Prof. Dr.Kürşat Karadayı

  • İlgi Alanları
  • Karın zarı kanserleri
  • Mide kanseri
  • Kolon rektum kanseri
  • Pankreas kanseri
  • Meme kanseri hastalıkları
  • Tiroid kanseri hastalıkları
  • Karaciğer safra kesesi cerrahisi
  • Laparoskopik kanser cerrahisi

Eğitim
1993 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
2007 Ankara Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık

Deneyim
1995-2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Ar.Gör.
2001-2002 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Öğr. Gör
2002-Nisan 2004 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Yrd.Doç.
2004- Ekim 2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Yan dal uzmanlık eğitimi 
Ekim 2006 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Doçent
Ocak 2012 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Profesör

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Cerrahi Onkoloji Derneği, Türk Cerrahi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
Ulusal Vaslüler Cerrahi Derneği, Türk Tabipleri Birliği
Bilimsel Dergilerde Hakemlikler
Turkish Journal of Surgery
 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
Cumhuriyet Tıp Dergisi  
Dicle Tıp Dergisi

Ödüller
En iyi araştırma ödülü(E19)
Cerrahi Onkoloji kongresi (İstanbul, 2003)
Poster 3..lük ödülü (E7)
Poster 1. lik ödülü (E51)
Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon
Kongresi (İstanbul, 2000)
TÜSAD (Çeşme 2012)

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

Kenan Püryan."Deneysel peritoneal hidatozis'te klorheksidin -glukonatın etkinliği", Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, 2004.

Oruç Numan Gökçe. ‘’Ameliyat sonrası karın içi yapışıklıkların önlenmesinde taurolin, seprafilm ve mezofol’ün etkinliklerinin karşılaştırılması Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, 2009.

Gündüz  Akgöl.  İntraperitoneal  Kemoterapötik  Ajanların  Karın  İçi  Yapışıklıklar  Üzerine  Etkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 2011.

Muratcan Mollaoğlu Deneysel Yanık Modeli Oluşturulan Ratlarda Yanık Staz Zonunun Pentoksifilin ve Milrinon Kullanımıyla Kurtarılması Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

 

Projelerde yaptığı görevler

Safen Venin Otojen Greft Materyali Olarak Kullanıldığı Olgularda Saklama Solüsyonlarının Endotel Hasarına Olan Etkisi Ankara Üniversitesi araştırma projesi 1998 (proje yürütücüsü)

Mide ve Kolon Tümörlü hastaların Tümör hücrelerinin Tümör Supressör Genlerinin Hipermetilasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi CÜBAP 2010 (proje yürütücüsü)

Mide ve kolon tümörlü hastaların tümör hücrelerinin genetik analizlerine göre lenf nodu tutulumu düzeylerinin tahmin edilmesi. CÜBAP 2010 (proje yürütücüsü)

Antitümöral Etkileri Saptanan Bazı Bitki Özütlerinin İleri Düzeyde Araştırılması. CÜBAP (araştırıcı)

Kolorektal    kanserli    hastaların kanser hücrelerinin epigenetik değişikliklerinin düzeltilmesi ve kemosensitizasyonu CÜBAP (araştırıcı)

Mide kanserinde prognozu belirleyen immünohistokimyasal belirteçler. CÜBAP (Proje Yürütücüsü)

 

Konuşmalar

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu diseksiyon tekniği. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007

Peritonektomi ve HİPEC. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2011

Periton Tümörlerinde Sitoredüktif Cerrahi ve İntraperitoneal Kemoterapi. Bölgesel Cerrahi Toplantısı Ordu 2012

Peritoneal Karsinomatoziste Sitoredüktif Cerrahi ve HIPEC 13. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 2013

Peritonektomi Komplikasyonları Türk Cerrahi Derneği Sanal Akademi 2013

Peritoneal Karsinomatoziste SRC+HİPEC+EPIC 6. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi 2014

Safra Kesesi Kanserleri Hepetopankreatikobiliyer Cerrahi Bölgesel Toplantısı Sivas 2015.

Malign Melanoma   Tedavisinde Hipertermik İzole Ekstremite Perfüzyonu. Deri  Kanserleri Sempozyumu Sivas Mayıs 2016.

Periampüller Bölge Tümörlerinde Tanı Tedavi ve Komplikasyonlar. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2018.

Sitoredüktiv Cerrahi ve HIPEC. 1. Cerrahi Onkoloji Sempozyumu Adana 2019.

Palyatif Amaçlı Sitoredüktif Cerrahi ve HIPEC yapılabilir. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Metastatik Kolorektal Kanserde Sitoredüksiyon ve HİPEK Kursu Kasım 2019 İstanbul.

Peritoneal yüzey malignitelerinde ileri tedavi yaklaşimlari Türk Cerrahi Derneği 10. Cerrahi araştirma kongresi Malatya aralik 2019

Nüks, İleri evre Mide Kanseri, Linitis Plastika Yönetimi: Peritonitis Karsinomatoza 3.Ulusal Cerrahi Onkoloji Sempozyumu, Ekim 2021

Primer Peritoneal Karsinomatozis ve Over ca’ da SRC-HIPEC 6.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi Şubat 2022

Peritoneal Karsinomatozis ve Sitoredüksiyon: Tanim, Evreleme ve Teknik Detaylar, 6.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi Şubat 2022

SRC ve HIPEC Komplikasyonlari 22. Ulusal Cerrahi Kongresi Mart 2022

Anastomoz hipek öncesi mi sonrasi mi yapilmali? Stoma ne zaman tercih edilmeli? Sitoredüksiyonda hastam kötüleşti, planli iki basamakli SRC-HIPEC mümkün mü? Masterclass 4 Sempozyumu 2022

Metastatik Mide Kanserinde Hasta Yönetimi Sitoredüktif Tedavi. Uluslararası Türk Mide Kanseri Kongresi Ekim 2022 İzmir

Düzenlediği Kongreler
5.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi Mayıs 2011
(Düzenleme   Kurulu;   Prof.Dr.Salim   Demirci,   Doç.Dr.Sancar   Bayar,   Doç.Dr.Kürşat   Karadayı, Prof.Dr.Mikdat Bozer, Prof.Dr.Abdullah İğci, Prof.Dr. Mahmut Müslümanoğlu)
22. Ulusal Cerrahi Kongresi Haziran 2021

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Al. Eroglu A, Kurtman C, Ayyildiz A, Karadayi K, Demirci S. Effect of granulocyte-macrophage colony- stimulating factor on vvound nitrite level in normal and irradiated rats Med Sci Res 1999; 27 (10): 685- 688

A2. Demirer S, Karadayi K, Simsek S, Erverdi N, Bumin C. Comparison of postoperative acute-phase reactants in patients who undervvent laparoscopic v öpen cholecystectomy: a randomized study. J Laparoendosc Adv Surg Tech 2000 Oct;10(5):249-52.

