sat─▒r aras─▒

Kulak Zar─▒ Nedir? Kulak Zar─▒ Delinmesi Nas─▒l Olur?

Kulak zar─▒ ya da t─▒bbi ad─▒yla timpanik membran d─▒┼č kula─č─▒ orta kulaktan ay─▒ran, d─▒┼č yüzeyi deri, iç yüzeyi mukoza kapl─▒ ince bir ba─č dokusudur.

Kulak zar─▒, i┼čitmede oldukça önemli bir rol oynar. Kulak zar─▒, ses dalgalar─▒ ile titre┼čir ve bu titre┼čimleri daha sonra orta kulaktaki kemiklere aktar─▒r. Orta kulakta bulunan kemikler ise bu titre┼čimleri iç kula─ča iletir ve i┼čitme gerçekle┼čir.

Kulak Zar─▒ Nedir?

Kulak zar─▒, d─▒┼č kula─č─▒ orta kulaktan ay─▒ran esnek bir zard─▒r ve i┼čitmede önemli bir rol oynar.

Kulak zar─▒, ┼čiddetli bir orta kulak enfeksiyonu ya da kulak zar─▒ yaralanmas─▒ gibi kulak zar─▒n─▒n hasar gördü─čü durumlarda y─▒rt─▒labilir. Kulak zar─▒ rüptürü ad─▒ verilen bu duruma halk aras─▒nda kulak zar─▒ delinmesi de denir.

Delik kulak zar─▒, ki┼činin i┼čitme duyusunu ve dengesini etkileyebilir. Kulak zar─▒n─▒n delikleri ço─ču zaman tedavi gerektirmez ve kendili─činden iyile┼čir.

Ancak baz─▒ vakalarda uzman hekim, hasarl─▒ kulak zar─▒n─▒ onarmak için ameliyat önerebilir. Kulak sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak, kulak zar─▒ delinmelerini önlemenin en önemli yoludur.

Kulak Zar─▒ Delinmesi Nedir?

Kulak Zar─▒ Delinmesi Nedir?

Kulak zar─▒ delinmesi, d─▒┼č kulakla iç kula─č─▒ ay─▒ran ince membran─▒n y─▒rt─▒lmas─▒ ile ortaya ç─▒kar.

Kulak zar─▒n─▒n iki önemli fonksiyonu vard─▒r ki bunlardan ilki ses dalgalar─▒n─▒n iletiminde rol oynamas─▒d─▒r. Ses dalgalar─▒n─▒n titre┼čimlerini alg─▒layan kulak zar─▒ i┼čitmede oldukça önemli bir rol oynar.

Bunun yan─▒ s─▒ra kulak zar─▒n─▒n ikinci önemli fonksiyonu ise orta kula─č─▒ bakterilerden, sudan ve yabanc─▒ cisimlerden korumas─▒d─▒r.

Kulak zar─▒n─▒n bu i┼člevi orta kula─č─▒n normal ┼čartlar alt─▒nda steril kalmas─▒n─▒ sa─člar. Ancak kulak zar─▒ delinmesi ile bakteriler orta kula─ča girebilir hale gelir ve kulak, orta kulak enfeksiyonlar─▒na daha yatk─▒n hale gelir.

Kulak Zar─▒ Delinmesi Nas─▒l Olur?

Kulak zar─▒ delinmeleri aniden meydana gelir. Bu nedenle kulak zar─▒ patlamas─▒ olarak da bilinir. Kulakta keskin bir a─čr─▒ hissedilmesi ile kulak zar─▒ patlamas─▒ gerçekle┼čebilir.

Veya ki┼činin uzun süredir muzdarip oldu─ču kulak a─čr─▒s─▒n─▒n aniden ortadan kaybolmas─▒ da kulak zar─▒ patlamas─▒ i┼čareti olabilir. Ayr─▒ca baz─▒ vakalarda kulak zar─▒n─▒n delindi─čine dair hiçbir belirti dahi olmayabilir.

Kulak zar─▒ y─▒rt─▒lmas─▒ ad─▒ ile de an─▒lan kulak zar─▒ delinmesi ya da t─▒bbi ad─▒yla timpanik membran rüptürü, orta kula─č─▒n enfeksiyonlar─▒na ya da i┼čitme kayb─▒ gibi komplikasyonlara sebebiyet verebilir.

Kulak zar─▒ y─▒rt─▒lmas─▒n─▒ onarmak için bazen operasyon yap─▒lmas─▒ gerekli olabilece─či gibi kimi vakalarda da kulak zar─▒ kendili─činden iyile┼čebilir.

