┼čmesini önleyebilir.

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Tan─▒ koymak kulak ç─▒nlamas─▒ tedavisi için at─▒lan ilk ad─▒md─▒r. Eksiksiz bir öykü anlat─▒m─▒ ve güçlü bir ileti┼čim kurma, hasta-doktor ili┼čkisinde çok önemlidir. Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n ba┼člang─▒ç zaman─▒, ç─▒nlamaya e┼člik eden viral bir hastal─▒─č─▒n olup olmad─▒─č─▒, gürültü ya da travmaya maruz kal─▒n─▒p kal─▒nmad─▒─č─▒ gibi konular─▒n t─▒bbi öykü al─▒m─▒ s─▒ras─▒nda irdelenmesi son derece önemlidir.

┼×ikayetin çift kulakta birden ya da sa─č kulak ç─▒nlamas─▒ veya sol kulak ç─▒nlamas─▒ gibi tek tarafl─▒ m─▒ olup olmad─▒─č─▒ hasta taraf─▒ndan hekime eksiksiz ve ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde anlat─▒lmal─▒d─▒r.

Sesin türünün çan sesi, t─▒slama, çoklu sesler gibi seçeneklerden hangisine yak─▒n oldu─ču sorgulan─▒r. Seslerin olu┼čma s─▒kl─▒─č─▒ ve gürültüsü de doktora mutlaka aktar─▒lmal─▒d─▒r. Kulak ç─▒nlamas─▒na ili┼čkin al─▒nan öykü sonras─▒nda yap─▒lan nörolojik muayene, odyolojik de─čerlendirme gerekebilir.

Hekiminizin gerekli gördü─čü baz─▒ durumlarda radyolojik görüntüleme yöntemleri, laboratuvar tetkikleri tan─▒ koymada yard─▒mc─▒d─▒r. X-ray grafiler ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi radyolojik tetkikler, kulak ç─▒nlamas─▒na e┼člik eden ve aç─▒klanamam─▒┼č i┼čitme veya denge kayb─▒ gibi ┼čikayetlerin e┼člik etti─či durumlarda kullan─▒labilir.

Odyografi ad─▒ veirlen i┼čitme testleri, kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čikayeti olan ki┼čilerde e─čer varsa i┼čitme kayb─▒n─▒ ve derecesini ortaya koymaya yarayan tetkiklerdir. Hastaya ayn─▒ zamanda dinletilen hangi sesin frekans─▒n─▒n duydu─ču kulak ç─▒nlamas─▒ sesi ile benzerlik gösterdi─či de sorulur. Odyolojist taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilen bu i┼člemler de duyulan sesin ┼čiddetinin de ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ sa─član─▒r.

Böylelikle odyologlar ki┼činin ┼čikayet etti─či sesi bask─▒layabilecek maskeleyici ses tonunu belirlerler. Maskeleyici ses tonunun süreklili─či ile ┼čikayetin seyri aras─▒nda bir ili┼čki mevcuttur ve bu ses ç─▒nlamay─▒ ne kadar bast─▒rabilirse, durumun o kadar iyi seyirli olabilece─činden söz etmek mümkündür.

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Muayene ve tetkikler sonucu ç─▒nlaman─▒n sebebi ortaya konulur ve sonras─▒nda ki┼čiye özel uygun bir tedavi planlamas─▒ yap─▒l─▒r. Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n azalt─▒lmas─▒na yönelik yüksek sesli müzi─če maruz kalmaktan korunma, kan bas─▒nc─▒n─▒n kontrolü, tuzlu yiyeceklerden uzak durma, kahve, kola ve sigara tüketiminden kaç─▒nma, egzersiz yapma gibi tavsiyeler kulak ç─▒nlamas─▒na ne iyi gelir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplar aras─▒nda yer al─▒r.

Kulak ç─▒nlamas─▒n─▒n tedavi yöntemleri, ç─▒nlaman─▒n sebebine ba─čl─▒ olarak ┼čekillenece─činden tedavi seçenekleri oldukça geni┼č bir yelpazede de─čerlendirilir. Örne─čin kulak yolundaki bu┼čon denilen kulak kiri ya da yabanc─▒ cismin ç─▒kart─▒lmas─▒ kulak ç─▒nlamas─▒ndaki neden bu durum oldu─čunda tedavi edicidir.