A3, Topçu O, Karadayi K, Kuzu MA, Ulukent S, Erkek B, Alacayir I. Enteral and intraluminal short-chain fatty acids improves ischemic left colonic anastomotic hdaling in the rat. Int J Colorectal Diş 2002; 17 (3): 171-176

A4.Turan M, Sen M, Canbay E, Karadayi K, Yildiz E. Gastric necrosis and perforation caused by acute gastric dilatation: report of a case. Surg Today. 2003;33(4):302-4.

A5. Karadayi K, Canbay E, Turan M, Gökgöz S, Sen M. Acute cholecystitis, obstructive jaundice, pyogenic cholangitis, and acute pancreatitis caused by Ascaris lumbricoides: Report of a case. Chirurgische Gastroenterologie 2003; 19 (2): 184-186

A6. Turan M, Kibar Y, Karadayi K, Kilicarslan H, Sen M. Intraluminal migration of retained surgical sponge vvithout sign of peritonitis - Report of a case. Chirurgische Gastroenterologie 2003; 19 (2): 181- 183

A7. Turan M, Karadayi K, Koyuncu A, Duman M, Ceran T, Sen M. Pneumatosis cystoides intestinalis associated vvith duodenal ulcer and pyloric stenosis: Report of two cases. Chirurgische Gastroenterologie 2003; 19 (4): 401-403

A8. Karadayi K, Turan, M; Canbay, E; Topçu O, Sen M. Laparoscopic versus öpen appendectomy: Analysis of systemic acute-phase responses in a prospective randomized study Chirurgische Gastroenterologie,2003;19 (4): 396-400.

A9. Turan M, Saraydin SU, Canbay E, Karadayi K, Bulut E, Cetinkaya O, Elagoz S, Sen M. Positive effects of phenytoin on experimental colonic anastomoses. Int J Colorectal Dis. 2004; 19(3):250-7.

A10. Koyuncu A, Dokmetas HS, Turan M, Aydin C, Karadayi K, Budak E, Gokgoz S, Sen M. Comparison of different thyroidectomy techniques for benign thyroid disease. Endocr J. 2003;50(6):723-7.

A11.Turan M, Sen M, Karadayi K, Koyuncu A, Topçu O, Yildirir C, Duman M. Our sigmoid colon volvulus experience and benefits of colonoscope in detortion process. Rev Esp Enferm Dig. 2004;96(l):32-5.

A12. Sen M, Turan M, Karadayi K, Aslan M, Elagoz S. Peripancreatic tuberculous lymphadenitis mimicking carcinoma: report of a case. Açta Chir Belg. 2004;104(3):338-40.

A13. Turan M, Gursoy S, Sen M, Karadayi K, Yildiz E, Dokmetas S. A functioning-desensitization paraganglioma vvhich caused hemodynamic instability during tumoral resection: report of a case. Surg Today. 2004;34(8):715-8.

A14. Turan M, Saraydyn SU, Bulut HE, Elagoz S, Cetinkaya O, Karadayi K, Canbay E, Sen M. Do  vascular endothelial growth factor and basic fibroblast grovvth factor promote phenytoin's vvound healing effect in rat? An immunohistochemical and histopathologic study. Dermatol Surg. 2004 Oct;30(10):1303-9.

A15. Sen M, Turan M, Karadayi K, Uğurlu L, Elagoz S. Isolated hepatic tuberculous pseudometastasis co-existent with adenocarcinoma of the stomach; report of a case. Açta Chir Belg. 2004 Oct;104(5):601- 3.

A16. Puryan K, Karadayi K, Topçu O, Canbay E, Sümer Z, Turan M, Karayalcin K, Sen M. Chlorhexidine gluconate: an ideal scolicidal agent in the treatment of intraperitoneal hydatidosis? World J Surg. 2005

;29(2):227-30.

A17. Akay GG, Ünal AE, Bayar S, Karadayı K, Elhan AH, Sunguroĝlu A, and TükünA. Telomerase activity could be used as a marker for neoplastic transformation in gastric adenocarcinoma: but it does not have a prognostic significance Genet. Mol. Res.2007; 6 (1): 41-49

A18.Gülşah Kaygusuz, Hatice Germen, Onur Birsen, Kürşat Karadayı, Hilmi Kocaoğlu,

Esra Erden. Duodenal gangliocytic paraganglioma: A case report Turkish Journal of Pathology 2007;23(2):107-110

A19. Akay GG, Ünal AE, Elhan A, Bayar S Karadayi K, Sunguroglu A , Kadikiran A, Tukun A.  DNA Copy Number Changes in Gastric Adenocarcinomas: HR-CGH Study in Turkey. Arch Med Res. 2009

;40(7):551-60.

A20 . Turan M, Karadayi K, Duman M, Ozer H, Arıcı S, Yıldırır C, Kocak O, Sen M. Small Bowel Tumors In Emergency Surgery. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2010;16(4):327-33.

A21. Karadayi K, Turan M, Sen M.  A  New Partial Splenectomy Technique Using Radiofrequency Ablation Technology; Report of a case. Surgical Practice 2010; 14(4):147-9.

A22. Yildiz C, Karadayi K, Sarkis C, Cetin A. Huge cystic lymphangioma mimicking ovarian malignancy. Case Report. Turkish J Gastroenterology 2011;22(3):344-6.

A23. Yildirim Y, Elagoz S, Koyuncu A, Aydin C, Karadayi K. Management of neuroendocrine carcinomas of the breast: A rare entity Oncology Letters 2011;2(5):887-90.

A24. Karadayi K, Turan M, Sen M. A New Technique For Partial Spleenectomy with Radiofrequency Technology. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2011;21(5):358-61.