Kulak zar─▒ y─▒rt─▒lmas─▒ durumunda, zar─▒n kendili─činden iyile┼čmesi için ki┼činin kulak sa─čl─▒─č─▒na birkaç boyunca dikkat etmesi gereklidir. Ancak her sa─čl─▒k probleminde oldu─ču gibi duruma en uygun tedavinin ne olaca─č─▒na yine bir uzman hekim karar vermelidir.

Kulak Zar─▒ Delinmesi Belirtileri Nelerdir?

Kulak zar─▒ delinmesi belirtileri birden bire ortaya ç─▒kmaz. Genellikle a┼ča─č─▒da s─▒ralanan durumlar─▒ takiben görülebilir:

 • Kulakta enfeksiyon olmas─▒,
 • Kula─č─▒ ilgilendiren bir ┼čekilde yaralanma,
 • Yüksek sese maruz kalma ve
 • Hava bas─▒nc─▒nda ani de─či┼čiklik olmas─▒.

Ortaya ç─▒kan semptomlar ço─ču zaman iki kula─č─▒ birden etkilemez ve a┼ča─č─▒da s─▒raland─▒─č─▒ gibidir:

 • Varolan kulak a─čr─▒s─▒n─▒n h─▒zla azalmas─▒,
 • Kulaktan mukusa benzer, irinli veya kanl─▒ ak─▒nt─▒ gelmesi,
 • ─░┼čitme kayb─▒,
 • Kulak ç─▒nlamas─▒,
 • Ba┼č dönmesi hissi (vertigo)
 • Vertigo kaynakl─▒ bulant─▒ veya kusma.

Kulak Zar─▒ Delinmesi Nedenleri Nelerdir?

Kulak Zar─▒ Delinmesi Nedenleri Nelerdir?

Kulak zar─▒n─▒n rüptürünün en s─▒k görülen nedeni orta kulak enfeksiyonlar─▒d─▒r. Bu nedenle orta kulak enfeksiyonlar─▒ kulak zar─▒ sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan incelenmelidir.

Orta kulak kulak enfeksiyonlar─▒n─▒n tedavisinin düzgün yap─▒lmas─▒ da yine kulak zar─▒ bütünlü─čü aç─▒s─▒ndan önemlidir. Bunun d─▒┼č─▒nda kulak zar─▒nda y─▒rt─▒lmaya neden olabilecek di─čer durumlar a┼ča─č─▒da s─▒raland─▒─č─▒ gibidir:

 • Yabanc─▒ cisim yaralanmas─▒: Ki┼čilerin kulak kiri için kullanabildi─či pamuklu çubuk veya di─čer küçük sivri uçlu nesneler, kulak zar─▒n─▒ y─▒rtabilir. Kulak temizli─či s─▒ras─▒nda da ki┼čiler, kulak zarlar─▒n─▒ y─▒rtabilirler. Ayr─▒ca, f─▒rlat─▒lan bir kalemin ya da alçakta duran bir a─čaç dal─▒n─▒n kula─ča çarpmas─▒ gibi kaza sonucu da kulak zar─▒ delinebilir.
 • Travma: Birisinin kula─ča aç─▒k elle tokat atmas─▒ ya da ba┼č─▒n yan taraf─▒na çok sert bir darbe almak kulak zar─▒nda y─▒rt─▒lmaya yol açabilir.
 • Barotravma: Barotravma bas─▒nç de─či┼čimi ile ilgilidir. Kulak bas─▒nc─▒n─▒ dengelemekle görevli olan östaki borusunun t─▒kanmas─▒ ya da tahri┼č olmas─▒ sonucu kulakta travma olu┼čabilir. Kulak baro travmalar─▒nda orta kulakta s─▒k─▒┼čan hava ile birlikte hava bas─▒nc─▒nda ani bir de─či┼čiklik oldu─čunda kulak zar─▒ y─▒rt─▒labilir.
 • Ani patlama sesleri: Bir patlaman─▒n yak─▒n─▒nda durmak ya da silah ate┼člendi─činde yak─▒nda olmak da kulak zar─▒ y─▒rt─▒lmalar─▒na neden olabilir.

Nedeni ne olursa olsun kulak zar─▒n─▒n bütünlü─čünün bozuldu─ču durumlarda bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak i┼čitme sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan oldukça önemlidir.

Kulak Zar─▒ Delinmesi Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Kulak zar─▒ muayenelerini hekimler yapar. Kulak burun bo─čaz uzman─▒ bir hekim, kulak zar─▒ muayenesi s─▒ras─▒nda otoskop ad─▒ verilen bir cihaz kullan─▒r.

Bu cihaz, kula─č─▒n içine uyumlu ve ─▒┼č─▒kl─▒ bir alettir. Otoskop sayesinde uzman hekim, kulak zar─▒nda y─▒rt─▒k olup olmad─▒─č─▒n─▒ görebilir.