Direkt olarak kulak ç─▒nlamas─▒na yönelik üretilmi┼č bir ilaç ┼ču an için mevcut de─čildir ancak di─čer baz─▒ ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒na ba┼čvurularak gerçekle┼čtirilen tedavi ile de duyulan ekstra seslerden kurtulmak mümkün olabilir. Trisiklik antidepresanlar ve anksiyete (kayg─▒) bozuklu─čunda ba┼čvurulan ilaçlar─▒n kullan─▒m─▒ ile baz─▒ vakalarda kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čikayeti kontrol alt─▒na al─▒nabilir.

Ancak bu ilaçlarla yap─▒lan tedaviye herkesten yan─▒t al─▒nmas─▒ mümkün de─čildir. Ayn─▒ zamanda bu ilaçlar─▒n halsizlik, bulant─▒, konstipasyon (kab─▒zl─▒k) ve bulan─▒k görme gibi yan etkileri de meydana gelebilir.

Stres genellikle tek ba┼č─▒na kulak ç─▒nlamas─▒na neden olan bir durum de─čildir ancak kayg─▒ bozuklu─ču ya da depresyon kaynakl─▒ olu┼čan ç─▒nlamalarda nefes egzersizi ve biofeedback kullan─▒m─▒ gibi çe┼čitli stres kontrolü sa─člay─▒c─▒ uygulamalar, ┼čikayetin ve altta yatan nedenin kötüle┼čmesini engelleyici etki gösterebilir.

Bili┼čsel terapiler ki┼činin kulak ç─▒nlamas─▒, nedeni ve etkileri hakk─▒nda bilinçlenmesini sa─člar. Hastan─▒n terapiler arac─▒l─▒─č─▒yla fark─▒ndal─▒─č─▒n─▒n artt─▒r─▒lmas─▒ ile ┼čikayetlerde bir gerileme sa─članabilir. Kulak ç─▒nlamas─▒ hastalar─▒nda uyku ile ilgili problemler de e┼člik edebilece─či için terapilerde uyku hijyeninin tekrar sa─članmas─▒na yönelik olarak da etkili olabilir.

Kulak ç─▒nlamas─▒ ki┼činin farkl─▒ hastal─▒klar için kulland─▒─č─▒ ilaçlar─▒n yan etkilerinden kaynaklan─▒yorsa, ilaçlar doktor kontrolünde de─či┼čtirilir, b─▒rak─▒l─▒r ya da tekrar düzenlenir. Ki┼čiye gürültüden kaç─▒nmas─▒ önerilebilece─či gibi, kulak iltihab─▒ tedavisi ya da orta kulak bo┼člu─čunda yer alan s─▒v─▒n─▒n tedavisi de gerekli durumlarda ba┼čvurulan tedavi yöntemleri aras─▒nda yer al─▒r.

Kulak zar─▒n─▒n delinmesi gibi patolojiler söz konusu oldu─čunda ise cerrahi bir müdahale gerektirebilir. Yine cerrahi olarak gerçekle┼čtirilen kulak kemi─či içinde yer alan iltihab─▒n temizlenmesi baz─▒ hastalarda tedavi edici etki gösterebilir.

─░┼čitme siniri tümörü gibi durumlar─▒n saptanmas─▒ hâlinde cerrahi müdahaleye ve radyoterapi gibi tedavi yöntemlerine ba┼čvurulur. Ç─▒nlamaya, i┼čitme kayb─▒n─▒n da e┼člik etti─či baz─▒ durumlarda i┼čitme cihaz─▒ kullan─▒m─▒ gündeme gelir. Bu yolla hem i┼čitme kayb─▒ hem de ç─▒nlama ┼čikayeti giderilebilir. Baz─▒ durumlarda ise tedavi edilecek bir problem ve i┼čitme kayb─▒ olmaz. Bu gibi durumlarda hastalara iç kulak kan dola┼č─▒m─▒n─▒ art─▒ran ilaçlar verilir.

E─čer çevre sessiz oldu─čunda, gece yata─ča yatt─▒─č─▒n─▒zda ┼čikayetleriniz sizi daha fazla rahats─▒z ediyorsa, bu durumla ba┼ča ç─▒kman─▒z─▒ sa─člayacak bir saat sesi, radyo ya da televizyon gibi ses ç─▒karan ses maskeleyici cihazlar─▒n kullan─▒m─▒ önerilebilir. Baz─▒ hastalar radyoda ayarlanmam─▒┼č bir frekans─▒n ç─▒kartt─▒─č─▒ c─▒z─▒rt─▒l─▒ sesleri di─čer ad─▒yla beyaz gürültüyü alçak sesle dinlemenin kendilerini rahatlatt─▒─č─▒n─▒ ifade eder. Böyle bir ses de rahatlat─▒c─▒ olabilir.