A25. Karadayi K, Turan M, Karadayi S, Alagozlu H, Kilickap S, Buyukcelik A, Sarkis C, Yucel B, Boztosun A, Cetin M, Yilmaz A, Yanik A, Sen M. Cytoreductıve Surgery Followed By Hyperthermıc Intraperıtoneal Chemotherapy: Analyzes Of The Morbıdıty And Mortalıty Of Our Patıents. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):162-70.

A26. Karadayi K, Yildiz C, Hazar E, Yilmaz A, Gultekin Y. Huge inflammatory myofibroblastic tumor of abdomen. Report of a case. Surgical Practice 2012;16(1):36-8.

A27. Saraydin S, Tuncer E, Tepe B, Karadayi S, Özer H, Şen M, Karadayi K, Inan D, Elagöz S, Polat Z, TuranM, Duman M. Antitumoral Effects of Melissa officinalis on Breast Cancer in vitro and in vivo. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(6):2765-70.

A28. Tepe B, Tuncer E, Saraydın SU, Ozer H, Sen M, Karadayi K, Inan DS, Karadayi S, Polat Z, Akpulat A, Duman M, Koksal B, Turan M. Antitumoral effects of Allium sivasicum on breast cancer in vitro and in vivo. Mol Biol Rep. 2013;40(1):597-604.

A29. Tuncer E, Saraydin S, Tepe B, Karadayi S, Ozer H, Sen M, Karadayi K, İnan D, Elagoz S, Polat Z, Duman M, Turan M. Antitumoral Effects of Origanum acutidens on Breast Cancer. J BUON. 2013 18(1):77-85

A30. Karadayi S, Arslan S, Sumer Z, Turan M, Sumer H, Karadayi K. Does hydatid disease have protective effects against lung cancer? Mol Biol Rep. 2013. 40(8):4701-4.

A31. Ozer H, Altun A, Saraydin S, Soylu S, Goktas S, Tuncer E, Inan DS, Koksal B, Temiz TK, Tepe B, Sen M, Karadayi K, Turan M. Antitumoral effects of Salvia absconditiflora Greuter & Burdet syn. Salvia cryptantha Montbret & Aucher ex Benth. on Breast cancer. Indıan Journal of Tradıtıonal Knowledge 2013;12(3):390-397.

A32.Dogan M, Sen M, Koc M, Silig Y, Akgol G, Karadayi K, Turan M. Effects Of Pringle Maneuver On The Healıng Of Left Sıded Colonıc Anastomoses In Rats. Acta Chirurgica Belgica 2014(114):63-65.

A33. Karadayi K, Yildiz C, Karakus S, Kurt A, Bozkurt B, Soylu S, Cicekli A, Egilmez R, Cetin A.. Well- differentiated abdominal liposarcoma: experience of a tertiary care center. World Journal of Surgical Oncology 2015; 13(166):1-5.

A34. Karadayi K, Yildiz C, Karakus S, Akkar OB, Ugurlu GP, Kurt A, Yanik A. Cytoreductive surgery and perioperative intraperitoneal chemotherapy for gynecological malignancies: a single center experience Eur J Gynaecol Oncol. 2016;37(2):194-8.

A.35.Akgöl G, Yildiz C, Karakus S, Koc M, Dogan M, Turan M, Karadayi K. Effects Of Intraperitoneal Chemotherapeutik Agents On Postoperative Intraabdominal Adhesion Formation. Eur J Gynaecol Oncol. 2016;37(6).

A.36. Bostanci ME, Atabey M, Bozkurt B, Ozel I, Karadayi K. Co-existence of cecal volvulus with situs inversus totalis: A case report. Turk J Emerg Med. 2016 Sep 29;16(3):134-135.

A37. Bagci B, Sari M, Karadayi K, Turan M, Ozdemir O, Bagci G. KRAS, BRAF oncogene mutations and tissue specific promoter hypermethylation of tumor suppressor SFRP2, DAPK1, MGMT, HIC1 and p16 genes in colorectal cancer patients. Cancer Biomark. 2016 Jun 24;17(2):133-43.

A38. Bagci B, Karadayi K, Bagci G, Ozer H, Tuncer E, Sezgin I, Turan M. Hypermethylation of tumor suppressor genes in gastric cancer: associations with demographic and clinicopathological characteristics. Int J Res Med Sci. 2016; 4(6): 2185-2192.

A39. Nonleukemic myeloid sarcoma presenting as intussusception of small bowel in a male patient: An unusual presentation. Ocak S, Alakus H, Duymus ME, Kaya M, Karadayi K, Yeldir Y, Ozer H, Colak E Translational surgery 2016; 1( 2):48-50.

A 40. Horner's syndrome: A rare complication of thyroid cancer surgery. Ocak S, Alakus H, Duymus ME, Kaya M, Karadayi K, Colak E Translational Surgery 2016;1(3):88-89.

A.41. Recovery of Burn Stasis Zone Using Pentoxifylline and Milrinone in an Experimental Burn Model Established For Rats. Mollaoglu M, Atabey M, Bostanci M,E, Mollaoglu M, Karadayi K. Asclepius Medical Research and Reviews 2019;2(1):1-8

A 42. Mollaoglu MC, Bostanci ME, Karadayi K. The effect of parathyroidectomy on kidney functions in primary hyperparathyroidism. Ann Med Res 2020;27(11):2981-5

A43. Bostanci ME, Karadayi K. Comparison of Cerb B2 expression and Ki-67 index with modified scarff-  bloom-richardson grading system in invasive ductal carcinoma. Ann Med Res 2020;27(7):1934-40

A44. Bostanci ME, Avci O, Karadayi K. The Relationship of Androgen Receptor Expression with Other Prognostic Factors in Breast Cancer. International Journal of Scientific and Technological Research 2020;6(3):274-81.

A45. Mollaoglu MC, Bostanci ME, Karadayi K. The relationship between Ki-67 index and axillary lymph node metastasis in breast carcinoma Ann Med Res 2020;27(7):1956-60

A46.Alakus H, Kaya M,  Ozer H, Egilmez HR, Karadayi K. ADAM10 expression in gastric adenocarcinoma: Results of a curative gastrectomy cohort. Pak J Med Sci. 2021;37(2):---

A47. Karadayi K, Bostanci ME, Mollaoglu MC, Karabacak U. Cytoreductive Surgery and Perioperative Intraperitoneal Chemotherapy Experience in Peritoneal Carcinomatosis: Single-Center Analysis of 180 Cases. International Journal of Surgical Oncology. 2021;8851751.