Otoskop muayenesinin yan─▒ s─▒ra uzman hekim, hastan─▒n kulak ile ilgili semptomlar─▒n─▒n nedenini belirlemek veya bir i┼čitme kayb─▒ olup olmad─▒─č─▒n─▒ tespit etmek için ek testler yapabilir. Bu testler a┼ča─č─▒da s─▒raland─▒─č─▒ gibidir:

 • Laboratuvar testleri: Kulakta ak─▒nt─▒ olmas─▒ durumunda orta kulaktaki bakteriyel enfeksiyonun tespitini sa─člar.
 • Diyapazon de─čerlendirmesi: ─░ki uçlu metal bir cihaz olan diyapazon, vuruldu─čunda spesifik bir frekansta ses ç─▒kar─▒r. Bu sabit sesi kullanarak ve çe┼čitli diyapazon testleri ile uzman hekim, i┼čitme kayb─▒n─▒ tespit edebilir, i┼čitme kayb─▒n─▒n türünü ay─▒rt edebilir.
 • Timpanometri: Timpanometre, kulak kanal─▒na yerle┼čtirilerek kulak zar─▒n─▒n hava bas─▒nc─▒ndaki hafif de─či┼čikliklere verdi─či tepkiyi ölçer.
 • ─░┼čitme testi: ─░┼čitme testleri hastan─▒n i┼čitme kayb─▒n─▒ veya i┼čitme kayb─▒n─▒n olup olmad─▒─č─▒n─▒ ölçer.

Kulak zar─▒ delinmesi, i┼čitme kayb─▒ gibi komplikasyonlara yol açabilece─činden hastan─▒n böyle bir durumda kulak muayenesi olmas─▒ oldukça önemlidir.

Kulak Zar─▒ Delinmesi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kulak Zar─▒ Delinmesi Tedavi Y├Ântemleri Nelerdir?

Kulak zar─▒ y─▒rt─▒lmalar─▒nda ço─ču zaman tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Delik kulak zar─▒, birkaç hafta içinde iyile┼čir.

Bazen enfeksiyonun da e┼člik durumlarda hastan─▒n antibiyotik kullanmas─▒ gerekebilir. E─čer kulak zar─▒ndaki y─▒rt─▒k kendili─činden iyile┼čmezse ek prosedürler yap─▒lmas─▒ gerekebilir. Bu prosedürler a┼ča─č─▒dakilerden biri olabilir:

 • Kulak zar─▒ yamas─▒: Kulak zar─▒ndaki deli─čin kendili─činden kapanmad─▒─č─▒ durumlarda KBB uzman─▒, deli─či, uygun malzemeden yap─▒lm─▒┼č bir yama ile kapatabilir.
 • Ameliyat: Yama ile düzgün bir iyile┼čme sa─članamad─▒─č─▒ durumlarda ya da yama yapman─▒n en ba┼č─▒ndan mümkün olmad─▒─č─▒ vakalarda uzman hekim ameliyat önerebilir.

S─▒k Sorulan Sorular

Y─▒rt─▒lm─▒┼č Bir Kulak Zar─▒ Nas─▒l Hissettirir?

Kulak zar─▒ y─▒rt─▒lmas─▒ birdenbire a─čr─▒l─▒ bir ┼čekilde ya da kulak a─čr─▒s─▒n─▒n ortadan kaybolmas─▒ ┼čeklinde veya bunlardan farkl─▒ olarak hiçbir his olmaks─▒z─▒n da meydana gelebilir. Kulak zar─▒n─▒n y─▒rt─▒lmas─▒ farkl─▒ ┼čekillerde hissettirebilece─či için, böyle bir risk ortaya ç─▒kt─▒─č─▒nda en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurmak iyi bir seçenek olacakt─▒r.

Y─▒rt─▒lm─▒┼č Bir Kulak Zar─▒ Ciddi Bir Durum mudur?

Baz─▒ durumlarda, kulak zar─▒ndaki y─▒rt─▒k kendili─činden iyile┼čmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Orta kulak enfeksiyonlara aç─▒k hale gelir ve i┼čitme kayb─▒ görülebilir. Ayr─▒ca vertigo ve vertigodan kaynakl─▒ bulant─▒ ve kusma da ortaya ç─▒kabilir.

Kulak zar─▒nda y─▒rt─▒lma oldu─čundan ┼čüpheleniyorsan─▒z uzman bir hekime dan─▒┼čmal─▒s─▒n─▒z.

Do├ž. Dr.
Bayram ┼×ahin
Kulak Burun Bo─čaz
VM Medical Park Kocaeli
108

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.