Buna ek olarak ses üreten farkl─▒ cihazlar da kulak ç─▒nlamas─▒ ┼čikayetinin tedavisi kapsam─▒nda kullan─▒labilir. Rahats─▒z edici özellik göstermeyen ve sürekli devam eden bir ses, ki┼činin kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ unutmas─▒nda yard─▒mc─▒ olur.

Bu yöntemler s─▒kl─▒kla kar┼č─▒la┼č─▒lan kulak ç─▒nlamas─▒ nas─▒l geçer sorusunun cevab─▒ niteli─čindedir. Kula─ča lazerle biyomanyetik etki uygulanan tedavi yöntemlerinin yan─▒ s─▒ra hastalar psikoterapi, hipnoz, meditasyon gibi di─čer alternatif tedavi yöntemlerine de yönlendirilebilir.

Kulak ç─▒nlamas─▒ basit ve anl─▒k bir ┼čikayet olabilece─či gibi kafatas─▒ tümörleri, dola┼č─▒m bozukluklar─▒, damar hastal─▒klar─▒ gibi önemli bir hastal─▒─č─▒n belirtisi olarak da kar┼č─▒m─▒za ç─▒kabilir. Bu sebeple rutin sa─čl─▒k kontrollerinizi yapt─▒rmay─▒ ihmal etmemeniz önerilir.

Kulak Ç─▒nlamas─▒ Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Yüksek Sese Maruz Kalan Kulak Ç─▒nlamas─▒ Nas─▒l Geçer?

Yüksek sese maruz kalan kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ yönetmek ve hafifletmek için öncelikle gürültüye kar┼č─▒ korunma önlemleri almak önemlidir. Kulak koruyucu cihazlar kullanmak, gürültülü ortamlarda bulunmaktan kaç─▒nmak veya gerekliyse kulak t─▒kac─▒ kullanmak, gelecekteki ç─▒nlamay─▒ önlemeye yard─▒mc─▒ olabilir. E─čer ç─▒nlama ba┼člad─▒ysa, dinlenmek ve sessiz bir ortamda zaman geçirmek, kulaklar─▒n iyile┼čmesine yard─▒mc─▒ olabilir. Ayr─▒ca, kulak ç─▒nlamas─▒n─▒ maskeleyen beyaz gürültü makineleri veya do─čal ses kaynaklar─▒ kullanmak da geçici rahatlama sa─člayabilir.

Ani Kulak Ç─▒nlamas─▒ Neden Olur?

Ani kulak ç─▒nlamas─▒, birdenbire ortaya ç─▒kan ve genellikle ┼čiddetli bir ┼čekilde hissedilen bir durumdur. Bu tür ç─▒nlama, birçok farkl─▒ nedenle olu┼čabilir. ─░ç kulak sorunlar─▒, i┼čitme kayb─▒, kulak enfeksiyonlar─▒, travma, yüksek ses düzeyine aniden maruz kalma, ilaç yan etkileri veya sistemik sa─čl─▒k sorunlar─▒ gibi faktörler ani kulak ç─▒nlamas─▒na yol açabilir. Bu tür bir ç─▒nlama durumu derhal bir sa─čl─▒k profesyoneli taraf─▒ndan de─čerlendirilmelidir, çünkü altta yatan neden h─▒zl─▒ bir müdahale gerektirebilir.

Boyun F─▒t─▒─č─▒ Kulak Ç─▒nlamas─▒ Yapar m─▒?

Boyun f─▒t─▒─č─▒, boyun omurlar─▒n─▒n kaymas─▒na veya disklerin s─▒k─▒┼čmas─▒na yol açan bir durumdur ve kulak ç─▒nlamas─▒na yol açabilen birkaç neden aras─▒nda yer alabilir. Bu, sinir köklerine bask─▒ yapabilece─či için kulak ç─▒nlamas─▒na neden olabilir.

Ancak bu, her boyun f─▒t─▒─č─▒ vakas─▒nda meydana gelmez. Boyun f─▒t─▒─č─▒ nedeniyle kulak ç─▒nlamas─▒ ya┼č─▒yorsan─▒z, bir sa─čl─▒k profesyoneli ile bu konuyu de─čerlendirmeniz önemlidir. Boyun f─▒t─▒─č─▒ ile ilgili tedavi seçenekleri, ç─▒nlaman─▒n giderilmesine yard─▒mc─▒ olabilir ve semptomlar─▒n hafifletilmesine katk─▒da bulunabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Hakan Çankaya
Kulak Burun Bo─čaz
VM Medical Park VM Medical Park Mersin
2006182

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.