A48. Karadayi K, Karabacak U. Is complete mesocolic excision or total mesorectal excision necessary during cytoreductive surgery in ovarian peritoneal carcinomatosis with colonic involvement? Acta Chirurgica Belgica. 2021:1-8.

A49. Alakus H, Kaya M, Mollaoglu MC, Göksu M, Ozer H, Karadayi K. Negative-to-Positive Lymph Node Ratio as an Independent Prognostic Factor for Gastric Adenocarcinoma. Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP. 2021;30(7):805-10.

A50. Bostanci ME, Hepokur C, Armagan C, Mollaoglu MC, Karadayi K. Possible Effects of Clinoptilolite on Small Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury Caused by Experimental Mesenteric Artery Occlusion. Turkish Journal of Biochemistry 2022; 47(5):633-9.

A51. Alakus H, Kaya M, Ozer H, Egilmez RH, Karadayi K. Nuclear Factor Erythroid-2-Related Factor 2 (Nrf2) is a Potential Prognostic Factor in Patients with Gastric Adenocarcinoma. Arab Journal of Gastroenterology 2022 (Baskıda).

A52. Karabacak U, Mollaoglu MC, Seven TE, Karadayi K. Gastric Pouch Cancer After Mini Gastric Bypass Surgery: The First Case Report. Journal of Cancer Research and Therapeutics 2022 (Baskıda)

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. Ekrem Ünal, Şefik Atabekoğlu, Mikdat Bozer, Kürşat Karadayı, Salim Demirci. Risk factors for surgical treatment of gastric cancer vvith D2 dissection, Turkish experience. Eurosurgery, July 1998.

B2. Şerife Şimşek, Seher Demirer, Neriman Şengül, Kürşat Karadayı, Nusret Aras. Hydatic Disease of the Liver: Report of 460 Cases. International Surgical Week. August 15-20, 1999.

B3. Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Nezih Erverdi. Spontan Kisthidatik Rüptürü: Bir Vaka Sebebiyle. III. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Ekim 1999.

B4. Ömer Topçu, Kürşat Karadayı, S. Can Ulukent, Bülent Erkek, M.Ayhan Kuzu, İskender Alaçayır. Enteral and Transrectal short-chain fatty acids and healing of ischemic colonic anastomoses in the rat.

Eurosurgery 20-24 June 2000;150:Istanbul.

B5. Şerife Şimşek, Kürşat Karadayı, Seher Demirer, Nezih Erverdi, Cihan Bumin. Immun changes in laparoscopic and öpen cholecystectomies. Eurosurgery 20-24 June 2000;300:Istanbul.

B6. B5:Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Savaş Koçak, Semih Aydıntuğ, Semih Başkan. Diabetic foot treatment and cost effectivity. Eurosurgery 20-24 June 2000;541:istanbul

B7.Kürşat Karadayı, Ayhan Koyuncu, Uğur Bengisun, Mehmet Melli, Erdal Anadol. Effect of Preservative Solutions on Endothelial Damage VVhere Saphenous Vein was used as Autogenous Grafts. International Surgical Week. August 26-30. 2001.

B8. Kenan Püryan, Kürşat Karadayı, Ömer Topçu, Zeynep Sümer, Emel Canbay, Mustafa Turan, Kaan Karayalçın, Metin Şen. Can Chlorhexidine - glukonate be an ideal scolocidal agent in the treatment of intraperitoneal hydatosis. International congress of HPBA istanbul 2003.

B9. Karadayi K, Unal M, Akaydin D, Sapmaz A, Unal E, Bayar S, Kocaoglu H, Demirci S, Turkoglu S, Akgul H, Turan M. Serum endostatin level in patients with gastric cancer. 14th Congress of the Europan Society of Surgical Oncology 2008

B10.Bayar S, Akgül H, Unal E, Karadayi K, Kocaoglu H, Demirci S, Elhan A, Ensari A, Ormeci N, Akdur

R. Gastric cancer in Turkey.: A prospective endoscopic mass screening study. 14th Congress of the Europan Society of Surgical Oncology 2008.

B11. Yesim Yildirim, Sahende Elagoz, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Kursat Karadayi. Management of primary neuroendocrine carcinoma of the breast. 1st Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum. 2009, Athens, Greece).

B12. Kursat Karadayı, Mustafa Turan, Metın Sen . A New Technique for Partial Splenectomy With Radiofrequency Technology. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery 2012.

B13. Kursat Karadayı, Mustafa Turan, Hakan Alagözlü, Ali Yanık, Metın Sen Cytoreductive Surgery Followed by Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy: Morbidity and Mortality Analysis of Our Patients. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery 2012.

B14. Sule Karadayı, Sulhattın Arslan, Zeynep Sumer, Mustafa Turan, Haldun Sumer, Kursat Karadayi. Does Hydatıd Dısease Have Protectıve Effects Agaınst Lung Cancer ? XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery 2012.

B15. Kursat Karadayı, Mustafa Turan, Ersin Tuncer, Hakan Alagozlü. A Simultaneous Diagnosis Of Primary Adenocarcinoma Of Colon And Gallbladder With Hepatic Metastases: Report Of A Case. XIII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology Baku 2013.

B16. Kursat Karadayi, Mustafa Turan, Metin Şen. Liver resection With A New Radiofrequency Technique. XIII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology Baku 2013.

B17. Gunduz Akgol, Kursat Karadayi, Mustafa Atabey, Mustafa Turan. Effects Of Intraperitoneal Chemotherapeutik Agents On Postoperative Intraabdominal Adhesion Formation. XIII International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology Baku 2013.

B18. Binnur Bağcı, Kürşat Karadayı, Hatice Özer, Ersin Tuncer, Yusuf Tutar, İlhan Sezgin, Mustafa Turan. Analysis of Molecular Cytogenetic Alterations of Gastric and Colon Carcinoma by Array-Based Comparative Genomic Hybridization (Array CGH). 41 ST FEBS Congress Kuşadası 2016.

B19. Binnur Bağcı, Kürşat Karadayı, Gökhan Bağcı, Hatice Özer, Ersin Tuncer, İlhan Sezgin, Mustafa Turan.Hypermetilation analysis of 25 tumor supressor genes in colorectal cancer tissues. 41 ST FEBS Congress Kuşadası 2016.

B20.Meriç Emre Bostanci, Murat Can Mollaoğlu, Kürşat Karadayı. Laparoskopik Rektum Kanseri Cerrahisinde İlk Deneyimlerimiz 2ND İNTERNATİONAL MEDİCAL CONGRESS OF IZMİR DEMOCRACY UNİVERSİTY IMCIDU 2020 Online

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

D1 .Kürşat Karadayı, Nilüfer Erverdi, Nezih Erverdi. Sterilizasyon ve sterilizasyon yöntemleri. İnsizyon 1999; 2(2):75-81.

D2 .Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Nezih Erverdi. Dezenfeksiyon, dezenfektanlar ve antiseptikler. İnsizyon 1999; 2(3): 148-156.

D3 Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Nezih Erverdi. Cerrahi sütür materyalleri. İnsizyon 1999;2(4):209- 16.

D4. Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Savaş Koçak, Semih Aydıntuğ, Semih Başkan. Diabetik ayakta cerrahi tedavi ve maliyet analizi. Ankara Cerrahi Dergisi 1999; 2:89-98.

D5. Necmettin Ünal, İbrahim Aşık, Mehmet Oral, Enver Özgencil, Kürşat Karadayı, Melek Tulunay. The effects of neostigmine on puimonary vascular tone. Journal of Ankara Medical School 1999;21(1):17-21.

D6.Seher Demirer, Şerife Şimşek, Bülent Güngör, Kürşat Karadayı, Cihan Bumin. Perianal fistüller ve tedavi sonuçları. Güncel Gastroenteroloji 1999; 3(2):234-236.

D7. Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Nezih Erverdi. Mesh greft materyalleri. İnsizyon 2000; 3(1): 6-11.

D8..Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Metin Şen. Genel Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;25(l):38-42.

D9.Cengiz Aydın, Ayhan Koyuncu Kürşat Karadayı, Emel Canbay, Mustafa Turan Metin Şen, A Case Report Of Recurrent Hydatid Cyts: Complicated With Gastric Fistula And Involvement Of Pancreatic Tail. Ankara Cerrahi Dergisi 2003.

D10.Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Şahande Elagöz, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Şehsuvar Gökgöz, Metin Şen. Kolorektal kanserli hastalarda anjiogenez tesbitinin prognoza etkisi. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 2003; 12:56-61.

D11. Emel Canbay, Kenan Çelik, Sebila Dökmetaş, Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Fahrettin Keleştemur, Metin Şen. Tiroid Kanserli hastalarda değişen antioksidan enzim aktivitesi ve lipid peroksidasyonu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;25(4):151-156.

D12. Metin Şen, Mustafa Turan, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Kürşat Karadayı, Şehsuvar Gökgöz, Ömer Topçu. Our Pancreaticoduodenectomy experience Ankara Cerrahi Dergisi 2003;5(4)152-158

D13. Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Mustafa Duman, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Ömer Topçu, Metin Şen. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi deneyimimiz . Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;25(4): 171-176.

D14. Aydın Nadir, Melih Kaptanoğlu, Ekber Şahin, Kürşat Karadayı, Ömer Topçu, Özgür Songur. Karaciğer kisthidatiğine bağlı bilio-bronşial ve bilio-plevral fistül gelişimi: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2004;15(l):45-49

D15. Mustafa    Duman, Birol    Bostancı, Kürşat    Karadayı.    Pankreas    Endokrin Tümörleri

Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi Kitabı Nobel Tıp Kitabevleri 2010;387-93

D16. Mustafa Turan, Atalay Sökmen, Metin Şen, Kürşat Karadayı, Zübeyde Akın. Sivas Yöresine Özgü Bazı Bitki Özütlerinin Antineoplastik Etkileri. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2010;32:9-18.

D17. Mustafa Turan Kürşat Karadayı. Interventıonal And Therapeutıc Gastroıntestınal Endoscopy” Endoscopic therapy for gastric varices (Gastrik Varislerin endoskopik Tedavisi) (Çeviri)

D18. Mustafa Turan, Aslı Küçüköztürk, Cevdet Düger, Sinan Gürsoy, Kürşat Karadayı, Metin Şen. Colchicine intoxication mimicking acute abdomen Cumhuriyet Tıp Dergisi 2011;33(1): 119-121.

D19. Mert Demirel, Kürșat Karadayı, Savaș Serel, Murat Emiroğlu. An Unusual Localization Of Spontaneous Gastric Perforation:A Case Report. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64 (2):101-3.

D20. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Hakan Alagözlü, Ali Yanık, Metin Şen. Peritoneal Karsinomatozis Tedavi Edilebilir mi? SRC,HİPEK, EPİK, Tek Merkez Deneyimi. SKOP Gastrointestinal Endoskopi Dünyası 2012, 8:49-55.

D21.Ekber Sahin, Kürşat Karadayi . Üç Alan Özofajektomi. Toraks Cerrahisi Bülteni Özofagus Kanseri II. 2013;4(2):75-79.

D22. Metin Şen, Mustafa Turan, Ömer Topçu, Ayhan Koyuncu, Kürşat Karadayı, Cengiz Aydın Our Experience with Sigmoid Colon Volvulus Cumhuriyet Tıp Dergisi 2013;35(2):221-5.

D23. Metin Şen, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Mustafa Koç. The effect of Radiofrequency- Assisted Liver Resection on Liver Function. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2013;35(2):226-30.

D24. Kürșat Karadayı, Șule Karadayı, Erkan Hazar, Ekber Șahin, Mustafa Turan.Traumatic Diaphragmatic Hernia as a Rare Cause of Colonic Obstruction Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2013, 66 (1):49-51.

D25. Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Metin Şen, Çınar Yastı, Sinan Soylu, Yaşar Özdenkaya, Cevdet Düger, Cemil İsbir. Liver resection With a New Technique. Cumhuriyet Tıp Derg 2014; 36: 221-226.

D26. Uğur Abakay, Birkan Bozkurt, Sinan Soylu, Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı İnkarsere Herni Kesesi İçinde Perfore Apandisit (Amyand Hernisi): OlguSunumu. Cumhuriyet Tıp Derg 2014, 36:576-9.

D27. Meriç Emre Bostancı, Murat Can Mollaoğlu, Hüseyin Alakuş, Mehmet Esat Duymuş, Kürşat Karadayı. Submucosal lipoma located on the ascending colon. Cumhuriyet Medical Journal 2015, 37:4;292-3.

D28. Murat Can Mollaoğlu, Birkan Bozkurt, Sinan Soylu, Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı. Mide Fundusunda Gastrik Divertikül: Olgu Sunumu ACU Sağlık Bil Derg 2016(3):172-174.

D29. Hüseyin Alakuş, Mustafa Kaya, Mehmet Esat Duymuş, Fatih Dolu, Kürşat Karadayı. Apendiks Tümörleri ve Pseudomyxoma Peritoneii de Peritoneal Hastalığa Yaklaşım ve Sitoredüktif Cerrahi- HIPEK. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2017;10(2):121-6.

D30. Meriç Emre Bostancı, Murat Can Mollaoğlu, Kürşat Karadayı. Assesment of blood parameters relevant to aterosclerosis and coronary artery disease after paratiroidectomy Cumhuriyet Medical Journal 2018;40(4):438-45.

D31. Erkan Hazar, Fatih Dolu, Anıl Koçman, Reyhan Eğilmez, Kürşat Karadayı. A Rare Case of Peritoneal Loose Body. Cumhuriyet Medical Journal 2019;41(1):237-8.9

D32. Oruç Numan Gökçe, Kürşat Karadayı. Ameliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Taurolin, Seprafilm ve Mesofolun Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Balıkesir Medical  Journal 2020;4(3): 30-38

D33.     Mollaoğlu M. C. , Bostancı M. , Karadayı K. Mide Kanseri Ve Preoperatif Anemi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 240-245.

D34. Meriç Emre Bostancı, Murat Can Mollaoğlu, Kürşat Karadayı. The Effect of Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy on Quality of Life in Colorectal Originated Peritoneal Carcinomatosis. Int J Acad Med Pharm 2021, 3(2):97-101.

D35.     Mollaoğlu, M. C. , Bostancı, M. & Karadayı, K. (2021). Approach to cancer patients of a clinical oncology surgery in Turkey during COVID-19 Pandemic . Cumhuriyet Medical Journal , 43 (3) , 281-287 .

D36.     Bostancı M, Mollaoğlu M, Karadayı K, Pankreas Karsinomu Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Serum CA 19-9 Düzeyleri ile Tümörün Lenfovasküler ve Perinöral İnvazyonu ve Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2022;75(1):113-118.

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Şerife Şimşek, Kürşat Karadayı, Seher Demirer, Cihan Bumin. Laparaskopik ve açık kolesistektomi olgularının akut faz reaktanları üzerine olan etkisinin karşılaştırılması. XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998.

E2. Şefik Atabekoğlu, Aydan Eroğlu, Hasan Özcan, Kürşat Karadayı, Ekrem Ünal, E. H. Kocaoğlu. Hipertermik izole ekstremite perfüzyonunda venöz morbidite. Ulusal Cerrahi Kongresi 1998.

E3. Şerife Şimşek, Kürşat Karadayı, Seher Demirer, Nezih Erverdi. Karın travmalarında dalak yaralanmalarına yaklaşımımız. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1999.

E4. Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Tuğbay Tuğ. Acil servise başvuran travmalı olguların değerlendirilmesi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1999.

E5. Kürşat Karadayı, Sadık Ersöz, Hamit Öğüt, Gökhan Nergisoğlu, Erdal Anadol. Quality of life after kıdney donatıon. Recent Advances in Tıssue and Organ Transplantatıon 1999.

E6. Kürşat Karadayı, Savaş Koçak, Semih Aydıntuğ, Semih Başkan. Diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi. 1. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi 6-9 Ekim 1999;8:İstanbul.

E7. Ömer Topçu, Kürşat Karadayı , S. Can Ulukent, Bülent Erkek, M.Ayhan Kuzu, İskender Alaçayır, Enteral ve transrektal yol ile uygulanan kısa zincirli yağ asitlerinin iskemik kolon anastomozları üzerine etkisi. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi (3. KEPAN) 2000.

E8. Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Seher Demirer, Nezih Erverdi, Semih Başkan. Sakrokoksigeal pilonidal sinüs: 350 vakanın analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2000.

E9. Ömer Topçu, Kürşat Karadayı, S. Can Ulukent, M. Ayhan Kuzu, İskender Alaçayır. Enteral ve transrektal yol ile uygulanan kısa zincirli yağ asitlerinin iskemik kolon anastomozları üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2000.

E10. Cengiz Aydın, Ayhan Koyuncu, Levent Uğurlu,  Kürşat /Caradayı,Şahande Alagöz, Metin Şen Kolorektal kanserlerde NM-23 gen protein ekspresyonu. 9. Ulusal Kolorektal Cerrahi Kongresi Antalya 2001.

E11. Ömer Topçu, Elvan Tozar, Kürşat Karadayı , Bülent Erkek, Kaan Karayalçm, Süleyman Hengirmen. Setrimid-Klorheksidin solüsyonunun hepatopankreatobilier sistem üzerine etkileri V. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 2001.

E12. Ömer Topçu, Elvan Tozar, Feza Y Karakayalı, Selçuk Hazinedaroğlu, Kürşat Karadayı, Kaan Karayalçm, Tuncay Ertunç. Skolosidal ajanlarla yapılan peritoneal  lavajın intraperitoneal yapışıklık oluşumu ve yaşam süresi üzerine etkileri. V. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 2001.

E13. Kürşat Karadayı, Emel Canbay, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Mustafa Turan Şehsuvar Gökgöz,, Metin Şen Laparoskopik ve açık apendektomi: Prospektif randomize karşılaştırmalı çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002.

E14. Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Şehsuvar Gökgöz, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Metin Şen. Benign tiroid hastalıklarında Dunhill prosedürü. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002.

E15. Kürşat Karadayı, Emel Canbay, Ayhan Koyuncu, Mustafa Turan, Metin Şen. Laparoskopik ve açık apendektomi: Prospektif randomize karşılaştırmalı çalışma. 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2002.

E16. Emel Canbay, Öztürk Özdemir, Selma Süngü, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Bahadır M Güllüoglu, Metin Şen. Meme kanserinde K-ras 2'nin prognostik değeri. 7.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003.

E17. Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Mustafa Duman, Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Ömer Topçu, Metin Şen. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi deneyimimiz. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003.

E18. Emel Canbay, Kenan Çelik, Sebila Dökmetaş, Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Fahrettin Keleştemur, Metin Şen. Tiroid Kanserli hastalarda değişen antioksidan enzim aktivitesi ve lipid peroksidasyonu. II. Cerrahi Onkoloji Kongresi 2003.

E19. Emel Canbay, Öztürk Özdemir, Selma Süngü, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Bahadır M Güllüoglu, Metin Şen. Meme kanserinde K-ras 2'nin prognostik değeri. II. Cerrahi Onkoloji Kongresi 2003.

E20. Kürşat Karadayı, Emel Canbay, Mustafa Turan, Ömer Topçu, Sema Arıcı, Cesur Gümüş, Metin Şen. Testis germ hücre tümörünü takiben gelişen pankreatik kistik teratoma (olgu). II. Cerrahi Onkoloji Kongresi 2003.

E21. Cengiz Müftüoğlu, Mustafa Turan, Ömer Topçu, Kürşat Karadayı, Şahande Alagöz, Zahir Bakıcı, Metin Şen. Fenitoin'in antibakteriyel özelliğinin sorgulanması ve infekte yaralara etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

E22. Ömer Topçu, Emel Canbay, Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Sema Arıcı, Zeynep Sümer, Metin Şen. Sigmoid kolonda inflamatuar pseudotümör: Enterobius vermicularis (oxyuris-pinworm) infeksiyonu-olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

E23. Kenan Püryan, Kürşat Karadayı, Ömer Topçu, Emel Canbay, Zeynep Sümer, Mustafa Turan, Kaan Karayalçın, Metin Şen. İntraperitoneal Hidatidozis tedavisinde klorheksidin glukonat solüsyonu ideal skolosidal ajan olabilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004

E24. Kürşat Karadayı, Haydar Celasin, A.Ekrem Ünal, Sancar Bayar, Hilmi Kocaoğlu, Salim Demirci, Hikmet Akgül. Metastatik karaciğer tümörlerinde rezeksiyon deneyimimiz. 1. Hepatogastroenteroloji Kongresi Ekim 2004

E25 Kürşat Karadayı, Haydar Celasin, A.Ekrem Ünal, Sancar Bayar, Hilmi Kocaoğlu, Salim Demirci, Hikmet Akgül. Hepatocellüler kanserde karaciğer rezeksiyonu ve sağkalım. 1. Hepatogastroenteroloji Kongresi Ekim 2004

E26. Kürşat Karadayı, Uğur Bengisun, Mehmet Melli, Erdal Anadol: Safen Venin Otojen Greft Materyali Olarak Kullanıldığı Olgularda Saklama Solüsyonlarının Endotel Hasarına Olan Etkisi XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Mayıs 2005.

E27. Ali Sapmaz, Onur Birsen, Kürşat Karadayı, Serhan Yılmaz, Sançar Bayar, Ekrem Ünal Metastatik Dev Karaciğer Tümörü: Olgu Sunumu. III.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2005

E28. Onur Birsen, Kürşat Karadayı, Savaş Serel, Ayhan Attar, Sançar Bayar, Ekrem Ünal. Toraks Duvarından Kaynaklanan Malign Fibröz Histiyositom: Olgu Sunumu. III.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2005

E29.Erol Aksoy, Kürşat Karadayı, Hakan Buluş, Onur Birsen, Altan Tüzüner. İntestinal Obstrüksiyona Neden Olan Jejunal GİST: Olgu Sunumu. III.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2005

E30. Kürşat Karadayı, Arif Yavuz Aksoy, Sancar Bayar, Ali Ekrem Ünal, Salim Demirci, Hikmet Akgül.Karaciğer Malign Kitlelerinde Radyofrekans Ablasyon Deneyimimiz. III.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2005

E31. Kürşat Karadayı, Onur Birsen, Sancar Bayar, Ali Ekrem Ünal, Salim Demirci, Hilmi Kocaoğlu, Hikmet Akgül. Karaciğerin Metastatik Non-Kolorektal Non-Nöroendokrin Tümörlerinde Rezeksiyon Sonuçlarımız. III.Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2005.

E32. Şiyar Ersöz, Ulaş Sözener, Marlen Suleimanov, Kürşat Karadayı, Ekrem Ünal. Benign Patoloji Sonrası Yapılan Kolesistojejunostomiden 30 yıl sonra Gelişen Safra kesesi Adenokarsinomu:Olgu Sunumu 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E33. Cevriye Cansız, Kürşat Karadayı, Onur Birsen, A.Yavuz Aksoy, Işınsu Kuzu, Salim Demirci. Aynı Midede 3 Tümör: Olgu Sunumu. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E34. Serhan Yılmaz, Onur Birsen, Ali Sapmaz, Kürşat Karadayı, Salim Demirci. Koledok Adenomiyomu: Olgu Sunumu. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E35. Ali Sapmaz, G Selçuk Özbalcı, Serhan Yılmaz, Kürşat Karadayı, Ekrem Ünal. Rekürren Periferik T Hücreli Lenfoma Tedavisinde Sitotoksik Ajanlarla (melfalan) Yapılan İzole Hipertermik Ekstremite Perfüzyonu:Olgu Sunumu. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E36. Serhan Yılmaz, Ali Sapmaz, Onur Birsen, G. Selçuk Özbalcı, Kürşat Karadayı, Hilmi Kocaoğlu. Uylukta Mikzofibrosarkom. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E37. Onur Birsen, Gülşah Kaygusuz, Hatice Germen, Kürşat Karadayı, Hilmi Kocaoğlu, Esra Erden. Ampulla Vateri Yerleşimli Gangliositik Paraganglioma ;Bir Olgu Sunumu. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E38. Onur Birsen, Ali Sapmaz, Kürşat Karadayı, Sançar Bayar, Hilmi Kocaoğlu. Memenin Bilateral Müsinöz Kanseri: Olgu Sunumu. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2007.

E39. Özlem Yönem, Kürşat Karadayı, Cesur Gümüş, Cihat Şarkış, Şafak Şahin Nadir Bir Kusma Nedeni: Gastrik Divertikül Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2009

E40. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Şule Karadayı, Sadettin Kılıçkap, Abdullah Büyükçelik, Cihat Şarkış, Birsen Yücel, Abdullah Boztosun, Hakan Alagözlü, Metin Şen. Yüzeyel periton malign hastalıklarında sitoredüktif cerrahi +hipertermik intraperitoneal perfüzyon+ameliyat sonrası intraperitoneal kemoterapi uygulamaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010

E41. Çağlar Yıldız, Kürşat Karadayı, Cihat Şarkış, Ali Çetin. Ovaryan Malignensiyi Taklit Eden Dev Kistik Lenfanjiom. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010

E42. Mustafa Turan, Kürşat Karadayı, Mustafa Duman, Hatice Özer, Sema Arıcı, Cihan Yıldırır, Osman Koçak. Acil Cerrahide İnce Barsak Tümörleri.Ulusal Cerrahi Kongresi 2010.

E43. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Metin Şen. Radyofrekans Ablasyon Tekniği Kullanılarak Yapılan Bir Parsiyel Splenektomi; Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2010

E44. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Ersin Tuncer, Metin Şen. Dev Gastrik Leiyomyom . 5. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2011.

E45. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Metin Şen. Radyofrekans (RF) Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Parsiyel Splenektomi . 5. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2011.

E46. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Hatice Özer, Binnur Köksal, Metin Şen. Senkron Kolon Ve Safra Kesesi Tümörü. 5. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 2011.

E47. Mehmet Haydar Atalar, Kürşat Karadayı, İsmail Şalk, Atilla Kurt. Pankreas Kuyruğunda Yerleşim Gösteren İntrapankreatik Aksesuar Dalak: BT ve MRG Bulguları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi 2011.

E48. Reyhan Eğilmez, Tülay Koç, Hatice Özer, Ayşe Akbulut Çiçekli, Kürşat Karadayı. Gastrik Lipoma.

28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2011.

E49. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Şule Karadayı, Sadettin Kılıçkap, Abdullah Büyükçelik, Cihat Şarkış, Birsen Yücel, Abdullah Boztosun, Hakan Alagözlü, Metin Şen. Peritoneal Kanserlerin Tedavisinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2011.

E50. Kürşat Karadayı, Mustafa Turan, Metin Şen. Radyofrekans Teknolojisi ile Parsiyel Splenektomi İçin Yeni Bir Teknik. 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2011.

E 51. Şule Karadayı, Sulhattin Arslan, Zeynep Sümer, Mustafa Turan, Haldun Sümer, Kürşat Karadayı. Hidatik kistin kansere karşı koruyucu etkisi var mı? Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 34. Ulusal Kongresi 2012.

E52.İntraperitoneal kemoterapotik ajanların postoperatif karın içi yapışıklık oluşumu üzerine etkileriGündüz Akgöl, Çağlar Yıldız, Savaş Karakuş, Mustafa Koç, Mutlu Doğan, Mustafa Turan, Kürşat Karadayı 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2016

E53. Anorektal Amelanositik Malign Melanom Mustafa Kaya, Hüseyin Alakuş, Sönmez Ocak, Mehmet Esat Duymuş, Muratcan Mollaoğlu, Meriç Emre Bostancı, Mustafa Atabey, Kürşat Karadayı20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2016

E54. Meriç Emre Bostancı, Birkan Bozkurt, Mustafa Atabey, Murat Can Mollaoğlu, Sönmez Ocak, Hüseyin Alakuş, Mustafa Kaya, Kürşat Karadayı. Dermatofibrosarkoma Protuberans Tiroid Metastazı 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2016

E55. Mustafa Atabey, Meriç Emre Bostancı, Mehmet İlker Özel, Murat Can Mollaoğlu, Gökçe Dündar, Hüseyin Alakuş, Kürşat Karadayı Kolon Tümöründe Nadir Bir Metastaz; Testis Metastazı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2016

E56. Mustafa Atabey, Meriç Emre Bostancı, Murat Can Mollaoğlu, Hüseyin Alakuş, Mehmet İlker Özel, Kürşat Karadayı İntestinal Obstruksiyonun Nadir Bir Nedeni; Obturatuar Herni.. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2016.

E57. Murat Can Mollaoğlu, Mustafa Atabey, Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı. Ratlarda Yanık Staz Zonunun Pentoksifilin Ve Milrinon Kullanımıyla Kurtarılması 21. Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya 2018.

E58. Erişkin yaş nadir tümörleri:Retroperitoneal Ekstraadrenal Ganglionöromlar. Fatih Dolu, M.Esat Duymuş, Erkan Hazar, Anıl Koçman, Kürşat Karadayı, Meriç Emre Bostancı, Muratcan Mollaoğlu,        1. Ulusal Cerrahi Onkoloji Sempozyumu. Adana 2019.

E 59. Meriç Emre Bostancı, Murat Can Mollaoğlu, Kürşat Karadayı KLİNİĞİMİZDE SİEWERT TİP II, III ÖZOFAGOGASTRİK BİLEŞKE TÜMÖRLERİNE CERRAHİ YAKLAŞIMIMIZ. ULUSLARARSI KATILIMLI 4. BOZKAYA MİDE KANSERİNDE GÜNCEL DURUM SEMPOZYUMU 2020 Online

E 60. Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı. Meme Kanserinde Androjen Reseptör Ekspresyonunun Patolojik Evre ve Aksiller Lenf Nodu Metastazı ile Ilişkisi. 2. ULUSAL SAMSUN MEME SEMPOZYUMU 2020.

E 61. Meriç Emre Bostancı, Murat Can Mollaoğlu, Kürşat Karadayı. Mide Kanserinde C-Erbb2 (Her2/Neu) Ekspresyon Sıklığı Ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi 8TH MULTİDİSCİPLİNARY CANCER RESEARCH CONGRESS İstanbul 2021.